Home About Browse Search
Svenska


Hägglöf, Matilda, 2022. Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika typer av bandageunderlägg?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tidigare studier visar att ledproblem var ett vanligt förekommande problem hos sporthästar. En av dessa ledproblem som hästen kan lida av är svullnader i lederna på hästens ben. En svullnad i hästens leder kan uppkomma på grund av ökad ledvätska i leden och det är den typen av svullnad som med talspråk ofta kallas för galla. Svullnaden kan vara ofarlig för hästen men det kan också vara en indikation på ledproblem som bör uppmärksammas av hästägaren. Svullnaden i benen kan också uppkomma efter intensiv och upprepad träning.
Syftet med studien är att jämföra tre behandlingsmetoder för svullnad i hästens ben; två metoder med olika typer av bandageunderlägg och en behandling där hästen står utan bandageunderlägg. Det besvarades genom frågeställningarna; Kan olika typer av bandageunderlägg minska gallor i hästens kotled och kotsenskida? Kan olika typer av bandageunderlägg påverka hudens temperatur på hästens bakben vid kotled och kotsenskida? Studien är en kvantitativ studie och utformades som en change-over design med washout period av ett dygn mellan mätningar. Studien pågick under elva dagar och innefattade nio varmblodshästar (7–24 år) från Ridskolan Strömsholm. Resultatet visade att Back on Track® och ordinärt bandageundelägg hade en signifikant skillnad (p=0,002) i temperatur (mätt med termistor), diameter kotled (mätt med skjutmått) och omkrets kotled (mätt med måttband). Medelvärdet för temperaturen för Back on track® och ordinärt bandageunderlägg var 34.3±0.31C, för diameter kotled 85.1±0.25 mm (Back on Track®) och 85.0±0.25 mm (ordinärt bandageunderlägg) och för omkrets 31.2±0.11 cm (Back on track®) och 31.1±0.11 cm (ordinärt bandageunderlägg). Slutsatsen som kunde dras var att med ett bandageunderlägg minskar omfång i diameter och omkrets vid kotled och kotsenskida och ger en förhöjd temperatur i huden på benen. Vilket material som används till ett bandageunderlägg har ingen signifikant påverkan på varken diameter, omkrets eller temperatur på benet.

,

Previous studies show that joint problems were a common problem in sport horses. One of these joint problems that the horse may suffer from is swelling of the joints on legs. A swelling of the joints can occur due to increased joint fluid in the joint. The swelling can be harmless to the horse, but it can also be an indication of joint problems that should be brought to the attention of the horse owner. The swelling of the legs can also occur after intense and repeated exercise.
The aim of the study is to compare three treatment methods for swelling of the horse's legs; two methods with different types of wool bandages and a treatment where the horse is without wool bandages. It was answered through the questions; Can different types of stable bandages reduce bile in the horse's vertebrae and vertebral sheath? Can different types of stable bandages affect the skin's temperature on the horse's hind legs at the fetlock joint? The study was a quantitative study and was designed as a Change-over design with a washout period of one day between measurements. The study lasted for eleven days and included nine warmblood horses (7–24 years) at the riding School Strömsholm. The result showed that Back on Track® and ordinary bandage had a significant difference (P=0.002) in temperature (measured with thermistor), Diameter fetlock joint (measured by caliper) and circumference fetlock joint (measured by tape measure). The mean temperature for Back on track® and ordinary bandage was 34.3±0.31C, for diameter fetlock joint 85.1±0.25 mm (Back on Track®) and 85.0±0.25 mm (ordinary bandage) and for circumference 31.2±0.11 cm (Back on track) and 31.1±0.11 cm (ordinary bandage). The conclusion was that wool bandages reduce the circumference and in the diameter at the ancle joint and vertebral sheath and gives an increased blood circulation which is shown by elevated temperature in the leg. The material used for stable bandages had no significant effect on either the diameter, circumference, or the temperature of the leg.

Main title:Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika typer av bandageunderlägg?
Authors:Hägglöf, Matilda
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K137
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:bandageunderlägg, kotsenskida, kotled, temperatur, diameter, omkrets
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2023 06:52
Metadata Last Modified:23 Jan 2024 13:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics