Home About Browse Search
Svenska


Mård, Karl, 2022. Risker för en introduktion av afrikansk svinpest till Sverige via aktiviteter kopplade till jakt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Afrikansk svinpest är en virusorsakad sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar (Sus scrofa).
Högpatogena stammar orsakar akut och nästan uteslutande dödlig sjukdom. Sedan dess introduktion
till Europa 2007 har sjukdomen etablerats bland vildsvin i flera länder.
Medan sjukdomen kan underhållas självständigt i vildsvinspopulationer är den geografiska spridningen långsam utan mänsklig assistans. Människomedierad spridning till geografiskt isolerade
områden har setts vid en rad tillfällen, i bland annat Tjeckien, Ungern, Belgien, västra Polen och
Italien. Sannolikt har detta skett via transport av kontaminerade köttprodukter eller föremål. Medan
det finns en mängd potentiella situationer när detta skulle kunna hända involverar jakt och aktiviteter
kring jakt regelbundet interaktioner mellan vildsvin och människor.
För att undersöka huruvida detta representerar en påtaglig risk ur ett svenskt perspektiv
konstruerades en elektronisk enkät riktad till den svenska jägarkåren. Enkäten bestod av frågor
rörande vildsvinsjakt, åtling, jaktresor till utlandet och smittskyddshantering kring detta. Resultaten
visade att risken för en introduktion av ASF till Sverige kopplad till jakt generellt hanteras väl av
svenska jägare. Det visades dock också att en del aktiviteter kan vara problematiska och att
potentiellt infektiöst material kan, om än mycket sällan, ha förts in till Sverige i samband med jakt.
En del saker är fortsatt osäkra men för närvarande kan det inte påstås att jakt utgör en högre risk än
övriga utomhusaktiviteter.

,

African swine fever (ASF) is a viral disease of wild boar and domestic pigs (Sus scrofa). Highly
pathogenic strains cause acute and almost exclusively fatal disease. Since the introduction of the
pathogen to Europe in 2007 it has established a presence in wild boar populations in several
countries.
While the disease can persist in these populations without continuous help from human activities
the natural geographic spread is slow. Human mediated spread of the disease to geographically
isolated wild boar populations has been observed on numerus occasions, most notably in the Czech
Republic, Hungary, Belgium, western Poland and Italy. This has probably happened due to transport
of contaminated meat, materials or objects. While this might occur for a multitude of reasons hunting
and activities surrounding hunting regularly involves interactions between humans and wildlife.
To evaluate wehter or not this represents a substantial risk for introduction of the disease to
Sweden, an electronic survey was distributed to Swedish hunters. The survey consisted of questions
pertaining to the hunting of wild boar, baiting and hunting trips to countries outside of Scandinavia.
In general, the results indicate that the risks coupled with hunting and ASF are well managed by
hunters. However, some potentially problematic practises were identified and a few instances where
potentially infectious material was brought into Sweden in conjunction with hunts abroad were
recorded. Some things still remain unclear but at present it cannot be claimed that hunting constitutes
an increased risk as compared with other outdoor activities.

Main title:Risker för en introduktion av afrikansk svinpest till Sverige via aktiviteter kopplade till jakt
Authors:Mård, Karl
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna and Chenais, Erika
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:afrikansk svinpest, jakt, åtling, jaktresor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18184
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 07:48
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page