Home About Browse Search
Svenska


Liefke, Madeleine, 2022. Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Förekomsten av matförgiftningar är ett omfattade problem världen över. Förutom att det innebär ett lidande för den som insjuknat och i värsta fall kan leda till döden, orsakar matförgiftningar även samhällsförluster i form av sjukfrånvaro, sjukersättningar, belastning på sjukvården och produktionsbortfall. Varje år gör Livsmedelsverket en sammanställning över inrapporterade fall från hela landet. I Sverige rapporteras det årligen mellan 2000 och 5000 fall av matförgiftningar. Detta antal bedöms dock endast utgöra en bråkdel av totala antalet fall.
Vissa livsmedel leder oftare till matförgiftningar än andra och problem kan uppstå i alla led, från produktion till konsument. Exempel på livsmedel som för med sig ökad risk att drabbas av matförgiftning finns både inom animaliska produkter och vegetabiliska produkter. Ca 90 procent av Sveriges befolkning beräknas tillhöra gruppen ”allätare”. Övriga 10 % håller sig till en vegetarisk eller vegansk diet. Vilken påverkan som livsstil, beteendemönster och diet har på risken att bli matförgiftad är inte beskrivet. Syftet med denna studie var därför att studera vilken typ av livsmedel, animaliska respektive vegetabiliska, som i störst utsträckning bidrar till matförgiftning i Sverige.
Denna studie baseras på en dokumentanalys av Livsmedelsverkets tio senaste årliga rapporter (2011 – 2020) gällande antal rapporter och insjuknade av matförgiftning. I de fall livsmedel var känt, så var 44 procent av sjukdomsfallen under tioårsperioden 2011 – 2020 kopplade till animaliska livsmedel, 36 procent till blandade rätter och 20 procent till vegetabiliska livsmedel. Baserat på utpekade livsmedel i denna kategori, så var det framförallt ”allätare” som insjuknade. Det relativa bidraget från vegetabilier inom livsmedelsgruppen blandade rätter var dock okänt. Sammanfattningsvis var markant fler matförgiftningar kopplade till animaliska livsmedel jämfört med vegetabiliska livsmedel under den studerade perioden.
Den vanligaste utpekade beredningsplatsen som kan spåras till inrapporterade insjuknade var storkök och restaurang och den främsta bidragande orsaken till matförgiftning var bristande hygien. Bristande hygien kan påverka alla typer av livsmedelsgrupper. I de fall där man kunde identifiera smittämnet hade förbättrad hygien troligen kunnat förebygga smitta.

,

The occurrence of food poisoning is a widespread problem. In addition to suffering to those who have fallen ill, and in the worst-case fatality, food poisoning also causes societal losses in the form of sick leave, increased costs for sickness benefits, burdens on the healthcare system and decreased production. Between 2000 and 5000 cases are reported in Sweden each year, which is estimated to be only a small part of all actual cases of food poisoning. Every year, the Swedish Food Agency compiles all reported cases from the whole country. However, this number is estimated to be only a fraction of the total number of cases, probably over 500,000 cases, of the annual food poisonings.
Some foods lead to food poisoning to a greater extent than others and problems can arise at all stages, from production to consumption. Examples of foods that carry an increased risk of food poisoning are found in both animal products and vegetable products. About 90 percent of Sweden's population is estimated to belong to the group "omnivores". The other 10% adhere to a vegetarian or vegan diet. The effect that lifestyle, behavioural pattern, and consumption behaviour have on the risk of getting food poisoning has not been analysed. This study aimed to investigate what types of food, animal-based or vegetable-based, that to the biggest extent contribute to food poisoning in Sweden.
The study is based on a document analysis of the Swedish Food Administration's ten most recent annual reports (2011 - 2020) regarding number of cases and cases of food poisoning. Results from the study show that 44 percent of all those who fell ill over the ten-year period 2011 - 2020 were caused by food of animal origin, 36 percent from mixed dishes and 20 percent from food of vegetable origin. The food group "mixed dishes" led to a large proportion of reported food poisonings. Based on foods included in this category, it was in particular "omnivores" who fell ill. However. the relative contribution by vegetable-based foods within the mixed dishes category was unknown. In summary, a noticeably higher number of cases of food poisonings were caused by animal-based food compared with vegetable-based foods during the ten-year period.
The study also shows that the number of food poisonings, reported food categories and suspected infectious substances varies significantly over the years. The most common source of food poisoning was restaurants and commercial kitchens, and the biggest contributing factor was poor hygiene. Many infections could have been prevented with improved hygiene.

Main title:Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?
Authors:Liefke, Madeleine
Supervisor:Blomqvist, Johanna and Toljander, Jonas and Ottoson, Jakob
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:17
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Matförgiftning, livsmedelsburen sjukdom, smitta, mikroorganism, livsmedelshygien, allätare, vegan, animaliska livsmedel, vegetabiliska livsmedel, blandade rätter, kosthållning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Food composition
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 11:23
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics