Home About Browse Search
Svenska


Nabb, Evelina and Salim, Taban, 2022. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under de senaste decennierna har intresset för livsmedelssäkerhet ökat i hela världen och inte minst i Sverige. Redlighet är ett återkommande begrepp i Europaparlamentets och rådets förordningar som förknippas med livsmedelssäkerhet och blev därför genast intressant att titta närmare på och undersöka ifall lagen som stödjer redlighet verkligen följs i verksamheter som hanterar livsmedel.

För att undersöka att lagstiftningen gällande redlighet följs och samtidigt skaffa sig en djupare förståelse för ämnet valdes två metoder oberoende av varandra. Den ena metoden går ut på att samla information från verksamhetsutövare genom fysiska träffar och hos en del utvalda går ut på att samla in data från en expertpanel inom ämnet redlighet, kring orsaker till varför lagstiftningen möjligen inte efterlevs.

Efter avslutad undersökning visar det sig att verksamheterna följer lagstiftningen. Expertpanelen hade dock olika uppfattningar om orsakerna varför lagstiftningen inte alltid följs men det återkommande temat är pengar.

,

In recent decades, interest in food safety has increased throughout the world and not least in Sweden. Honesty and integrity are a recurring concept in the European Parliament and Council regulations related to food safety, and therefore this subject immediately became interesting to take a closer look at and examine whether the law regarding honesty in food handling is really complied with in different companies.

To investigate if the legislation is complied with and at the same time gain a deeper understanding of the subject, two methods were chosen independently of each other. One method is to collect information from different companies through inspections whereas the second method is to collect data from an expert panel on the subject.

After completing the investigation, it turns out that the companies do follow the legislation. However, the expert panel had different views regarding reasons why the legislation is not always followed but the recurring theme is money.

Main title:Redlighet inom livsmedelshantering
Subtitle:en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet
Authors:Nabb, Evelina and Salim, Taban
Supervisor:Ljung, Magnus
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:29
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Redlighet, livsmedelshantering, livsmedelssäkerhet, delfi-metod, livsmedelsfusk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17988
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17988
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2022 11:55
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics