Home About Browse Search
Svenska


Suopanki, Ida, 2022. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. En stor mäng snö i kombination med regn kan bilda en hård skorpa av is på betet vilket gör det svårt för renen att gräva och hitta föda. Allt detta kan innebära en utmaning för renskötaren eftersom renen är fysiologiskt anpassad till det naturliga betet och är känslig för plötsligt insatt foder och foderbyten. Utfodring kan även vara nödvändigt på slakteriet om den sammanlagda tiden för transport och uppstallning på slakteriet överstiger tolv timmar. Enligt föreskrifter och allmänna råd från Statens jordbruksverk får renen hållas i hägn vid slakteriet upp till fem dygn. Syftet med detta arbete är att undersöka hur utfodringsrutinerna ser ut vid slakt på två slakterier och vilka utmaningar de upplever när utfodring innan slakten blir nödvändig. För att undersöka detta kontaktades två slakterier, Arvidsjaur renslakt och Harads vilt. Resultatet visade att rutinerna mellan slakterierna skilde sig åt. Det har i enstaka fall observerat diarré hos ren men ingen utav slakterierna upplevde några specifika utmaningar kring utfodringen då de ansåg det vara en så liten samt självgående del inom verksamheten. Slutsatsen med denna intervjustudie var att det inte upplevdes att det finns större problem med utfodringen på slakterier. Det som anses vara en utmaning är de ibland förekommande långa väntetiderna på grund av brist på tillgänglig veterinär men enligt intervjuerna påverkar inte detta i vanliga fall utfodringen eller renens fysiska tillstånd på slakteriet.

,

Supplementary feeding of reindeer has become more common due increased other land use and climate change. Factors such as forestry and government regulations have contributed to competition for land. A changing temperature, more rain and snow during winter makes the pasture less accessible due to the big amount of snow and a hard crust of ice. All of this can pose a challenge for reindeer herders because the reindeer are physiologically adapted to the natural grazing and are sensitive to suddenly inserted feed or changes in feed practices. Feeding may also be necessary at the slaughterhouse if the total time for transport and waiting time at the slaughterhouse exceeds twelve hours. According to the regulations and general guidelines by the Swedish Board of Agriculture, the reindeer may be kept in pens at the slaughterhouse for up to five days. The purpose of this work is to investigate what the feeding routines look like at the slaughterhouses and what challenges may be experienced when feeding before slaughter becomes necessary. To investigate this, two slaughterhouses were contacted, Arvidsjaur renslakt and Svantes vilt. The result showed that the routines between the slaughterhouses differed. Metabolic disorders in reindeer have been observe in a few occasions, but none of the slaughterhouses experienced any specific challenges regarding feeding as they considered it to be such a small and self-sustaining part of the business. The conclusion of this interview study is that it is not perceived that there are major problems with feeding in slaughterhouses. What is considered a challenge is the sometimes long waiting times due to lack of available veterinarian, but according to the interviews, this does not usually affect the feeding or the reindeer's physical condition at the slaughterhouse.

Main title:Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier
Subtitle:rutiner och utmaningar
Authors:Suopanki, Ida
Supervisor:Rautiainen, Heidi
Examiner:Skarin, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:tillskottsutfodring, Rangifer tarandus, slakteri, metabolism, rutiner, utmaningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2022 06:36
Metadata Last Modified:03 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics