Home About Browse Search
Svenska


Johansson Kvarnström, Elin, 2022. How social behaviour in juvenile Brown trout (Salmo trutta) are regulated by social hierarchies and exposure to the benzodiazepine oxazepam. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
925kB

Abstract

Improved global healthcare rises the production and consumption of human pharmaceuticals. Insufficient wastewater treatment systems and unregulated downstream impacts causes pharmaceutical contamination of surface waters with trace residues in countries covering all continents. Earlier studies of aquatic systems have shown that pharmaceutical exposure influences fish physiology and causes behavioural responses at both individual and ecosystem level. Here, I evaluated how social status in juvenile brown trout (Salmo trutta) influenced behaviour after exposure to an anxiolytic drug (the benzodiazepine, oxazepam). For this project, the fish were exposed to one of three oxazepam treatments: one low, environmentally relevant dose, one high, human therapeutic relevant dose, and one control dose without oxazepam. I expected decreased aggressive behaviour and mitigated relations between dominant and subordinate individuals. Contrary to the prediction and to earlier documentation of fish behavioural responses to oxazepam exposure, neither of the treatments in this project resulted in altered social hierarchies. Moreover, there were no significant differences in brown trout aggression between the treatment groups. The interspecies variations and the relatively unexplored effects of pharmaceutical exposure on social behaviour motivates further studies, preferability over longer time periods with environmentally realistic contexts. This information should be used to improve pharmaceutical regulations and legislation for ecological risk assessments.

,

Sjukvården förbättras globalt vilket innebär en ökad produktion och konsumtion av läkemedel. I dagsläget är reningsverkens filtrering av avloppsvatten otillräckliga och spår av läkemedel har hittats i vattendrag över hela världen. Studier av akvatiska miljöer som kontaminerats av läkemedel har påvisat beteendeförändringar hos fiskar och andra vattenlevande organismer med konsekvenser på både individ- och ekosystemnivå. Under det här projektet utvärderade jag hur öringens (Salmo trutta) sociala status påverkar beteenden under exponering för ett anxiolytiskt läkemedel (bensodiazepinen oxazepam). Fiskarna exponerades för en av tre behandlingar av oxazepam: en låg dos som motsvarar koncentrationer som uppmätts i naturen, en hög och för människan terapeutiskt relevant dos, samt en kontrolldos utan oxazepam. Jag förväntade mig att exponerade fiskar skulle uppträda mindre aggressivt och att beteendeskillnader mellan dominanta och underordnade individer skulle mildras. I motsats till hypotesen och tidigare dokumentation av beteendeförändringar hos fiskar som exponerats för oxazepam resulterade ingen av behandlingarna i förändrade dominanshierarkier under detta projekt. Vidare fanns heller inga signifikanta skillnader i aggressivt beteende mellan behandlingsgrupperna. De relativt outforskade konsekvenserna av läkemedelsexponering på populations- och ekosystemnivå motiverar ytterligare studier, företrädesvis över längre tidsperioder och under miljömässigt realistiska förutsättningar. Informationen bör användas för att reglera hantering av läkemedel och vid framtida riskbedömningar av ekotoxikologiska effekter.

Main title:How social behaviour in juvenile Brown trout (Salmo trutta) are regulated by social hierarchies and exposure to the benzodiazepine oxazepam
Authors:Johansson Kvarnström, Elin
Supervisor:Mc Callum, Erin
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:10
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Behaviour, Brown trout, Dominance, Ecotoxicology, Exposure, Fish, Oxazepam, Pharmaceutical, Salmo trutta, Social status
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17915
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Pollution
Language:English
Deposited On:04 Jul 2022 10:38
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics