Home About Browse Search
Svenska


Navarrete, Nathalie, 2022. Effekten av kemiska bedövningsmedel vid olika typer av fiskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kemiska bedövningsmedel används för att göra fiskarna lättare att hantera och minska skaderisken. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera vilka kemiska bedövningsmedel som används vid olika typer av fiskhantering. Vidare att undersöka vad befintlig litteratur kan säga om den effekt som olika medel har på olika hanteringsprocesser, samt på fiskars djurvälfärd. Idag finns ett relativt stort utbud av kemiska bedövningsmedel som går att använda på fisk. Det här arbetet är begränsat till några av de vanligaste preparaten med de aktiva ingredienserna Trikainmetansulfonat, Bensokain, Eugenol, Isoeugenol och 2-Fenoxietanol. En stor andel litteratur pekar mot att preparaten kan ha en positiv effekt på både hanteringsmoment och djurvälfärd genom att reducera rörelseförmåga och stressreaktioner. Några få studier som undersökt aspekter som hjärnaktivitet och preferens indikerar dock att rörelseförmåga och stressrespons inte ger all information som behövs för att helt förstå preparatens effekter. Det görs mer komplicerat av att preparatens funktion påverkas av artskillnader och andra faktorer. Befintlig litteratur är alltså inte tillräcklig för att helt kartlägga hur de fungerar. Därför bör fler studier göras för att förstå deras effekter bättre.

,

Chemical anesthetics are used to make fish easier to handle and reduce risk of mechanical damage. The aim of this literature study was to identify different chemical agents that are used when fish are being handled. Furthermore, to explore what current literature can tell us about the effects of different agents on handling and fish welfare. Today there exists many agents that can be used on fish. This study limits itself to some of the most popular, containing the active ingredients Tricaine methane sulfonate, Benzocaine, Eugenol, Isoeugenol and 2-Phenoxethanole. Many studies point to these agents having a positive effect on both handling procedures and animal welfare, by enabling fish to move and reducing stress responses. However, a few studies that have observed brain activity and preferences in fish under influence of different agents, have found that the ability to move and signs of stress do not paint the whole picture. It is made more complicated since a lot of things can affect how well the agents’ function, such as species differences and other factors. The literature available today is not enough to map exactly how they work. More studies should be done to understand their effects better.

Main title:Effekten av kemiska bedövningsmedel vid olika typer av fiskhantering
Authors:Navarrete, Nathalie
Supervisor:Gräns, Albin
Examiner:Vidakovic, Aleksandar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Trikainmetansulfonat, Bensokain, Eugenol, Isoeugenol, 2-Fenoxietanol, fiskhantering, djurvälfärd, effekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquaculture production
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2022 09:48
Metadata Last Modified:01 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics