Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (17088)
    • (VH) (4739)
      • Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231) (628)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items at this level: 628.

A

Abrahamsson, Linn, 2012. Förluster i olika ensileringssystem . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Abrahamsson, Linn, 2008. Majsensilage i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Abrahamsson, Veronica, 2012. Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens intag av grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ahlberg, Emelie, 2024. An evaluation study of 3D imaging technology as a tool to estimate body weight and growth in dairy heifers. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alfredius, Hanna, 2011. Svenska mjölkkor på bete : värmens påverkan på beteende och produktion hos mjölkkor i en besättning med AMS. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Allard, Helena, 2010. Goat production in Laos and the potential of using Erythrina variegata as a feedstuff . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Allard, Helena, 2007. Jordbruk och mjölkproduktion med kor i Etiopien. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Allard, Helena, 2009. Methane emissions from Swedish sheep production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alm, Karin and Möller, Jenny, 2004. Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift : skillnader i beteende och hormonstatus för oxytosin och kortisol mellan kor av hög och låg social rang. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Almkvist, Astrid, 2015. Olika grovfoders påverkan på hästens magtarmkanal. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alveblad, Christine, 2021. Okonventionella grovfodermedel som krisfoder till nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alveblad, Christine, 2023. Probiotika till Mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alvåsen, Karin, 2007. Farmers' perceptions and handling of livestock manure in urban/peri-urban areas of Kampala, Uganda. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alvåsen, Karin, 2009. Minskande andelar kraftfoder i foderstaten under betesperioden : effekt på mjölkavkastning och betesbeteende hos mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Cecilia , 2014. Broiler production in Zambia - management, growth, diseases and welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Cornelia, 2020. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Cornelia, 2010. Utfodringens betydelse för hästens hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Eva, 2012. Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Felicia, 2010. Alternativ till fiskbaserat foder till karnivora fiskar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Jenny and Axelsson, Caroline, 2021. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Karin, 2009. Riskfaktorer för Staphylococcus aureus i mjölk och på has hos mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Karin, 2007. Torvströ till svenska mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Lisa, 2010. Vaktelproduktion för ägg och kött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Lisa, 2012. The effects of two light programs on sleep in dairy cattle . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Maria, 2007. Behaviour and dietary preferences of browse species by sheep on natural pasture in Ninh Thuan province in the south-central region of Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Maria, 2009. The importance of shade for dairy cattle in Sweden.. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Marie, 2019. Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Markus, 2008. Drank som proteinkälla till regnbågslax (Onchorhynchus mykiss). UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sara, 2012. Deltidsbete i stall med automatisk mjölkning : rastbete jämfört med produktionsbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sara, 2010. Olika mastitpatogeners inverkan på mjölkkvalitet och juverhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sigrid, 2020. Japansk vaktel (Coturnix japonica) för äggproduktion : näringsbehov och utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sigrid, 2022. Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma : en studie med fokus på fjäderfäproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sofia, 2015. Möjligheter att förutsäga kalvningstidpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sofia, 2023. Utvärdering av vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2013. Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2013. Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2016. Mykotoxiner i hästfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2015. Nattbete med frivillig kotrafik mellan stall och bete i besättningar med omgångsmjölkning - effect av tillskottsensilage på kotrafik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2018. The development of the gastrointestinal tract in broilers : effects of access to feed, water and probiotics in the hatcher. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andrée, Lisa, 2009. Day to day variation in milk composition at udder quarter level. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Anglart, Dorota, 2010. Automatic estimation of body weight and body condition score in dairy cows using 3D imaging technique. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ankarcrona, Ellen, 2009. Ankuppfödning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arefaine, Hagos, 2016. Lepidium cake as a feed stuff to pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arenius, Johan, 2013. Vindkraft och rennäring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Areskoug, Malin, 2022. Magnesium och mittlaktationsförlamningar hos mjölkkor : finns det någon koppling?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arkå, Malin, 2018. Kolhydratdigestion hos häst : icke-strukturella kolhydrater. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arnerdal, Sofia, 2005. Predictions for voluntary dry matter intake in dairy cows. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arrhén, Linnéa, 2013. Råproteinförändringar i timotej och rödklöver . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arvidsson, Robin, 2015. Dödlighet för mjölkkor och faktorer som påverkar dödsfallsfrekvensen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arvidsson, Åsa, 2009. Habitat selection of cattle in a traditionally fire-managed landscape in the Bale mountains, Ethiopia. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Aslam, Adnan, 2023. Feeding Live or Dried Black Soldier Fly Larvae (Hermetia illucens) to laying hens – Effects on Immune Traits, Egg Quality, Feather Condition, Body and Organ Weights. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Augustsson, Jenny, 2016. Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Aurosell, Caroline, 2008. Födointagets betydelse för muskelglykogeninlagringen efter arbete hos häst och människa. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axberg, Jessica, 2014. Impact of EU-regulation on pigs’ welfare during transport. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axegärd, Caroline, 2017. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axegärd, Caroline, 2013. Närproducerade fodermedel till mjölkkor : positiva och negativa aspekter på proteinrik fodergröda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axelsson, Anna and Brandås, Agnes, 2022. Insekter som proteinkälla i hundfoder : utvalda insekters smältbarhet och påverkan vid allergi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axelsson, Madeleine, 2011. Kraftfodrets påverkan på återhämtningsförmågan hos hästar efter träning och transportering . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

B

Back, Jeanette, 2008. Betesdrift vid automatisk mjölkning i ekologisk produktion. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Back, Jeanette, 2010. The effect of hoof trimming on dairy cows´ behaviour, locomotion and production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Back, Josefin, 2011. Betets avkastning på olika typer av naturbetesmark : en fält- och metodstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Backman, Erik, 2021. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Banino, Amirsam, 2012. Effect of fiber on physiochemical properties of digesta and fecal microbial composition in pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bannbers, Hanna, 2007. Beteende och renhet hos kalvar på självrengörande golv. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Battersby, Emelie, 2014. Helsäd som alternativt grovfoder till mjölkkor och växande nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Battersby, Emelie, 2016. The behaviour and movement of dairy calves in low light intensities. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Beck, Julia, 2014. Free cow traffic in automatic milking systems (AMS) : a case study on nine commercial dairy farms in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bengtsson, Christian, 2014. Fullfoder till mjölkkor i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berg Johansson, Johanna, 2011. Vilopuls hos 2-åriga varmblodiga travhästar i träning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergdahl, Ida, 2006. Inhysning av struts. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergevi, Fanny, 2022. Metabolic effects of various carbohydrates and fibre in dog food. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergfors, Anna, 2006. Hackelselängdens betydelse för tuggtid och foderkonsumtion hos mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergkvist, Elvira, 2021. Detektion och aktion vid mögelförekomst i vallfoder till hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglund, Jessika, 2018. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglund, Jessika, 2020. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergström, Mathilda, 2013. Hur mjölkfettet påverkas av olika utfodring av mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergström, Tove, 2011. Motivation for eating roughage in sows : as an indiction of hunger. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergström, Tove and Johansson, Christina, 2009. Utfodring av hästar i tropiska klimat : möjlighet att använda regionala fodermedel i Tamil Nadu, Indien.. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berntsson, Hanna, 2017. Olika utfodringssystem till mjölkkor i Hallands län. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berntsson, Hanna, 2012. Svenskodlade baljväxter som proteinfodermedel till fjäderfä. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björck, Karolina, 2010. Renskötseln i Sverige ur ett historiskt perspektiv . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björk, Emma, 2015. Svenska sällskapshundars hull. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkegren, Lottie, 2013. Effects of two different light programs on milk yield, prolactin, IGF-1 and sleep in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkegren, Lottie, 2010. Samband mellan högt hull innan könsmognad och mjölkkors förmåga att producera mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkegren, Lottie and Johansson, Hanna, 2011. Contraction and relaxation of the myoepithelial cell : the role of myoepithelial cells in milk let-down. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkengren, Julia, 2014. Stress och dödlighet hos slaktkycklingar under transport och slakt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björklund, Emelie and Lindh, Pernilla, 2021. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blom, Maja, 2018. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blom, Maja, 2013. Use of dogs as odour detectors : a review of the scientific literture. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomander, Filippa, 2015. Möjligheten att öka marmorering i nötkött med olika utfodringsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomberg, Hanna, 2015. Olika fettfodermedels påverkan på mjölkfettets koncentration av långa omättade fettsyror. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomberg, Hanna, 2017. Produktionsbete jämfört med rastbete för kor i ett försök med mjölkningsrobot och nattbete samt en intervjustudie med lantbrukare om erfarenheter av nattbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomberg, Kristina, 2011. Automatic registration of dairy cows grazing behaviour on pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomdahl, Stina, 2019. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Borgenvall, Linnea, 2015. Effekter av olika typer av selentillskott till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Borling, Jenny, 2007. Antinutritionella substanser i åkerböna, ärter och blålupin vid utfodring till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Boström, Marlene, 2009. Effekt på mjölkavkastning hos mjölkkor vid ökad andel bete i foderstaten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Boyner, Malin, 2015. Effect of a zinc amino acid complex on egg production, egg shell quality and external appearance in two laying hen genotypes housed in two different production systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Boyner, Malin, 2013. Effekt av gruppstorlek hos värphöns i inredda burar på välfärd och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Briland, Elin and Kronqvist, Cecilia, 2006. Magnesiumstatus hos mjölkkor : en fältstudie. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Brodin, Vanessa, 2023. Fodertillsatsen Bovaer® som metaninhibitor till mjölkkor. Med den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bruhn, Kajsa, 2021. Effects of weaning and two separation strategies on cow-calf pairs kept together in an automatic milking system until calves were four months old. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bruhn, Kajsa, 2019. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bunu, Maria, 2019. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Burvall, Sofie, 2021. Sociala beteenden och rangordning mellan renkalvar i hägn (Rangifer tarandus tarandus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäcklund, Nina, 2007. Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckman, Karin, 2010. Tekniska och biologiska faktorers inverkan på lönsamhet inom mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckman, Karolin, 2012. The effect of additional nitrate and sulfur in the diet on the methane production in cattle. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckström, Camilla, 2017. Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckström, Julia, 2013. Inverkan av grisningsboxar, arbetsrutiner och utfodring på resultat i smågrisproduktionen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckström, Julia, 2011. Jämförelse mellan renskötsel och betesbaserad fårskötsel. First cycle, G1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Båvius, Anna-Karin, 2006. Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Börjesson, Mathilda, 2013. Mjölkningssystemen och mjölkningsrutinernas effekt på laktationskurvans uthållighet . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

C

Carlsson, Andrea, 2023. Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta? : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Emelie, 2017. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Julia, 2020. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Marie, 2015. Skador på häst orsakad av stallinredning - antal och typ av skador. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Veronica, 2003. Kväveförluster och energianvändning på mjölkgårdar i västra Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Åsa, 2012. Raps som fodermedel till slaktkycklingar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Cederholm, Marika, 2014. Blandfoder i automatiska mjölkningssystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Cheat, Sophal, 2010. Effects of supplements of water hyacinth and cassava hay on the performance of local "yellow" cattle fed a basal diet of rice straw. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christenson, Linnéa, 2021. To be a chick mother : variation in maternal care and its effect on chick behavioural development. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christenson, Linnéa H, 2016. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christvall, Lotta, 2010. Foderstatens fiber- och stärkelsehalt i svensk mjölkproduktion : en fältstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Claesson, Louise and Oscarsson, Andrea, 2022. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Clemensson Lindell, Ida, 2015. ATP bioluminescence to establish a test procedure for hygiene testing of liners and tubes on farm level : an investigation of the effect of ageing on the hygienic status of rubber liners and tubes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Crnadak, Ninoslava, 2012. Proteolysis in UHT milk due to Staphylococcus aureus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Cui, Xiaoqing, 2019. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

D

Dahlberg, Amanda, 2019. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Amanda, 2017. Livscykelanalys av laxfiskar producerade i öppna och slutna system – en jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Jenny, 2020. Teknisk pelletkvalité och foderförlust av fiskfoder gjort på biprodukter från fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg Sundling, Emma, 2010. Mervärden inom svensk nötköttsproduktion : kommunikation och drivkrafter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dalemar, Elin, 2017. Cow traffic in an automatic milking rotary system : comparing single alley and open waiting area. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Danielsson, Hanna, 2005. Mineralämnen i fullfoder : studier på 20 mjölkkogårdar i Halland. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Danielsson, Hanna, 2012. Möjligheter att utfodra överskottsmjölk till kalvar efter pastörisering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Danielsson, Rebecca, 2009. Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Danielsson, Tina, 2012. The effect of social rank on milking and feeding behaviour in automatic milking system for dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Davam, Homayoon, 2022. Storage of poultry manure in containers : changes in physiochemical parameters and survival of intestinal bacteria. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Deltén, Anna, 2001. Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Djerf, Cecilia, 2023. Användning av GPS-halsband på renar i renskötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Doose, Neele, 2019. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Driscoll, Hanna, 2014. Betydelsen av att utfodra råmjölk till mjölkraskalvar tidigt – olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Driscoll, Hanna, 2017. Blandfoder eller separat utfodring till mjölkkor i AMS med fri kotrafik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dufmats, Josefin, 2014. Kotrafik i mjölkproduktion med automatiserad mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Duvelid, Emma, 2012. Ljusprogram för kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

E

Ebadiasl, Gholamreza, 2011. Effects of supplemental glutamine and glutamate on growth performance, gastrointestinal development, jejunum morphology and Clostridium perfringens count in caecum of broilers . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Edstam, Linnea, 2014. Orsaker till kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Edvarsson, Annica, 2006. Mjölkningsfrekvensens påverkan på mjölkproteinets sammansättning och kvalitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eklund, Maria, 2016. The dietary cation-anion difference and its impact on the milk production in dairy cows. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eklund, Maria Elisabeth, 2020. The digesta passage rate among dairy cows with different abilities to consume large quantities of roughage : its impact on the milk production, and the reliability of the chemical fibre marker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ekström, Carin, 2013. En jämförelse mellan konventionell produktion av grisar inomhus och utomhus. . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgemark, Emma, 2017. Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgemark, Emma, 2019. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgåsen, Ida, 2015. Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Christina and Isberg, Sophia, 2011. Production and composition of sow milk. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Thomas, 2015. Dairy waste - feed for fish?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Thomas, 2018. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Engström, Carolin, 2010. Placentan och livmoderns samspel och inverkan på utvecklingen av mjölkkörtelvävnad . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Alma, 2017. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Alma, 2019. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Angelica, 2012. Tillskott av linfrö till foderstater för mjölkkor : påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyra-sammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Anna, 2015. Effekter av träning på den unga hästens rörelseapparat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Caroline, 2013. How drinking behaviour in automatic milk feeders can be used as early disease detection. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Caroline, 2011. Orsaker till spensugning hos kvigor samt dess effekt på mjölkkörteln. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Elin, 2015. Varför får kon kalvningsförlamning och hur kan förekomsten minskas. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Emelie, 2015. Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Ida, 2013. Improvements in milking management through imitation of calf behaviour. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Ida, 2009. Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Jennifer, 2014. Effect of low light intensities on dairy cows’ behavior. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Sofie, 2014. Tillväxt hos nötkreatur på naturbetesmark . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Ylva, 2022. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter : with focus on a hygienic slaughter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Essgärde, Linnea, 2022. Effekter av att utfodra hästar med grovfoder i hönät. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

F

Ferm, Emelie, 2011. I vilken utsträckning kan hästar enbart utfodras med grovfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ferm, Emelie and Kangas, Niina, 2011. Milk composition and milk yield in mares. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ferneborg, Sabine, 2010. Calcium homeostasis at calving in cows milked prepartum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Fläckman, Anna, 2008. Inverkan av betessläpp på celltal och mjölkkvalitet hos mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Folkesson, Pernilla, 2007. A field study on feeding of Alpacas in Sweden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Fors, Maria, 2009. Herbs for horses. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Forsmark, Petra, 2006. Fodersammansättningens betydelse för tillväxt hos häst. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Forssell, Maja, 2018. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Foschi Lundmark, Gabriella Eva, 2016. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Frankenberg, Ida, 2023. Möjligheten att praktiskt utfodra rödalger till mjölkkor : med syftet att minska metanutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Freed, Ylva, 2008. Characteristics and dietary management of Exertional Rhabdomyolysis in horses. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Frendberg, Linn, 2012. Evaluation of physical properties of left-over food collected from hotels and restaurants as pig feed in urban and peri-urban areas of Kampala. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Fridh, Sofia, 2007. Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Friman, Johanna, 2016. Hur påverkar bakteriella tillsatsmedel ensilagets kvalité och produktionsförmåga?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Främling, Maja-Lena, 2006. A study of Village Milking Centre in China. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Furenbäck, Veronica, 2017. Negativ energibalans hos mjölkkor : mätmetoder och förebyggande management. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Furenbäck, Veronica, 2019. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

G

Gac Monreal, Ananai, 2017. Reindeer calving in enclosures : effect on the mother's activity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Galméus, David, 2012. Peas as feed for dairy cows. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gautam, Kishor Kumar, 2011. Nutrient digestibility of wheat wet and dried distillers' grain in growing pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gottfridsson, Amelie, 2011. Inverkan av konserveringsmedel för spannmål på ensilering av hösilage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gottfridsson, Amelie, 2009. Vallväxternas proteinfraktioner ur växtfysiologiskt perspektiv och betydelsen för idisslarens proteinförsörjning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Granberg, Lovisa, 2016. Biofloc technology : a new concept to produce feed to Swedish aquaculture. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Grönvall, Antonia, 2013. Animal welfare in Ethiopia: handling of cattle during transport and operations at Kera Abattoir, Addis Abeba. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Grönvall, Antonia, 2015. Transition from nomadic pastoralism to livestock based agro-pastoralism : the case of animal husbandry in West Pokot, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Emelie, 2014. Faktorer som inverkar på foderintaget hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Emelie, 2017. Poultry red mites in Swedish laying hen flocks : occurrence and efficacy to a selection of acaricides. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Fanny, 2019. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Fanny, 2017. Träning av förstagångskalvare i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Sara, 2009. Smältbarhet på ensilage och hö hos hästar i träning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustafsson, Linnea, 2017. Production and management in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustafsson, Sanna, 2015. Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 veckor : vilka utmaningar kan finnas i slutet av den förlängda produktionsperioden?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustafsson, Sanna, 2019. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustavsson, Hedvig, 2016. Locally available protein sources in diets of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) : A study of growth performance in the Mekong Delta in Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustavsson, Sandra, 2011. Celltal som mått på mjölkens kvalitet med avseende på mjölkens sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Guzhva, Oleksiy, 2013. Exercise pasture compared with production pasture in a part time grazing system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

H

Haaga, Cathrine, 2012. Spansk skogssnigel (Arion lusitanicus) i ensilerat vallfoder : betydelse för fodrets näringsinnehåll och hygieniska kvalitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hagelberg, Moa, 2018. Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Haglund, Hanna, 2013. Improvement in agricultural production in a rural area of Cambodia between 2004 and 2011 - with an emphasis on small scale cattle production. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Haile, Kiros Kelkay, 2019. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hallquist, Cecilia and Vincent, Sara, 2022. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hammarberg, Sara, 2019. Olika administreringsmetoder av probiotika till smågrisar och dess effekt på tillväxt, hälsa och mikrobiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansen, Ida, 2023. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Emelie and Hellberg, Johanna, 2022. Utfodring av valp för optimal tillväxt och god hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Ida, 2012. Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Kristina, 2004. Comparison of the rumen passage rate of different forages using rare-earth markers. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Ulrika, 2012. Ensiling characteristics of Banana peelings. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansén, Ulrika, 2010. Blodbank för hund och katt : djursjukskötarens roll. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Heiwe, Isabella, 2013. Fördelar och nackdelar med att hålla ko och kalv tillsammans under kalvens första levnadsveckor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Helmersson, Jannica, 2023. Correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants : Korrelation mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Helmersson, Jannica, 2019. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Henricson, Anna, 2007. Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Henriksson, Rickard, 2008. Pasture and automatic milking. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Henry Bergman, Sarah, 2017. Hästens behov av B-vitaminer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Henström, Emma, 2011. Deltidsbete : effekt på mjölkkornas foderintag och avkastning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Herlitz, Susanna, 2010. Effekten av olika andelar grovfoder och kraftfoder i foderstaten på mjölkproduktion, välfärd och hälsa hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hjalmarsson, Fanny, 2014. The effect of a lowered light intensity at night on cow traffic and milk yield in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hjelm, Cecilia, 2018. Identifying factors of importance for chick quality and traits that may predict chick quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hofer, Anna, 2015. Small scale dairy farming in Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hollstedt, Sofia, 2011. Äggkvalitet kopplat till produktion, ekonomi och djurvälfärd hos svenska värphöns. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmberg, Sofia, 2011. Infektionssjukdomen kolibacillos hos värphöns : orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrottsrisk . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmström, Linnéa, 2013. Fodder to ruminants within agroforestry systems in Rwanda - species and management. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmström, Sara, 2019. How is feed-related behaviour in growing pigs affected by total mixed ration feed with intensively treated silage?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hultman, Pernilla, 2010. Kostfibers betydelse för grisars välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hultén, Christine, 2014. Påverkar kvigans tillväxt och inkalvningsålder hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hultén, Christine, 2016. The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows : milk yield, milk composition and milking time. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hurtes, Auriane, 2015. A survey on the feeding of competition horses and perceptions of forage in the UK and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hägg, Malin, 2021. Användningen av pro- och prebiotika till häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hägg, Malin, 2023. Vallfoderensilage inverkan på sensorisk och teknologisk kvalité hos griskött. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Häggblad, Helena, 2001. Utfodringens betydelse för proteinhalten i mjölken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Häll-Larsson, Katarina, 2004. Effects of different forages on production of hydrogen sulphide in a rumen in vitro system. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Högberg, Stefan, 2016. Effekt av spendopp på förekomst av mastit hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Höök, Emma, 2015. Effects of milking system on plasmin and plasminogen activity in bovine bulk milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hübinette, Louise, 2010. Effects of peat and wood shavings as bedding on the faecal microflora of horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

I

Ioakim, Temwanoku, 2018. Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Irfan, Muhammad, 2022. Rumen metabolism and digestibility in dairy cows offered diets with forest by-products. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Isacson, Kajsa, 2003. Fullfoder och blandfoder till mjölkkor : vad är viktigt för att lyckas enligt rådgivare och lantbrukare?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Isaksson, Kim, 2014. Soja eller inhemskt proteinfoder till mjölkkor?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Isberg, Sophia, 2011. Effekten av suggans näringsstatus på fostertillväxt och smågrisöverlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Israelsson, Anna, 2006. Är korta spenar ett problem i samband med mjölkning?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ivarsson, Emma, 2007. Tillskottsutfodring av smågrisar under digivningsperioden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

J

Jacobsson, Amanda, 2019. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jakobsson, Martin, 2014. Miljö och välfärd, för såväl djur som skötare i olika inhysningssystem för tjurar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jakobsson, Martin, 2016. Rutiner för belysningsanvändning och utformning av belysning i lösdriftsladugårdar för mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jans, Jonas, 2023. Mjölkras tjurar på bete - fungerar det?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Anna, 2018. Klövhälsa, klövverkning och underlag. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Sofia, 2015. Produktionsnyckeltal och ekonomisk lönsamhet i mjölkproduktionen - en studie av 18 norrländska mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Towe, 2016. Indirect estimation of feed intake in dairy cows on pasture based on urine volume or water consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jardstedt, Mikaela, 2011. Magnesium chloride in dry cow silage to prevent hypocalcaemia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jennifer, Sundman, 2011. Lokala faktorer som hämmar mjölkbildningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jenssen Söderström, Sophie, 2010. Bacterial contamination of eggshells in conventional cages and litter floor systems for laying hens in Jordan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jerlström, Josefine, 2013. Animal welfare in Ethiopia : transport to and handling of cattle at markets in Addis Abeba and Ambo. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jibbefors, Hanna, 2015. Hållbar produktion med vetedrank och vallfoder till idisslare : utnyttja etanolproduktionens biprodukt som ett billigt och miljövänligt fodermedel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jibbefors, Hanna, 2017. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Joel, Nathalie, 2013. Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johannesson, Rosie, 2017. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Anna, 2011. Effects of genotype, age and feed on the fat components of egg yolk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Anna, 2014. Inhysningssystem för unga kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Caroline, 2014. Armeringsmatta och bark som markstabiliserande material på betesytor till mjölkkor - en utvärdering. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Caroline, 2013. Stereotypier hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Elin, 2016. Insulinresistens hos häst : inverkan av diet, hull och motion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Elin, 2020. Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Emma, 2012. Tillskottsutfodring av dikalvar på bete . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Eva, 2020. Partikelstorleksfördelning och torrsubstanshalt i faeces från hästar med och utan kolik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Frida, 2014. Effect of insoluble fibre enrichment on egg quality in laying hens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Hanna, 2007. Dokumentation av ensilering med fokus på clostridiesporer i mjölk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Jenny, 2007. Foderhäckar till hästar i lösdrift. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Jenny, 2015. Kotrafikens inverkan på kors födosöksbeteende och kapacitetutnyttjande av AMS. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Johanna, 2014. En enkätstudie om foderkunskap på ridskolor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Karolina, 2008. Salt to ruminants and horses. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Lisa, 2015. Insulinresistens hos häst - riskfaktorer, förebyggande åtgärder och hantering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Lisbeth, 2007. Inverkan av utfodringsnivå och miljö på reproduktion och hållbarhet hos rekryteringskvigor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Madeleine, 2013. Berikning till gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Matilda, 2018. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Matilda, 2016. Proteininnehåll i svensk spannmål -användning och betydelse för olika djurslag. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Mimmi, 2022. Utsikter för svensk grisproduktion efter förbud om användning av höga doser av zinkoxid vid avvänjning av smågrisar: Vilka lärdomar kan vi dra från avskaffandet av antibiotika på 1980-talet?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Sara, 2014. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Siri Sabina, 2020. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Teresa, 2021. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Vilma, 2023. Evaluation of novel climate-friendly feed for Nile tilapia in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Vilma, 2021. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Amanda, 2023. Energy requirement in horses under medication for insulin dysregulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Amanda, 2021. Tarmmikrobiotan hos häst på vallfoderbaserade foderstater. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Lina, 2014. Use of oxytocin to improve diagnosis of subclinical mastitis caused by Staphylococcus aureus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jonsson, Lina, 2008. The effect of udder precleaning on milk quality and yield. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Juhlin, Louise, 2017. Cleaning and stimulation of teats in an Automated Milking Rotary. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

K

Kajlöv, Ebba, 2020. The production of colostrum from a feeding perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kalmendal, Robin, 2008. Framtida inhemska proteinfodermedel i den ekologiska fjädefäproduktionen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kalmendal, Robin, 2008. Hemp seed cake fed to broilers. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Jonna, 2010. Kraftfoders påverkan på hästars prestation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Jonna, 2013. Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Niina, 2011. Giftiga växter för hästar på sommarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Anna, 2012. Stallmiljöns inverkan på förekomst av gödselförorenade slaktsvin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Cassandra, 2021. Fekal mikrobiota transplantation som behandlingsmetod mot sjukdomar hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Jenny, 2009. Fermenterat blötfoder till gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2009. Capacity studies on DeLavals sort gate DSG10. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2007. Ekologisk slaktgrisproduktion i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Malin, 2010. Värmebehandlat mjölfoder till avelsdjuren för slaktkycklingproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Markus, 2015. Hur organiseras kotrafiken i samband med produktionsbete i större besättningar med automatisk mjölkning?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Markus, 2013. Kotrafik med mjölkrobot och bete . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Åsa, 2010. Bacterial contamination of egg shells in deep litter floor systems and conventional cages in Jordan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson Bergkvist, Pernilla, 2017. Mykotoxiner i foder till häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlstrand, Anna, 2022. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karltorp, Amanda, 2016. EVOP - Arbetsmetod för förbättrad juverhälsa hos mjölkkor med inriktning mot infektiösa mastiter orsakade av juverbundna bakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karltorp, Amanda, 2014. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kashwa, Mokhtar, 2016. Composition of water buffalo milk during the first period of lactation - relation to mozzarella cheese properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Keihani, Rouzbeh, 2013. The effect of different starch levels on oxygen consumption and nitrogen excretion of Eurasian perch (Perca fluviatilis). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kemstedt, Elisabeth, 2010. Hästhållningen i Ängelholms kommun - ur hästens välfärdsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Khajouei, Ehsan, 2013. Molecular characterization of the faecal fungal flora in healthy horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kilsgård, Sofie, 2015. Faktorer som påverkar tillväxt hos kalvar under mjölkutfodringsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kindbom, Stephanie, 2012. Ensiling wet brewer's waste in peri-urban areas of Kampala, Uganda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Klasson, Pauline, 2015. Näringsbehov hos moderlösa föl. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kling, Stina, 2021. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kong , Saroeun, 2010. Feed selection and growth performance of local chickens offered different carbohydrate sources in fresh and dried form supplemented with protein-rich forages. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Korpinen, Caroline, 2017. Maternal body condition : effect on time of calving, offspring survival and body weight in reindeer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kounnavongsa, Bounthavone, 2010. Effects of fresh or sun-dried cassava foliage on the growth performance of goats fed basal diets of gamba grass or sugar cane stalk. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kristensson, Thea, 2018. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kronqvist, Cecilia and Briland, Elin, 2006. Effekter av högt kaliumintag på magnesiumbalansen hos mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kullberg, Karin, 2008. Glycerol till mjölkkor : effekter på våmmetabolismen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kulokorpi, Minna, 2017. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kvist, Daniel, 2012. Larver som kvalitativt proteinfodermedel i svensk fjäderfäproduktion . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

L

Laestander, Caroline, 2016. Comparison of three different colostrum feeding methods on passive transfer of immunity, growth and health in dairy calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lagerstedt, Åsa, 2006. Ekologiskt uppfödda kycklingar : en jämförelse mellan två olika foder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Annie, 2015. Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Annie, 2013. Bete som enda näringskälla för häst under sommarhalvåret. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Filippa, 2014. Beteende som indikator på näringsmässig obalans hos idisslare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Filippa, 2019. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Kristin, 2013. Fodrets struktur relaterat till tuggtid hos mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Matilda, 2018. Växtnäringsläckage från hästhagar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Laxmar, Elna, 2019. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lazović, Dragana, 2016. Milking-time test : methodology and assessment of vacuum recordings during machine milking of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lenngren Hysing, Paulina, 2016. Analysis of the methanogenic and acetogenic community structure in young calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lenngren Hysing, Paulina, 2013. Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lidholm, Lovisa, 2016. Effects of a single omitted milking on one udder quarter in high cell count dairy cows in an AMR system with or without re-sorting for a second milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lidholm, Lovisa, 2014. Våmacidos hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lilja, Johanna, 2021. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lind, Angelica, 2010. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindahl, Emma, 2018. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindahl, Mart Emma, 2020. Kolhydratsammansättning och in vitro-gasproduktion i gräs vid simulerat hästbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindbäck, Michaela, 2009. Equine metabolic syndrome. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindbäck, Michaela, 2011. Ättider i olika system att tillföra hästar grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindell, Johanna, 2015. Local poultry production in rural Zambia and the effect of light on poultry performance. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindell, Ronja, 2021. Providing live black soldier fly (Hermetia illucens) larvae to laying hens (Gallus gallus domesticus) using three different methods : effects on foraging behaviour and production parameters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindell, Ronja, 2019. Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Linder, Sanna, 2012. Mineralers betydelse och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med oorganiska källor till lantbruksdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Linder, Victoria, 2018. Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren, Erika, 2009. Validation of rumination measurement equipment and the role of rumination in dairy cow time budgets . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren, Erika, 2008. Vallfoderproduktion i norrländskt klimat till högpresterande hästar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren, Jenny, 2019. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindkvist, Sofia, 2019. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindman, Sofia, 2013. Kalvhyddans utformning : påverkan på kalvens hälsa och komfort. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindman, Sofia, 2014. The effect of rapeseed oil and palm oil supplement and milking frequency on milk yield and milk fat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindqvist, Ellen, 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindqvist, Ellen, 2020. Feeding of dry cows : a good start on the lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindqvist, Rebecka, 2021. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindroth, Katrin, 2016. Nutrition-related risk factors for colic in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindroth, Katrin, 2014. Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindstedt, Ingrid, 2014. The WT1-gene – its role in tumourigenesis and prospects for developing a vaccine. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindström, Hanna, 2014. Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Liu, Haoyu, 2008. Influence of chicory feeding on performance and gut development in broilers. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ljungberg, Therese, 2007. Mjölkkors liggbeteende i olika miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ljunggren, Ida, 2015. Frequency of unsuccessful milkings in automatic milking rotary : effect on milk yield, lactose content and somatic cell count at udder quarter level. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ljunggren, Ida, 2012. Mineraler till får : fokus på kalcium, koppar, selen och magnesium. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Llopis Palomares, Adriana, 2016. The effects of feeding low levels of concentrate to early lactating dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundahl, Louise, 2015. Luftvägssjukdomar bland konventionella och ekologiska slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundahl, Louise, 2017. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundell, Anna, 2015. Advantages and disadvantages with outdoor hutches as housing system for calves and their future effect on the replacement heifer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundgren, Anna-Karin, 2004. Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundin, Martina, 2017. Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundmark, Cecilia, 2005. Ensiling experiment in bagged silage with 3 silage additives. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundmark, Ida, 2016. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Hanna, 2018. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Hanna, 2020. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Jessica, 2010. Inverkan av SPC på induktion av protein AF och produktionsresultat hos slaktkyckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundvall, Josefine and Saras-Johansson, Maria, 2011. Human-animal interactions in dairy production. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lätt, Kajsa, 2017. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lätt, Kajsa, 2019. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Löf, Frida, 2013. Kalcium- och fosforsmältbarhet hos växande hästar. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Löfqvist, Ditte, 2016. Nutritional value of pastures in enclosure systems in semi-arid rangelands of Chepareria, West Pokot, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Löfstrand, Jenny, 2018. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

M

Malmberg Persson, Hanna and Pölkkö, Tommi, 2021. Den geriatriske kattens näringsbehov : vilka hälsofördelar kan en anpassad diet medföra?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Malmlund, Victoria, 2018. Hypokalcemi hos får. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Malmlund, Victoria, 2015. Mjölkfettsammansättningen som indicator på kons energibalans. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Managos, Markos, 2020. Extrusion of grass silage and its effect on feed intake, milk production and ingestive behaviour of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Maqsood, Asif, 2012. Salmonella prevalence in the poultry feed industry in Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mashood, Qasim, 2019. Ciona (Ciona intestinalis) as a source of fibre for chickens : Effects on productive performance, organs weights and caecal microbiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Matilda, Birgersson, 2011. Betydelsen av utfodring under sintiden, sintidens längd och kalvningsintervallet med avseende på kons hälsa under kommande laktation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mattsson, Viktor, 2023. Biokol i foder till värphöns och slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Maurer, Sophie, 2008. Hur påverkas beteende/känslor och fysiologiska faktorer på människa och häst vid interaktion mellan parterna?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Maurer, Sophie, 2007. Insulin resistance in horses; causes, development and prevention. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Medved, Anna, 2018. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mehlqvist, Maria, 2003. Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mellgren, Emma, 2011. Glycerol to dairy calves : effects on intestinal health and fluid balance. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Menacho, Andrea Brissa, 2023. Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Milton, Ida, 2022. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Milton, Ida, 2020. Skogsprodukter som idisslarfoder vid bristsituationer med fokus på mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mogodiniyai Kasmaei, Kamyar, 2010. Effect of excessive inorganic phosphorus supplied by abomasal infusion on inorganic phosphorus metabolism in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Molin Björkdahl, Josefin, 2020. Ko och kalv tillsammans : en studie av sårläkning, smärtbeteenden och tillväxt hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mossami, Ata, 2011. Effects of different inclusions of oat hulls on performance,carcass yield and gut development in broiler chickens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mostakim, Al Mohammad, 2013. Does oxygen pass through the water lock of laboratory silos used for ensiling studies?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Muhonen, Sara and Lönn, Maria, 2003. The behaviour of foals before and after weaning in group. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Muhrbeck, Hugo, 2019. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Muragijeyezu, Pierre Celestin, 2020. Investigating the potential of different dietary fibers to stimulate butyrate production in vitro. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mutabazi, Gryson, 2021. Investigation of aerobic stability in extruded silages. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Månsson, Ann-Christin, 2012. En enkätundersökning om paketkonservering av vallfoder i Sverige . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Möller, Jenny, 2005. Vitamin A och E i relation till hästutfodring. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Möller, Maja, 2018. Feeding routines and feed quality on small-scale dairy farms in Baringo, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Möller, Maja, 2016. Förekomsten av aflatoxin B1 och ochratoxin A i kött och mjölk från livsmedelsproducerande djur samt dess påverkan på livsmedelssäkerheten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mörk, Marie, 2003. Introduktion av förstakalvare i AMS : en enkätstudie. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

N

Nguyen, Huu Yen Nhi, 2010. Utilization of earthworms (Perionix excavatus)as a proetin source for growing fingerling Marble gobi (Oxyeleotris marmoratus) and Tra catfish (Pangasius hypophthalmus). Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nguyen , Hieu Phuong, 2010. Mycotoxins contamination in maize kernels in Vietnam and effects of feed additives on reducing fumonisin impacts in pigs. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Brita, 2015. Jämförelse av heltidsbete och deltidsbete: effekter på mjölkkors produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Brita, 2017. Klimatpåverkan från ekologisk nötköttsproduktion : en fallstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Carolina, 2002. Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Emma, 2011. Quantification of sleep in dairy cows in three different stages of lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Emma , 2009. Mjölkkors behov av att ligga och att sova . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Filip, 2017. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Hanna, 2014. Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor : en utvärdering. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Hanna, 2011. Svenskproducerat proteinfoder till slaktsvin. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Lovisa, 2014. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Rebecca, 2011. Mjölkföretag i Skåne och Halland : management, produktion och ekonomi. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Rebecca, 2009. Optimal inkalvningsålder för rekryteringskvigor till mjölkproduktion : relaterat till data ifrån egen besättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Roger, 2016. Effects of omitting one udder quarter at one single milking : on milk production and SCC in mid and late lactating cows with or without re-sorting for a second milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Roger, 2014. Ensilering, en jämförelse mellan olika ensileringssystem . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Norberg, Pernilla, 2012. Effects of rubber alley flooring on cow locomotion and welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Norberg, Pernilla, 2010. Reproduktion och odling av ål. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nylén, Therese, 2022. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nyman, Camilla, 2013. Utfodring av hästar i Sverige 2011. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näslund, Karin, 2016. Habitat preferences and shelter seeking behaviour of extensively kept Gotland Ponies. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näslund, Karin, 2013. Välfärd hos frilevande hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

O

Odmark, Isabella, 2020. The effects of floor system on production in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ohlsson, Erika, 2022. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Oliver, Joanna, 2013. Fuktig spannmål inokulerad med jäst och mjölksyrabakterier till växande grisar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Oliver, Joanna, 2010. Inhemsk trindsäd i fodret till suggor och smågrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olofsson, Marie, 2007. Orsaker till mekaniska skador på nötslaktkroppar som uppstått under transporten till slakteriet eller på slakteriets stall. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Anna, 2017. Foder till unga kycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Emma, 2016. Kan inducerad hypokalcemi användas för att studera kalvningsförlamning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Emma, 2017. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Jessica, 2008. Rådgivning i AMS-besättningar : utvärdering av nyckeltal. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Louise, 2009. En jämförelse av hästens tidsbudget och dygnsrytm : frilevande och i stall. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Mimmi, 2012. Olika typer av strömedel till gris : effekter på beteende och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Pernilla, 2012. Ruminants´production within agroforestry systems in rural Rwanda : production benefits and problems. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Pernilla, 2014. The effect of low light intensities and red light on heart rate, blood pressure, respiratory rate and activity in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Sofia, 2007. Can activity meters be used as heat detectors for water buffaloes in hot climates?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Towe, 2023. Användning av vallväxter för parasitbekämpning hos betande får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Orve, Viveca, 2011. Is goat milk a better milk replacement to piglets, rat pups and foals than cow milk is?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

P

Paananen, Jonna, 2014. Grovfoder till hästar : hur inverkar olika konserveringsmetoder på hästens digestion?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Paul, Elisabeth, 2014. Pregnancy detection in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) : comparison of transrectal ultrasound, abdominal palpation and herders' visual cues in late gestation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pelve, Maja, 2007. Nötkreaturens val av betesvegetation på naturliga betesmarker. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Perez Davila, Jhon William, 2023. Protein digestibility of biorefined juice from fresh and ensiled ley crops in growing pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Annica, 2013. Ensilering i plansilo. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Annica, 2015. Yeast in forage crops and silage aerobic stability at 15 Swedish dairy farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Hanna, 2012. Can increased activity recorded with help of activity monitoring sensor indicate an upcoming calving?. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Hanna, 2009. Kan ät- och liggbås påverka kornas välbefinnande?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Jenny, 2002. Fett till mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Madeleine, 2022. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Petters, Frida, 2018. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Petters, Frida, 2016. Inverkan av foderstatens sammansättning på mag-tarmkanalens mikrobiota hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Emma, 2009. Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre? : utfodringsstrategier och konserveringsmetoder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Emma, 2011. Metoder för reduktion av halten lättlösliga kolhydrater i vallfoder och jämförelse av analysmetoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Hanna, 2013. Djurskyddslagen och renskötseln . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Hanna, 2016. Elevated cluster take-off level and the risk of dry off in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Lisa, 2019. Cow traffic in an automatic milking rotary system : with or without parallel guiding of cows for milking. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Lisa, 2016. Insulinets påverkan på mjölkproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Therese, 2009. Ingen täckning av plansilor samt alternativa täckningsmaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Petäjistö, Katrine, 2016. Skillnaden mellan galopphästars och dressyrhästars muskelfysiologi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Phan Kim, Quyen, 2012. Wickerhamomyces anomalus inoculated barley in wet fermented feed for pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pihl, Sara, 2020. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pihl, Sara, 2018. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pilskog, Helen, 2010. Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Prieto Jimenez, Carlos, 2014. The importance of feeding during milking and take off level for milk yield, milking time, milk flow and udder emptying in the Automatic Milking System. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

R

Ragnmark, Victoria, 2012. Sambandet mellan temperatursumma och näringsvärde i svenskt vallfoder . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rask, Karolin, 2019. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ratcovich, Elin, 2016. Strömedel till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ratcovich, Elin, 2021. Voluntary cow traffic in AMR : with or without teaser feed at milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rey Torres, Juan Carlos, 2016. Plasma insulin concentrations in Icelandic Horses, individual variations and effects of management practices. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ringmark, Sara, 2008. Effekter av två olika hösilagefoderstater på tarmfloran och träcksammansättningen hos häst och gris. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Caroline, 2013. Effects of palmitic and stearic acids supplementation on milk yield, composition and milk lipolysis in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Caroline, 2012. Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Ulrica, 2016. Kotrafik under betessäsongen i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Ulrica, 2018. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Roth, Anna Martina, 2018. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rudbäck, Linnea, 2013. Organic acids in liquid feed for pigs - palatability and feed intake. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rundberg, Anna-Linnéa, 2013. Inhysningsrelaterade faktorer som påverkar förekomsten av luftvägsinfektioner hos kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ruvuga, Peter, 2016. Goat production in the tropics and mitigation to feed shortage in different production systems in Eastern, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ryberg, Louise, 2014. Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt - enligt svenska produktionsförhållanden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rydmark, Hanna, 2023. Replacement of fish protein in fish feed : effects on the yeast flora in the gut of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Räisänen, Susanna, 2016. Milk production and protein utilization in high producing dairy cows fed a low CP diet based on cereals and roughage only : a full lactation study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rönnqvist, Elena, 2020. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rönnqvist, Elena, 2016. Mjölkproduktionssystem baserade på bete : förväntade effekter på avkastning och hälsa hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

S

Saenbungkhor, Nualprae, 2016. Metabolic effect of whole grain. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sakhawat, Irfan, 2011. The effect of silage quality on gross energy losses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Samuelsson, Hans, 1993. Fullfoder i praktiken till mjölkkor i Sverige - En undersökning av 18 mjölkkobesättningar som använder fullfoder eller fullfoderliknande system : : resultat, jämförelser och tillvägagångssätt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sandberg, Patricia, 2015. Nötkreaturs betesselektion på vallar baserade på fyra olika fröblandningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sandberg, Patricia, 2013. Prestationshöjande fodertillskott till häst . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Santesson, Sophie, 2013. Evaluation of Ectopar for the control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Schönborg, Therese, 2017. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Segervall, Amanda, 2022. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Selberg Nygren, Emma, 2009. Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktsvinsproduktion : effekter på beteende och emission av kväve (NH3 och N2O). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Selberg Nygren, Emma, 2009. Use of market crop wastes as feed for livestock in urban/peri-urban areas of Kampala, Uganda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sen, Sorphea, 2010. Effect of stocking density and fertilization on the growth performance of Tilapia (Oreochromis spp.) fed rice bran, water spinach and duckweed in pond and paddy field . Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Shahhosseini, Yazdan, 2013. Cattle behaviour : appearance of behaviour in wild and confinement. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Shahhosseini, Yazdan, 2013. Cow behaviour in AMS : comparison of two different systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Silfving, Charlotte, 2006. Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sjölin, Marie, 2008. Vad skulle få en lantbrukare att ställa om från konventionell till ekologisk mjölkproduktion?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sjölinder, Fanny, 2016. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sjölund Sundborger, Helene, 2013. Aspects on cow traffic and management on farms with automatic milking. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Skogar, Anna, 2012. Vallfoder till slaktgrisar : effekter på tillväxt och social beteende vid utfodring. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Skottheim, Britta, 2014. Hur stor betydelse har utfodrings- och avvänjningsstrategin för kalvens tillväxt och hälsa?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Solheim, Maria, 2007. Hur inverkar olika andel vallfoder i utfodringen på produktion, hälsa och beteende hos mjölkkor?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Solheim, Maria, 2013. Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Spellerberg, Liv, 2016. Effects of lighting on heart rates and respiratory rates in Calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Spellerberg, Liv, 2014. Renens domesticering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Spets, Johanna, 2007. Fri utfodring av halm som strategi för att förhindra stereotypier hos uppbundna kvigor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stadtmuller, Larissa, 2014. The importance of feeding during milking and take off level for milking efficiency and milk production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stattin, Cecilia, 2010. En översikt av kvävets kretslopp i vall, mjölkkor och gödsel : hur kan vi minimera miljöpåverkan?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stattin, Cecilia, 2012. Nursing technique and growth environment of Rabbit fish (Siganus guttatus) in the area of Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Steen, Katarina, 2004. Manure evaluation in dairy cows. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stenberg, Elin, 2015. Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stennemark, Veronika, 2011. Lungmask och löpmagsnematod hos nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stensson, Lisa, 2023. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stingo, Diego, 2018. Effects of semi-domesticated reindeer’s maternal condition on calf survival. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stoehr, Veronica, 2017. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stolt, Linnéa, 2014. Jäst i grönmassa för ensilering : en undersökning på svenska gårdar. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Strand, Alexandra and Svennevid, Lina, 2022. Fördelar och nackdelar med veganska fodermedel till hund : kan man möta hundens näringsbehov?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Strandberg, Julia, 2018. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ström, Gunilla, 2012. Effect of botanically diverse pastures on the milk fatty acid profiles in New Zealand dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Strömgren, Anna, 2012. Mjölkureahalten som mått på vom-mikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Strömgren, Anna, 2012. Mjölkureahalten som mått på vommikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ståhlberg, Kajsa, 2022. Dark pathways : cows’ walking behavior in dim light environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ståhlberg, Kajsa, 2020. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundling, Emma Dahlberg, 2007. Offentlig upphandling av ekologiskt producerade livsmedel : Ludvika kommuns, Borlänge kommuns respektive Smedjebacken kommuns erfarenheter av gruppcertifiering enligt KRAV. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundman, Jennifer, 2013. Kortare sintid – hur påverkar det kons mjölkavkastning, metabolism, hälsa, hull och vikt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundqvist, Lotta, 2006. Does social activity and management routines affect the horses interest for humans?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundström, Elin, 2016. Matavfall och biprodukter som alternativa proteinfodermedel till gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundström, Elin, 2018. Variation av kobolt, selen och koppar inom och mellan fårbesättningar i Uppland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Suopanki, Ida, 2022. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Svanberg, Tove, 2014. Inhysningssystemets påverkan på stress hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Svedberg, Elin, 2010. Tungmetaller i metabolismen hos värphöns och slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sveen, Alexandra, 2012. Renen - en framtida mjölkproducent?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

T

Talach, Anna, 2013. Determination of relation between αS1 casein concentration and coagulation properties of goat milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tarshan, Muhammad, 2016. Digestibility of fungi-based protein products fed to broiler chickens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Taysayavong, Lotchana, 2010. Effect of usng locally available feeds on the growth performance of Moo Lat and Mong Cai pigs. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tegevall, Maria, 2017. Effects of take-off level at udder quarter level and feeding during milking on milk fat quality and milk somatic cell count in an automatic milking system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tegevall, Maria, 2014. Kalvningsförlamning och dess påverkan på mjölkkon . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena, 2020. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tiilikainen, Hanna, 2018. The cow eye : function and effect of light on milk yield. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tinggren, Sofie, 2016. Utfodring med jäst (Saccharomyces cerevisiae) till mjölkkor : effekter på torrsubstansintag, våmdigestion och mjölkproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tochtermann, Matilda, 2019. Dietfoder för viktminskning för hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Toss Ekmyr, Elina, 2018. Effekten av toxinbindare i syfte att minska upptag och metabolism av deoxynivalenol. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tran, Trung Tuan, 2010. Tra catfish (Pangasius hypophthalmus) residue meals as protein sources for growing pigs. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Trapp, Ada, 2022. Fibre content in moose (Alces alces) faeces : a comparison between free-ranging and captive moose in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Trapp, Ada, 2020. Fodrets inverkan på förekomsten av uratstenar hos dalmatiner : en enkätstudie om dalmatiners fodervanor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Trogen, Mari, 2003. En undersökning av sambandet mellan utfodring, motion och höftledsdysplasi respektive armbågsatros hos labradorer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tufvesson, Carina, 2021. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tuyet Giang, Nguyen, 2010. Effect of taro (Colocasia esculenta)foliage on the performance of growing common ducks. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Törner, Maria, 2013. Bakterietillväxt i strömedel till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

U

Ullah, Mohammad Oli, 2013. Evaluation of the performance of a wireless magnetoelastic pH-sensor in rumen environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ulvshammar, Karin, 2014. Effects of shade on milk production in Swedish dairy cows on pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

V

Vahlberg, Jessica, 2016. Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vallak, Maria, 2017. Utfodring av gamla hästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vestberg, Mikaela, 2019. Hur påverkas mjölkkornas tidsbudget, mjölkavkastning och foderintag av tiden i väntfållan i AMS?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vihermäki, Rasmus, 2019. The effect of ration forage proportions on the microbial ecology of the Rumen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Viklund, Johanna, 2017. Inverkan av inavel hos våra husdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vincze, Xenia, 2022. Smitta av BKD mellan och inom odlad och vild fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vörös, Annamaria, 2008. Diet related changes in the gastrointestinal microbiota of horses. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

von Schlanbusch, Karin, 2016. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

W

Waldau, Ellika, 2014. Strategier hos renen för att hantera brist på föda under vintern. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Emilia, 2011. Small scale pig production in Takeo province in a rural area of Cambodia . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Lina, 2013. Köttkvalitet vid nötköttsproduktion i Jämtlands län . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Lina, 2011. Milk production in dairy cows and goats : a case study in the Nyando district in South-Western Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Sandra, 2010. Hästhållningen i Sverige 2009 : intervjuer med 52 hästhållare i 5 kommuner. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallström, Emily, 2012. Agroprotein som fodermedel till slaktkyckling . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallström, Emily, 2010. Faktorer som påverkar magnesiumabsorptionen i våmmen hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Walltin, Mikaela, 2023. Faktorer som påverkar livslängden hos svenska mjölkkor : effekter på metanutsläppen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wang, Ruonan, 2012. Estimation of silage density in bunker silos by drilling. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wegner, Claire Sydney, 2021. Lying behaviour of lactating dairy cows in a cow-calf contact system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Weidenblad, Sara, 2016. Utfodringsrutiners och fodermedels betydelse för magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wejdmark, Elin, 2016. Bonden i skolan – granskad ur en faktamässig och pedagogisk synvinkel. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wen, Jinzhu, 2013. Lipid oxidation in differently aged beef : use of static headspace gas chromatographic and 2-thiobarbituric acid reactive substance methods (TBARS). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wennman, Eva, 2019. Insekter som råvara i kattfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wessberg, Jessica, 2008. Effekten av olika stora mjölkgivor på kalvars tillväxt och konsumtion av kraftfoder och hö. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Westlin, Märta, 2010. Reduktion av vikt och hull hos överviktiga ponnyer i träning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wickström, Emelie, 2010. Effect of plant maturity at harvest of haylage on digestibility and faecal particle size in horses fed forage-dominated diets. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Widegren, Sarah, 2014. Introduction of heifers to an automatic milking system. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Widegren, Stephanie, 2020. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wikars, Linnea, 2021. The effect of forage on piglets’ behavior in connection with weaning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wikström, Emil, 2014. Dödlighet hos renkalvar vid kalvning i hägn. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wilderoth, Hanna, 2016. Utfodringsrelaterad kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Willgert, Elina, 2010. Impact of veterinary assistance on the health of working horses in Nicaragua. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Willén, Agnes, 2011. Methane production from dairy cows : relations between enteric production and production from faeces and urine. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Winding, Sofie, 2014. Methane emission from nitrate-treated tannin rich feed for cattle in Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wingren, Josefin, 2016. Hur påverkar vikt och ålder vid inkalvning mjölkproduktion och hållbarhet hos kvigor?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Woloszyn, Marta, 2007. Natural variations of milk somatic cell count in dairy cows. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Währn, Jolin, 2015. Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Währn, Jolin, 2017. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wärnbring, Rebecca, 2013. Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wärnsberg, Emma, 2018. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Würtz, Mikaela, 2017. Att bedöma hygienisk kvalitet i grovfoder för hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Würtz, Mikaela, 2019. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Y

Yang, Byeonguk, 2021. Variation in sow and piglet behaviour and welfare over time during a 5-week nursing period in individual loose housing pens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ygland, Hanna, 2018. Karaktärisering av hästar med fri fekal vätska – nutrition och skötsel. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Yunta Bernal, Cristina, 2010. Methane production of dairy cows fed cereals with or without protein supplement and high quality silage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Z

Zaidi, Syed Ahad Raza, 2016. Use of preventive measures against milk fever in Punjab, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Zhao, Xue, 2014. Content of macro- and microminerals in wrapped forages for horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Zonabend, Emelie, 2008. Behov av managementverktyg i mjölkproduktionen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Å

Åberg, Malin, 2014. Jämförelse mellan sojaböna och åkerböna som proteinfoder till växande grisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åberg, Malin, 2017. Svenska viltarters inverkan på foderproduktion. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åkerlund, Helena, 2008. Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åkerstedt, Maria, 2003. Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åström, Sofia, 2010. Urea som kvävekälla till växande ungnöt . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ö

Öst, Greta, 2021. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östlund, Therese, 2011. Hur oberoende är de enskilda juverdelarna hos en mjölkko?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östlund, Therese, 2013. IgG-koncentrationen i plasma hos spädkalvar i förhållande till kvaliteten hos den första råmjölken och kalvarnas hälsa och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Öwall, Johanna, 2013. Förebyggande av sandkolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

This list was generated on Fri Jul 19 03:02:40 2024 CEST.