Home About Browse Search
Svenska


Golobov, Sandra, 2022. Produktion av edamame : kvalitetsparametrar för odling och konsumtion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sojabönan är en de viktigaste grödorna och odlas över stora arealer globalt. Den odlas främst för sitt höga proteininnehåll och relativt höga oljeinnehåll och anses därav vara en oljegröda. Edamame eller vegetable soybean är gröna sojabönor som skördas vid mognadsstadie R6 då bönorna fyller ut baljan till 80–90 %. Edamame konsumeras som en grönsak eller snack. I Asien är det en välkänd och populär gröda med en lång odlingshistoria. Kina, Taiwan, Thailand och Japan är de största producenterna i nuläget. Japan har den största konsumtionen och därmed har majoriteten av kvalitetsstandarder för edamame definierats av den marknaden. Edamame har de senaste årtionden ökat i popularitet i västerländska länder, särskilt i USA.
Kvalitetsparametrar för edamame brukar delas in i fem kategorier; näringsvärde, visuella aspekter eller utseende, smak, arom och textur. I denna litteraturstudie beskrivs agronomiska förutsättningar för edamameodling samt de viktigaste kvalitetsparametrarna för produktion. Edamame har ett högt näringsinnehåll precis som vanliga sojabönor, men de har en mildare sötare smak, mjukare textur och innehåller lägre nivåer av antinutritionella faktorer. Sojabönan är en kortdagsväxt som är känslig för låga temperaturer. De viktiga skillnaderna i produktionen av vanlig sojaböna och edamame är skördetidpunkten och skördemetoden. Edamame skördas tidigare och har därmed en kortare växtsäsong. De skördas traditionellt i småskalig odling för hand, i storskalig produktion är det möjligt att använda skördetröskor för gröna bönor.

,

Soybeans is one of the most important crops grown over large areas globally. It is mainly cultivated for its high protein content and relatively high oil content., as it is considered an oil crop. Edamame or vegetable soybean are green soybeans harvested at maturity level R6 when the bean fill out the pod to 80-90%. Edamame is consumed as a vegetable or snack. In Asia it is a well-known and popular crop which has a long history of cultivation. China, Taiwan, Thailand and Japan are the largest producers at the moment. Japan has the largest consumption and thereby has the majority of the quality standards for edamame been defined by that market. Edamame has for the last decades gained an increased popularity in western countries, particularly in the US.
Quality parameters for edamame are often divided in five categories: nutritional value, visual aspects or appearance, taste, aroma and texture. In this literature study the agronomic conditions for edamame cultivation and the most important quality parameters for production are described. Edamame has a high nutrient content just like regular soybeans, but they have a milder, sweeter flavour, a softer texture, and contain lower levels of antinutritional factors. The soybean is a short-day plant that is sensitive to low temperatures. The important differences in the production of ordinary soybean and edamame are the time of harvest and the method of harvesting. Edamame is harvested earlier and thus have a shorter growing season. It is traditionally harvested in small-scale cultivation by hand, in large-scale production it is possible to use combine harvesters for green beans.

Main title:Produktion av edamame
Subtitle:kvalitetsparametrar för odling och konsumtion
Authors:Golobov, Sandra
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Grimberg, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:antinutritionella faktorer, Glycine max, gröna sojabönor, grönskörd, isoflavoner, kvalitet, omogna sojabönor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2023 11:19
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics