Home About Browse Search
Svenska


Persson, Annelie and Svensson, Annie, 2022. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
685kB

Abstract

Befolkningstätheten ökar och det blir allt fler människor att försörja med mat. Svensk livsmedelsproduktion skapar en levande landsbygd och ett stabilt näringsliv. Livsmedelsstrategin som beslutades 2017, är ett hjälpmedel med riktlinjer för Sveriges kommuner för att underlätta upphandlingen av svenska råvaror. Det finns många lagar som skall följas i den offentliga upphandlingen och det juridiska språket anses vara komplicerat och ibland svårtolkat.
Denna studie går ut på att öka förståelsen och kunskapen om självförsörjningsgraden av svenska råvaror inom kommunal sektor. För att undersöka detta har vi i vår studie använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade interjuver över zoom och telefon. Studien har undersökt hur kommunerna bland annat påverkas av den offentliga upphandlingen och vilka hjälpmedel det finns för kommunerna att upphandla svenskt. För att begränsa studien har fem semistrukturerade interjuver genomförts med forskningsfrågor.
I studien framgick det att kommunerna upplever att det finns svårigheter att upphandla vissa kategorier av livsmedel. Kommunerna försöker köpa in svenska råvaror efter säsong och hitta lokala producenter. De intervjuade kommunerna har hittat möjligheter för att kringgå den offentliga upphandlingen för att öka andelen svenska råvaror inom den kommunala sektorn.

,

The population density is increasing and there are more people to provide with food. Swedish food production creates a living countryside, more jobs and a stable business life. The majority of Sweden's municipalities tries to purchase Swedish food for the municipal kitchens. The food strategy, which was decided by the Swedish government in 2017, is a tool with guidelines for Sweden's municipalities to purchase food produced in Sweden. There are many laws that must be followed in public procurement and the legal language is considered complicated. Sweden's municipalities find different possibilities to achieve their goals and to increase Swedish food in the municipal sector.
This study aims to increase understanding and knowledge about the degree of self-sufficiency. To investigate this, we have used a qualitative method with semi-structured interviews over zoom and telephone. The study has investigated how the municipalities are affected by public procurement and which tools there are for the municipalities to purchase food produced in Sweden. To limit the study, five semi-structured interviews were conducted with research questions.

Main title:Svenska livsmedel inom kommunal sektor
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner
Authors:Persson, Annelie and Svensson, Annie
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Drottberger, Annie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Offentlig upphandling, svenska livsmedel, djurskydd, klimatvecka, självförsörjning, livsmedelsstrategin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2022 08:07
Metadata Last Modified:27 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics