Home About Browse Search
Svenska


Golobov, Linda, 2022. Potatisens skalsjukdomar i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Potatis (Solanum tuberosum L.) är en viktig gröda i världen. I Sverige odlas ca 0,5 miljon ton matpotatis årligen. I dagsläget efterfrågar konsumenter i butik tvättad och paketerad potatis. Det innebär att skalets utseende blivit allt viktigare för både konsumenter och för odlarna. Odlarna vill minska skalmissfärgningar som sänker värdet på deras matpotatis. Därför är det viktigt att hålla nere patogener som orsakar skalmissfärgningar såsom vanlig skorv Streptomyces spp., silverskorv Helminthosporium solani, lackskorv Rhizoctonia solani, pulverskorv Spongopora subterrana, nätskorv Streptomyces spp., och svartpricksjuka Colletotrichum coccodes.
Det är många sjukdomar som drabbar matpotatis och den här studien fokuserar främst på skalsjukdomarna som drabbar matpotatis i Sverige. Studien bygger på en litteraturstudie och en dataanalys på data från SLU: s ekologiska försök på matpotatissorter från åren 2017–2021 samt data från Potatisodlarnas data från åren 2016–2022. De två dataseten analyseras var för sig.
I SLU:s sortförsök finns det redovisat mängd potatis i procent som drabbats av ovannämnda skalsjukdomar. Tre olika sorter som varit med i sortförsöken jämförs.
Potatisodlarna har tilldelat data över deras demoodlingar på konventionella matpotatis. Sammanlagt är det över 100 sorter som varit med i demoodlingar dessa år. De sorter som varit med i minst tre år i demoodlingarna både vår och höst jämförs och analyseras. Ur Potatisodlarnas data kan de friskaste och de sjukaste matpotatissorterna tas fram.
Enligt dataanalysen på SLU: s ekologiska sortförsök är silverskorv H. solani och lackskorv R. solani de vanligaste skalsjukdomarna på matpotatis i Sverige. Enligt dataanalysen på Potatisodlarnas data var de mest drabbade sorterna vad gäller skorv och skalmissfärgning Bintje, King Edward och Lucera. De sorter som klarade sig bäst var Sunshine, Baby Lou, och 7 four 7.
På tredje plats ligger vanlig skorv Streptomyces spp. Matpotatissorterna Bionica, Carolus och Connect är olika mottagliga för de olika sjukdomarna. Av dem verkar Connect mest motståndskraftig mot pulverskorv och vanlig skorv.

,

Potatoes (Solanum tuberosum L.) are a very important crop globally. In Sweden about 0.5 million tonnes of table potatoes are produced annually. At present, consumers in stores demand washed and packaged potatoes. This means that the appearance of the potato skin has become increasingly important for both consumers and growers. Growers want to reduce skin discolorations that lowers the value on their table potatoes. Therefore, it is important to keep down pathogens that cause skin discoloration such as common scab Streptomyces spp., silver scurf Helminthosporium solani, black scurf Rhizoctonia solani, powdery scab Spongopora subterrana, netted scab Streptomyces spp. and black dot Colletotrichum coccodes.
There are many diseases that affect table potato, and this study focuses mainly on skin blemish diseases that affects table potatoes in Sweden. The study is based on literature and a data analysis of data from SLU's trials on organic table potatoes from the years 2017-2021 and a data analysis of data from the Swedish organisation Potatisodlarna (The potato growers) from the years 2016-2022. The two data sets are analysed separately.
In SLU´s variety trials, the percentage of the potatoes affected by the above-mentioned skin blemish diseases was reported. Three different varieties that have been included in the variety trials are compared. Potatisodlarna has shared data from their demonstration cultivations on conventional table potato cultivation. In total, more than 100 varieties have been included in demo cultivations these years. Varieties that have been included in demo cultivations for at least three years in both spring and autumn are compared and analysed. From Potatisodlarna´s data, the least and the most affected varieties can be extracted.
According to the data analysis of the Potatisodlarna`s data the most affected varieties in terms of scab/scurf and skin discolorations were Bintje, King Edward and Lucera. The varieties that did the best were Sunshine, Baby Lou, and 7 four 7.
According to the data analysis of SLU's organic variety trials, silver scurf H. solani and black scurf R. solani are the most common skin blemish diseases in table potatoes in Sweden. In third places comes common scab Streptomyces spp.
The table potato varieties from the SLU trials Bionica, Carolus and Connect are differently susceptible to the different diseases. The variety that seems the most resistant to powdery scab and common scab was Connect.
Keywords:

Main title:Potatisens skalsjukdomar i Sverige
Authors:Golobov, Linda
Supervisor:Andreasson, Erik
Examiner:Resjö, Svante
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:potatissjukdomar, skalsjukdomar, skalfinish, skorv, växtskydd, lagringssjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2022 06:54
Metadata Last Modified:03 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics