Home About Browse Search
Svenska


Alhamed, Abdul Kader, 2022. Health and welfare observation in new broiler hydrids in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
871kB

Abstract

The stronger demand from consumers and welfare society to introduce new breeds that fit for higher
welfare and better sustainability has been a strong factor to start introducing new breeds to the
Swedish market and to meet these strong demands. Two breeds has been chosen as interesting breeds
to be studied in the Swedish market. Several parameters like weight gain, health and welfare
indicators between two slow growing (SG) organic broiler hybrids, Rowan Ranger (RR) and
Hubbard (H) were studied compared using two different housing systems, these two hybrids were
chosen to be studied because they were the latest genotypes in the Swedish market and many organic
farmers use them in their poultry production. Evaluation of performance, welfare and sustainability
of these new genotypes is the key factor for the future of sustainable poultry production.
Two groups with 200 birds each were reared in a research centre facility until the age of ten weeks.
Total body weight, carcass parts, plumage cleanliness, footpad dermatitis, hock burns, skeletal
problems and gait score were recorded weekly with reporting the mortality and culled birds with the
reason of culling.
Welfare Quality® protocol had been used to record welfare parameters on birds. There were some
significant differences in some Welfare Quality® parameters between both hybrids. There was a
significant difference in live weight, where RR had higher live weight and breast meat yield than H,
nevertheless, there were no significant differences in the slaughter weight between both hybrids
apart from that males had higher mean body weight in both hybrids and production systems than
females.
Additionally, Welfare Quality indicators have been evaluated for both hybrids and production
systems, RR showed to have more incidents of dirtiness in plumage and higher footpad dermatitis
score comparing to H. Other welfare indicators did not significantly differ between hybrids or
production systems.

,

Den högre efterfrågan från konsumenter och djuvälfärd organisationer att intruducera hybrider som
uppnå högre välfärd och bättre hållbarhet har varit en stark påverkande faktor till att göra flera
vetenskapliga studier och undersökningar om nya kycklinghybrider som är långsamväxande och
möter dessa krav.
Två raser som nyligen funnists i den Svenska marknaden och används av vissa kycklings uppfödare
har valts att studeras i den här studien. Flera parametrar såsom, avkastning, hälsa och vissa
välfärdparametrar mellan två långsamväxande ekologiska kycklighybrider, nämligen Rowan
Ranger och Hubbard, har studerats. Studiens syfte var att jamföra mellan två olika
inhyssningssystem med fokus på avkastning, välfärd och hållbarhet.
Två grupper med 200 fåglar vardera föds upp och i en förskningcenteranläggning fram till tio
veckors ålder. Total kroppsvikt, stycknings delar, fjäderdräkten, dermatit i trampdynan, brännskador
i hasen och skelettskador bedömdes varje vecka samt dödlighet, avlivade fåglar och slaktade
registerardes veckovis.
En Welfare Quality® protokoll användes när välfärdparametrar registerades. Det fanns segnifikanta
skillnader i Welfare Quality® parametrar mellan båda hybdrider. Avkastningen skilled sig mellan
olika hybrider och kön, där RR hade högre levande vikt och bröstköttutbyte än H, det fans dock inga
signifikanta skillnader i slaktviktavkatsning mellan båda hybdriderna. Hanar hade högre
medelkroppsvik. Det fanns inga andra signifikanta olikheter i andra välfärdsparametrar mellan
hybriderna och inhyssningssystem.

Main title:Health and welfare observation in new broiler hydrids in Sweden
Authors:Alhamed, Abdul Kader
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Göransson, Lina
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Slow growing, Rowan Ranger, Hubbard, Organic, Welfare quality, Innovation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:16 Nov 2022 08:55
Metadata Last Modified:17 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics