Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Sofie and Persson, Izabelle, 2022. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
837kB

Abstract

Städers dagvattenhanteringssystemen belastas på grund av klimatförändringarna samt förtätningen. Genom att använda gröna tak ökar infiltrationsmöjligheten och belastningen minskar.

Uppsatsen undersöker gröna tak som dagvattenstrategi i kvarteret Stora Sjöfallet i Stockholm. Med avseende på val av vegetationssystem, “Stockholms fyra mål för att uppnå en hållbar dagvattenstrategi” och möjliga begränsningar.

Sammanfattningsvis kan de gröna taken i kvarteret Stora Sjöfallet i dagsläget anses som en hållbar dagvattenstrategi, utifrån rätt konstruktion. Det bör dock tas i åtanke att de gröna taken inte alltid kan kompensera för det miljömässiga fotavtrycket. Den största generella begränsningen med gröna tak är bristande forskning, övergödning och komplexiteten. Eftersom allt högre krav ställs på dagvattenhantering är det svårt att ta hänsyn till framtida problematik, kvarteret har dock uppmärksammat detta.

,

The stormwater management systems are burdened due to climate change and densification. By using green roofs, the possibility of infiltration increases and the burden is reduced.

The thesis investigates green roofs as a stormwater strategy in Stora Sjöfallet, Stockholm. With regard to the choice of vegetation system, "The four goals to achieve a sustainable stormwater strategy by Stockholm" and possible limitations.

In summary, the green roofs in Stora Sjöfallet can today be considered a sustainable stormwater strategy, based on the right design. However, it should be borne in mind that green roofs cannot always compensate for the environmental footprint. The biggest general limitation is lack of research, eutrophication and complexity. As increasing demands are put on stormwater management, it is difficult to take into account future problems, however, the neighborhood has paid attention to this issue.

Main title:Gröna tak i Stockholms stad
Subtitle:en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi
Authors:Jansson, Sofie and Persson, Izabelle
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Dagvattenhantering, Dagvattenstrategi, Förtätning, Gröna tak, Grön infrastruktur, Hållbar utveckling, Norra Djurgårdsstaden, Sedum, Stockholms stad, Stora Sjöfallet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500360
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2022 11:11
Metadata Last Modified:08 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page