Home About Browse Search
Svenska


Börjestrand, Cecilia, 2022. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
671kB

Abstract

Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. I ett sekulärt land som Sverige med en befolkning som ofta beskriver en andaktsfull förbindelse till skog och natur har ändå denna linje inte anammats i någon större utsträckning, trots att det finns prototyper. Genom resonemang om varför begravningsplatsen har stagnerat, studeras dess historiska och potentiella fortsatta utveckling. Syftet med denna studie är att finna ett meningsfullt berättigande för en ny typ av gravplats i Sverige genom att undersöka alternativa – sekulära och ekologiska – förhållningsätt till vad som sker med kroppen efter döden och vad vördnad kan betyda. Animism och besjälande föreslås som en utgångspunkt i att förstå kroppen och människans roll i kretsloppet, vari den fysiska aspekten kan både konkretisera och poetisera relationen, och förhoppningsvis leda till en djupare förståelse för ekologi och ett starkare engagemang i den. Trots att vissa hinder kunde identifieras i normativa beteenden: i tystnad kring ämnet, i en skeptisk begravningsbransch och en huvudman med en religiös, traditionell agenda, så tillåter däremot lag och svensk mentalitet för skapandet av nya förebilder.

,

A more natural approach to burial practices has spread the last couple of decades, mainly throughout Europe and North America, where Christian dominance over related processes and places are rejected, while new alternatives are being created. These alternatives have a more direct contact between body and soil where the human body can de degraded and then absorbed by roots as nutrients. In a secular country like Sweden, with a self-described devotional connection to the forest and nature, burial grounds still have not progressed in a similar fashion, even though there are prototypes. Through discussion of why this stagnation has occurred, the progression and continuation of cemeteries is studied. The purpose in which is to find a meaningful justification for a new sort of burial ground though alternative – secular and ecological – approaches to what happens to the body after death. Animism is seen as a starting point in understanding our corporeal and human role in the natural cycle, in which the physical aspect will both concretize and poetize the process, and hopefully lead to a deeper understanding of ecology and a stronger involvement in it. Though some possible hindrances were found in normative behaviour, silence around the topic, a sceptic funeral industry, and a principal manager with a religious, traditional agenda -- the law and Swedish mentality allows for paragons to be created.

Main title:Kroppen i kretsloppet
Subtitle:alternativa gravplatsers potential
Authors:Börjestrand, Cecilia
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, kyrkogård, gravskick, begängelseform, ekologi, djupekologi, ekosofi, animism, naturlig begravning, sekularitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2022 10:26
Metadata Last Modified:23 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics