Home About Browse Search
Svenska


Asp, Lisa, 2022. Outdoor environments for elderly people with different cultural backgrounds : an interview study based on individual experiences. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
1MB

Abstract

There is a lot of solid research on how to design the outdoor environments in nursing homes to benefit the users general well being and place attachment. In this thesis the emphasis lies on the experiences of elderly people who identify themselves with a distinct culture and are deeply involved and attached with its traditions and beliefs. The aim is to understand how culturally influenced experiences can be used to promote a sense of place attachment, specifically a sense of continuity, for elderly people through an adapted design of the outdoor environment. This study has shown that culture is an important factor that should be included in the planning of the outdoor environments in nursing homes to benefit the resident’s wellbeing. To gain an awareness on how peoples background might have influenced their perception of their daily environment and understand their individual cultural needs and wishes, an interview study has been conducted. Five qualitative interviews have been used as a basis for a result that is divided into three steps: individual experiences, common themes that are valid for the whole group of participants and finally a design framework. The common themes explored are attitudes, memories, needs, wishes, traditions and holistic view. This study shows that there are two different reasons why considering cultural variations when planning an outdoor environment for elderly people is beneficial: 1) Perception is influenced by experiences and upbringing and affects our feelings and impression of a place. 2) Humans have a need to be seen as who they are, including their cultural background. As a result, a design framework has been created that highlights four variables that are considered important to take into account when planning for people with different backgrounds: Variation, flexibility, influence, and education. The essentiality of those was discussed by taking support in existing evidence and theories. Further these variables were exemplified using the knowledge gained from the interviews.

,

Det finns omfattande forskning om hur man kan utforma utomhusmiljöer på äldreboenden för att gynna de boendes generella välbefinnande och platsanknytning. I denna avhandling ligger tyngdpunkten på erfarenheter från äldre som identifierar sig med en specifik kultur och är djupt involverade och knutna till dess traditioner och övertygelser. Syftet är att förstå hur kulturellt påverkade upplevelser kan användas för att främja en känsla av platsanknytning, särskild en känsla av kontinuitet, på äldreboenden genom en anpassad utformning av utemiljön. Denna studie har visat att kultur är en viktig faktor som bör ingå i planeringen av utomhusmiljöerna på äldreboenden, för att uppnå ett ökad välmående. För ökad medvetenhet om hur människors bakgrund kan påverka deras uppfattning om sin dagliga miljö och förstå deras individuella kulturella behov och önskemål, har en intervjustudie genomförts. Fem kvalitativa intervjuer har använts som underlag för resultatet uppdelat i tre steg: individuella upplevelser, gemensamma teman som gäller för hela deltagargruppen, och slutligen ett designramverk. De gemensamma teman som utforskas är attityder, minnen, behov, önskemål, traditioner och helhetssyn. Denna studie visar att det finns två anledningar till att det är fördelaktigt att ta hänsyn till kulturella variationer när man planerar en utomhusmiljö för äldre: 1) Uppfattningen påverkas av upplevelser och uppväxt, vilket i sin tur påverkar våra känslor och intryck av en plats. 2) Människor har ett behov av att ses som den de är, inklusive deras kulturella bakgrund. Som ett resultat har ett designramverk skapats som lyfter fram fyra variabler som anses viktiga att ta hänsyn till vid planering för personer med olika bakgrund: Variation, flexibilitet, inflytande och utbildning. Det väsentliga i dessa diskuterades genom att ta stöd i befintliga bevis och teorier. Dessa variabler exemplifierades vidare med hjälp av kunskapen från intervjuerna.

Main title:Outdoor environments for elderly people with different cultural backgrounds
Subtitle:an interview study based on individual experiences
Authors:Asp, Lisa
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Marcheschi, Elizabeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:health promoting landscape architecture, intercultural design, perception, place attachment, nursing home
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:17 May 2022 07:39
Metadata Last Modified:18 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics