Home About Browse Search
Svenska


Karlstrand, Anna, 2022. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringarna resulterar i allt högre omgivningstemperaturer som i framtiden beräknas stiga ytterligare. Detta utgör en risk för livsmedelssektorn eftersom allt fler värmeböljor är beräknade, vilka kan komma att resultera i alltmer värmestress. Livsmedelssektorn är en av många sektorer som påverkas av värmestress och en stadig livsmedelsförsörjning är en av grundstenarna till ett välfungerande samhälle. Mjölkkon har en viktig roll som livsmedelsproducent, bevarare av öppna landskap och biologisk mångfald och är även viktig som kulturarv. Värmestress utgör dock både ett hot mot kons hälsa, fertilitet och produktionsförmåga. Därför är det hög tid att ytterligare utforska hur mjölksektorn påverkas av värmestress. Det är väl undersökt hur värmestress under laktationen påverkar kon, dock är dess effekt under den sena dräktigheten mindre utforskad. Den sena dräktighetsperioden är en viktig period för fostertillväxt och förberedelse för den kommande laktationsperioden och därför är det av intresse att även utforska hur värmestress under denna period påverkar kon. Resultaten i denna litteraturstudie indikerar att värmestress i sen dräktighet påverkar de tre parametrarna produktion, fertilitet och hälsa negativt då man observerat försämrad avkastning, nedsatt dräktighetsprocent och ökad prevalens av ett antal sjukdomstillstånd efter kalvningen.

,

One of the effects of climate change is the increasing temperatures, which is estimated to increase even further in the future. This increase in ambient temperature also constitutes a risk to the agri-food sector because even more extreme heat waves are expected, which can result in more heat stress. The agri-food sector is one of many sectors that is affected by heat stress, and it is of great importance that the agricultural food sector is steadily functioning and high producing, because without reliable food production the welfare of society threatened. The dairy cow is important for food production, for keeping the landscapes open and for the preservation of biodiversity, and of importance as cultural heritage. Unfortunately, heat stress poses a threat to cow’s fertility, health, and productivity. Therefore, it is due time to further research how heat stress impacts the dairy sector. The impact of heat stress during the lactation period is better researched and understood, than its effects during late gestation. The late gestational period is an important time for fetal growth and for preparation for the upcoming lactation, so it is of interest to examine how heat stress during this period impacts the cow. The results from this literature review indicate that heat stress during late gestation affects the three parameters production, fertility, and health negatively, as lower pregnancy rates, lower milk yields and higher prevalence of diseases have been observed after calving.

Main title:Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa
Authors:Karlstrand, Anna
Supervisor:Eriksson, Hanna
Examiner:Båge, Renee
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:värmestress, mjölkkor, sen dräktighet, mjölkproduktion, mjölkavkastning, fertilitet, djurhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18019
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18019
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 10:14
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics