Home About Browse Search
Svenska


Backman, Anna and Laitamaa, Sofie, 2022. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. Som resultat av deras kamp för sina rättigheter till sitt eget språk och kultur ska samhället nu följa lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som innefattar alla Sveriges minoriteter. Lagen innefattar bland annat att synliggöra minoriteten i samhället, vilket en som landskapsarkitekt kan göra. Detta genom att utforma konstnärlig gestaltning och koppla det till historien och kulturen på platsen, vilket kan hjälpa med att synliggöra minoriteten i samhället. "Intresset för stadens historiska och kulturella kvaliteter ökar. Det finns därför ett växande behov av planering och förvaltning som lyfter kulturarvets positiva möjligheter för utvecklingen av städer och platser.” (Riksantikvaren 2009:3)

Övertorneå kommun har nyligen startat en satsning på konst utomhus och syftet med undersökningen är att undersöka hur den konsten är platsanknuten för att synliggöra tornedalingar i det offentliga rummet.

För att undersöka hur konsten i Övertorneå kommun har platsanknutit sina konstverk så utförs en kulturmiljöanalys, så kallad DIVE-analys, och en platsanalys samt en intervju med Övertorneå kommun. Vissa av konstverken är väl anknutna till minoriteten men har blivit malplacerade och det har lett till en missuppfattning av konstverken. Detta resulterade i ett konstaterande att kommunen behöver arbeta med platsanknytning i framtiden.

,

Tornedalians are a Swedish national minority from Torne valley which is located in northern Sweden. During history, the minority has been subjected to an assimilation politics towards Swedishize Tornedalians. This has mainly affected the use of their language, meänkieli. As a result of their struggle for their rights to their own language and culture, society must now follow the law on national minorities and minority languages, which includes all of Sweden's minorities. The law includes, among other things, making the minority more visible in the society, which a landscape architect can do. This can be done by designing an artistic design and connecting it to the history and culture of the place. "Interest in the city's historical and cultural qualities is increasing. There is therefore a growing need for planning and management that highlights the cultural heritage's positive opportunities for the development of cities and places." (Riksantikvaren 2009:3)

Övertorneå kommun has recently started an investment in art in the public space and the purpose of the study is to investigate how that art is connected to the place to make Tornedalians visible in the public space.

To investigate how art in Övertorneå kommun has linked its works of art to a site, a cultural environment analysis, so-called DIVE analysis, and a site analysis as well as an interview with Övertorneå kommun are performed. Some of the works of art are well connected to the minority but have been misplaced and this has led to a misconception of the artworks. This resulted in a statement that the municipality needs to work with site connection in the future.

Main title:Platsanknuten konstnärlig gestaltning
Subtitle:vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet
Authors:Backman, Anna and Laitamaa, Sofie
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, offentlig konst, platsspecifik konst, tornedalsk konst, gestaltning, social hållbarhet, offentliga rummen, assimileringspolitik, minoritet, Tornedalen, tornedalingar, samverkan, samråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2022 05:32
Metadata Last Modified:02 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics