Home About Browse Search
Svenska


Strand, Alexandra and Svennevid, Lina, 2022. Fördelar och nackdelar med veganska fodermedel till hund : kan man möta hundens näringsbehov?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
777kB

Abstract

När hunden blir en del av familjen appliceras människornas värderingar på dess
djurhållning. Värderingarna kan vara av etisk, religiös, miljömässig och
hälsomässig karaktär, vilket kan påverka djurägarens val av foder till sina hundar.
Detta driver forskningen och foderföretagen att utveckla dieter som uppfyller
djurägarens efterfrågan och minimerar miljöpåverkan, men som även tillgodoser
hundens näringsbehov. Denna studies syfte var att undersöka om veganska
proteinkällor kan ersätta de animaliska och hur etablerade foderföretag i Sverige
ser på veganska proteinkällor i hundfoder.
Detta gjordes via en genomgång av den befintliga litteraturen som finns
tillgänglig via olika databaser och via en undersökning som skickades ut till 17st
etablerade foderföretag på den svenska marknaden. I undersökningen var det 3 av
17 företag som valde att delta i studien och i litteraturen hämtades information
angående veganska foders näringsinnehåll, proteinkällor, hundens näringsbehov,
eventuell problematik, djurägarnas efterfrågan och miljöaspekter.
Utifrån litteratur och undersökningen är det inte helt klarlagt om det går att
framställa ett helt veganskt hundfoder i Sverige som uppfyller hundens
näringsbehov. I de studier som ligger till grund för detta arbete råder det skilda
meningar om ett veganskt hundfoder är genomförbart ur näringssynpunkt. Vissa
hävdar att det är möjligt om de befintliga hinderna kan avlägsnas och andra menar
att det inte fungerar med tanke på att hunden är en fakultativ karnivor. Även bland
de foderföretag som deltog i studien fanns blandade åsikter om huruvida det fanns
en marknad och om det går att tillverka ett helveganskt hundfoder, samt lansera det
på den svenska marknaden. Både foderföretagen och litteraturen tar upp vilka
aspekter som är svåra att uppnå med ett veganskt foder, bland annat taurinupptaget
och omega-3 fettsyran eikosapentaen syra (EPA). I studien framkom det att det
behövs fler studier med större studiepopulationer och som analyserar
sammansättning och hur innehållet påverkar smältbarheten och upptaget av fodret.

,

Companion animals, and in particular dogs, is increasingly considered as a
member of the human family. Pet owners apply their value ground to their dogs,
which can be of ethical, religious, environmental and health nature. This can affect
the pet owner's choice of diet for their dogs. This drives research and feed
companies to develop diets that meet the animal owner's demand and minimise the
environmental impact, but that also meet the dog's nutritional needs. As
vegan/vegetarian diets has become increasingly popular in humans, it has also been
a topic for discussion as food to dogs as well. The purpose of this study was to
review the research literature regarding alternative vegan protein sources that can
replace the animal ones and how established dog-foods companies in Sweden view
vegan protein sources in dog food.
This was done via a review of the existing literature that is available through
different databases and with a survey that was sent out to 17 established food
companies on the Swedish market. In the survey, 3 out of 17 companies chose to
participate in the study. The literature focused on to retrieve information regarding
the nutritional content of vegan feed, protein sources, the dog's nutritional needs,
possible problems, animal owners' demand and environmental aspects.
Based on the literature and the survey, it is not entirely clear whether it is
possible to produce a completely vegan dog food in Sweden which fully cover the
dogs nutrient requirement. The studies that form the basis of this work, there are
different opinions about whether a vegan dog food is feasible, some claim that it is
possible if you remove the obstacles that exist today and others believe that it does
not work given that the dog is a facultative carnivore. Even among the food
companies that participated in the study, there were mixed opinions about whether
there is a market and whether it is possible to produce a complete vegan dog food
to be launched on the Swedish market. Both the food companies and the literature
address the aspects that are difficult to achieve with a vegan feed, including taurine
uptake and the omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid (EPA). The study showed
that more studies are needed with larger study populations and that investigate
composition and how the content affects the digestibility and uptake of the diets.

Main title:Fördelar och nackdelar med veganska fodermedel till hund
Subtitle:kan man möta hundens näringsbehov?
Authors:Strand, Alexandra and Svennevid, Lina
Supervisor:Dicksved, Johan
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:aminosyror, brist, djurägare, marknad, miljö, näring, näringsämnen, näringsbehov, proteinkälla, sammansättning, smältbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 09:00
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics