Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Johanna, 2022. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals.
However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the
first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. The outbreak
started in coastal waters off the Swedish west coast and spread to Denmark, Germany, and the
Netherlands. More than 2 000 harbour seals died during the event.
The aim of this study was to do a follow-up on the outbreak with IAV in Swedish harbour seals
in 2014. The overall purpose was to increase the knowledge about IAV infections in the Swedish
harbour seal populations. More specific objectives included mapping circulation of specific subtypes
and evaluating cadaver blood as a sample material instead of pure serum for IAV antibody detection
and subtyping.
Serum samples were acquired from live-captured seals in 2014, and cadaver blood samples from
hunted or found dead seals from 2014-2021. All samples were screened for anti-nucleoprotein
antibodies using a commercial competitive ELISA. Positive and doubtful samples were confirmed
and subtyped by hemagglutination inhibition assay (HI). In addition, information from sampled seals
was gathered to draw relevant conclusions from test results.
The results show a high level of antibodies against IAV H10N7 in a large proportion of serum
samples from 2014, with declining levels of antibodies against IAV in a lower proportion of cadaver
blood samples from the west coast in 2015 and 2016. IAV antibodies were not found in samples
from the Kalmarsund population or in the population off the west coast after 2016. Half of the ELISA
positive or doubtful cadaver blood samples could be confirmed and subtyped by HI. Data from
sampled seals made it possible to connect all ELISA positive samples to exposure to the outbreak
in 2014. Evidence of circulation of other IAV subtypes was not found.
This study indicates that IAVs do not circulate and persist within the Swedish harbour seal
populations, and that the populations most likely are naive in the case of a possible new spillover
event. Environmental contaminants, low genetic variation, larger populations, and smaller habitats
are identified as important risk factors for increased incidence of disease and spread of infection in
a potential new outbreak. Cadaver blood is an accessible sample which according to this study can
be useful in IAV surveillance on a population level to determine whether a population has been
exposed to the IAV or not. It can therefore be an important tool for understanding disease dynamics,
disease control and possibly prevention of pandemic influenza.

,

Hos flera olika arter av marina däggdjur har evidens för infektion med influensa A virus (IAV)
dokumenterats, men stora utbrott med hög dödlighet har endast rapporterats hos knubbsälar. Det
första utbrottet med IAV hos knubbsälar i Europa inträffade 2014. Utbrottet startade utanför den
svenska västkusten och spred sig vidare till Danmark, Tyskland och Nederländerna. Uppskattningsvis dog fler än 2 000 sälar under utbrottet.
Syftet med den här studien var att göra en uppföljning av utbrottet med IAV hos svenska knubbsälar 2014. Den övergripande målsättningen var att bidra till en ökad kunskap om IAV-infektioner
hos svenska knubbsälar. Mer specifikt syftade studien till att öka kunskapen om vilka H-subtyper
av IAV som svenska knubbsälar har exponerats för, samt att utvärdera användningen av kadaverblod
i stället för rent serum för påvisande av IAV antikroppar hos knubbsäl.
Serumprover samlades in under en hälsokontroll av knubbsälar på västkusten 2014. Kadaverblodsprover samlades in från jagade och påträffade döda knubbsälar under åren 2014–2021. Initialt
gjordes en screening av samtliga prover med en multispecies ELISA som detekterar antikroppar mot
virusets nukleoprotein. Positiva prover bekräftades och subtypades därefter med hemagglutinations
inhibitions test (HI). Provsvar sammanställdes därefter med tillhörande metadata för att kunna dra
relevanta slutsatser.
Analysresultatet visade på en hög andel antikroppar mot IAV H10N7 i merparten av serumproverna från 2014, med en minskande andel antikroppar i kadaverblodsproverna från 2015 och
2016. Antikroppar hittades inte i prover från Kalmarsundspopulationen eller i prover från västkusten
insamlade efter 2016. Hälften av de ELISA-positiva kadaverblodsproverna kunde bekräftas och
subtypas med HI. Metadata från provtagna sälar gjorde det möjligt att relatera samtliga prover med
antikroppar till exponering för utbrottet med H10N7 2014. Resultaten visade att det inte förekom
andra subtyper av IAV.
Studien indikerar att IAV inte cirkulerar hos svenska knubbsälar, vilket även innebär att de
svenska knubbsälspopulationerna är naiva och potentiellt mottagliga om IAV skulle introduceras på
nytt. Miljöföroreningar, låg genetisk variation, stora populationer och mindre habitat identifieras
som riskfaktorer som kan bidra till en ökad sjukdomsförekomst och smittspridning vid ett nytt
potentiellt utbrott. Kadaverblod är ett tillgängligt prov som enligt den här studien kan användas för
att övervaka IAV hos knubbsälar på en populationsnivå. Kadaverblod kan därför fungera som ett
viktigt verktyg för att öka förståelsen kring sjukdomsdynamik, sjukdomskontroll och för att förebygga utbrott med nya IAV.

Main title:Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina)
Subtitle:a serological study
Authors:Johnsson, Johanna
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna and Neimanis, Aleksija and Zohari, Siamak
Examiner:Berg, Mikael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:IAV, influenza A, harbour seals, H10N7, marine mammals, Phoca vitulina, serology, Sweden, virus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:English
Deposited On:21 Feb 2022 09:05
Metadata Last Modified:20 Jan 2023 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics