Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2022. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Urbanisering är ett hot mot biologisk mångfald. När vi människor försämrar eller förstör ekosystem hotas allt liv på jorden. Vårt utnyttjande av naturresurser och ekosystem utgår ifrån modernitetstankar som grundar sig i en dualistisk uppdelning mellan natur och kultur. För att skapa förändring behöver vi därmed ifrågasätta hur vi socialt konstruerar världen. Uppsatsen undersöker hur värderingar och före-ställningar inom fysisk planering socialt konstruerar vegetation samt vilka konsekvenser detta kan få för ekologiska värden. Detta genom en fallstudie av omvandlingen där industriområdet Librobäck ska bli den funktionsblandade stadsdelen Börjetull. En kvalitativ analys av planeringsdokument kompletteras med fältobservationer och analyseras genom teorier om ordning och oordning, dikotomier, anomalier, metaforer samt urban ekologi. Studien visar att planer-ingens ordnande fortfarande utgår från antropocentriska värderingar och föreställningar grundade i det dikotomiska tankesätt som anses vara orsak till miljöproblemen. Därmed är det av intresse att ifrågasätta om planeringens målsättning att bidra till hållbar utveckling kan uppnås.

,

Urbanization is a threat to biodiversity. As humans destroys ecosystems, all life on earth is threatened. Our exploitation of natural resources and ecosystems is based on the modernist divide between nature and culture. To create change, we need to question how we socially construct the world. The thesis examines how values and perceptions within urban planning socially construct vegetation and the impact this could have on ecological values. A case study of the redevelopment of the industrial area Librobäck when transforming into the mixed function district Börjetull is conducted. A qualitative analysis of planning documents is supplemented with field observations and analyzed through theories of order and disorder, dichotomies, anomalies, metaphors and urban ecology. The study illustrates that urban planning is still based on anthropocentric values and perceptions based on the dichotomous way of thinking that is considered to be the cause of environmental problems. Thus, it is of interest to question whether the aim for sustainable development whitin urban planning can be achieved.

Main title:Vegetation som social konstruktion
Subtitle:en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck
Authors:Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk planering, förtätning, industrimiljö, vegetation, urban ekologi, biologisk mångfald, värderingar, föreställningar, social konstruktion, ordning och oordning, dikotomi, anomali, metafor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500375
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2022 07:45
Metadata Last Modified:23 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics