Home About Browse Search
Svenska


Grele, Ellinor and Larsson, Sara and Lindgren, Julia, 2022. Attitydstudie kring avsättningar och kolinlagring : privata enskilda skogsägare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sverige är till 69 % av landarealen täckt av skogsmark som ska räcka till många olika nyttor. Det finns delade meningar hur skogen ska brukas och på vilket sätt skogen bäst bidrar till både miljöändamål och klimatnytta. Detta i form av bland annat biologisk mångfald och kolinlagring.

Denna uppsats behandlar attityder hos ett urval av privata enskilda skogsägare rörande olika avsättningar som finns idag och nya styrmedel kring kolinlagring. Ämnet ansågs intressant då cirka hälften av skogsmarken i Sverige ägs av just privata enskilda skogsägare. Respondenternas svar kategoriseras utifrån de fyra typologierna, altruist, moralist, egoist och negativist, som baseras på mänskligt beteende.

Resultatet visar att de privata enskilda skogsägarnas attityder mot generella avsättningar i Sverige är positiv, förutom när de gäller på deras egen skogsmark. Ett nytt styrmedel gällande kolinlagring visade positiva attityder både för kolinlagring i Sverige och på skogsägarens egen skogsmark. Kolinlagring kan ge mer positiva attityder då det är ett nytt fenomen som inte är beprövat till skillnad från avsättningar. Slutsatsen är att de privata enskilda skogsägarna som deltagit i undersökningen, till en majoritet, är altruister. Fortsatta studier kring både kolinlagring som ger nya möjligheter men även om problematiken gällande avsättningarna som finns idag bör göras för att ge en djupare förståelse.

,

Approximately 69 % of Swedens landarea is covered by forest land, which needs to be sufficient for many different purposes and industries. There are various opinions on how the forest should be used and in what way the forest best contributes to environmental sustainability, such as biodiversity and carbon storage.

The current study explores attitudes of a sample of non-industrial private forest owners regarding different provisions that are used today and a new policy for carbon storage. This was considerd intressting to investigate since half of the forests in Sweden are owned by non-industrial private forest owners. The participants’ responses have been categorised into four typologies based on human behaviour. These typologies are altruist, moralist, egoist and negativist.

The result shows that the non-industrial private forest owners’ attitudes regarding provisions in Sweden are generally good, however, with an exception when they applied it to their own forest land. Furthermore, a new policy for carbon storage showed positive attitudes both when it comes to forest generally in Sweden and for their own forest land. Carbon storage could possibly enhance the positive attitudes further since it is a new phenomenon which yet is to be tried unlike provisions of forest. To sum up, non-industrial private forest owners who participated in this study are primarily altruists. Moreover, it is suggested to perform further studies on both carbon storage as a new policy but also the problems regarding provisions that occur today to gain a deeper understanding.

Main title:Attitydstudie kring avsättningar och kolinlagring
Subtitle:privata enskilda skogsägare
Authors:Grele, Ellinor and Larsson, Sara and Lindgren, Julia
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:24
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:attityder, avsättning, kolsänkor, privata enskilda skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18511
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2022 11:37
Metadata Last Modified:07 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics