Home About Browse Search
Svenska


Almgren, Malin, 2022. Ut med det nya och in med det gamla : en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Kiruna bildades år 1900 i en avlägsen del av norra Sverige med stadsideal som var radikala för sin tid. Idag, På grund av deformationer som gruvan orsakat har det beslutats att staden idag, drygt 100 år senare, måste flyttas och byggas upp på nytt. Syftet med arbetet har varit att kartlägga vilka ideal som står bakom utformningen av den nya stadskärnan för att förstå vilken stad som byggs när chansen ges att börja om på nytt.

Tävlingsförslaget Kiruna 4-ever (som vann den nya utformningen av staden) har analyserats med hjälp av tematisk analys (Braun och Clarke 2008). Trots att förslaget inte är juridiskt bindande ligger det ändå till grund för utformningen av stadskärnan och är en viktig pusselbit för att förstå idealen som staden bygger på. Resultatet av analysen bildade fem nyckelteman som sammanfattar dessa ideal: (a) En tät och funktionsblandad stad är en trivsam stad, (b) Kiruna är inte en stad som alla andra, (c) Ingen ska lämnas bakom! (d) Den nya staden är både ekonomisk och resurseffektiv och (e) En miljömässigt hållbar stad.

Utmärkande för förslaget var att det, till skillnad från när Kiruna först grundandes, till stor del bygger på konservativa snarare än progressiva ideal. Förslaget återspeglar mycket av rådande samhällsideal som blickar tillbaka mot den täthet, funktionsblandning och stadsmässighet som fanns i städer innan modernismen fick sitt genomslag. Ett ytterligare tema som förslaget ger ett sken av att kretsa kring är miljömässig hållbarhet. Det är visserligen mer progressivt, men eftersom förslaget saknar reella och verklighetsförankrade förslag blir användandet av miljömässiga buzzwords som ekosystemtjänster snarare ett tecken på greenwashing.

,

Kiruna was founded in 1900 in a remote area of northern Sweden built upon ideals that were radical for its time. The mine just outside of the city has caused large deformations which have led to that the city now, a bit more than a hundred years later, must relocate. This study aims to examine which ideals the new development is being built upon and to discuss how they have changed since the city was founded.

The proposition Kiruna 4-ever (which won the competition for the layout of the new city) has been analyzed through thematic analysis (Braun and Clarke 2008). Even though the proposition is not legally binding it is still underlying the formation of the city center and an important part in understanding the ideals that the city is built upon. The result of the analysis formed five key themes which summarize these ideas: (a) a dense city with mixed functions, (b) Kiruna is not a city like all else, (c) no one will be left behind! (d) the new city is both economical and resource-effective and (e) an environmentally sustainable city.

What was distinguishing was that the new proposition is largely influenced by conservative rather than progressive ideals, compared to when Kiruna was first founded. The proposition reflects several current ideals of the society and glimpses back to the density, function mix, and type of urbanity that was common before modernism had its breakthrough. Another theme in the proposal was the false shimmer of it being about environmental sustainability. This theme is admittedly more progressive; however, the proposal is lacking real and reality-based proposals, and therefore the use of buzzwords like ecosystem services rather becomes greenwashing.

Main title:Ut med det nya och in med det gamla
Subtitle:en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna
Authors:Almgren, Malin
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsomvandling, stadsplanering, samhällsplanering, landskapsarkitektur, Kiruna, tematisk analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500370
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500370
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2022 07:20
Metadata Last Modified:23 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics