Home About Browse Search
Svenska


Gullberg, Hanna, 2022. Grönare vägslänter : en intervjustudie om hinder mot vegetationsbeklädnad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna studie inom landskapsarkitektur undersöker och identifierar hinder mot vegetationsklädda vägslänter i praktiken. Vegetationsklädda slänter är något som efterfrågas för att gynna mål om hållbarhet men som det finns en problematik att i praktiken genomföra. I denna intervjustudie med yrkesverksamma inom plan- och byggprocessen syftar jag att skildra ett vidare spektrum av perspektiv för att fånga upp en större variation av hinder. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys.

Resultaten åskådliggör hinder av både formell och indirekt karaktär. Dessa hinder presenteras genom sex teman; Målsättningskonflikter, Brist på resurser, Regelverk, Okunskap, Fördom och Brist på samverkan. Genom att synliggöra dessa hinder är förhoppningen att de kan uppmärksammas, utredas och åtgärdas, med de långsiktiga målen att gynna biologisk mångfald och öka upplevelsevärden. Arbetet avslutas med att skildra sambandet mellan dessa hinder, och den potential som lärdomarna av studien skulle kunna resultera i.

Studien är ett kunskapsbidrag för att den synliggör den ram inom vilken landskapsarkitekter har att förhålla sig till. Den ram som begränsar yrkesverksamma inom landskapsarkitektur och hur de begränsningarna kan påverka möjligheterna för landskapsarkitekter att uppfylla visioner och mål om hållbarhet i praktiken.

,

This thesis in landscape architecture examines and identifies obstacles for creating vegetation-covered road slopes. Vegetation covered slopes could be a mean to make the proximity of the road more sustainable, but there are problems with implementing this in practice. In this interview study with professionals within the planning and construction process of roads I aim to depict a wide range of perspectives to capture the large variety of obstacles that exist within this area. The interviews were analyzed through a thematic analysis.

The findings shows that the obstacles are both of formal and of indirect character. These obstacles are presented by being divided into six categories: Conflicting objectives, Lack of resources, Regulations, Lack of knowledge, Prejudice and Lack of collaboration. By illuminating these obstacles, the aspiration is that they can be noticed, investigated, and addressed, with the long-term goals of promoting biological diversity and increasing experience values. The thesis concludes by highlighting the connection between the obstacles, and the potential of what these findings may imply for the planning and construction process of roads.

The study aims to visualize the framework in which landscape architects has to relate to when designing roads and its proximity. It also shows how this framework limits professionals in landscape architecture, and how this can have an impact on visions and goals of sustainability.

Main title:Grönare vägslänter
Subtitle:en intervjustudie om hinder mot vegetationsbeklädnad
Authors:Gullberg, Hanna
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Sandqvist, Sofia and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hinder, transportinfrastruktur, vägar, vägslänter, grön infrastruktur, diskrepans, vegetationsklädda slänter, växtklädda slänter, upplevelsevärden, landskapsanpassning, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500490
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2022 06:19
Metadata Last Modified:29 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics