Home About Browse Search
Svenska


Barth, Olivia, 2022. Smärta och smärtlindring hos livsmedelsproducerande djur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)


Full text not available

Abstract

Att känna smärta är en livsnödvändig kroppsfunktion hos både människa och djur. Smärta gör
individen medveten om eventuell skada eller sjukdom och ger möjlighet att förhindra ytterligare
skada. Smärta hos djur fungerar fysiologiskt likartat som hos människa. För bytesdjur är det viktigt
att kunna dölja smärta för att undvika att bli utsatta för rovdjur. Att dölja smärtsymtom är oftast en
fördel för djuret i det vilda, men för djurhållare kan detta vara ett problem då det medför svårigheter
att upptäcka skador och sjukdom.
Denna litteraturstudie tar upp varför det är viktigt att känna till och upptäcka symptom på smärta
hos livsmedelsproducerande djur. Syftet med arbetet är att undersöka vilken litteratur som finns
gällande användning av smärtlindring på livsmedelsproducerande djur, samt när smärtlindring bör
användas hos dessa djurslag. Arbetet syftar även till att belysa kunskapsluckor i litteraturen som
senare kan undersökas i en tilltänkt enkät.
Slutsatsen är att smärtlindring är en grundpelare för god djurvälfärd. Ytterligare studier behövs för
att kunna kartlägga användandet av smärtlindrande läkemedel på livsmedelsproducerande djur.

,

Feeling pain is a vital bodily function in both humans and animals. Pain makes us aware of any
injury or illness and gives us a chance to prevent further damage. Pain in animals is
physiologically like pain in humans. For prey animals, it is important to be able to hide pain to
avoid being exposed to predators. Hiding pain is usually an advantage for the animal in the wild,
but in animals kept by humans this can be problematic as it causes difficulties for animal keepers
in detecting injuries and illness.
This literature review addresses why it is important to recognize and detect symptoms of pain in
food-producing animals. The purpose of the study is to investigate what literature is available
regarding the use of pain relief in food-producing animals, and when pain relief should be used.
The study also illustrates shortcomings in the literature which can later be examined in a
prospective questionnaire.
The conclusion is that pain relief is an important part of good animal welfare. Further studies are
needed to be able to map the use of analgesia in food-producing animals.

Main title:Smärta och smärtlindring hos livsmedelsproducerande djur
Authors:Barth, Olivia
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Roman, Erika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:analgesi, djurvälfärd, smärta, smärtbedömning, smärtlindring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18839
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2023 06:36
Metadata Last Modified:22 May 2023 13:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics