Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Mimmi, 2022. Utsikter för svensk grisproduktion efter förbud om användning av höga doser av zinkoxid vid avvänjning av smågrisar: Vilka lärdomar kan vi dra från avskaffandet av antibiotika på 1980-talet?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
747kB

Abstract

Avvänjningsperioden är en stressfylld tid under grisens liv och vid avvänjningen är smågrisens mag- tarmkanal inte ett färdigutvecklat digestionssystem. Avvänjningsdiarré är en multifaktoriell sjukdom som förekommer över hela världen och smågrisens byte från mjölk till foder spelar en stor roll i mottagligheten för sjukdomen. För att undvika avvänjningsdiarré har tillväxtbefrämjande antibiotika använts i stor utsträckning. Efter det att Sverige förbjöd användningen 1986 uppstod problem i grisproduktionen i samband med avvänjning vilket bekämpades med förbättrade management- och hygienrutiner. Senare introducerades zinkoxid som en fodertillsats för att ytterligare minska förekomsten av avvänjningsdiarré, men substansen kommer under juni 2022 att förbjudas i EU på grund av risker för föroreningar i miljön. Syftet med arbetet var att beskriva hur avskaffandet av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte gick till och vad det fick för konsekvenser för den svenska grisproduktionen. Syftet var också att se vilka lärdomar från detta som kan vara användbara för att hindra uppkomsten av avvänjningsdiarré när förbudet mot höga doser zinkoxid i smågrisars foder träder i kraft. Med hjälp av litteratur och en intervjustudie resulterade arbetet i slutsatserna att flera faktorer spelade in i händelseförloppet fram till förbudet 1986 och konsekvenserna av förbudet var bland annat ökad förekomst av avvänjningsdiarré. Som en lärdom behöver framtida godkännanden av fodertillsatser ske med försiktighet och en del av den svenska grisproduktionen kan komma att drabbas av ökad förekomst av avvänjningsdiarréer efter förbudet mot höga doser zinkoxid.

,

Weaning is one of the most stressful events in a pig’s life, and the gastrointestinal tract of the weaner is not fully developed at the time of weaning. Post-weaning diarrhoea is a multifactorial disease affecting pigs across the world. The shift from the sow’s milk to solid feed plays a crucial role in the risk for developing the disease. Growth-promoting low dose use of antibiotics have been widely used to prevent post-weaning diarrhoea. Following the Swedish ban in 1986, health problems, especially post-weaning diarrhoea, emerged in the pig production, which was tackled with improved management and hygienic measures. Later, high doses of zinc oxide were introduced as a feed additive. However, the use of zinc oxide will be banned in the EU in June of 2022 due to the risk of environmental pollution. This work aimed to describe how the ban of growth-promoting antibiotics was formed and its consequences on Swedish pig production. The aim also included to identify lessons learnt that could be used to prevent the occurrence of post-weaning diarrhoea when the ban against high doses of zinc oxide comes into force. With support from the literature and an interview-study, results showed that multiple factors contributed to the ban in 1986. The consequences followed were, e.g., increased occurrence of post-weaning diarrhoea. As a lesson, the future approval of new feed additives should be taken with caution. Some parts of the Swedish pig production could be affected by the ban of high doses of zinc oxide, with increased risk of post-weaning diarrhoea.

Main title:Utsikter för svensk grisproduktion efter förbud om användning av höga doser av zinkoxid vid avvänjning av smågrisar: Vilka lärdomar kan vi dra från avskaffandet av antibiotika på 1980-talet?
Authors:Johansson, Mimmi
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena and Sjölund, Marie and Wallgren, Per
Examiner:Sannö, Axel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:zinkoxid, tillväxtbefrämjande antibiotika, avvänjning, grisproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18210
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18210
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 10:57
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics