Home About Browse Search
Svenska


Lerbro, Clara, 2022. Populationsförstärkande utplantering av martorn, Eryngium maritimum : miljöfaktorers inverkan på populationsutvecklingen hos unga, utplanterade bestånd i Västra Götalands län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Martorn (Eryngium maritimum) är en taggig, perenn ört som växer på sandiga havsstränder med god ljustillgång och är i Sverige en hotad art i kategorin ’sårbar’ (VU) på den nationella rödlistan. Bevarandearbete i form av uppdrivning och utplantering av plantor har genomförts av Länsstyrelsen i Västra Götaland sedan 2016. Syftet med denna studie är att följa upp de utplanterade populationerna, samt att undersöka om ett antal utvalda miljöfaktorer kan påverka deras populationsstorlekar. Miljöfaktorerna inkluderade bland annat mängd exponerad sand på lokalen, störning av bad- och friluftsliv eller naturvårdsgrävning, lokalens grad av exponering mot havet och populationens placering i förhållande till havet. Resultaten tyder på att de unga martornsplantornas överlevnad och populationernas storlek generellt ökar med avståndet till havet, samt att de två första åren efter utplantering till stor del avgör populationernas framtid då de under denna period uppvisar högst dödlighet men stabiliserar sig därefter. I övrigt fanns i den här studien inga tydliga samband mellan miljöfaktorer och populationsutveckling, vilket skulle kunna bero på att utplanteringsprojektet i skrivande stund endast pågått i sex år (2016–2022 ) och mängden data som kunnat samlas in har varit begränsad på grund av detta. Därför bör studien upprepas om 5–10 år då vidare utplantering har genererat fler lokaler och dataserierna för populationsstorlekar är längre.

,

Sea holly (Eryngium maritimum) is a spiny, perennial herb growing on sandy beaches with plenty of sunlight. In Sweden, this is a threatened species, placed on the national Red list in the category VU – vulnerable. Conservational work is being carried out, partly in the form of propagating and transplanting plants to suitable locations within its native range. Such restoration has been carried out in Västra Götaland county in western Sweden since 2016. This thesis is simultaneously a follow-up on the current situation of the translocated plants, as well as a survey of how different environmental factors can affect the new populations.
Site visits were carried out at 6 out of 8 sites in the Gothenburg archipelago and on the Koster Islands in northern Bohuslän region, and measurements of factors including grazing, amount of exposed sand on the site, influence of tourism on frequently visited beaches a well as degree of exposure to the surrounding sea were made in field. Results indicates that the survival of young plants and overall population establishment seems to increase with the distance to the shoreline, to a certain point. The results also shows that the first two years after transplantation are the most important in determining survival of the new populations, due to highest death rate occurring during that time period. No other environmental factors were found to affect population establishment, although this could be due to the small number of restored populations resulting in low statistical power. Thus, a conclusion of the thesis is that surveys need to be repeated in 5-10 years’ time, when more data can be successfully collected.

Main title:Populationsförstärkande utplantering av martorn, Eryngium maritimum
Subtitle:miljöfaktorers inverkan på populationsutvecklingen hos unga, utplanterade bestånd i Västra Götalands län
Authors:Lerbro, Clara
Supervisor:Auffret, Alistair and Post, Peter
Examiner:Thor, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Bohuslän, Eryngium maritimum, martorn, populationsutveckling, restaurering, uppdrivning, utplantering, Västergötland, Västra Götaland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18284
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 10:34
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics