Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anna, 2022. The Participatory Process behind the Green Infrastructure Plan in Scania, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This study explores stakeholders’ perceptions of the participation process of Green Infrastructure (GI) in Scania. Participation processes have become increasingly important and common in dealing with complex issues, especially within forestry. There is a threat to our forests' functional biodiversity and risks in the provision of ecosystem services, many species are threatened and have been red listed. In response to this biodiversity issue, the Swedish Government has mandated the County Administrative Boards to design regional GI plans, created with the inclusion of stakeholders and applying a participatory process. This plan aims to increase the knowledge base about the landscape and ecosystems values with the goal of long-term preservation and sustainable management, with initiatives for species and environments that are vulnerable, i.e., preserving and developing the ecosystem services. This study was based on semi-structured interviews carried out with 14 different stakeholders within the forest sector. The data is analysed using a theoretical framework focused on collaborative governance to comprehend the criteria of a successful participation process to achieve collective learning and environmentally friendly outcomes. The main findings were that, in general, individual stakeholders perceive the participatory process of GI as mainly informational rather than deliberative. New knowledge exchange and collective learning has been missing, these results could be caused by the limits in resources and the timeframe of the entire process. Despite the GI plan documents are finalised, it does not mean the participation as a process should be finished because it may limit the realisation of activities that foster GI across Scania’s landscape. This study adds an in-depth analysis of stakeholders’ perceptions and experiences of the creation of GI. Moreover, it underscores what criteria are required to have successful outcomes for an inclusive governance of forest resources.

,

Denna studie utformades för att undersöka hur intressenter uppfattade samverkansprocessen för Grön infrastruktur (GI) i Skåne. Samverkansprocesser har blivit viktigare och vanligare när det kommer till att hantera komplexa frågor, särskilt inom skogsbruket. Den biologiska mångfalden och ekosystemen i våra svenska skogar är i fara och många arter är hotade. För att lösa frågan om den biologiska mångfalden har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att utforma regionala handlingsplaner för GI. Handlingsplanen är till för att öka kunskap om landskapet för att bevara ett långsiktigt mål och hållbar förvaltning med insatser för att bevara och utveckla arter, miljöer och ekosystemstjänster. I studien ingår 14 enskilda intressenter inom skogssektorn som har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Teorin om kollaborativ styrning har tillämpats för att förstå kriterierna för en framgångsrik samrådsprocess för att uppnå kollektivt lärande och miljövänliga resultat. Studiens resultat påvisar att de enskilda intressenterna uppfattade GI:s samrådsprocess huvudsakligen informativt. Utbyte av ny kunskap och ett kollektiv lärande verkar ha saknats, men detta resultat kan bero på själva resurserna och tidsramen för hela processen. Trots att GI handlingsplan är färdigställd är inte själva samrådsprocessen för GI avslutad, vilket kan begränsa genomförandet av aktiviteter som kan främja GI i Skånes landskap. Denna studie har en djupgående analys av intressenternas uppfattningar och erfarenheter för att skapa GI handlingsplan. Därtill får man en förståelse för vilka kriterier som krävs för att uppnå framgångsrika resultat för en bättre inkluderande styrning av skogens resurser.

Main title:The Participatory Process behind the Green Infrastructure Plan in Scania, Sweden
Authors:Karlsson, Anna
Supervisor:Guillén Alm, Luis Andrés
Examiner:Brukas, Vilis
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Participatory process, green infrastructure, forestry governance, forest management, collaborative governance, Scania (southern Sweden)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18445
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:10 Nov 2022 07:14
Metadata Last Modified:11 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics