Home About Browse Search
Svenska


Hjelm, Niklas, 2022. Kretsloppsnäring : en möjlighet att nyttja stadens resurser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Studien undersökte förutsättningarna för nyttjande av effluenten från biogasrötkammare på RecoLab i Helsingborg, med syftet att framställa ett CE-märkt flytande organiskt gödselmedel. Substraten matavfall, klosett- och gråvatten gicks igenom utifrån dess näringsinnehåll, legaliteten kring dess användning, samt hur väl de fungerade processmässigt för framställningen av gödselprodukten. Resultatet visade att samtliga substrat hade förhållandevis låga näringsvärden där indunstning bedömdes som den mest effektiva metoden att nå den koncentration som märkningen krävde, men den var samtidigt förknippad med driftsproblem vid hög volymreduktion. Sammantaget visade studien att det är teoretiskt möjligt att nå upp till kraven om matavfall används som substrat.

,

The study examined the conditions for the use of effluent from biogas digesters at RecoLab in Helsingborg, with the aim of producing a CE-marked liquid organic fertilizer. The substrates “food waste”, “toilet-“ and “greywater” were reviewed based on its nutrient content, the legality of its use, and how well they worked in terms of process for the production of the fertilizer product. The results showed that all substrates had relatively low nutritional values where evaporation was judged to be the most effective method of reaching the concentration required, but it was also associated with operational problems at high volume reduction. Overall, the study showed that it is theoretically possible to meet the requirements if food waste is used as the substrate.

Main title:Kretsloppsnäring
Subtitle:en möjlighet att nyttja stadens resurser
Authors:Hjelm, Niklas
Supervisor:Hultberg, Malin and Asp, Håkan
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Svartvatten, klosettvatten, rötrester, RecoLab, matavfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2022 12:32
Metadata Last Modified:03 Feb 2022 05:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics