Home About Browse Search
Svenska


Hagskär, Alma, 2022. Foderåtgång och tillväxt hos mjölkraskvigor utfodrade med bioraffinerad presskaka från gräs/klöverensilage. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
494kB

Abstract

Bioraffinering är en process där ensilage eller grönmassa, med hjälp av en skruvpress, delas upp i en presskaka och en pressjuice. Presskakan kan utfodras till idisslare och pressjuicen kan utfodras till grisar, bioraffinering möjliggör därför utfodring av vall till grisar i större utsträckning och ger på så vis vallen ett bredare användningsområde. Syftet med denna studie var att undersöka utfodring av presskaka från ensilage till mjölkraskvigor och utvärdera foderåtgång, tillväxt och hull.
Utfodringsförsöket ägde rum på naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Mjölkkobesättningen är ekologisk och består av cirka 70 mjölkande kor och rekrytering. Försöket började 24 november 2021 och avslutades 5 maj 2022, i min uppsats ingår data fram till den 6 april 2022. I försöket ingick totalt 36 kvigor varav 18 utfodrades med ensilage och 18 utfodrades med presskaka från ensilaget. Samtliga fodermängder registrerades och foderprov togs en gång i veckan. Foderresterna från varje grupp vägdes och registrerades varje morgon. Kvigorna vägdes och hullbedömdes en gång i månaden så att vikt och hull registrerades på individnivå. Därefter justerades foderstaterna efter medelvikten för varje grupp. Resultatet av utfodringsförsöket visade att foderåtgång, tillväxt och hull inte påverkades negativt när presskaka från gräs/klöverensilage i stället för ensilage utfodrades till mjölkraskvigor.

,

Biorefining is a process where silage or fresh grass is pressed through a biorefinery, resulting in two fractions of the silage or the fresh grass, the silage pulp, which can be fed to ruminants and the liquid phase, which can be fed to pigs. Biorefining makes it therefore possible to feed silage to pigs to a greater extent and gives the forage a wider range of applications. The aim of this study was to evaluate feed consumption, live weight gain and body condition score of dairy heifers fed grass-clover silage pulp.
The feeding experiment was conducted at the agricultural high school Sötåsen in Töreboda. The dairy cow herd was organic and consisted of about 70 lactating dairy cows and replacement heifers. The experiment started November 24, 2021 and ended May 5, 2022. Data until April 6 are included in my BcS thesis. The experiment included a total of 36 heifers, of which 18 were fed silage and the other 18 heifers were fed silage pulp. Every feed weight was recorded and sampled once a week. The feed residues from each group were weighed and recorded every morning. The heifers were weighed, and body condition scored once a month. Weight and body condition score were recorded at an individual level and feed rations were adjusted by the average weight of each group. Results from the feeding experiment showed that feed consumption, live weight gain and body condition score were not negatively affected when fibre pulp from the grass-clover silage instead of the grass-clover silage was fed to dairy heifers.

Main title:Foderåtgång och tillväxt hos mjölkraskvigor utfodrade med bioraffinerad presskaka från gräs/klöverensilage
Authors:Hagskär, Alma
Supervisor:Nadeau, Elisabet
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ungdjur, ensilage, bioraffinerad presskaka, konsumtion, tillväxt, hull
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2022 06:21
Metadata Last Modified:03 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics