Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
 • SLU (15808)
  • (LTJ, LTV) (5835)
   • Dept. of Urban and Rural Development (1991)
  • (NL, NJ) (5054)
   • Dept. of Urban and Rural Development (1991)
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ä | Å | Ö | Þ
Number of items at this level: 1991.

A

Aalto, Anna, 2013. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering : vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aalto, Anna, 2010. Rening av dagvatten i Kungsträdgården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aaro, Alice, 2023. Bangårdsparken i Karlsborg : ett gestaltningsförslag för det gamla bangårdsområdet i centrala Karlsborg med utgångspunkt i platsens historia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aaro, Alice, 2020. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abdulwakeel, Saheed Adebayo, 2017. Rural household waste management practices : the case of Ala Ajagbusi rural village, Nigeria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abeltina, Annija Mara, 2021. Dainas, nature, and interpretation : portraying nature-human relationships in Latvian folklore. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Johan, 2008. Danmarksplass : förslag till ett stadsrum. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Kristina, 2013. Virtuell 3D-modellering som verktyg : vid kommunikation av Gruvstadsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Kristina and Lindqvist, Helena, 2011. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Linn, 2018. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Linn, 2018. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abresparr, Salomon, 2015. Perceptions of change : livelihood impacts of the Push-Pull Technology Project in South Wollo, Ethiopia. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abu sneineh, Nahed and Counan, Chloe, 2011. Interest divergence and power relations within the world-system : the case of the Nigeria's Niger Delta conflict : how does the interest divergence generated by the oil industry lead to various discourses among a selected number of actors linked to the Niger Delta region?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2020. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2022. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella : ett gestaltningsförslag av ett arbetsområde i Uppsala stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Adusei, Lord Aikins, 2012. Energy poverty: exploring households energy constraints and coping strategies : case study of Sekondi-Takoradi, Ghana. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Agblede, Humphery, 2010. Forest Stewardship Council’s (FSC) certification dispute in Sweden : a case study involving the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) and Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Agblede, Humphery, 2011. The use of dialogue in the formulation of regional environmental objectives : a case study of the Dalarna County (Sweden). Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Emilia, 2014. Attraktiva och säkra samspelsytor : en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Emilia, 2014. Christiania – en studie av områdets värden som alternativt samhälle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Frida, 2017. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Frida and Sjöberg, Lisa, 2019. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahmed, Bashir, 2009. Arsenic in food chain through irrigation water-soil-crop pathway : risk assessment for sustainable agriculture of Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahmed, Tanvir, 2012. A Study on communication between Department of agricultural extension (DAE) and the farmers of Bangladesh. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahrens, Sanna and Falk, Tove, 2010. Developing landscapes : a conceptual proposal for an Agroforestry Training Centre in Musoma, Tanzania, based on a field study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Akejo, Bruno Sserunkuma, 2017. Ruminants, resilience and poverty : assessing the socioeconomic role of small ruminants in the pastoral areas of Northeastern Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Akele T., Seyoum, 2011. The practice and challenges of lake management in Ethiopia- the case of lake Koka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Ghorabi, Marita, 2020. Små ytor vid Tensta centrums entréer : ett gestaltningsförslag för entréytorna till Tensta centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Ghorabi, Marita, 2022. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Idani, Ather, 2022. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Sack, Hedvig, 2017. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Svensson, Sofia, 2015. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Niklas, 2020. Landskapsanalys ur löpares perspektiv : en analys av Uppsalas nordöstra stadsrand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Niklas and Andersson, Jakob, 2016. När färden är målet : upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2019. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2017. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Algeborg, Molly, 2021. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Algeborg Taipale, Molly, 2019. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Allenmark, Klara and Modalen Sjökvist, Linnea, 2023. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alm, Erik, 2012. Vinterträdgårdar i offentlig miljö : en utredning av projekteringsförutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almgren, Malin, 2022. Ut med det nya och in med det gamla : en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almgren, Rebecca, 2015. Charmiga mjölkpallar och lugna idyller : tankefigurer om landsbygden i livsstilsmagasin. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almgren, Rebecca, 2018. In the hands of the next generation farmers : a study of farm succession in Västmanland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Caroline, 2012. Flytt av träd : motiv, metod och exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Caroline, 2008. Modellbygge. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Maria, 2021. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almén, Karin, 2008. Omgestaltning av Bostadsgården Räven. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2016. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2018. Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsén, Märta, 2013. EU och pengarna : en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsén, Märta, 2011. Gränsfall : en undersökning om skillnader mellan inomhus- och utomhusaktiviteter i förskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Altun, Berfin, 2022. Ungdomars upplevda trygghet i Husby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarsson Hjort, Agnes, 2009. Perceptionsteori som sätt att utvärdera parker : eyetracking inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarsson Hjort, Agnes , 2012. Utsikt från höghastighetståg : om reseupplevelsens krav på landskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvelid, Karin, 2011. När världsmarknaden kom till byn : en studie av sociala och kulturella förändringar till följd av att Perus landsbygd inlemmas i en marknadsekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alverbrink, Linnea, 2020. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aminoff, Christine, 2020. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ammad, Hafiz Mohammad, 2011. Water sharing in the Indus River basin : application of integrated water resources management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anberbir, Alemayehu Getachew, 2022. The role of urban agriculture towards livelihood and food security : the case of Addis Ababa, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andermo, Stella, 2010. Vem är det som kör egentligen? : maskinanvändande och könsroller inom lantbruket : en intervjustudie med kvinnliga lantbrukare . Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersdotter, Karolina and Wärnberg, Erik, 2014. Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Eriksson, Daniel, 2017. Puzzle pavement : a competition project for better streetscapes in unpaved informal settlements. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Jörgensen, Maja, 2015. Säljande overklighet : en kritisk granskning av osanningar i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Maria, 2008. Ålfiskeförbudet : en undersökning av olika aktörer och olika aktörers åsikter på förvaltning, kommunikation och framtiden inom svenskt ålfiske. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Sara, 2016. Animal ethics between theory and praxis : exploring differential ethical standards toward wildlife. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Andrea, 2009. Stationsutveckling i stad och på landsbygd : exempel från Gagnef. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Anna, 2022. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Anna, 2021. Perspectives on Sámi participation shaping a duty to consult : investigating problem representations and the opportunities to influence policy-making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2012. Friluftsliv i staden : tillfällig landskapsarkitektur på sex platser i Linköping 3-15 april 2012. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2010. Interaktiv skulptur : hur samtidskonst skapar aktivitet i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Cecilia and Andersson, Johanna, 2009. Energiaspekter på gestaltning : fallstudie Energihuset i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Ellinor, 2011. Förtätning i Uppsala : en jämförelse mellan vision och verklighet i två bostadsområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Ellinor and Bohlin, Linnea, 2013. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Emelie, 2021. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Emelie and Rahm, Emma, 2019. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Helene, 2010. Hur når vi miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jakob, 2019. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jenny and Gustafsson, Anna, 2008. Föränderliga stadsrum : flexibilitet, dynamik & interaktivitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Karin, 2006. Community Supported Agriculture (CSA) - en väg mot ökad uthållighet? : en studie av Ramsjö gård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Lina, 2012. Ahr - transformation av kulturlandskapet : från produktionslandskap till upplevelselandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Lovisa, 2021. Egen ull värmer bäst : en undersökning av organiseringen kring svensk ull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Lovisa, 2023. Kostigen mellan Bryssel och Jämtland : en undersökning av implementeringen och effekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2017. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2009. Grönskans betydelse som friskvård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2012. Studie av kulturmiljöprogram i tre expansionskommuner nära Stockholm med fokus på landskapet som en helhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria and Appelblad, Jessica, 2016. PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2011. Gestaltningsförslag till stadsdelspark i Östra Sala backe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2013. Industriparken i Bergslagen : visionära gestaltningsförslag vid fyra gruvor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sandra, 2021. Landskapsarkitekten som kommunikatör : möjligheter och utmaningar med formgivning av miljöer som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sandra and Helander, Frida, 2023. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Bergbrant, Ulrika, 2015. How to redesign lawns with an ecological approach?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Åström, Matilda, 2013. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sofia, 2021. Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden : en jämförande platsanalys av lekplatsutformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Stina, 2012. Bildandeprocessen för svenska biosfärområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Stina, 2014. Uppsalas cykelinfrastruktur : förslag på utveckling baserat på studier av danska och nederländska exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Åsa, 2010. Satsa på leken! : en studie om skolgårdens betydelse för barns lek och utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson Johansen, Mimmi, 2017. Hon som går hemma och klappar på fåren : en kvalitativ studie om kvinnor och får i Uppland. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson Johansen, Mimmi, 2020. Resistance is Utile : a study of civil society organizing for public service regarding the Occupation of Sollefteå Hospital. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson Rosell, Sofie, 2009. Planering för hållbar landsbygd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anding, Julia, 2008. Sakta ner : åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på gator i bostadsområden i Varberg, idékatalog och tillämpning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andirova, Gulmira, 2014. Agricultural extension in Kazakhstan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim, 2014. Filmpresentation för landskapsarkitekter : att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim and Hansén, Erik, 2012. Trygghet genom gestaltning : Västerledstorg, Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreasson, Gustav, 2020. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andresen, Amelie, 2023. German coal exit : an argumentative discourse analysis of storylines and discourse coalitions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andtbacka, Hanna, 2020. Public advocacy for the Swedish forest-based bioeconomy : a social constructionist analysis of the Swedish Forest initiative. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andén, Klara and Larsson Udd, Emma, 2023. Grönytor i en grå årstid : en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes, 2014. Prioriterad cykeltrafik : en undersökning om cykelplanering i centrala trafikkorsningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes and Nordlund, Johanna, 2016. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angner, Fredrik, 2017. Skateboard urbanism : an exploration of skateboarding as an integrated part of public space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anis, Taha, 2022. Adapting to melting glaciers : how Western Himalayan societies frame climate change and adaptation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten, Elis, 2020. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten Puranen, Elis, 2023. Park i stadens kuperade natur : ett gestaltningsförslag för Talludden i Sköndal, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Antwi-Boasiako, Gabriel, 2012. How to live and cope with climate change : coping strategies of small-scale farmers in Upper East Region, Ghana. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anty, Laura, 2017. Making sense of strategic communication from an organizational culture perspective : a case study of a French NGO dedicated to water protection. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Apine, Elina, 2016. Reasons and consequences of foreign farmland acquisitions in Latvia : a case study of Aluksne municipality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appelblad, Jessica and Lindén, Jannica, 2017. Hamnen möter : ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appelgren, Linn, 2017. Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appeltofft, Ellen, 2016. Making sense of sustainability : a study on how sustainability ambitions affect sustainability performance in a retail company. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arbin, Louise, 2019. The Galapagos Islands - a conflict of interests : a case study of how conservation, tourism and local interests meet, and howthat affect the islands and the residents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Argyroudi, Anna, 2009. Dilemmas and learning accounts around the Traveston Dam proposal on the Mary River (South East Queensland of Australia). Second cycle, A2E. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arnoldsson, Emelie, 2007. Flustret : en nattklubb utomhus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Johan, 2013. Att presentera översiktsplaner med interaktiva kartor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Johan, 2010. Vägen till en attraktiv stadsentré. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Michel, 2020. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia, 2011. Tillgänglighetslösningar i utemiljö : en fallstudie på Uppsala Resecentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia and Nilsson, Matilda, 2013. Med leken i fokus : ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2015. Behöver vi en förändring? : olika perspektiv på hållbart jordbruk. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2012. Det offentliga rummet : en möjlighet till rekreation?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2014. Faktorer som påverkar växters utveckling : en studie av vegetationens utveckling i rondeller. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2017. The goats are my friends, my children, my everything! : a study of remote farmers and farm workers in Botswana and their attitudes to their goats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emma, 2017. Visionen om dagvatten : en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emma, 2020. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arévalo Vásquez, Alex R., 2010. Enhancing natural resources management and livelihoods in Zapatera Archipelago National Park, Nicaragua : an action research study with residents of two communities in Zapatera Island. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ashu, Samuel Tabi Nkongho, 2016. The impacts of formal and informal institutions on a forest management project in Cameroon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asimopoulos, Stamatios, 2016. Human-wildlife conflict mitigation in Peninsular Malaysia : lessons learnt, current views and future directions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2014. Från Knivsöder till Snobbsöder : en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2016. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan, 2012. Skräddarsydda träd : trädskulptering i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan and Thörne, Anton, 2013. Outpost : ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asker Kling, Emma and Enskog Gripenvik, Katarina, 2023. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2011. Här ligger en hund begraven : ett gestaltningsförslag över minneslunden för sällskapsdjur i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2009. Hållbar utveckling genom stadsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aspersand, Matilda, 2019. Välkomnande stadsrum för unga : en undersökning av ungas preferenser och hur landskapsarkitekter har arbetat vid Lina Sandells park och Tjärna Ängar aktivitetstorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asplund, Maria, 2020. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asplund, Maria, 2018. Vi bedriver en business, vi är ingen välgörenhet : hästföretagens relation till byråkratin och näringens framtidsutsikter. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Assargård, Hanna, 2011. Landscape urbanism : from a methodological perspective and a conceptual framework. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astafourova, Alexandra, 2021. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astafourova, Alexandra and Hellgren, Klara, 2023. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Auer, Agathe, 2015. Photovoltaic module decommissioning and recycling in Europe and Japan : current methodologies, norms and future trends. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Augdoppler, Miriam, 2018. Thinking outside the CAP : reducing domestic cattle farming as strategy for resilient food systems, in the context of Sweden’s defence policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Augustsson, Caroline, 2017. Tillsammans i mottagandet : en studie kring flyktingmottagande och samverkan i Haparanda. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Avdashkova, Natalia, 2012. Your're either in or you're out : ett annat perspektiv på föreningslivets roll för integration på landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2018. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2014. “Vi kan ses hemma hos mig!“ : ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Anton, 2020. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Anton and Henning, Carl, 2022. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2019. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2016. Skvallertorget i Norrköping : en studie av fotgängarnas användning av torget och shared space betydelse för platsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Lina and Enekvist, Klara, 2021. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Lina and Gillsjö, Olle, 2019. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Malin, 2020. The dependence on staying updated : a social practice approach to consumption of personal electronics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Lindström, Elin, 2016. Msimbazi Wetland Park : restoration of an urban flood plain in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Sjöberg, Astrid, 2013. Planering av grönstruktur : utveckling från 1940-talet till idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Anna, 2006. Tyck om Hedemora! : en sociotopundersökning för Hedemora stad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2018. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2015. Stadsrum för människor : en studie av mänsklig aktivitet i Vardagsrummet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Azizov, Polad, 2023. Defining the technology inherent social representations of BEV sceptics in social media discourses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Backman, Anna, 2010. Terapeutisk klosterträdgård : funktion och råd vid anläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Anna and Laitamaa, Sofie, 2022. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Kristoffer, 2014. Den digitala blomstertid nu kommer : en studie över sambandet mellan platsidentitet och digital fotouppladdning. Kungsträdgårdens körsbärsblomning som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Kristoffer, 2016. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backmann, Hanna, 2016. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backmann, Hanna and Sohl, Hanna, 2019. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Baig, Mirza Muhammad Fahad, 2021. Adding meaning to medicine : taking subjective perspectives of medical doctors on medicine. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Banda, Clement Raphael, 2022. The paradox of community seed systems : a case of Lumezi and Chasefu districts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bang, Julie Rose, 2015. Trajectories to a sustainable future : environmental education form a critical perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Barré, Juliette, 2014. Waste market in urban Malawi : a way out of poverty?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Baylosis Flodin, Angelica, 2023. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beckman, Disa, 2020. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beckman, Disa and Dahlman, Pia, 2022. Grönskans plats vid förtätning : rumslig analys av miljonprogramsområden samt gestaltning med bevarad grönska. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bekele, Aschalew Mekkonen, 2019. Social representations of climate change : farmers in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bekele, Seifu, 2011. Matching socioeconomic and ecological need in wetland management using systems approach : the case of Cheffa wetland in Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Belly-le Guilloux, Léna, 2021. Understanding new expectations for democratic environmental governance : a policy analysis of an activist movement in the South-East of France. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Amanda, 2020. Context Matters : a qualitative study of social innovation in rural Sweden Amanda Bengtsson. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Maria, 2009. En studie om vad som behövs för att skolträdgårdar skall fungera under en längre tid : en utvärdering av Edane skolas skolträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Maria, 2011. Lambergstjärnet : en grön oas i östra Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Matilda, 2020. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennet, Anna, 2012. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennet, Anna, 2015. Gräv där du står : ett förslag för centrala Söderhamn utifrån ungdomars perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennetoft, Linn, 2017. Hållbar utveckling i Katrineholm : en kvalitativ studie om framställningen av hållbar utveckling i strategier för kommunal utveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennetoft, Linn, 2014. Mat och måltid inom äldreomsorg : en studie om mat och måltidens betydelse med utgångspunkt i äldres måltidssituation i Gävleborg. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bensköld, Emma, 2015. Gestaltning av ett stadsnära vattenrum : en fallstudie i Kalmar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berg, Rebecka, 2017. Understanding sense-making in volunteer units : a multiple case study of two environmental NGOs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergbrant, Ulrika and Lindström, Elin, 2013. Den attraktiva stadskärnan : en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergenfeldt, Ellen, 2022. Kom närmre! : tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergenfeldt, Ellen, 2020. Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berggren, Caroline, 2008. Odefinierade platser i staden : med studie i Söderälje. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Astrid, 2020. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Astrid, 2018. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Brita, 2010. A matter of trust : social interaction in a nature conservation issue in the Eastern slopes of Lake Vättern. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Helena, 2014. What do you know about knowledge? : perspectives on knowledge and knowledge communication at ICA´s department for social and environmental responsibilities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergman, Märta, 2021. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergsten, Sofia, 2017. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergsten, Sofia and Frogsjö, Frida, 2019. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Astrid and Byström, Isa, 2022. Omfamna mörkret : ett undersökande arbete av mörkerlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Astrid and Ersson, Lisa, 2020. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Emelie, 2009. Optiska illusioner inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Marita, 2009. Villaträdgården under 1900-talet : växtval och funktion. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Marita, 2020. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Petter, 2009. Landskapsarkitektur och gårdskultur : prioriteringar vid ombyggnation av gårdar till flerbostadshus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria, 2011. Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården : en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria and Dahl, Elin, 2015. A Green Belt of synergies : a study on the implementation of a contemporary Green Belt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berhane, Yoseph, 2010. A study on the communication between environmental NGOs and the media in Ethiopia. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bernro, Mikaela, 2021. Defining sustainability in Swedish forest policy : a WPR-analysis of problem representations in the Forest Inquiry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bertilson, Magdalena, 2015. Bilder av Fredrika : en plats med mening. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bertilsson, Kristina, 2011. Natural, local and sustainable : an analysis of how dairies communicate their environmental work to consumers. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bertilsson, Magdalena, 2017. Creating woodland crofts : a study on ways to govern the rural. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beutler, Thomas, 2020. A thorny business : a study of how workers on kenyan fairtrade and conventional cut flower farms experience their working conditions: The cases of Timau Region. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Billing, Maja and Hansson Brusewitz, Maja, 2023. Mångfunktionella lekytor i den urbana staden : en studie av hur funktionerna lek och ekosystemtjänster samverkar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Billstam, Annika, 2012. Egenskaper i utomhusmiljön som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet hos barn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Billstam, Annika, 2014. Ett program för parallellt uppdrag : Nya Eriksberg, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Biro, Josephine, 2018. Drops of knowledge : a case study of the private water market in Guayaquil, Ecuador. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bisaso, Denis, 2018. Integration på den mångkulturella landsbygden : om nyanlända i Ngoma, Uganda. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bisaso, Denis, 2020. Migration in the Name of the Money : male and Female Migratory Experience of Rural Youth from Uganda to the Gulfs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bischof, Amanda, 2017. ”Snart är det bara hästar kvar ute på vischan” : en studie om hästens betydelse för individ, samhälle och landskap, ur hästhållarens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bischof, Amanda, 2014. ”Sometimes men do the cooking” : en studie om att arbeta för jämställdhet bland småskaliga bönder i Rorya distriktet, Tanzania. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjurström, Olivia and Seipel, Emil, 2023. Problematiken med att prissätta skyddsvärda träd : en kritisk granskning av två monetära värderingsverktyg för träd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjärnlid, Hanna, 2014. ”It’s like liberation” : a study of agricultural knowledge dissemination among small-scale farmers in Tanzania. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjärnlid, Hanna, 2016. The slippery slopes of forest governance in the Chure range : a case study of an intervention of environmental development within local forest management in Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björkheden, Matilda, 2007. Kommunikationen i miljökonsekvensbeskrivningsprocessen : en intervjustudie om infrastrukturprojekt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björklund, Erika, 2007. Urban revitalisation through lighting design : environmental lighting plan for Venice. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björklund, Magne, 2019. Reason, purpose and members : a critical discourse analysis of a Swedish agricultural cooperative. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björkqvist, Emma, 2016. Man ska odla för sina grannar : motiv, drivkrafter och mål hos andelsjordbrukare i Sverige. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björksell, Amanda, 2023. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björksell, Amanda, 2020. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björndahl, Linnéa and Ruckle, Wilma, 2023. Mikrohabitat i träd : veteranisering i stadsmiljö och stadsnära miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björverud, Pernilla, 2022. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björverud, Pernilla, 2020. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blank, Josefin, 2022. Jag mötte inte Lassie, men flera andra vallhundar inom det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blankestijn, Wouter and Martin, Anna, 2018. Testing the (legal) waters: interpreting the political representation of a river with rights in New Zealand : “let’s talk to the river, instead of talking about the river”. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blidfors, Johanna, 2020. Service på landsbygden : en studie av den sociala roll olika serviceinrättningar och föreningsliv spelar för det offentliga rummet i Sparreholm. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blidfors, Johanna, 2018. Vad är utveckling? : en diskussion om förmåga och möjlighet i samband med utvecklingsprogram i Nicaragua. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomberg, Maya and Liljenfeldt, Ulrika, 2018. Tillfällig landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomfeldt, Jonna, 2013. Gröna broar : ekologiska, sociala och estetiska tillgångar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomfeldt, Jonna, 2021. Tillfällig oas : temporär landskapsarkitektur på platser i väntan på exploatering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomkvist, Lisa and Stål, Gustav, 2019. Public green corridors in Cochabamba : a conceptual model proposal for green infrastructure in Cochabamba, Bolivia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomkvist, Lisa and Åstrand, Julia, 2020. Småhusområdet Södra Lindbacken : ett gestaltningsförslag för samägda utomhusmiljöer i ett småhusområde där människor i alla åldrar kan trivas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blückert, Marianne, 2019. Urbana värderingar – i hela landet? : en analys av storstadsdiskurs i Dagens Nyheter 2014. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2016. Borta bra men hemma bäst? : bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2018. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boesten, Ida, 2021. Neutrality: a cornerstone of facilitation practice? : analysing the use of neutrality within facilitation of sustainability dialogue through identity construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bogren, Rebecka, 2007. Miljökonsekvenser av dagvattendamm i Skebäck, Örebro : en fallstudie hur miljöpåverkan av en dagvattendamm intill ett Natura 2000-område kan bedömas. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bohlin, Linnea, 2011. Dynamik i urbana planteringar : gestaltningsexempel för kvartersparken Kungsängen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boklund, Erik, 2013. Naturresursernas roll i konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo : en analys av primitiv ackumulation och ackumulation genom fråntagande. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bonander, Malkolm and Israelsson, Viktor, 2021. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bornfeldt Persson, Astrid, 2022. Mineraler på mulens marker : en undersökning av Österlenbornas förståelse av vanadinprospekteringen i området. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bornfeldt Persson, Clara, 2022. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi, 2014. Rum för föränderlighet : gestaltning med fysisk modell som skissverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi and Eriksson, Kristina , 2012. Dagvattenparken : estetiska värden i en teknisk anläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borén, Erik and Gillsjö, Olle, 2021. Dagvattenhantering som katalysator för urbana ekosystemtjänster : ett gestaltningsförslag för Timboholmsparken i Skövde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borén, Erik and Johansson, Tove, 2019. Grönskans betydelse för mental hälsa : restorativa tillägg i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bosibori Nyamieri, Angela, 2013. Community perception on rainwater harvesting systems for enhancing food security in dry lands of Kenya : a case study of Uvati and Kawala sub-location in Mwingi District, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botos, Jennifer, 2017. En sammanhållen landsbygdspolitik : en argumentations- och kritisk diskursanalys av den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 2017. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botos, Jennifer, 2019. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botvidsson, Viktor, 2021. Between the lines : a policy analysis of the European Green Deal and its portrayal of rural areas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botvidsson, Viktor, 2019. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Braimok, Tania, 2017. Exploring the opportunities and challenges of ICTs for women farmers in Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2018. Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2020. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Emy Johanna, 2008. Gångvägsljus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle, 2011. Markanvändningens klimatpåverkan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle and Squassina, Anna and Kanslätt, Sofia, 2009. Hållbar utveckling i Kungsängen : ett gestaltningsarbete med fokus på folkhälsa, biologisk mångfald och ekologisk dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brinte, Lina, 2014. "Medan gräset gror, dör kon" : en utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brinte, Lina, 2012. Vägen till ett modernt Tomelilla : en studie av en landsbygdskommun och dess förändring över tiden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Britzne, Marie, 2016. Biologisk mångfald : från gammal kyrkogård till nyanlagd minneslund. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brière, Valérie, 2011. Celebrity and credibility in environmental communication : a rhetorical analysis of a video advocating for a moratorium regarding shale gas exploitation in Quebec. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brodin, Nils, 2020. Land in Limbo : property in land beyond the effective control of political authority along the Zambian railway. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Camilla, 2012. Starkare djurskydd? : en undersökning av Sigtuna- och Rättviks kommuns strategi för upphandling av livsmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Camilla, 2014. Vacker inverkan på landskapet : hur skånska kommuner hanterar jordbruksmark i översiktsplaneringen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Gustav, 2020. Materialisation of emergent farmers in a Malawian context : a privileged class’ positioning in agricultural transformation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Gustav, 2016. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broström, Selma, 2017. ”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet : en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara, 2011. Vasaparkens nya kläder : en studie av ett förnyelseprojekt i förhållande till platsens historia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara and Mattsson Kjellqvist, Lova, 2014. From wheels to walking : exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brunge, Emelie, 2006. Förortens utemiljöer : teorier, metoder och analyser för gestaltning av friytestruktur i gles förortsbebyggelse : exempel på arbetsmetoder för grönområdesanalyser och utvecklingsförslag för friytorna i Runby, Upplands Väsby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bruylandt, Jim, 2011. Folkligt deltagande & regional utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bruylandt, Jim, 2013. Implementering av regional utveckling : Uppsala läns ambition att skapa ekonomisk tillväxt. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2011. Cykelgarage : en litteraturstudie om cykelgarage och dess samhällsnytta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2013. Spårväg för en hållbar stad : stadsomvandling och integrering med grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Budiwarman, Caroline, 2021. Instagram and sustainability : how Instagram users make sense of their engagement within the sustainability context on the platform. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bui, Chi, 2011. Community-based environmental education and its participatory process : the case of forest conservation project in Viet Nam . Second cycle, A1E. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Burén, Maria, 2021. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Busch, Jana Ricarda, 2019. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bučionytė, Laima, 2012. How to consider biodiversity in an EIA process? : example of Ljusne harbour project in Sweden . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Isa, 2020. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Sanna, 2010. Uppsala - en riktig cykelstad!. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Sanna, 2015. Växter, vatten och whiskytunnor : hur man kan förbättra en skolgård med hjälp av elever, lärare, föräldrar och volontärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2016. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2018. Stråk : ett gestaltningsprogram för Årstaparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Josefine and Falk, Mia, 2008. Vad gör en bra park bra? : och hur gör man den bättre?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Julia and Olsson, Emil, 2019. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Julia and Öhrling, Emma, 2020. Att uppleva dagvatten : ett gestaltningsförslag för hur dagvatten kan skapa upplevelsevärden på Torbjörns torg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Michelle, 2022. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bähr, Marret, 2015. Exploring CSR : an investigation of the Corporate Social Responsibility concept and the influence of the individual on its implementation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bååth, Sofia, 2016. Begravningsplatsens servicestationer : gestaltning för funktion, estetik och användarvänlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2014. Att se gång- och cykelpassager med andra ögon : en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2012. The usage of parks : a study of three parks in Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Börjestrand, Cecilia, 2022. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Calles, Sofia, 2009. Mint & vintage : bevarande : hur, vad och varför?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Calvo Robledo, Ana, 2019. Reinterpreting ecosystem services : a governance perspective on what ’ecosystem services’ mean in practice for different socio-political actors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Candefjord, Louise, 2012. Hälsans Stig : promenaden mot ett sundare Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Candefjord, Louise and Nilsson, Linn, 2015. Kivukoni Waterfront: public place or neglected space? : a design proposal for a harbor area in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cantillo Carrero, Andrea Maria, 2019. Engaging the plurality of values in the improvement of the Environmental Impact Assessment in Colombia : what’s the problem represented to be of the Colombian Environmental License Process?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Capelle, Téa, 2023. “Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar” : att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cardell, Maja, 2015. En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlberg, Anna, 2010. Centrum i periferin : om konsumtion & stadslandskap. Second cycle, A1E. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlfjord, Sofia, 2017. Farewell welfare : local manifestations of the welfare society in two rural Swedish towns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlfjord, Sofia, 2015. Vinster i vardagen : lokal utveckling i bolagsform. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2018. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2020. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlson, Sofia and Mohamed, Rama, 2023. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2014. Ekosystemtjänster i MKB : bakgrund, granskning & utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2012. Skötsel som gestaltningsförutsättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Ida, 2012. "Kvinnorna väntar i bergen" : om den lokala platsens vikt för män och kvinnor i det berbiska Marocko. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Maria, 2006. Studie i exteriör belysning : med tillämpning på Bokenäs, Volvos fritids- och konferensby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Stina, 2006. Staden som arena : arbetsmetod för områdesdesign till gatufestivaler. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson Wendin, Hannah, 2022. Some faba beans and a nice Chianti : prospects and challenges for increasing the production of faba beans as food. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson Wendin, Hannah, 2020. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2014. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2018. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlén, Vide, 2021. Från trafikled till stadsstråk : en utvärdering av Råbyvägen i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cederlöf, Lina, 2015. Constructive communication in contexts of complexity : a case study of the wolf conflict in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cederlöf, Lina and Norrman, Linda, 2013. A sweet future? : an agroecosystem analysis of strawberry farms in northern Nicaragua. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Centervall, Hanna, 2010. Samspel i staden : en studie av Shared Space ur landskapsarkitektens perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chabaneix Portocarrero, Geannine Gisset, 2023. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chacon Orozco, Esteban, 2018. Beans, community and Ceproma : comparative study of the transformation from self-consumption tomarket-oriented production in two communities in Costa Rica. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chanteloup, Adrien, Baptiste, Mathieu, 2022. From community ownership to community fellowship : qualitative analysis of the socio-economic consequences of asset redistribution in rural Scotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chatti, Hanna, 2010. Gröna värden i Lidingö och Lomma : inventering av upplevelsekvaliteter i grönområden som metod i kommunal planering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chatti, Hanna, 2013. Lekparker som gröna mötesplatser : ett verktyg för inventering, analys och värdering av lekparker ur landskapsarkitektens perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cheng, Yanfei, 2012. The role of Co-management in enabling livelihoods change in context of creating natural reserves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chesterson, Sofie, 2018. Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats : en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chifwafwa, Elvis, 2018. Governing rural populations in Zambia : examining how rural resettlement schemes are managed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chikonyani, James, 2022. The effects of a land reform program on smallholder farmers’ livelihoods and availability of edible insects for food and nutrition security : the case of the Zvimba and Mhondoro districts of Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chiste Brandão, Ana Beatriz, 2017. Individuals or associations? : a systemic inquiry of farmers’ collaboration and institutions involvement in charcoal production in Santa Catarina, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chorell, Joel, 2016. Biogasens situation i Sverige : potential och samhällsvinster hindrade av byråkrati och kortsiktighet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chorell, Joel, 2018. Conceptualising ecosystem services and implications for human nature relations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chou, Phanith, 2011. Market integration for local farmers : case study of vegetable trade in Sourt Nikom District, Siem Reap Province, Cambodia . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chouvardas, Alexandros, 2020. Mapping the values of farmers in Sweden and Greece. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christensen, Linda, 2008. Gatuträd i Bagarmossen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2014. Armasjärvi i förändring : en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2016. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chronvall, Sara, 2010. En handbok i utformning av förskolors utemiljöer : trädgårdar att lära och leka i. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chronvall, Sara, 2007. Livet ska kännas : en studie om lekfulla utemiljöer för fler barn i samhället. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ciszuk, Fanny and Eriksson, Cecilia, 2016. Skolträdgårdar nu och då : ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Clementsen Kayser, Ingvild, 2019. Collaborative dynamics in a practice of increasing utility cycling : understanding prerequisites for collaboration between bicycle planners and mobility managers in a Norwegian municipality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Constantino, Lina, 2012. Kreativa arbetsmetoder : tre samtal om hur landskapsarkitekten gör. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Conteh, Florence, 2011. Why grow lettuce? : agricultural production policies being implemented in Koinadugu District, West Africa . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Croxatto Vega, Giovanna Catalina, 2012. Environmental impacts of alternative co-substrates for biogas production : a comparative life cycle assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dagson, Simon, 2015. Service i förändring : hur serviceförändringen upplevs av dem som påverkas av den. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dagson, Simon, 2017. Together where we are : associational life in a small rural town. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahl, Elin, 2012. Södermalmsskolan : en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahl, Ida, 2015. Considering environmental values during timber harvest : a study of forest machine operators’ practice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlberg, Carin, 2015. Social sustainability in urban renewal : a case study of Melbourne Docklands and Hammarby Sjöstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlbäck, Sofia, 2010. Energiskogens påverkan på ett landskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlman, Pia, 2020. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahoud, Maria, 2020. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2014. Bygga och bevara? : en studie av hanteringen av biologisk mångfald inom planeringsprocessen för detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2012. En plats för återhämtning : en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Darir, Hala, 2022. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Davidsson, Madeleine, 2019. Blockchain in agri-food chain : shaping an integrated food ecosystem. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Davidsson, Madeleine, 2018. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Daving Götberg, Louise, 2018. New ways to distribute food : REKO-rings in Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Daving Götberg, Louise, 2016. Ringar på vattnet : en studie om att förstå förändringar över tid av Leadermetoden i södra Bohuslän utifrån dess aktörer. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Leon Gonzalez, Marluz, 2020. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Leon Gonzalez, Marluz, 2017. Trädgård för själen : en jämförelse mellan rehabiliteringsträdgårdarna Nynäs och Gröna Rehab. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Wall, Kristina, 2023. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dehlin, Johanna, 2010. Selånger deltapark : Sundsvalls nya stadspark - en vision . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Desthon, Johanna, 2022. Overcoming social barriers to urban green adaptation : a social representations approach to local environmental governance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Devane, Denis John, 2016. The Aarhus Convention and the experience of public participation in environmental impact assessments : a case study of an onshore wind farm in the Republic of Ireland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Devine, Stewart, 2016. Investigating communication and participatory processes in decision making : a study of the Swedish Forest Agency. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Di, Hao, 2016. Through interpretation, understanding. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Di Pumpo, Angela, 2018. Sustainability from farm to fork : education and the social construction of the environment in an agro-food park - the case of F.I.CO. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Forsell, Emilia, 2017. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Montgomery, Emelie, 2015. Förorenad mark blir park : hur fytoremediering kan användas på St Hans backar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Drettner, Elsa, 2021. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Drott, Emelie, 2012. Trädplantering i stadsmiljö : exempel i Uppsala och Stockholm. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dudu, Durukan, 2012. How do local actors understand and tend to work toward local economy? : a case study from Åres Gröna Dalar area, Jämtland, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dunker, Kristina, 2006. Förändring av rädslans rum : med trygghetsskapande. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

de Bakker, Rianne, 2019. Gatekeepers of Fulufjället National Park : nature interpreters’ perspectives on communication & human-nature relationships. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Ebeling, Elisabet, 2008. Det kan vara farligt att ligga lågt - om stadsplanering inför stigande vattennivåer : exempel från Göteborg, Kristianstad och Arvika. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Echeverry Angel, Mateo, 2016. “Not god’s work” : an analysis of local narratives of the 2010-2011 flooding in Santa Lucia municipality (Colombia). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eckerberg, Andreas, 2014. Vision Västra Boländerna : visionsförslag för en stadsdelsomvandling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eckerberg, Andreas, 2011. Världen vill bedragas : arkitekturtävlingar och presentationsteknik som retoriskt knep. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edenstrand, Clara, 2013. Kommunen och maten : en studie om handlingsutrymme i fråga om invånarnas matförsörjning i Tranås kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edlund, Ebba and Nordström, Hannah, 2023. Stockholms stadskyrkogårdars kvaliteter : en platsstudie som lyfter rekreativa kvaliteter och gröna värden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet, 2022. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edqvist, Rakel, 2009. Berthåga kyrkogård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edqvist, Rakel, 2013. Förslaget i fokus : om att skapa kommunikativa bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edström, Malin, 2016. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edström, Malin and Nystedt, Anna, 2014. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edvinsson, Anna, 2023. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edvinsson, Anna, 2009. Ekologisk dagvattenhantering med biodiken : teknik, utveckling och inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Effanga, Ayuk Remi, 2010. Biofuel - opportunities and challenges for the poor in Cameroon : what can Cameroon learn from Brazil and South Africa?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Egeløv Haugen, Nanna, 2015. Nature interpretation as the scene for a deliberative process and a medium for commoning? : a study concerning the question of sustainability. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Egerlid, Josefin, 2015. Governing indigenous territories in the Peruvian Amazon : placing people or forest first?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Egerlid, Josefin, 2013. Klimatsmart vardag : en fallstudie av projektet ”Klimatpiloterna i Askersund och Laxå”. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Egnor, Thérèse, 2009. Ett grönt Paris? : om den hållbara staden och förändringar i stadslandskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ejdemo, Marie, 2007. Funktion utan hinder : fysiskt och upplevelsemässigt tillgängliga miljöer med fokus på funktionshindrade och med Heby kommun som exempel. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ejmander, Vendela and Harborn, Terese, 2022. Skapandet av en multifunktionell plantering : fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Anna, 2022. Mer än ett minne från svunna tider : en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Anna, 2020. Vad färgar en vattenskyddsprocess? : en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Sarah, 2014. Creating meaningful practice : a study on meaning making and communicational practice in a municipal organization. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekander, William, 2022. Nybyggnationens estetik : en analys av riktlinjer för utvecklingen av Södra Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekblad, Malin, 2022. Heritage cereals : tasty and sustainable? : acceptance and important qualities of heritage cereals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekblad, Malin, 2020. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekelund, Jakob, 2022. Estetik överallt : estetiska värden och värderingar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2022. Food and crisis – urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2019. Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekip, Deniz, 2013. Ett gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekman, My, 2018. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekman, My, 2009. Land Art och dess förhållande till landskapsarkitektur idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekroth, Fredrik, 2006. Brickbandets utemiljöer : vårdplan 2006. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekström, Embla, 2022. Människan iklädd galonspäck : en studie av fisket som identitetsskapande näring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Andreas, 2022. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Lovisa, 2021. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elahi, Marziyeh, 2014. Municipal stormwater management in Denmark : a socio-environmental study of municipal water managers’ praxis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elander, Angelina, 2020. Racism in environmental communication about plastic pollution. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elf, Frans, 2020. Demokratiska vindar i verket? : en studie över sambandet mellan en vindkraftsprojekteringsprocess och synen på vindkraft. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elf, Frans, 2022. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliassi, Chiro, 2017. Kalmar Strandpromenad : ett program för utveckling av Sylvanderparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliassi Sarzeli, Chiro and Rodin Borne, Hannah, 2019. Life in Vila Laboriaux : a social and physical analysis shaped into guidelines for a Rio de Janeiro favela landscape development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elisabeth, Rågdahl, 2008. Intelligent vattendesign : utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellingsen, Tove, 2014. Allra helst minns jag framtiden : den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellingsen, Tove, 2017. Carbon forestry and local livelihoods : a case study on poverty in Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellingson, Chad, 2012. Mae La Ma Luang Refugee Camp : access to food entitlements under restrictive encampment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellwén, Karin, 2008. En park genom tiden : observation, intervju och litteraturstudie över Berzelii park. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellwén, Karin, 2010. Förslag till bebyggelse och park i kvarteret Seminariet i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2022. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elvarsdóttir, Silja, 2020. Preventing knowable risk at the cost of long-term thinking : a critical analysis of the discursive construction of adaptation in Icelandic policies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elveskog, Tilda and Åhlén, Mira, 2023. Den lilla skolgården : gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Emenius, Carin, 2012. Livelihood and transition to certified cacao production in the Peruvian Amazonas : gendered responsibilities in Irazola. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enekvist, Klara, 2019. Att gestalta fem dimensioner av natur : ett gestaltningsförslag för ökat välmående. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneman, Emilia, 2012. Länsstyrelsen som grindvakt : en studie av två länsstyrelsers handläggning av landsbygdsprogrammets projektstöd. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneman, Emilia, 2014. Projektgruppers funktion i utvecklingen av den svenska landsbygden : en studie av genomförda projekt i Stockholms län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneroth, Erik, 2012. Svandammen : en vision om länken mellan Uppsalas stadskärna och Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneroth, Erik, 2010. Villa Furulid : gamla anor möter dagens behov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engbladh, Henrik, 2016. The Swedish Hunters Association : a friend or a foe of the Swedish wolf?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekt Tchang, Jennifer and Karlsson, Sara, 2023. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2013. Begreppet förtätning och dess tolkning : med en typologi för grönska i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2011. Växtinventering och skötselåtgärder : en studie av Rektorsgårdens trädgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta, 2015. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta and Sarakinis, Dafni, 2014. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Englund, Gunilla and Ryttar, Sara, 2008. The blue pearl of Asia : flooding as an urban asset : a beautiful and resilient future Phnom Penh. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engman, Kajsa, 2020. Identifiering av lämpliga platser för stadsodling : rekommendationer för integrering av stadsodling i en befintlig stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engman, Kajsa, 2018. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engström, Eva, 2016. Att nyanlända till landsbygden : en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engström, Eva, 2018. Vatten, en gränslös resurs? : en studie av kommunal samverkan runt vattentillgång inom avrinningsområden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engström, Ida, 2011. Initiatives to establish local food systems in Sweden : a study from a social movement perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engvall, Theresé, 2022. “They told us we have to plant many trees so that we can harvest air” : hegemony, mistrust and communication failure in a tree planting project in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enmarc, Lucas, 2021. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enmarc, Lucas and Gabriel, David, 2019. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Envik, Oscar, 2020. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Jenny, 2022. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Jenny and Tjernberg, Erika, 2020. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Johanna, 2022. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2020. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2022. Vägen till framtiden : temporär gatuomvandling vid Helsingforsgatan och Roslagsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Cecilia, 2019. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Daniel and Kuortti, Hannes, 2015. Äldre och få, om landsbygdskommunernas befolkning : en dokumentgranskning av Östhammars och Tierps översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen, 2021. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen, 2023. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen, 2015. Vi går inte bara av egen kraft! : en fallstudie av projektet ’Alsike klosterby’. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen and Nordström, Daniel, 2023. En hälsosam dos av Lynch : en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellica, 2021. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jenny, 2008. En bra plats för lek : kreativ och tillgänglig lekplats i Hedemora. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jonas, 2012. Peterhof and Drottningholm : a comparison of the formal parks' characteristic elements, structures and overall planning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jonas, 2014. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Josefin, 2013. Föreningslivets bidrag till den lokala gemenskapen : exemplet Fjärdhundra. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Josefin, 2015. Ut till bygdens alla hörn? : en studie om kommunbygderådets funktion i Hedemora kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Kristina, 2016. Stadslivet på Skärholmstorget : en aktivitetsanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Linn, 2017. Vad är det som ska utvecklas? : en studie av två kommuners arbete med landsbygdsutveckling. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Louise, 2006. Välkommen : förslag till ny stadspark i Göteborg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Malin, 2006. Landskapsanalys : upplevelsevärden vid Lövstaslätten och Funbo Lövsta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Martin and Matz, Fredrik, 2017. Samspel : ett gestaltningsförslag till en tomt på Torö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Robin, 2021. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Viktor, 2021. Cooperatives at a crossroads : trajectories of agricultural cooperatives in Ukraine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Viktor, 2017. Problematizing productivity : exploring patterns of thought in the swedish national food strategy. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2014. Omfamning : en lekvänlig utemiljö för Byle Gårds hospice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2011. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter, 2016. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristján and Frelin, Oskar, 2014. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Thomas, 2010. Ljudinstallationer i Sveriges utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Thomas, 2008. Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2014. Komplexa artrika planteringar i urbana miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2011. Trädgårdar för rehabilitering : en jämförelse mellan Alnarp och Vidarkliniken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerot, Jacqueline, 2013. The matter of access to capitals : a case study of gender-differentiated vulnerability to flooding in Laos PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernstsson, Stina, 2018. I skuggan av skandalen : en studie om hästen i livsmedelskedjan i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernstsson, Stina, 2016. Katalysatorer för landsbygdsutveckling : en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Etengeneng, Dickson, 2016. The experiences of environmental inspectors and company representatives during environmental inspection meetings : case study in some municipalities of Skaraborg County Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ettehad, Elnaz, 2010. Hydropolitics in Hirmand/Helmand International River Basin : application of integrated water resources management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eurenius, Rebecca, 2020. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Fabian, Alexandra, 2021. Framtidens krav möter Sigurd Lewerentz kyrkogårdsarkitektur : ett gestaltningsförslag för smyckningsplatserna vid minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fackel, Lina, 2018. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fackel, Lina, 2016. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren Brodin, Johanna, 2018. Fysisk aktivitet i stadsmiljö : en studie av förutsättningar för fysisk aktivitet i Uppsalas stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren Brodin, Johanna and Peinert, Hanna, 2020. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Faijermo, Sofie, 2020. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Faijermo, Sofie, 2017. Strategi för livsmedelssäkerhet : varför behöver Sverige en sådan?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, Emma, 2008. Parkens betydelse för stadens identitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, Jennifer, 2022. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, Mia and Ronnheden, Johanna, 2010. Succession : landskapsarkitekten & fytoremedieringen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk Eliasson, Isak, 2021. Samisk mat i Västerbottens livsmedelsstrategi 2020-2030. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falkentoft, Anna Sofia and Djezzaz Nielsen, Isanoor, 2014. Akademiska sjukhuset i Uppsala : et gestaltningsforslag til en strukturplan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farrelly, Dermot, 2011. Steel, glass and interactions : the social construction of a green building. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farschchi, Alina, 2021. Freeman goes green : stakeholder participation and applied Stakeholder Theory in corporate sustainability strategies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Feltelius, Anna, 2011. Biologisk mångfald i staden och dess närhet : möjligheter att som landskapsarkitekt främja biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ferreira Andrade, Ana Daniela, 2022. “It’s a visceral connection” : young farmers processes of engagement in animal farming with autochthonous breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Cornelia, 2020. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Cornelia and Bengtsson, Matilda, 2022. Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå : med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Lovisa, 2018. ”Det är ju ingen som sitter någon annanstans och vill utveckla” : en studie om hur byalag kommunicerar med kommunen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Lovisa, 2020. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fisseha, Kebebew, 2014. Food insecurity and the relative importance of various household assets : the case of farm households in Southern Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellström, Mia, 2020. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellström, Mia, 2017. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Flook, Zia, 2020. The meaning of tree planting : a symbolic interactionist understanding of the behaviour of tree planting in the Byron Shire. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Flyng, Torsten, 2011. The goats are dying : grassroots initiatives to tackle unwanted plastic garbage in Burkina Faso . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Flyng, Torsten Lajoie, 2011. Act for action : The Sabido Methodology in Burkina Faso can make a difference in reducing plastic waste. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogel, Jonatan, 2019. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogel, Jonatan, 2017. Svårt att se skogen för alla träd : ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelberg, Siri and Gissén, Frida, 2019. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelqvist, Simon, 2008. Landvinning : scenarier för efterbehandling och gestaltning av Aitikgruvan, Gällivare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin, 2018. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin and Svenzén, Ebba, 2019. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2015. Det övertygande förslaget : visuell retorik inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2017. En bostadsgård med inspiration från växtsamhällen i Västerbotten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Maja, 2011. Upplev kanten! : ett gestaltningsförslag för rekreativa förbindelser över Södra hällarna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Maja and Östling, Ella-Klara, 2008. Vindkraft i landskapsbilden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Sofia, 2010. Medborgardialog i ortsanalys : ett arbete om värdet av kommunikation tidigt i planeringsskedet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsell, Emilia, 2015. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forslund, Jenny, 2011. TITTA - en metod för att skapa konstruerade perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssander, David, 2014. Opening up communication in adaptive management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssbeck, Kristina, 2010. Arkitekttävlingar : fallstudie : projekttävling Stockholmsporten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssbeck, Kristina, 2012. Vägen till välgestaltade vägar : gestaltningsarbete vid totalentreprenad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssman, Victor, 2009. Voronoitesselationer i designprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsström, Elvira, 2017. Construction of community in Northern Värmland : a study of local people’s experiences of outdoor life and nature tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsström, Elvira, 2014. Matlandet eller ”pratlandet” – mer än både mat och prat : en kulturanalys av regeringens vision om Sverige – det nya matlandet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fouache, Adélaïde, 2020. Killing with Kindness: is whale watching in the Salish Sea killing the Southern Resident Killer Whales? : how the social representation of the endangered Southern Resident Killer Whales has a big incentive on locals’ actions to protect the pods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Franklin, Hilda, 2012. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fransson, Therese, 2007. Ecotourism in Nicaragua : impacts on the vegetation diversity in natural reserve Datanlí - El Diablo. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Christer, 2015. Var är gräset grönast?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Linus, 2010. Designteorier i landskapsarkitektur : utveckling, definition och tillämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Linus, 2014. Recovering common ground : landscape architecture as a tool for post-conflict recovery and spatial reconciliation in divided cities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frennesson, Johanna, 2022. Questioning public green space & affordable housing in times of densifying cities : a case study of the districts Eriksberg & Norby in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frenzel, Anna, 2018. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frenzel, Anna, 2019. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fridolin, David, 2014. Idealets berättelse : hur etiska certifieringsorgan skapar sina identiteter genom narrativ. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fridolin, David, 2014. Next door to the Lion King : conflicts between wildlife conservation efforts and rural communities in northern Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel, 2009. Tre platser i Uppsala : detaljer i landskapsarkitekturprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel and Norén Almén, Josefin, 2013. Digitala spel som designverktyg : förslag till utformning för lek i utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Friis, Helena, 2013. Maten vi alla har en relation till : en studie av hur det är att driva en livsmedelsbutik i Uppsala. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Friis, Helena, 2015. Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen : en studie av inköp, problem och möjligheter i åtta kommuner. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritz, Diana, 2021. Living against the grain of society : the practice of voluntary simplicity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzell, Hanna Fideli, 2018. Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida, 2013. Att öka tillgängligheten till naturområden : ett gestaltningsförslag för naturreservatet Tinnerö eklandskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida and Svensson, Stina, 2014. Dunder och flak : ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frogsjö, Frida and Hellström, Julia, 2017. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindkvist, Jenny, 2012. Parken som redskap för stresshantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindqvist, Jenny, 2014. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fröding, Alexandra, 2017. The reproduction of second-hand apparel shopping : understanding second-hand apparel consumption from a practice-based approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fröling, Ella, 2018. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Funemo, Elin, 2020. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Funemo, Elin, 2018. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fällbom, Celina, 2006. Om kritik : en lägesrapport från den svenska landskapsarkitekturkritiken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Olsson, Matilda, 2014. Vardagslivet i det offentliga rummet : idéförslag för utformning av en busshållplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Rådberg, Louise, 2016. A place to embrace : a design proposal for Mkamasini, a public space in Old Ng’ambo, Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Gaba, Baraka Smeaton, 2022. Masculinity and bodaboda driving in Tanzania : a study of rural young men engaging in motorcycle taxi in Kilosa and Mvomero districts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gabrielsson, Ida, 2016. “We do this for the environment to feel good” : children’s perspectives of environmental education. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gallagher, Andrew, 2018. Small-scale farmers’ intentions to carry out conservation-oriented agriculture through participation in the Entry-Level Stewardship Agri-Environment Scheme : the role of attitudes and values in farming behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gallisai, Francesca, 2021. A pandemic revealing another : Colombian indigenous women in the national COVID-19 discourse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

García Aguilar, Mónica Carlota, 2020. Assessing the governance capacity to implement resource-oriented sanitation and waste management systems in urban areas of Latin America and the Caribbean : a case study of the town of Chía, Colombia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garnell, Liselott, 2013. Industrimiljö under omvandling : ett gestaltningsförslag av de offentliga miljöerna i Gustavsbergs hamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garnell, Liselott, 2010. Studie av dagvattenkanalen utmed Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garrido Espinosa, Sara, 2016. Constructing and anticipating conflict : how Madrid prepares for wolves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gartz, Nina, 2015. Tre parker i Höganäs : bevara och förnya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gauffin, Kerstin, 2020. Delays in subsidy payments from the common agriculture policy of the European Union : a qualitative study of some ruminant farmers in Uppsala county, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gauffin, Kerstin, 2018. ”Vi är ju en egen värld” : hur socialdansen manifesteras i Sverige. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gay, Anne-Sophie, 2022. A study of climate labels’ promise to redefine the climate impact of the restaurant industry : a case study of Klimato. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gelinder, Robin, 2016. 3D-modeller i medborgardialogen : en undersökning av interaktiv 3D i Stockholms läns stadsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gerard, Jean-Baptiste, 2011. The E-NGOs and their networks: the use of relationships in goal achievement : The theories of social network and social capital studied through three E-NGOs . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gichamo, Tesfanesh Zekiwos, 2011. Dispute or residing together in harmony? : bean cultivation and theft in rural Ethiopia . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giertta, Filippa, 2016. What are trees for : an ethnographic study of local firewood practices in Uganda in the context of deforestation and climate change discourses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giessler, Robert, 2009. The right to know : access to information through visual communication. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giotas, Antonella, 2018. Den svårdefinierade hållbarheten : en jämförelse av två modeller för stadsplanering på kommunal skala och hur de kan komplettera varandra. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Giotas, Antonella, 2020. Svårigheter och möjligheter för tolv aktörer i samhällsbyggnadskedjan att implementera hållbarhet : en intervjustudie utifrån fallet Rosendal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Girma Nigussie, Kinato, 2011. Marketing information operation in Ethiopia with special reference to the Ethiopia Commodity Exchange (ECX) coffee trading. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gissén, Frida and Fogelberg, Siri, 2017. Klimatanpassning : landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Goldhahn, Hedvig, 2021. Family farm and financial asset : external land ownership and family agriculture on the Swedish Plains. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Goldstick, Aurora, 2020. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gramaccioni, Berangere, 2020. Understanding discourses on technological interventions to tackle soil salinity : a case study from Khuzestan, Iran. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granell, Emma, 2023. Den återhämtningskvalitativa modellen : ett analysverktyg med syfte att synliggöra restorativa värden i landskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granqvist, Maria, 2009. Stadsmöbler för ungdomar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gransten, Nathalie, 2021. Den växande staden blir mindre grön : en studie om kvarteret Persikan, Södermalm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granér, Louise, 2011. En utflykt till Libroängen : ett visionsarbete om Librobäck i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granér, Louise, 2009. Landskapsarkitektur för folkhälsa : teorier och reflektioner kring utformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grassl, Amelie Claire, 2022. Environmentally friendly diets : perceptions and behaviours of sustainability students. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grassman, Julia and Ledberg, Ylva, 2023. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grimheden, Linda, 2016. Spontana möten : gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna, 2016. Från rum till rum : gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna and Gustafsson, Malin, 2014. Växtgestaltning som gynnar pollinerande insekter : gestaltning av en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grängsjö, Karin, 2014. Tillgängliga allmänna platser : regler och rekommendationer för utformning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grängsjö, Karin and Vegerfors, Catarina, 2012. Perspektiv på perspektiv : en undersökning om hur bilder uppfattas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gråhed, Jenny, 2008. Att växa i lekmiljöer : hållbar och funktionell växtanvändning i lekmiljöer för förskolebarn. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gröbmayr, Verena, 2015. Social dimensions of the German energy transition : on the issue of social justice in a ‘technological’ transformation process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grönvall, Agnes, 2019. Governing orders at odds in Sápmi : assessing governability in trans-border reindeer herding with help of social impact assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grönwald, Tove, 2010. Att nyttja marken 30 meter från järnvägen : hur platser, syften och miljö vävs samman. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grönwald, Tove, 2008. En kvalitativ undersökning av träd i stadsmiljö i Uppsala : problematik och rekommendationer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Hanna, 2022. Grönare vägslänter : en intervjustudie om hinder mot vegetationsbeklädnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Hanna, 2021. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gulve, Simon, 2015. Vaksala skateplaza : ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnars, Therese, 2021. Discursive limitations and opportunities in environmental media communication : a critical discourse analysis of the Preemraff Lysekil debate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes, 2019. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Wikström, Emma, 2017. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Matilda, 2012. "En sak undrar jag, hur bonden får sina pengar" : barns föreställningar om lantbruket. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Matilda, 2020. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Ann-Catrine, 2007. Klyftan mellan byggare och arkitekt : markentreprenören och landskapsarkitekten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Franklin, Hilda, 2014. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Maniette, Emelie, 2012. Ekoturism och landskapsarkitektur : landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Birger, 2018. Den fysiska landskapsplaneringens påverkan på jordbruksmark och en hållbar framtid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Birger and Sjögren, Jonas, 2019. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning : restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Cecilia, 2012. Rurbanism - en ny social rörelse? : stadsodling och byggemenskap i staden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Clara, 2020. Bollsinne, staketmålning och allt däremellan : en studie om idrottsföreningars perspektiv på och erfarenheter av integration av unga nyanlända. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Clara, 2022. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Ida, 2018. EU:s jordbrukspolitik i förhållande till klimatförändringarna : en kvalitativ textanalys av den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linnéa, 2019. Blasieholmsudden får liv på nytt : ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linnéa and Olsson, Julia, 2017. Stadsträdgården, Uppsala : en studie utifrån Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Lydia, 2013. Finspångsåarnas vattenråd : en studie av kommunikation, engagemang och delaktighet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Malin and Olsson, Matilda, 2016. Metropolitan foodscapes with multifunctional land use : a design proposal for a peri-urban area in the Metropolitan region of Rotterdam - The Hague. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Rickard, 2012. Fullblodsuppfödaren : en aktör i en föränderlig värld. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Rickard, 2014. Leder utbildning till utveckling? : en studie av ett kompetensutvecklingsprojekt i Södermanlands län, landsbygdsprogrammet 2007-2013. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Sanna, 2018. Cows and regulations : a qualitative study on semi-natural pastures in Kronoberg county. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Sanna, 2016. När staden flyttade till Skälby kungsgård : en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2013. Möjlighet att sitta för att kunna gå : en fältstudie kring tillgång och användbarhet av bänkar i Sala backe i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2016. Var med och utveckla Smedstuguplan! : ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustavsson, Karin, 2009. Många droppar små... : communication at the County Administrative Board in Visby. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustavsson, Sara, 2021. Filmmakers’ interpretation of environmental science fiction : an exploration of how movies can be used for change making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Guðmundsdóttir, Anna Kristín, 2021. Attractive rural living : a future vision for Hjalteyri village in North Iceland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gäddlin, Anders and Höök, Emma and Ahrens, Sanna, 2007. Färggladare friskare sjukhusgård : snabbt, experimenterande och lekfullt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2012. Counteracting effects of sprawl : how to reclaim city life in Lafayette. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2009. Framtidens utomhusgolv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2010. En bostadsgård för sinnen och minnen : ett idéförslag till bostadsgården på Östanå äldreboende i Tranås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2013. En ny mötesplats i Lövholmen, Stockholm : en studie om hur anpassning till ett förändrat klimat med ökade vattennivåer kan integreras i gestaltningen av offentliga platser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna, 2018. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna and Lundkvist, Annika, 2016. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Haag, Jella, 2017. Solar power means female power? : how the introduction of electricity supports gender needs in rural Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haapaniemi, Elin, 2020. Stakeholder dialogues in environmental management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haddleton, Vendela and Henriksson, Lisa, 2022. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hadgu, Semhal Mehari, 2021. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hafliðadóttir, Hrönn, 2018. Reykjavík’s roadsides : using roadside vegetation as a source to increase biological diversity in urban environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagberg, Johanna, 2010. 3D-modellen som kommunikationsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagberg, Johanna and Winroth, Karin, 2012. Chișinău : the green structure of a city in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagerfors, Andrea, 2017. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagerfors, Andrea, 2016. Hundpromenaden i Uppsala tätort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haglund Ståhl, Anna, 2022. Traditionella metoder i moderna tider : en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2015. Mellan äng och lund : ett trivalent programförslag för Södra Lillängen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2017. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hale, Sara and Moberg, Zara, 2018. Göra rum i Stockholms stad : landskapsarkitektens verktyg i gestaltning för social hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallgren, Ia, 2011. Att vila i naturen : gestaltningsförslag för en askgravlund på Skogskyrkogården i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallgren, Ia and Nilsson, Magnus, 2008. Lövstadalen : gestaltning av ett grustag till villaområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallgren, Jon, 2015. Farmland in municipal physical planning : a production perspective of farmland conversion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallnäs, David, 2015. Community explorations : voices from Brazier’s Park. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallnäs, David, 2017. The rural : knowing where we are by retracing our steps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallor, Malin, 2009. Gräsrotsplanering från femte våningen : eller tankar kring exploateringen av Stockholms ytterstad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hallén, Ann, 2008. Gröna upplevelser för alla : en trädgård för habilitering och återhämtning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Halvarsson, Kristin, 2020. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Halvarsson, Kristin, 2017. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Ingela, 2012. Barnkultur i landskapsarkitektur : hur når vi barns perspektiv?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2012. Färgen och landskapsarkitekturen : färgsättningens betydelse för den gestaltande landskapsarkitekten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2010. Stockholm - den allt högre staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2013. Trygghet i en stadspark : undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2014. Vi ses på Gamla torget : en gestaltning av ett torg i Uppsala för att locka människor att stanna och mötas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamlén, Peter, 2021. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Alice, 2016. Vem tar plats i det delade utrymmet? : en studie av rörelsemönster utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Alice and Johansson, Madeleine, 2019. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarlund Lehto, Ebba and Larsson, Sara, 2019. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarstedt, Maja and Insulander, Wilma, 2023. Biokolets påverkan på dagvattenkvaliteten i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarström, Emma, 2013. Illustration utan representation? : skalfigurernas demografi i perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammerand, April, 2009. The meaning-making of Bondens egen Marknad, a farmers market organization. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hane, Sofia, 2019. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hane, Sofia, 2021. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna, 2016. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna and Rosquist, Anna, 2019. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Jenny, 2020. Förskolan Skatan : en förstudie med syfte att utveckla utemiljön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Jenny and Kåks, Klara, 2022. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Emma, 2018. Which knowledge counts? : a critical discourse analysis of a conflict between a wind power development company and Sami communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansén, Erik, 2015. Neu Neukölln : temporär användning som planeringsverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansén, Kristina, 2019. Bygga, bruka eller bevara i Stockholms län : en kvalitativ studie om jordbruksmark i översiktsplaneringen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansén, Kristina, 2018. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haris, Javeria, 2023. Socioeconomic impacts of the Ten Billion Tree Tsunami (TBTT) plantation project on the participating communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlin, Sara and Westbom, Sara, 2021. Biologisk mångfald på för- och grundskolegårdar : framtagandet av gestaltningsprinciper som främjar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hassel, Bodil, 2017. Perceptions of the milk industry : the role of social learning and the new media. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hasselberg, Susanne and Thor, Sara, 2018. Jämställdhet i parker : en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hasselberg, Susanne and Ulfbecker, Ylva, 2020. Ett blågrönt lyft : ett gestaltningsförslag med fokus på blågrön infrastruktur avseende den planerade stadsdelen Jakobsberg i Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedberg, Maria, 2008. Barnens trädgård : Barnsjukhusets utemiljö - Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedelin, Matilda, 2019. Finns det ej någon tjej till mig? : kontaktannonser i tidningen Land 1979-2019. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedelin, Matilda, 2022. Rural views on the transition from fossil-fuelled cars to electric cars. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2012. Biotoppusslet : ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2014. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedin, Linus, 2009. Släpp ut parken! : gestaltningsprogram för Larsberg på Lidingö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedling, Rickard, 2020. En grön våg 2.0 : självhushållning och riskminimering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedling, Rickard, 2022. Regenerative agriculture : a contested open moment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Johanna, 2012. Uppföljning av betydande miljöpåverkan av planer och program : fallstudie av Umeå kommuns uppföljningsarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2011. Höjdsättning av mark : faktorer som påverkar processen i markprojektering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2013. Västra Götalandsregionens inverkan på Skövdes stadsplanering : med Kyrkparken som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedman, Kristin, 2010. Sociotopkartering på den mindre orten : en studie i Östervåla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heed, Josefin, 2014. För sig själva tillsammans : en kritisk diskursanalys av Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hegselmann, Marius, 2019. Food supply chains and social change in the Global South : a case study of a Swedish food retailer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heirati, Hadis D., 2023. A narration of landscape identity with focus on people’s activities in Uppsala : case study: Luthagen, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heldmark, Lina, 2018. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heldmark, Lina, 2016. När man gör som man bör : en studie om medborgardialog som styrmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2012. Gatuträd och artvariation : strategier för riskspridning i Malmö och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2014. Postindustriella landskap under omvandling : en utvecklingsstrategi för Gredby bangård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hell Lövgren, Emma, 2013. Conservation for whom? : considering gender and ethnicity in relation to nature conservation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helldorf, Hedvig and Lemuna, Jackson, 2010. Dry land pastoral water and land management in Northern Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellgren, Klara, 2019. Tonårstjejers offentliga platser : en fallstudie av Frizon i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia, 2011. Landskapsarkitektur och genus : en intervjustudie med tre landskapsarkitekter . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia and Karlsson, Emma, 2014. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellner, Ameli and Vilkénas, Julia, 2014. In search for sustainable alternatives to lawns : connecting research and landscape design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellström, Fanny, 2016. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellström, Julia and Wikström, Emma, 2020. Trekanten i Luleås Norra hamn : gestaltning av en ny park med fokus på biologisk mångfald och stadsliv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helmfrid, Helen, 2009. Anläggningsmaterial för landskapsarkitekten ur miljösynpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helmfrid, Helen, 2012. Norra Stångån : Linköpings nya rekreationsområde med vattenrening. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hemph, Maja, 2007. Medvind eller motvind? : granskning av fem tillståndsansökningar från vindkraftprojektering i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hempshall, Kerri-Anne, 2019. Sustainable development and global finance : a cultural discourse analysis of Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henning, Carl and Johansson, Stina, 2020. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hennius, Maria, 2006. S:t Sigfrids granne : en begravningsplats för alla. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henrikson, Ann, 2010. Orienterbarhet och rörelse : en undersökning av analysmetoder för utformning av gatumiljön i och kring den nya stadsdelen Västra Centrum i Varberg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henrikson, Ann and Weibull, Eva, 2008. 'Förtätning' inom stadsplanering : en studie av syftning och framställning i svensk dagspress. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Elias, 2011. Indirect environmental action : four stories of young adults, the hindrances they encountered and their driving-forces. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2012. Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2014. Re-design of Toledo Riverfront : from industrial past to sustainable biodiverse future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hensle, Lara, 2018. Creating knowledge and considering power : a frame analysis of science-policy communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hermansson, Elin, 2015. Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hermansson, Elin, 2012. Gräsö - en skärgård i uppror : känslor inför ett marint naturreservat. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hermansson, Hanna, 2007. Landskapsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv. UNSPECIFIED, Ultuna. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hija Uhlås, Asya, 2021. Communicating waste sorting with newly-arrived immigrants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hillerius, Matilda, 2017. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hillerius, Matilda, 2014. Ett levande jordbruk skapar en levande landsbygd : en empirisk studie med fokus på den ekologiska produktionen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjalmarsson, Hannah, 2018. Konsumtionslandet - där tillfredsställelsen är ett faktum : en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjelm, Anna, 2021. One land, two rights : a study on the conflict between forestry and reindeer herding from an environmental justice perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjertén, Stina and Tham, Tove, 2021. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjertén, Stina and Westbom, Sara, 2023. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ho, Thi Ngan, 2011. The social and economic effects of remigration to rural areas in Vietnam : a case study of Khmer People in O Lam village, Tri Ton District, An Giang Province . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ho Le, Phi Khanh, 2011. The role of social capital to access rural credit : a case study at Dinh Cu and Van Quat Dong village in coastal area of Thua Thien Hue province. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hofert, Gerrit Jan, 2020. ‘What the Monkey ate before, and what he is eating now’ : a small-scale case study of local climate change adaptation in rural Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hoffet, Franziska, 2015. Farm animals: between pets and livestock : a case study from a Swiss alpine farm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hofisi, Fortunate, 2003. Farmer field schools as a learning process for resource-poor farmers : the AfFOResT experience in the Zambezi Valley, Zimbabwe. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holm, Johanna, 2008. Optimalt ekologiskt : att gestalta praktfulla parker som kan skötas på ett hållbart sätt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Sara, 2016. Landskapets bortglömda berättelse : kartering av äldre strukturer i Marielund utanför Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Sara, 2019. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2016. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2012. Påvel Snickares gränd : ett gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmgren, Sara, 2008. Fisherwomen : changing meanings, changing norms, changing policies?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmlund, Maria, 2009. Växtlista för Västerbottens län, zon V-VIII. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa, 2016. Väsmans strandband : gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa and Lindqvist, Therese, 2014. Biologisk mångfald i kommunal stadsplanering : exempel från Örebro och Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmström, Anni, 2021. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmsved, Stina and Lundgren, Isabelle, 2019. Social hållbarhet i stadsplanering : en granskning av Uppsala kommuns hållbarhetsarbete i stadsdelen Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmsved, Stina and Lundgren Bladh, Isabelle, 2021. POP-OUT : en gestaltning av ett utomhuskontor för gröna offentliga rum i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hoque, Obaidul, 2012. Collaborative management of the ‘protected’ forests of Bangladesh : space for participation of the people. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hughes, Anna-Karin, 2009. Med barnens ögon : en studie över hur jag som landskapsarkitekt kan avläsa en skolgård utifrån ett barns perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hugne, Elisabeth, 2014. Den grisiga arbetsmiljön? : en studie av svenska grisproducenters sociala arbetsmiljö. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hugne, Elisabeth, 2012. Marknadsföringen av svenskt griskött : en analys av budskap. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulefors, Elin, 2008. Parken Stråket i Hässelby strand : riktlinjer för parkens utveckling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulefors, Elin, 2010. S:t Göransområdet : gestaltningsprogram för ett stadsutvecklingsområde på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hult Broman, Ellinor, 2019. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hult Broman, Ellinor and Yousef, Teresa, 2021. Att skapa upplevelsevärden med dagvatten som resurs : ett gestaltningsförslag för Nytorps gärde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulth, Hanna, 2013. Den mångkulturella begravningsplatsen : för utveckling av ett integrerat samhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulth, Hanna, 2010. Återuppbyggnadsprocessen i det krigsdrabbade Bosnien Hercegovina ur ett landskapsarkitektsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda, 2014. POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion : en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda and Svahn, Johanna, 2016. Greening Potosí : making use of green infrastructure in a dense, informal settlement of Bogotá. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hussen, Mahamoud Hussein, 2021. Walking the tight rope of local conservation practices : the challenge of both preserving wildlife and increasing human well-being simultaneously. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Huynh, Samantha, 2017. From feminism to gender equality : exploring interpretations surrounding feminist energy policy in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hydmark, Love, 2022. Åtgärder mot urbana värmeöar : en jämförelse mellan två områden i Stockholm; Röda Bergen och Kvarteret Persikan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hymnelius, Rebecca, 2016. In vino veritas : en studie om svenska vingårdar och om de svenska vinböndernas livsform. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hymnelius, Rebecca, 2019. “We do not like to stay in the villages just cutting grass and looking after the livestock” : patterns of change in the rural Ramechhap district of Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggquist, Tobias, 2015. Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum : en fallstudie om interaktion mellan trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggstam, Tyra, 2015. Åtta faktorer för en visuellt upplevelsemässigt god parkmiljö : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hågård Brown, Maximilian, 2021. Values of quality in ‘natural’ wine production : the study of ‘natural’ wine in Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hård, Karolin and Michélsen, Ivar, 2017. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höglund, Lotta, 2021. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höij, Hanna, 2009. Faktorer som bidrar till uppehållande aktivitet i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höij, Hanna, 2011. Planering och gestaltning för träning och motion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hörberg, Maria, 2009. Möte i månsken : ett belysningsförslag för Fyristorg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

I

Iggström, Matilda, 2023. Ängens potential för ekosystemtjänster i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Imken, Mareike, 2015. Political mobilisation through public deliberation : a case study of three German environmental NGOs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelgård, Alexandra, 2021. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelsson, Jessica and Lindqvist, Alexander, 2012. Stora Torget i Enköping : visionen om ett grönt torg fullt av liv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingmar, Helena, 2013. Tunabackar - bostadsgårdens förändring : en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Insulander, Anna Maria, 2012. Light pollution : consequences and sustainable lighting design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ioannou, Anna, 2019. What about women’s representation? : a case study of Bolivian horticulture markets in Buenos Aires, Argentina, and the political representation of Bolivian women. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ireman, Emilie, 2008. Bubblande skolgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isabelle, Adjani, 2021. The legitimacy of precision livestock farming : in conversation with the Swedish research community. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isakson, Alberto, 2016. A critical perspective on ecological unequal exchange, dependency and development : the case of Chile. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Josefin, 2021. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Md Ariful, 2021. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Nuzat Naila, 2022. A thematic landscape designed masterplan integrating urban ecology, water planning and social improvements : a vision for the former airport Tejgaon and the district Karail, Dhaka City, Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Sumiya, 2021. Design and uses of green areas in urban environments on the basis of evaluations of people’s experience : a study of Hammarby sjöstad, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ismael, Muktar Muhumed, 2020. The perspectives and experiences of Somali immigrants to Sweden in relation to integration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ivanova, Maria, 2010. A study of two local development groups in rural Sweden : The role of social identities in the formation of collective action . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jackson, Josefin, 2017. Ur askan i Västmanland : en studie av följderna efter skogsbranden 2014. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2016. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2013. Social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden : “en hållbar stadsdel i världsklass“. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Martha, 2018. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Torun, 2012. Att stimulera närodlade livsmedel i svenska kommuner : hur kan arbetet inom kommunal planering stimulera närodlade livsmedel?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Torun, 2010. Lokaliseringsperspektiv av livsmedel och energi i Hudiksvalls kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jaensson, Stina, 2009. The life of an environmental strategist : an observation study from an environmental communicator’s perspective. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jakuszewska, Aleksandra, 2020. Den polska bostadsgården : ett gestaltningsprogram för bättre välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jankus, Tomas, 2021. Immigrant entrepreneurship : the case of Lithuanian immigrant entrepreneursin rural East of England. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Karin, 2006. Alby stadspark : grönstruktur och socialt liv. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Sofie and Persson, Izabelle, 2022. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Thomas, 2006. Landskap för spontanidrott. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy, 2020. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja, 2022. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jarvis, Hannah, 2016. Sopsortering som exempel på ekologisk modernisering : en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jellinek, Åsa, 2007. Ekologiskt kopplade institutioner inom jordbrukssystemet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jernbäcker, Stina K., 2021. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerrås, Jessica, 2017. Ungdomars landskap : att se och förbättra utemiljöer utifrån ungdomars perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerrås, Jessica, 2019. Vägarna i Örbyhus : att gestalta stråk med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jimale, Abdikadir, 2020. Can Smartphones be used as an information delivery tool in post-conflict context? : exploring possibilities of using smartphones to deliver agricultural advisory services in Afgooye district -Somalia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jiru, Moges Gobena, 2011. Effects of large-scale land acquisition in rural Ethiopia : the case of Bako-Tibe Woreda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jogefalk, Anna and Kallifatides, Cassandra W., 2022. Complexity of improvement : a sustainability analysis of the park along Riachuelo river connected to marginalized areas in Buenos Aires. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and Östlund, Maria, 2018. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and Östlund, Maria, 2020. Participation and inclusiveness in process and design : a case study of the urban upgrading of two parks in Jaffna, Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Malin, 2012. Drömmen att flytta norrut, att flytta hemåt igen : en studie om platsens betydelse för den samiska identiteten i Stockholm. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2017. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2015. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Alice, 2013. Grönytefaktorn och biologisk mångfald : en anpassning för Rosendalsfältet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Alice, 2014. Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark : idéer för Kopparlunden i Västerås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Andreas, 2009. Rydboholms engelska park : historik och vårdprogram. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2021. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2013. Takträdgårdar vid äldreboenden : från koncept till gestaltning med Brahem vård- och omsorgsboende som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2010. Varsam och inspirerande design av utemiljön vid äldreboenden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Daniel, 2021. Stadsodlingar som social rörelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba, 2015. Olika förutsättningar - lika planteringar : kan användningen av Nick Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba and Peterson, Gerda, 2017. Ris och ROS i Årike Fyris : en utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ellen, 2015. Samverkan - nyckeln till framgång : företags förutsättningar för överlevnad och expansion i Abisko. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ellen, 2020. Uppsala’s prerequisites for developing rural tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Eva-Lotta and Råsmark, Charlotta, 2006. Staden i ord och handling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia, 2022. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida, 2010. Landskapanalys i vägprojekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida, 2023. Skötselvänlig gestaltning : gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida, 2008. Vireda skolgård : för lärande och lek. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Frida and Lovisin, Sara, 2020. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2013. Uppfattningen om perenna gravplanteringar hos tre uppländska kyrkogårdsförvaltningar : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2015. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2016. Gated communities i staden : en undersökning om hur det offentliga rummet påverkas samt vilka konsekvenser det har för svensk stadsbyggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2018. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Karin, 2016. How integrated are women and gender in Integrated Water Resource Management? : a discourse analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Kornelia, 2020. Stories from the forest : an analysis of the discursive framing of forest-based bioeconomy from the perspective of Forest Owners Associations and private forest owners in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Kristina, 2016. What is the problem with food waste? : the role of attitudes for food waste in school meals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda, 2013. Växtmaterial på bostadsgårdar : en fallstudie av fem nyanlagda bostadsgårdar med trendspaning bland träd och buskar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda and Smårs, Victoria, 2015. Towards sustainable green infrastructure in Xi’an, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2012. En levande gata : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier om stadsliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2014. Planering för hälsofrämjande grönområden : exemplet Malmvägen i Sollentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Lisa, 2021. Gestaltning för friluftsliv året runt : ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Lisa and Scharp, Märta, 2019. Växters luftrenande förmåga : att gestalta ett bostadskvarter som minskar luftföroreningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Madeleine and Reppling, Johanna, 2018. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Magnus, 2021. Vindkraft till havs : energiinjektion till landbaserad landsbygd?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Malena, 2007. Möjligheternas skolgård : om att skapa förutsättningar för en välanvänd utemiljö - exempel från Luleå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Mikael, 2011. Land Art och landskap : en studie av tre Land Art-projekt och deras förhållande till landskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Mina, 2009. Vattenbrist i Jordanfloden och Döda havet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Stina, 2023. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Tove, 2021. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ylva and Thyberger, Jenny, 2007. Känsla för vatten : rekreation i innerstad med fokus på bad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson Hollsten, Lovisa, 2015. Hållbara individer för en levande landsbygd : en fallstudie om hållbar utveckling, personligt ledarskap och landsbygdsutveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnander, Veronica, 2010. Framtidens stadsträd för en fungerande grönstruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnn, Alice, 2019. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Annelie, 2010. Cirkulationsplatsens utformning : att kombinera estetik, säkerhet och funktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Annelie, 2008. Torg i Uppsala : en historisk studie av Stora torget, Gamla torget, Fyristorg, S:t Eriks torg och Riddartorget. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Elin, 2020. Colonised fields and private gardens : the changing role of farming in rural Eastern Cape, South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Elin, 2018. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Albert, 2022. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2015. Det första mötet med en stad : en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2013. Utblicken från ett tågfönster : miljöerna vi passerar och hur de kan utformas för att ge ett positivt intryck av staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Frida, 2021. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Linda, 2017. From seed to soap : a study of seaweed farming on Zanzibar and how foreign investments can createemployment opportunities for independent female seaweed farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Marit, 2021. Estetikens betydelse för en hållbar stadsutveckling: : en analys av nationella mål och riktlinjer gällande stadens offentliga rum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Stina, 2012. Det är här jag bor nu : ungas attityder till att flytta. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Tora, 2022. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Tora, 2020. Socialt kapital och dess betydelse för förmågan att utvecklas : en studie om socialt kapital i form av samarbete mellan livsmedelsproducerande företag i Fjärdhundraland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Ylva, 2017. “Nature is full of rapists” : the representation of animal’s gender behavior in popular science. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Ylva, 2014. Trots många om och män : kvinnor som jagar älg. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2022. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2019. Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå : en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Josefsson, Signe, 2023. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jubel, Elvira, 2021. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Julin, Elin, 2010. Gestaltning och förverkligande av Icehotels utemiljö säsongen 2009/2010 . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Julin, Madeleine and Maltseva, Junna, 2011. Participation – lost in translation? : a study of active public involvement in the implementation of the Water Framework Directive in Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Juma, Dorothy Roseline, 2019. Agriculture at the crossroads : challenges of food security and rural development in Siaya County. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Junehag, Sara, 2017. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jädernäs, Jennika, 2019. Arboretumet Valls Hage : en utvecklingsplan med fokus på att främja människors hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jädernäs, Jennika and Tjernberg, Erika, 2021. Blågröngrå system i kallt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jämting, Hanna, 2009. Communication at the Swedish Environmental Protection Agency : an investigation of the communication between the Swedish Environmental Protection Agency and the County Administration Boards. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jändel, Anna, 2018. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jändel, Anna and Sundström, Michelle, 2020. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Annika, 2015. Eldsjälen som brann upp : en studie om Leaders betydelse för landsbygdsutveckling i Region syd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Annika, 2012. "Är det varmt eller kallt ute idag?!" : en studie om företagsklimatet på Österlen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Jonatan, 2021. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Maria, 2014. Matregionen Jämtland : föreställningar om mat i utvecklingen av en region. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jörgensen, Maja and Sundin, Ellen, 2017. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kalacun, Natasha, 2015. Bunkern : en approprierad yta i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalacun, Natasha, 2022. Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö : ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2021. Ekologiskt hållbar- eller regenerativ stadsplanering? : en studie av två planeringsparadigm för återskapandet av ekologiska samband i planeringen av nya stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kallmén, Sarah, 2022. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalm, Ida, 2015. Exportera mera! : faktorer som påverkar en framgångsrik export av svenska livsmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kanslätt, Sofia, 2012. Mot toppen : ett gestaltningsförslag för Brukets skidbacke i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kanzler, Oscar, 2018. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kanzler, Oscar, 2020. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karakitapoglu, Emine Behiye, 2015. Public participation in EIA process of small hydro power plants (HES) in Turkey. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karimzadeh, Nima, 2018. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse, 2023. Körsbärsträd i ett förändrat klimat : konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlborg, Emil, 2021. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Emma, 2013. Ekologisk dagvattenhantering (ED) i Stockholms Stad : en studie om kommunens arbete mot en miljövänligare dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Erik, 2011. Vasaparken : ett förslag för ökad biologisk mångfald med pedagogisk användbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Gustaf, 2012. När alla gör det de är bra på : en utvärdering av Svenska Fotbollförbundets landsbygdsutvecklingsprogram. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Gustaf, 2014. Vildsvin, en framtida resurs? : ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Jesper, 2019. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Jesper and Matzén, Emil, 2017. Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken : ett evolutionärt perspektiv som grund för landskapsanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Johannes, 2020. Övergödning i våra vatten : övergödningsproblematik som förmedlas med hjälp av naturvägledning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher, 2022. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Lisa, 2019. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Lisa, 2021. Fire shed light : a narrative analysis of how media framed the 2018 wildfires in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Lotta, 2019. Ecolabelling as a means for encouraging sustainable lifestyles? : a case of the Nordic Swan Ecolabel in Sweden through a paradox perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Manda, 2008. Hur värderar människor utemiljön och dess funktioner? : två fallstudier - Tarapoto, Peru, och Uppsala, Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Manda and Söder, Annie, 2010. Garbage to gardens : design proposals for two decentralised waste management units in Pune, India. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mina, 2012. Informal settlements : the world's invisible communities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mina and Maniette, Emelie, 2015. Coco Beach from city dump to paradise : a design proposal for a public beach in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Sofia, 2006. Reducing farming household vulnerability in connection to khat cultivation : a case study in Gotu Onoma, Ethiopia. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Vera Linn, 2022. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlström, Marta, 2019. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlström, Marta, 2021. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzén, Niklas, 2021. Promenadvänliga miljöer för ett aktivt stadsliv : en undersökning av möjligheterna för bebyggelsens placering och övergripande utformning inom Cirkus Lorensberg i centrala Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzén, Niklas, 2019. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kartus, Ida, 2022. Barriärer på torget : en fallstudie av fotgängares rörelsemönster på Stora torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kativu, Saymore Ngonidzashe, 2021. ‘Our own law is making us beggars’ : understanding the marginal experiences of governed, mine-side communities in Mutoko district, Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kaynardag, Hikmet Berkay, 2011. The communication at the Lithuanian Wind Power Association and a scrutiny on the replacement of current EU support scheme. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kazakova, Ekaterina, 2009. Environmental campaign construction and symbolism : in the case of WWF's campaign "Earth Hour". Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kazmi, Syed Assad Raza, 2013. The impact of livestock sector on the environment and societal life of Swedish people : a study based on interviews with agronomists. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kenov, Kaloyan Nikolaev, 2009. Multi-stakeholder communication and coordination : cases in point from North West Russia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Keshavarz, Sam, 2008. Sagt & gjort : förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kessler, Petra, 2015. När fibern kom till byn : om socialt kapital, mötesplatser och drivkrafter i en värmländsk by. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kessler, Petra, 2017. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kettner, Vojtech, 2021. Thematic landscape master plan : climate-resilient, permeable, and culturally informed landscape master plan for Hostivice municipality, Czechia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kettunen, Alexandra, 2023. Dagvattenstrategier : en jämförelse mellan Helsingfors och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kewong, Isaac Ntani, 2010. Land, property rights, women and food security : a case from Cameroon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khan, Babar, 2011. Making better choices by using IWRM : Lai Nullah a case study of Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khan, Faisal, 2013. Socioeconomic impacts of tourism on the rural people of Azad Kashmir : a case study of Rawalakot and Banjonsa in Azad Kashmir. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khan, Tahir Husnain, 2014. Water scarcity and its impact on agriculture : case study of Layyah, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khumalo, Caroline, 2013. Can farmers diversify from growing tobacco in Zimbabwe?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khumalo, Caroline Claudia Mugadza, 2011. The power of tobacco : discipline, power and knowledge : decision to grow a controversial crop. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kiltorp, Erik, 2013. Gestaltning med naturen som förebild : biomimik som förhållningssätt och metod i svensk landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kiltorp, Erik, 2011. Gröna planeringsverktyg : en komparativ studie av Grönytefaktorn och BREEAM utifrån ett svenskt landskapsarkitekturperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kindangen, Natasha Alexandra, 2009. Collaboration, communication, and climate change : a participant observation study of European Climate Foundation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kirakosyan, Tatevik, 2011. Exploring the role of Integrated Water Resource Management in Lake Sevan, Armenia : a systemic approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjeller, Agnar, 2016. From rice to sugar, from smallholder to businessman : a case study of outgrower schemes within the EcoEnergy Bagamoyo project, Tanzania. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjeller, Agnar, 2013. Varbergs goda jord : en fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjellin, Frida, 2015. Impacts on the local population due to delays in large scale agricultural investments : a study on the case of Agro EcoEnergy Ltd in Bagamoyo, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjellin, Ylva, 2008. Stjärnhusen i Gröndal : bevara och förnya stjärnhusens innergårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjellström, Linda, 2008. Stadsklimat/Gatuklimat. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2011. Layers of land : the palimpsest concept in relation to landscape architecture. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2015. Lost in place : on place theory and landscape architecture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klaus, Anita, 2021. To fill the gap : drivers and barriers to mitigate the discrepancy between intentions and actual food waste behaviour in private households of environmentally-conscious consumers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klingberg, Niklas, 2013. Vattenparkens växtgestaltning : hur dagvattenhantering och rekreation kan kombineras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Klingstedt, Rasmus, 2020. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kneifel, Rebecca, 2022. The challenge of a just transition in northern Sweden : uncovering environmental justice related frames of actors actively involved in wind energy development in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kokko, Suvi, 2010. Local forest governance and benefit sharing from reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) : case study from Burkina Faso. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Koromah, Idriss Duramany, 2020. Local participation in natural resource management initiatives : a case study of the Gola REDD+ Project in Sierra Leone. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Koserius, Niklas, 2022. I armborstets spår : en undersökning av Nils Dacke och Dackefejdens nutida användning i delar av Småland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kotarski, Ema, 2022. Farming off the food crisis : exploring practitioners of agroecology in Ireland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kouns, Annie, 2020. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kowalik, Konrad, 2016. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kowalik, Konrad, 2019. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kreber, Daniela, 2021. A revised narrative of the Baltic Sea in Sweden : a phenomenological reflection on the multifaceted human-sea interrelations and communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kristensen, Lilly and Majzlik, Ivan, 2011. Communication between Swedish public administrations and other organizations within the context of nature and culture conservation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Krogseng, Kyla, 2016. The decline of small-scale fisheries : a case study in Blekinge, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kronberg, Marika, 2021. Självorganiserande matnätverk : producenters perspektiv på REKO-ringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kubart, Ariana, 2019. Cumulative effects assessment (CEA) methodology : theory and practice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2016. Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning? : en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2018. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullinger, Jenni, 2009. Introduktion till Socialkonsekvensbeskrivning - SKB, samt metod vilken kan användas inom SKB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullinger, Jenni, 2012. Stig in! : gestaltningsförslag för entréer till Markaskogen - ett tätortsnära naturreservat i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullänger, Linda, 2015. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kumambetova, Nina, 2021. Understanding of eco-shaming phenomena in Kazakhstan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kumari, Mayuri, 2020. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kumdana, James, 2020. The role of social networks in supporting micro and small entrepreneurship in Malawi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kumlin Pettersson, Caroline, 2022. Hidden voices of the animal industry : a study of transparency in the production chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuortti, Hannes, 2017. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuusemaa, Tuula, 2019. Planering av hälsoträdgårdar : intryck som påverkar rehabilitering av psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kwateng, George, 2012. Environmental impact of mining and the well-being of the people in Akwatia : a case study in Akwatia Town, Ghana. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kyrö, Agnes, 2021. Torget som en demokratisk plats : ett gestaltningsförslag för Rosendalstorg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kyrö, Agnes and Åstrand, Julia, 2019. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Källberg, Ebba, 2022. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Källestedt, Julia, 2018. Kommer vargen? : en diskursanalys av vargdebatten i Västmanland. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kåks, Klara, 2020. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Lager, Tove, 2015. "Det är här och nu, vad som händer imorgon det vet vi inte" : lokala perspektiv på ideellt arbete med asylsökande i Näsåker och Resele. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia, 2015. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerström, Rasmus, 2009. Gottsunda torg : program och gestaltningsförslag för Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerström, Rasmus, 2012. Nära vatten : ett gestaltningsförslag för Frihamnens pirer i centrala Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagumdzija, Nejra, 2013. Att aktivt involvera ungdomar i gestaltningsprocessen : med interaktiv mobilteknik som verktyg för medborgardialog, exemplet Västerholmsstråket, Skärholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagumdzija, Nejra and Lindman, Emma, 2011. Att vistas i gaturummet : en studie av den offentliga gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lai, Kit Wa, 2016. The roles of local grocery store for the rural community : considering sustainable community development : a case study in Västerfärnebo, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lambertz, Hanna and Norén, Anna, 2013. Vintervegetation genom ljus : om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lamprecht, Martina, 2015. Genetic diversity and farmers’ selection of cassava (Manihot esculenta Crantz) varieties on small-scale farms in Northern and Central Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landrö, Gabriella, 2016. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landsbo, Clara, 2022. Plants for everyone : prospects of upscaling consumption of plant-based protein products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landsbo, Clara, 2020. Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lange, Hanna, 2020. Naturen som förebild : utveckling av urbana planteringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lange, Hanna and Wennberg, Fredrik, 2018. Gröna anläggningar på betongbjälklag : ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsen, Rasmus Kløcker, 2006. Operationalising the SARD-Initiative in Viet Nam. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larson, Erik, 2012. Ett perspektiv på perspektiv på integration : asymmetrisk förståelse bland aktörer i integrationsarbetet i Ljusdal. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larson, Erik, 2014. Samverkans- och arbetsformer i integrationsprojekt på landsbygden : tre projekt i tre landsdelar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larson, Rebecca, 2019. Who is responsible for the shift to a more sustainable society? : how politicians view responsibility and accountability for environmental problems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Albin, 2022. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Alma, 2017. Att ta sig fram för egen maskin : en studie av resande och fritid hos unga på landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda, 2012. Medborgardeltagande vid slumuppgradering : en jämförande studie mellan projekt i Medellín och Pune. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda and Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2016. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Anders, 2007. Det första uppdraget : om studenten som företagare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Claes, 2019. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Claes, 2021. Ömsom möjlighet, ömsom hinder : en kvalitativ studie av de utmaningar skånska jordbrukare möter i sin vardag för ett lönsamt företagande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Elice Jennifer Broge, 2022. Marketing Sense of Place : recruiting people to Resele. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Henry, 2018. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Henry and Olsson, Emil, 2020. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Karin, 2018. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Klas Karin, 2016. I Heby pendlar vi hem till hästen : hästprofilering i landsbygdskommuner. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Malin, 2015. Invandrare i gröna näringar : erfarenheter av grön integration inom landsbygdsprogrammet i Västra Götalands län 2007-2013. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Malin, 2012. Krisen i Öckerö kommun, vad hände sedan? : fiskerinäringens påverkan på öbornas liv och deras gömda berättelser om förändringarna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Malin, 2014. ”Och var ska djuren gå om det inte är på landsbygden!” : en studie av samverkansprojektet som ska hjälpa markägare till restaurering för en uthållig markanvändning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Sara and Lehto, Ebba, 2017. Exkludering i det offentliga rummet : en forskningsöversikt över exkluderande landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Ulla, 2009. Bostadsgårdens ljudmiljö i stadsbebyggelse : utformningens betydelse för ljudupplevelsen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Ulrica, 2006. Ulleråker sjukhus : trädgård och park : vårdprogram. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna, 2023. Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer : en kartläggning och jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lazar, Mattias, 2017. Social interaktion genom spontansport : en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus på sport och lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Le, Thi Hong Phuong, 2011. Climate change and farmers' adaptation : a case study of mixed farming systems in the coastal areas in Trieu Van commune, Trieu Phong district, Quang Tri province, Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Le Comte Du Colombier, Arthur, 2019. Perceptions and relation-mediating mechanisms in human-wildlife conflicts : in the context of the reintroduction of the brown bear in the Pyrenees (France). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Le Thien, Tri, 2009. Insights from actions : environmental communication practices in Vietnam. Second cycle, A1E. SLU, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lehne, Annabell, 2016. A bloggers' perspective on responsibility in sustainable lifestyle blogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lehtmets, Johanna, 2021. Participatory environmental governance in Estonia : public participation professionals´ understandings and practices of participatory process design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Leimer, Elisa, 2020. Climate protest images : understanding interpretations and their implications. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lekander, Sofia, 2019. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lemma, Kassa and Tesfatsion, Yosief, 2009. Stakeholders participation and feedback mechanism in BSAP adoption and implementation : case study : Sweden at national level. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lendi-Ziese, Tina, 2019. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Anna, 2009. Vintergröna växters förutsättningar och kvalitéer . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Lo, 2008. Lustfylld gård : en omgestaltning av Gästrike-Hälsinge nations gård i Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Lo, 2011. Spårbunden : en studie om vad god järnvägsarkitektur kan vara. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2011. Fallstudie: en analys av Kungens Kurva utifrån Huddinge kommuns vision för vidare utveckling av området . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2014. Utvecklingsprogram för Nytorps gärde : ett förslag till utvecklingen av ett parkområde i Stockholms ytterstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2012. BIM för landskapsarkitekter : virtuell design och kommunikation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2009. Gatans träd : en studie av gatuträdens villkor på tre Uppsalagator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenning, Emelie, 2022. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina, 2017. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina and Sedin, Emily, 2015. Odefinierade platser som en del av det offentliga rummet : en undersökning av odefinierade platser i sju kommuner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Li, Wenxiu, 2019. Guarding crops against the ‘protected pest’ : interactions among farmers, monkeys, and conservation staffs in a nature reserve of Guangxi, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liao, Yi-Fan, 2012. Presenting a complicated environmental issue to the public : how different newspapers report the SuHua freeway issue in Taiwan. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2014. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2018. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidén, Johanna, 2008. Att dela perspektiv på marken : om kommunikation mellan naturreservatshandläggare och berörda markägare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljegren, Simon, 2021. Utvärdering och förslag på hur ett bostadsområdes lekmiljö kan främja barns utveckling och lärande : en platsanalys baserad på forskning om barns lek och utifrån Barnkonventionens riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljenfeldt, Ulrika, 2020. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljergren, Helena, 2014. Regionala urvalskriterier och ansökningsmodeller för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljergren, Helena, 2012. Utvärdering av verktyget Lokalekonomisk analys, LEA : nästa steg, att finna och nyttja lokalt kapital?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljeström, Cecilia and Persson, Maria, 2014. Development of green space in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljeström, Cecilia and Svensson, Mikaela, 2009. För Sverige - i tiden : ett gestaltningsarbete med fokus på skissprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lin, Yan, 2017. Why an individual investigation of smog aroused public engagement : a rhetorical analysis of Under the dome. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lind, Lova, 2016. En fisk på torra land : en beskrivande uppsats om RAS-producenter på den svenska landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lind, Lova, 2018. Who gets what? : the community forest user group’s role in rebuilding communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, Örjan, 2010. Gestaltning av en takträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, Örjan and Ståhlbom, Erik, 2012. Arkitekturtävlingar och platsbesök : the core project competition . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Mona, 2015. Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer : från teori till praktik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Stina, 2017. Till det andra genom det ena : ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2022. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Malin, 2022. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Malin, 2020. Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Agnes, 2016. Jämställdhet i det offentliga rummet : en undersökning av Malmö stads och Botkyrka kommuns översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Kristin, 2008. Vårdprogram : den västra engelska parken, Leufsta bruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Lisa, 2015. Få staden att blomma genom storskaliga lökplanteringar : lämpliga växtplatser och gestaltning i Solna stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2016. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2014. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna, 2015. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna and Roos, Ida, 2017. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Hanna, 2012. Återhämtning i staden : en undersökning av egenskaper i utemiljöer som bidrar till mental hälsa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Hanna and Sundqvist, Therese, 2008. Presentationsteknik : hur förmedlar man sitt budskap?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg, Rut, 2019. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg, Rut, 2021. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindemer, August, 2019. Persuasion, facilitation… contestation? : conceptions of climate change communication in recent literature. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeqvist, Petra, 2009. Tycho Hedéns Väg : trafikrum blir stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Maria, 2010. Att göra vindar vackra : en studie i att skapa estetisk vindkraftutvinning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Maria, 2012. Det här är min skolgård : tillvägagångssätt för medbestämmande och ökad trivsel i skolmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindh, Hanna, 2010. Att inspirera till lek på en lekplats i Kumla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindh, Petter, 2023. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa, 2023. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Moa, 2020. Världens hållbaraste region?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindman, Emma and Winblad, Malin, 2014. Bangården : ett utvecklingsförslag för det gamla SJ-området i Bollnäs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindman, Ida, 2015. ”Bygden blir vad du själv gör den till” : en kritisk diskursanalys av foton tagna i Jämtlands län. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Alexander and Ingelsson, Jessica, 2014. Att planera för fickparker : förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Emma, 2008. Naturanpassat bostadsbyggande. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Klara, 2021. Peasant autonomy : seed-saving practices of maize in rural Jalisco, Mexico. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Klara and Emilson, Louise, 2022. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Therese and Söderman, Amanda, 2017. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindroos, Elina, 2013. "Något som är kul, något man kan lägga framtiden på" : lokalkulturens påverkan på ungdomars framtidsvisioner i Gnesta. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindstam, Ulrika, 2016. Internal communication and its effects on the environmental CSR commitments of organisations : the employees' perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Jennie, 2017. "Vi har till och med två gubbar som hjälper till med städningen" : hur genus görs i byautvecklingsföreningar med exempel från Umeå kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Klara, 2014. Kommunicera mera : en studie om hur Lantmännen kan förbättra sin ägarkommunikation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Klara, 2012. "Vi vet bara hur det har varit" : en fallstudie om skogens värdeförändring i nordöstra Skåne. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Maria, 2007. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Marlene, 2013. Malmköpingsandan : att upprätthålla en aktiv och hållbar gemenskap. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda, 2013. Hållbar stadsutveckling idag : en studie av Delegationen för hållbara städers arbete mot ett mer hållbart Sverige och ett praktiskt exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda and Vagner, Tina, 2015. Flens stadskärna : gestaltningsprogram för Flens stadskärna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Petter, 2014. Bell på Betongen 1 : Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Rebecka, 2011. Från det livskraftiga lantbruket till det olönsamma : en studie av skäl till minskad verksamhetsomfattning och varför man bor kvar . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2014. All invited : waterfront park design for sustainable tourism in Miches, the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2010. Uppvärmda parkbänkar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindén, Jannica, 2016. Gestaltning av Gransätersparken : en beskrivning av gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ling, Christian, 2022. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ling, Therese, 2011. "Här på landet så är det som så att folk tycker att man ska va gla´och dum, helt enkelt!" : en filmstudie om bilden av landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lingegård, Magnus, 2009. Gestaltningsförslag för Bölekläppen : utveckling av upplevelsevärden i ett friluftsområde i Umeå stads utkant. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny and Nilsson, Viktor, 2013. Torget flyttar in : en studie i att förbättra upplevelsen av offentlighet i S:t Per Gallerian. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny Maria, 2017. Stadsplanering på schemat : att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linse, Linus, 2023. Managing trees and power relations : analysing power in two tree restoration projects in central Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linse, Linus, 2020. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Litsmark, Emma, 2021. Exploateringen av Mekongfloden : en litteraturstudie om vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle i Mekongregionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Littmann, Nina, 2021. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lizell, Henrik and Rådberg, Louise, 2014. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2014. Green-urban balance : a proposal for balancing green area preservation and urban development in the city of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2012. Undersökning av stadskvaliteter i två bostadsområden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2012. Etableringsbeskärning i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2014. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lohaus, Annalena, 2022. “We had nothing left to lose” : mapping the collaboration between Muonio Reindeer Herding Community and Greenpeace Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, Eric, 2021. Öppna grönytor i staden : en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, Isabella, 2012. Purmo församling : en del av bygemenskapen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, John, 2017. Exegesis of development bureaucracy : from text to action at Sida. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, John, 2012. Whispers in the forest : a field study about communication within Vi-agroforestry. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundberg, Hanna, 2021. Högstadieelevers erfarenhet och kunskap om jordbruk : en studie gjord bland elever i Värmland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundberg, Hanna, 2023. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundberg, Ida, 2016. Miljökonsekvensbeskrivningens roll i översiktsplaner : en granskning med fokus på transparens, integrering och avvägningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundblad, Isabelle, 2013. En resa till fots i tid och rum : en gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundh Berg, Matilda, 2022. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundin, Tora, 2019. Arbetsgrupp eller grupparbete? : en studie i vad nätverk från studietiden betyder i arbetslivet för landsbygdsutvecklare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundin, Tora, 2020. Potatislandet : där Sveriges potatisproduktion jämförs medlivsmedelsstrategins mål och analyseras med teorier om sårbarhet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundkvist, Annika, 2018. Ullbo Woodlight garden : ett ljussättningsförslag med fokus på estetik. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundquist, Isabell, 2009. Landskapsarkitekturen och den fysisk planeringens betydelse för en social hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Caroline and Payne, Helena, 2017. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Linus, 2022. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Vera and Persson, Olivia, 2022. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Anna, 2023. Hallå - någon där? : om biologisk mångfald i täta städer: Ett förslag för Kristinebergs strandpark i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Anna, 2021. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundwall, Annika, 2010. Det handlar inte om vad man gör utan hur man gör det : om arbetskultur och vikten av ett hållbart förhållningssätt till sitt yrke och arbete som landskapsarkitekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundwall, Annika, 2008. Egnahemsviken : ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundén, Lovisa, 2021. Med placering i hörnet : en studie om servicepunkter och governance. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lutz, Esther, 2020. Partnership of convenience or opportunity for growth? : investigating the role of retailers in expanding local food schemes in the case study of EDEKA branches in northern Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löf, Julia, 2016. Drömmarnas stad och hemmet i skogen : diskursiva framställningar av det urbana och det rurala i svensk populärmusik. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfgren, Hannes, 2009. Beslut om betydande miljöpåverkan för järnvägsprojekt : beslutsmotiveringar, åtgärder och regionala skillnader . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfgren, Petra, 2014. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfgren, Petra, 2013. Vattenparken i Enköping : en brukarstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2010. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2013. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstrand, Alma, 2015. Den gröna ön: resurs eller museum : om naturresursförvaltning i Malawi, Afrika. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfvendahl, Disa, 2008. Handbok och inspirationsbok för landskapsarkitekter : om att göra medvetna val i frågor som rör klimatförändringarna. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfvendahl, Disa, 2010. Två skolor & en skolgård : ett gestaltningskoncept med genusglasögon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip, 2016. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip and Parke, Lovisa, 2018. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lövgren, Ida and Nilsson, Emma, 2018. I väntan på buss 811 : ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lövgren, Ida and Sjöberg, Ida, 2020. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lövmo Svensson, Amanda, 2016. Berga station; centrum i vårt lilla samhälle : en studie av stationens betydelse i Berga samhälle över tid. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lööf Green, John, 2021. Micro-districts, a landscape architecture perspective : the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Maassen, Jacinda, 2017. Food consumption in Rosendal : the environmental support to diets in a “green” urban district. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Made, Nolwandle, 2019. Evaluating the impact of drought on rural communities : a case study of Umuziwabantu Local Municipality in KwaZulu Natal, South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Madunic Olsson, Tea, 2022. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Madunic Olsson, Tea, 2020. Starka vindar i skogen : hur utvecklingen av det nationella skogsprogrammet för skogspolitiken på nya vägar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Madzarac, Jelena, 2010. Exploring relationship between rural development and protected areas in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnolfi, Nicholas, 2020. Ecosystem restoration and community involvement in the Whangamarino Wetlands of New Zealand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Johanna and Wolter, Johanna, 2023. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Kerstin, 2019. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Kerstin, 2016. Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass". First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Marianne, 2007. Boulognerskogen : förslag till program för en stadslekpark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Petronella, 2018. Colourful voices : centering LGBTQ+ perspectives of public spaces. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Petronella and Broström, Selma, 2015. Siktet mot en hållbar stadsutveckling : en undersökning av begreppet hållbar stadsutveckling och en analys av hur arbetet med detta bedrivs i projektet Smaragden, Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Tilda, 2018. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Tilda, 2020. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mahmood, Ghufran, 2018. Lokala livsmedelssystem : en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malkki, Marielle, 2021. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2013. När naturen leker : hur barnets relation till naturen framställs i filmen ”Granne med Totoro”. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2016. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Hannah, 2013. Ungdomars användning av staden : en studie av Sergels torg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Sandra, 2012. Landskapskaraktärsanalys : som metod för planering av gång- och cykelväg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Sandra, 2015. Lek utan hinder : hur lekplatser kan anpassas för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2014. Att spegla naturen : en studie över biomimikens möjliga tillämpningar inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2013. Skateboard i staden : en studie av tre urbana platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmkvist-Garba, Amina, 2010. Laga skiftes effekter på jordbrukslandskapets karaktär. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmkvist-Garba, Amina , 2012. Plats för dans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Manav, Birim, 2010. An investigation about communication and cooperation between local governments and the NGOs in the case of Ankara Metropolitan Municipality and Chamber of City Planners in Turkey. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Manberger, Karin, 2009. Kungsängsverket : ett reningsverk omvandlas till park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mangsbo, Ida, 2009. Husbyparken : världens mötesplats : space och place syntax-analyser som instrument för utveckling av förortens urbana struktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2013. Drömparken - den perfekta parken? : undersökning av parkens sociala förutsättningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2015. Förarlösa bilar i bilpooler : inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Manolakos, Daphne Anna, 2021. Enhancing menstrual hygiene management (MHM) in refugee camps in Greece : an intersectional perspective on “leaving no one behind” in water, sanitation and hygiene (WASH) programmes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Marciano, Ana Carolina, 2011. The discourse behind an environmental campaign : case study: the Earth Hour. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Marciano, Ana Carolina , 2012. A case study of the social construction of a Green discourse . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Marecha, Nyashadzashe, 2017. Perspectives of the human wildlife conflict situation from the standpoint of environmental justice : a case study of Hwange National Park, in Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Markne, Matilda, 2012. Från industriproduktion till mathantverk : en diskursanalys om ostproduktionen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martin, Anna, 2018. Water management in transition? : investigating the underlying reasons of low level of public participation in water planning in Hungary. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinez, Valentina, 2009. Sustainable development projects and communication : what lessons can we learn?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Eleonor, 2012. Naturlika planteringar igår, idag, imorgon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Eleonor, 2010. Vilka faktorer påverkar komposition och val av växter? : olika aktörers sätt att arbeta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Lydia and Thor, Sara, 2020. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Lydia and Öhrling, Emma, 2018. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Marádi, Attila, 2014. Emergy synthesis on the initial phase of a sustainable urban food garden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattila, Emma, 2012. Från friluftsliv till ekosemester : en analys av hur svensk naturturism har förmedlats under hundra år. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattila, Emma, 2014. Korrekt och kortfattat : hur landsbygden presenteras på kommunala hemsidor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2020. Att skapa utrymme för medborgardeltagande på en historisk plats : en platsstudie på en mindre ort. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2018. Utformning av cykelvägar : en jämförelse av dokument i Sverige och Nederländerna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Liz, 2011. En arvinge - en länk i en kedja : nyckeln till gården, friheten och arbetsbördan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Liz, 2014. Hästnäringens betydelse för Åland : ett samhällsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson Kjellqvist, Lova, 2012. Landskapsord och synvinklar : om uppfattningen av landskapsarkitektur i media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Matz, Fredrik, 2020. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mavromatis, Dimitrios, 2017. Framing renewable energy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mayr, Lisa, 2020. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mayr, Lisa and Wejlemark, Sunniva, 2021. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

McCormack, Caitlin, 2018. Key factors in the use of Agricultural Extension Services by women farmers in Babati District, Tanzania : the role of societal gender norms. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mcnabb, Lucas, 2020. Fridays for what future? : a case study on the collective action framing of the Swedish environmental movement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Felix, 2012. Artificiella naturupplevelser : ett arbete baserat på konstnären Olafur Eliassons & landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar och idéer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Felix, 2009. Konsten i landskapsarkitekturen : argument för landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Magnus, 2022. Gestaltning av Sveaparken i Hedemora : hur kan rumslighet gestaltas för att gynna mental återhämtning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2012. Att skapa visuellt fredade zoner : en studie av hur olika gestaltning påverkar insyn på en bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2015. Trädgård i Brandbergsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Angner, Fredrik, 2014. Contain : ett gestaltningsförslag för Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Grekland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Lizell, Henrik, 2016. Jordbruksteatern : från jordbruket till människan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellström, Caroline and Roth, Lovisa, 2021. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menjivar Dominguez, Joakim, 2018. I skuggan av gruvindustrin. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menjivar Dominguez, Joakim, 2020. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2018. Tillgänglighet för äldre i parkmiljöer : en studie av internationella riktlinjer genom analys av parken Höganäshöjden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2020. Östra promenaden : ett stadsläkande promenadstråk i Uppsala med trygghet och trivsel i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Meurling, Gunilla, 2011. Energiomställningens konflikter : en studie av bergvärmetrenden i Uppsala 2010-2011. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Meurling, Gunilla, 2015. Utveckling i samarbete : lantbrukarsamarbete inom biogasproduktion i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mevius, Sofia, 2016. Det föränderliga landskapet Ekenäs : en undersökning av historisk markförändring. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mevius, Sofia, 2018. På upptäcktsfärd i Sagobygden : hur det immateriella kulturarvet används i en bygd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Michélsen, Ivar, 2020. Bland strandade moln : om en plats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mickels, Mathilda, 2015. So(l)cialt entreprenörskap på landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Miller, Casey Catherine, 2017. Challenges and potentials of ecotourism as a form of conservation and sustainable development on Zapatera Island, Nicaragua. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moberg, Zara, 2019. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modalen Sjökvist, Linnea, 2020. Ungdomars delaktighet i gestaltningen av offentliga parker : en studie av ungdomsdialog, med Lina Sandells park i Uppsala som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modin, Anna-Karin, 2012. Äldreboendens utemiljö : en utvärdering av utomhusmiljön kring två renoverade äldreboenden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modin, Maria, 2008. Klimatsäkrare städer : klimatförändringar, stadsplanering och översvämningar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moe, Essie, 2021. Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism : olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moges, Kassaye Tekola, 2010. Smallholder farmers and biofuel : farmers' perspectives in growing castor beans in Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mohamed, Rajabu Hamisi, 2009. Sustainable bio-fuels production : an institutional analysis of bio-fuels industry in Tanzania : the case of Rufiji River basin. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mojtabaei, Sharareh, 2021. Conceptual design models for social values of urban forests [in Sundsvall]. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Monsalve Durán, Tania Graciela, 2009. Dialogue seeds in a top-down approach : a study of the County Administrative Board civil servants perspectives on communication and participatory approaches to nature conservation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Montgomerie, Emily, 2018. Trust between actors in wildlife management : in the context of the Swedish seal management and small-scale fishery controversy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moraitopoulos Arljung, Miron, 2022. Filling in the Blanks : framing and interpreting the environment in Swedish development cooperation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2022. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2019. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moreno Reategui, Jorge Antonio, 2020. The introduction of the Africanised honey bee: A stinging menace or a blessing of the Americas? : a comparison of the Brazilian and USA beekeeping experiences. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mosca, Joseph, 2020. Taxing meat : an analysis of narratives from Swedish news articles. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mossiagina, Maria, 2016. The Paris Climate Agreement in online media : what comes to the fore?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mudibu Sparf, Bitota, 2020. The extractive industries transparency initiative in the Democratic Republic of Congo : the failing understanding and ownership of the E.I.T.I objectives prevent to reachthe UNs sustainable goals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Muhammad, Usman, 2012. Hydro politics and interprovincial relations in Pakistan : a case study of the Kalabagh Dam controversy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukakalisa, Christella, 2021. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2017. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2019. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine, 2010. Tre färger av hållbarhet : en studie över blå, gröna och grå inslag i Hammarby Sjöstads utmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine and Nilsson, Tove, 2013. Landskapsarkitekten och förskolan : ett gestaltningsförslag för Rondellens förskola. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Murad, Mohamed, 2020. Eating out : a constructionist take on understanding a consumption phenomenon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Murray, Rachel, 2023. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Musoma, Richwell Tryson, 2016. Understanding poverty-environment interactions : the political ecology of smallholder tobacco production in Marondera District, Eastern Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mutangiza, Odette, 2019. The contribution of Land Use Consolidation policy to food and nutrition security of women farmers : a case study of the farmers involved in potato farming, food availability in Nyabihu district, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mutarambirwa, Adrien, 2020. Catalyzing climate change adaptation capacity : potential effects of “GALS” Approach in transforming rural farm households towards gender inclusive climate change adaptation in KIREHE District. Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Muyiramye, Didier, 2020. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mwale, Gilbert, 2019. The Elite Choice : ’Unpacking the elite’ in Mukungule Chiefdom, Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Raustorp, Maria, 2017. Hitta ut! : till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Wallstedt, Maria, 2015. Vem får vara skalfigur? : en intervjuundersökning om hur landskapsarkitekter väljer skalfigurer till perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mäehans, Astrid, 2017. Communication about sustainability in the food value chain : communicative challenges and opportunities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Månsson, Jennie, 2011. From Tyresta with love : ett förslag om att attrahera barn och unga i Tyresta nationalpark och naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Månsson, Jennie, 2009. Modellen och materialet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mårtensson, Hanna, 2020. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mårtensson, Hanna, 2018. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur väl studenterna inom landskapsarkitektur förbereds för arbetet som samordnare i miljökonsekvensbeskrivningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möckel, Fanny, 2020. The crucial role of the facilitator : analysing identity construction and dilemmas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möller, Anton, 2021. The power in Cooperation : a study of Cards, Vietnam and the EU. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mörk, Christopher, 2020. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Müller, Sophie, 2016. Intercultural obstacles and resistance in decision-making processes about water and sanitation solutions : experiences of NGOs dealing with sanitation solutions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Naess, Camilla, 2016. The practice of blogging : slow fashion and sustainable consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nasiripour, Negin, 2019. Making democracy work through the logic of practice : a study of the bureaucracy at the Nordic Council of Ministers and the art of acting by producing texts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nasiripour, Negin, 2016. Processen kring skapandet av Uppsala kommuns översiktsplan 2010-2014 och hur medborgarnas åsikter tas till vara i planen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nawaz, Muhammad Amjad, 2012. Life at risk : hazardous child labour within agriculture in Sialkot, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ndayisaba, Jean De Dieu, 2020. Combining the goals of conservation, tourism and livelihoods in the management of protected areas : case study of the volcanoes national park in northern Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nderitu, Monica, 2010. External communication at the National Environmental Management Authority (NEMA) in Kenya : an understanding of communication with stakeholders . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ndimbwa, Charles, 2018. Crop production upgrading strategies and their role for household food security in Chamwino District, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nee, Hanna, 2017. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nee, Hanna, 2020. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neeme, Maris, 2016. The future of the Estonian energy sector in relation to EU 2050 low carbon economy roadmap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neikter, Lovisa, 2014. ”Jag kan ju inte bara gå och lägga mig ner och dö!” : socialt kapital i ett norrländskt landsbygdsområde. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neikter, Lovisa, 2016. You are a widow and you will die, so why should you plant trees? : intersectionality in local development activities in connection with a carbon forestry plantation in Kachung, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nerman, Cecilia, 2016. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nerman, Cecilia, 2014. Kiruna stadsomvandling, vägen mot ett mer jämställt samhälle?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neumüller, Ia, 2017. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neumüller, Ia and Lazar, Mattias, 2019. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nguyen, Khoa Minh, 2009. Environmental education in Kvarngärdesskolan, Uppsala. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nguyen, Thi Thanh Huong, 2011. Credit market segmentation in rural areas : a case study in Phu Thuong Commune, Phu Vang District, Thua Thien Hue Province. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nielsen, Mette Holst, 2009. From peasant society to manufacturing society : how change aggravates HIV and AIDS among youth in Vietnam . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nigusse, Bereket, 2009. Water supply and sanitation at Kisnyi slum, Uganda : a study on institutional and stakeholder perspectives on the major issues. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilborn, Emma and Näsman, Frida, 2019. Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum : en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Anna, 2006. Välkommen : vackrare infart till Vilhelmina. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Anna and Karlsson, Hanna, 2008. "The Baby of the Government" : a case study of the implementation of the Massive Food Production Programme and genetically modified maize into smallholder farming in rural South Africa. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Anneli, 2019. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Emma and Trotzig, Ossian, 2020. Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Frida, 2020. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Linn, 2013. Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Magnus and Thuring, Henrik, 2010. growforgold.org : a design proposal for creating productive green space in cities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Martina, 2017. Att vara undantaget : om invandrares företagande i de gröna näringarna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Martina, 2019. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Matilda, 2011. Bostadsgård på bjälklag : en omgestaltning av kvarteret Trumman i Malmö. First cycle, G2E. Ultuna, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Mona, 2018. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sandra, 2018. The practice of recycling : understanding people´s motivations and barriers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sara, 2013. Gårdsbutiken : ärlighet är namnet vi har. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sara, 2015. Mat i rättan tid : en diskussion om Landsbygdsprogrammets matsatsningar i Skåne 2007-2013. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Stina, 2015. Ekosystemtjänster i staden : en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Tove, 2010. Gestaltningsförslag för Norbyvreten : från kvarterspark till stadsdelspark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Viktor, 2017. Flykten valde oss : en minnesplats för flykten över Medelhavet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilstein, Kristina, 2009. Undervegetation : användning av vedartade marktäckare i anläggning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nisingizwe, Eric, 2019. Farmers’ perspectives on male out-migration and the future of agrarian livelihoods in Rwanda : case studies from Rudashya and Kiryango villages. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niskanen, Petra, 2019. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niskanen, Petra, 2022. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nisses Johanson, Johanna, 2007. Río Pita Park : greenspace for children in a suburb of Quito. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nitsch, Kristina, 2006. Ljud eller oljud? : planering av goda ljudmiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nivala, Emma and Ryberg, Jennie, 2022. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nkundwanabake, Pierre-Claver, 2009. Perceiving the Burundi social crisis : a matter of ethnic interests or conflict over natural resources. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nohrenius Stenströmer, Anna, 2014. Sustainable decision-making : a case study. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nooijens, Roald Daniël, 2022. Exploring nature’s influence on the olfactory urban landscape experience : an explorative research on the influences of urban nature on the urban smellscape experience and preference and possible contributions of the olfactory perception of nature in the urban living environment on wellbeing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordahl Bäcklund, Viktor, 2016. Conceptualising 'communication' in environmental communication campaigns : shedding new light on common traditions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordberg, Zandra, 2010. Digitala tredimensionella visualiseringsmetoder : ett sätt att kommunicera landskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordlund, Izabel, 2020. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordlund, Izabel, 2018. ”Varför hamnar allting där nere?” : lokalinvånares syn på vattenkraftsetableringen i Lilla Lule älv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordlund, Johanna, 2013. Synen på friluftsnaturen : en studie av natursynen i elva artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1900–2010. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda, 2022. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordqvist, Maria, 2009. Med staden som förebild : reflektioner kring det stadsmässiga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrand, Emma, 2010. Shared Space framtid i Uppsala : en fallstudie av Islandsbrons östra korsning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrand, Emma, 2013. Trafikintegrationens avtryck i stadsrummet : en studie om gångfartsområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordström, My and Hård, Karolin, 2020. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordström, My and Nilborn, Emma, 2017. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordvander, Petter, 2014. Economic development versus biodiversity conservation : an argumentation analysis of the natural resource management of Lake Naivasha, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norlén, Emma and Torstensson, Linnea, 2023. Små bostadsgårdar stora problem : täthetsidealets effekter på förvaltningssektorns skötselarbete och den långsiktiga hållbarheten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norman, Anna, 2014. Interpretations of meat consumption : a critical analysis of interpretative repertoires of individuals working in an environmental NGO. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Emelie, 2022. Stressreducerande närmiljö : möjligheter till mental återhämtning i Hasselskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Hannes, 2022. Att arbeta för en värld som fungerar : en studie om samtalets betydelse för att bygga ett hållbart livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Hannes, 2019. Ydrebygdens livsmedelsstrategi : ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norrman, Linda, 2015. Opportunities for increased conflict management : a cross-case study at the Department of Policy Implementation at the Swedish Environmental Protection Agency. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norrström, Lena, 2014. Motivet till klivet : en studie av drivkrafterna och meningsskapandet inom en ny grön utflyttningsvåg för självhushållning. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Anna, 2009. Digital 3D-visualisering som gestaltningsverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Anna and Vikström, Marie, 2009. The High Line : hur väl fungerar promenadstråket som grön kil i New York City?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2011. Gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala : med utgångspunkt från Jan Gehls teorier för att främja liv och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2013. Industripark Lövholmen : en studie om kreativitet som utgångspunkt i stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén Almén, Josefin, 2010. Det sublima är nu. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2012. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2010. Trädgårdsrådgivning via kataloghusföretag : en undersökning om efterfrågan och metod i praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyholm, Michaela, 2020. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2015. Resonans : ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2017. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyquist, Lovisa, 2015. Företagssamverkan på Dalarnas landsbygd. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nystedt, Anna and Rönnols, Lisa, 2017. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyström, Hanna, 2010. The Low Line : ett gestaltningsförslag med inspiration från The High Line. Second cycle, A2E. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyström, Jessica, 2007. Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag : landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyström, Maria, 2022. Identity frames in knowledge co-creation : facilitators for sustainability transformations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina, 2012. En ny nyans av grönt : Stockholms grönstruktur i förändring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina and Östberg, Sara, 2014. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

O

Odevik, Linnéa, 2015. Att finna sig själv i Skattungbyn : en studie om alternativa sociala system i Skattungbyn. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ogden, Mathilda, 2021. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ogden, Selma, 2020. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Malin, 2013. Det fria yrkets förändring : en studie av småskaligt kustfiske i den småländska skärgården. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Malin, 2015. “Sugar cane will liberate us!” : smallholder imaginaries about a planned outgrower scheme connected to a large-scale agricultural investment in Tanzania. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Mikael, 2013. Landskapsanalys och stadsutveckling : en studie av Jonsboda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Mikael, 2010. Planering av regionala cykelnät : en studie av upplevelsevärden på länsväg 255 mellan Knivsta och Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Okafor, Nnenna Christiana, 2016. Empowered rural women cooperatives : a sustainable strategy for rural development and change in the Niger Delta region of Nigeria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Okumu, Lucy Awino, 2018. Assessing water security and urban poverty linkages : a case study of Mathare informal settlement in Nairobi, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Oldensjö, Emelie, 2018. The practice of influencing : how zero waste YouTubers try to influence the reduction of waste through online communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olofsson, Ida-Maria, 2017. En del av vardagen - den eviga väntan på vattnet : en undersökning om effekter av vattenbrist hos hushåll i en by i Nicaragua. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olofsson, Ida-Maria, 2020. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olovsson, Elin, 2010. Kvarteret Mjölnaren : bostadsgård på bjälklag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Carl, 2022. Ett nyliberalt skifte i Tanzania? : en WPR-analys av ledarkrönikor i tanzanisk statsägd media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Emelie, 2021. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Emelie, 2019. Vägen till integration : civilsamhällets arbete med asylsökande från 2015 och framåt i Dalarna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Erik Peder, 2013. Att föra offentlig dialog om stadens framtida utveckling : en studie av Färgfabrikens projekt Stockholm on the Move. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Erik Peder, 2011. Lokaldemokrati genom urban odling : en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Felicia, 2018. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Ida, 2016. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Ida, 2018. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Julia, 2021. Nilsemyrens våtmark i Strömstad : ett gestaltningsförslag med fokus på estetiska och sociala värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Karin, 2008. Plask : ett gestaltningsförslag för en ny park i Västerås. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka, 2013. Användningen av genomsläppliga markbeläggningar : ett sätt att fördröja och minska avrinningen av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka and Svahn, Linn, 2015. Gröna stråk i Rotebro : en socioekologisk stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olterman Arvidsson, Olof, 2021. Förstärkt naturupplevelse : designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olterman Arvidsson, Olof, 2018. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Onoszko, Benjamin, 2013. Studie av studio : jämförelse mellan två universitet och deras lärosätt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Opu, Eric, 2014. Social networks and participatory governance of urban green commons : the case of Vuosaari District in Helsinki, Finland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika, 2019. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika and Rosquist, Anna, 2016. Två trappor i stadsmiljö : en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orlendo, Elvis Bahati, 2019. Behind the tap : an analysis of Kenya’s Water Act 2016. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ortman, Tove, 2018. Combining production with preservation : livelihood strategies and innovations on nature pasture based farms in Dalsland, Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ortman, Tove, 2015. När man talar om korna... : diskursiva positioneringar av svenska lantraskor för produktion och bevarande. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Osobu, Ayodeji, 2011. Exploring the conflict over the crude oil in the Niger delta : a discourse analysis of the communication between some actors involved . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Osterwalder, Rahel, 2015. Communicating sustainability in green winter sport events : the FIS Nordic World Ski Championships Falun 2015. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Otto, Lilja May, 2003. Hamburgers and coke or bread and roses? : learning responsible consumption. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2014. Barns favoritplatser, ett underlag vid skolgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2017. Dongli Lake Eco Info Park : a design proposal to enhance ecological awareness and foster environmental care among the residents of an urban district in Tianjin, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Owen, Molly, 2020. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Owen, Molly, 2022. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Paju, Johan, 2015. Taklandskapet : ett naturligt förhållningssätt till arkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmer, Sofia, 2008. En osynlig risk : studie av människors inställning till radonrisk och åtgärder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmgren, Josefine, 2020. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmgren, Josefine, 2018. Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst : män som organiserar sig för jämställdhet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmgren, Lotta, 2006. Istället för träd : om den kreativa processen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmqvist, Susanna, 2023. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmqvist, Susanna, 2020. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmstierna, Amanda, 2006. Regional utvecklingsplanering och grönstruktur : en studie av de gröna kilarna i Stockholms län. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pantulin Nordlund, Johanna, 2023. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Parke, Lovisa and Sohl, Hanna, 2016. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Parrilla, Assunta, 2015. Electric vehicles in Sweden : a critical analysis of communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Patrick, Boneza, 2018. Striving for dignity : insights of young people in Rwanda on youth engagement in agriculture and urban migration of rural youth. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paul, Felicitas, 2022. Film clubbing : collective rituals for processing eco-anxiety. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paulsson, Anna-Karin, 2013. Barn och sociotoper : en studie av sociotopmetodens möjlighet att föra fram barns bästa i utemiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peensalu, My, 2008. Medborgarmedverkan i planerings- och designprocessen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peinert, Hanna, 2018. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pereviznyk, Solomiia, 2022. “We may want the transition, but we don’t actually want the transition” : a discourse analysis of Swedish policies to incentivise charging infrastructure development for electric vehicles. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Anna Maria and Ransmark, Lena, 2018. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Anna-Maria, 2020. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Erica, 2015. Differentieringen av det generella strandskyddet : attitydundersökning i Gagnefs kommun och Bergs kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Anna, 2011. Riksintressen för kulturmiljövården : vad krävs för att de ska tillvaratas?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Ellinor, 2012. En väg till hållbara naturstigar : utveckling av en gestaltningsmetod med Utö som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Hanna, 2014. Livsmedelsentusiasterna : en studie av fem gårdsföretag inom livsmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Hanna, 2017. Unga personers möjlighet att etablera sig inom lantbrukssektorn : en fallstudie om olika etableringsmöjligheter. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Helena, 2007. Trygghetsskapande design av Mörby stadspark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Maria, 2009. Ekologisk dagvattenhantering i Kungsträdgården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Ola, 2013. Hållbar utveckling i Enköpings kommun : en diskursanalytisk lokalstudie. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2018. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2016. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2020. Tillfälliga hem i tillfälliga landskap : det peri-urbana landskapets funktion som livsmiljö för nyanlända. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Lannér, Helena, 2020. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Thunarf, Ellinor, 2014. Kättingen i Ljusne : gestaltningsförslag som sammanlänkar historien med framtiden och samtidigt främjar spontana förändringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peterson, Gerda, 2015. Växtgestaltning för alla årstider : ett gestaltningsförslag för Uppsala Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna, 2012. Öka äldres fysiska aktivitet : ett planeringsverktyg för glesbygder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna and Sjödin, Sofia, 2014. Blå-gröna synergier : att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Matilda, 2019. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petrusic, Mislav, 2022. Visiting food sovereignty : exploring the relations of food sovereignty and tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Anna, 2022. Conservation education at the zoo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Anna, 2006. Strandskyddet : en översyn av tillämpningen i tre kommuner i Uppsala län. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Linda, 2007. Prefabricerade stödmurar i betong. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pietsch, Klara, 2021. Ambiguous environmental advertising : how brand advertising and consumers frame Rügenwalder Mühle’s products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pihl, Vanja, 2022. Vandring i ett minneslandskap : ett idéförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pihl, Vanja and Åman, Nathalie, 2019. Odling 2000 kvm : en gestaltning med den regenerativa metoden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2016. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2014. Växternas samspel i rabatten : ett gestaltningsförslag som visar på hur marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Planting Mollaoglu, Emil, 2020. “Planting Trees is Always Good” : a WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Plez, Linnea, 2022. To fight for collective food security and social dignity : the role of participation in a community-based organization in shaping community food security: a qualitative analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Podieh, Kenza, 2021. “It’s like having three children when it comes to cooking with my husband”. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ponzelar, Charlotte, 2020. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Porseryd, Sara, 2011. Planning and working with an environmental campaign : a study of Miljövänliga veckan. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Poudel, Parbakhar, 2010. The use of a landscape perspective to assess the nature value of a traditionally managed landscape : an assessment of indicators to estimate the high nature value of transhumance summer grazing practices in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias, 2016. BiodiverCity : urban ecological design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias and Persson Lanner, Helena, 2016. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Prevel, Leonie, 2018. ”Investera i ekoturismen istället” : om försörjning och fattigdom i en kambodjansk fiskeby. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Prochno, Sina, 2021. A communicative constructionist perspective on corporate social responsibility : using software for understanding and attributing meaning to CSR. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Progoulakis Kastillo, Aristeidis Andreas, 2022. Community interactions : how visitors co-create Greenpeace’s online presence. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2017. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2015. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pärlefors, Ludvig, 2022. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pöggel, Karoline, 2015. Communication of national parks in guided tours : taking wilderness to the next level?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pühringer, Maria Franziska, 2013. “The future will be local.” Omställning Sverige – the transition towns movement in Sweden : from local communities to counter-hegemony?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Q

Queiroz, Marina, 2009. Urban agriculture/Agricultural urbanity : om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Qvist, Per, 2006. Millesgården : vårdprogram samt förslag till förbättrad tillgänglighet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Rabe, Linn, 2010. Mazingira Yetu, Fahari Yetu - our environment, our pride : a case study on how young Kenyans perceive and react on environmental degradation and climate change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rafea, Jana, 2020. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rafea, Jana, 2022. Stanna till : ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramberg, Louise, 2016. Alla goda ting är tre : ett spelmanslags betydelse för en bygd i Dalarna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramberg, Louise, 2020. Farmer knowledge sharing and social networks in agricultural extension : farmer perceptions from six Indonesian villages. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randers, Marianne and Tammela, Maija, 2008. Dragare, täckningsgrader och önskelådor : systematisering och råd för grönplanearbete. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randhem, Linnéa, 2014. Biologisk mångfald i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randhem, Linnéa and De Wolfe, Fanny, 2016. Liv & rörelse : ett arbete om hållbar och slitagetålig gestaltning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ransmark, Lena and Zackrisson, Jenny, 2019. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ranvik, Carl-Johan, 2021. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ratin, Md, 2021. A place-making proposal for Karlholm strand based on a planning ethic, community development ideals and landscape aesthetics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Raustorp, Maria, 2015. Aspekter som främjar promenadvänlighet i byggd miljö : en jämförandestudie mellan forskningsområdet fysisk aktivitet i byggd miljö och Jan Gehls forskning om promenad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reboah, Claire, 2019. Barriers to rewilding on Sussex farmland : socio-psychological implications of rewilding on farmers’ Sense of Place. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reimers C-Gyllenskiöld, Stefanie, 2011. Våtmarken som renare av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rende, Serafima, 2019. What can be learnt from the 2018 drought and how to adapt Swedish agriculture to a changing climate? : an exploratory study with farmers from Mälardalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rendel, Oskar, 2012. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rendel, Oskar, 2010. Skatepark i Uppsala : form och förankring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2016. Attraktiva bostadsgårdar för rörelsehindrade äldre : aspekter i utemiljön som möjliggör och stimulerar utevistelse och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2018. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppen, Adrian, 2020. ”Formernes genkomst” : en komparativ studie av Sven-Ingvar Anderssons formspråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppen, Adrian and Näsman, Frida, 2017. Den kompakta staden : täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppling, Johanna, 2019. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Richold, Jack, 2020. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2014. Att gestalta utifrån Jan Gehls teori och metod : exemplet Fyristorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2017. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Riedmüller, Sofia, 2014. Företagaren på landsbygden : en kvinna!. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Riedmüller, Sofia, 2012. Utvecklingsbolag för en levande landsbygd : en studie om nya vägar att gå för landsbygdsutveckling på Gotlands landsbygd. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rigo Cavinato, Maria Eduarda, 2018. Beyond milk : framing milk and oat-drink campaigns in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rinaldo, Rasmus, 2021. Förvaltning av stadsnära naturreservat : en granskning av skötselplan för Årike Fyris naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rincón Amat, Salvador, 2012. The Swedish EPA : a study of the communication from an environmental communicator´s point of view. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ringström, Olle, 2021. The seasons are changing : a discourse analysis of the challenges facing actors working with climate change adaptation in Västernorrland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rios Chavez, Ana Hassiel, 2023. The illusion of co-management : understanding conflict in Panacoma, Honduras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Risberg, Ulf, 2008. Speaker Park : om ljudsättning av utemiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rodin Borne, Hannah, 2018. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rogge, Finn, 2021. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rogström, Anita, 2015. Valhallavägen : sammanlänkande esplanad med stora mått. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rogö, Lovisa, 2014. ”Ska vi ha gruvdamm på polkagrisarna?” : en fallstudie av gruvmotståndet i trakten kring Gränna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rogö, Lovisa, 2016. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rohlin, Linnea, 2019. Bioekonomi – problem eller lösning för den svenska skogen? : en diskursanalys om bioekonomins problematiseringar i svenska skogsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roigart, Adam, 2012. Uteservering för Hotell & Restaurang Villa Anna : urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rolff, Olga, 2020. Grönområdens roll i förebyggandet av livsstilssjukdomar : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rolff, Olga, 2022. Reflektioner : en omgestaltning av området vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rombrant, Viktor, 2021. Lokalproducerade livsmedel och bygdegemenskap : en studie om hur kommuntjänstepersoner och lantbrukare i Vingåkers kommun förhåller sig till närproducerat och ekologisk produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ronnheden, Johanna, 2008. Krusboda - ett helt nytt sätt att bo! : om hur man genom utformningen kan påverka det sociala livet i ett bostadsområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roos, Ida, 2015. Attraktiva stadsrum för människor : gestaltningsförslag för Östra Hamngatan i Falun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rostami, Marjan, 2021. Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values : a study of the south-eastern neighbourhood, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rostang, Olivier, 2021. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rosén, Karin, 2022. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roth, Lovisa and Mellström, Caroline, 2016. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rotsman, Martin, 2016. Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rouet-Leduc, Julia, 2017. The compromises of rewilding : reconciling nature and humans in the wilderness. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roznicka, Izabela, 2010. An investigation on communication in the Ministry of Regional Development Warsaw, Poland . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubertsson, Alva and Thunberg, Elin, 2023. Livfulla och trygga torg : en fallstudie av Rådhustorget i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubinsson, Carola, 2007. Fallstudie av mellanrummen i stadsdelen Ålidhems offentliga utemiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Runnérus, Lisa, 2012. Att gestalta utan plats : en redogörelse för en teambaserad gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2014. En helande plats : ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2016. Med kroppen som referens : en upplevelsestudie av närmiljön vid tre höga byggnader. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rutström, Helena, 2008. Träd i stadens centrala rum. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rwabukambiza, Venuste, 2022. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ryberg, Hampus, 2020. Illuminating perceptions about communication in environmental consultancy organizations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydahl, Malin, 2023. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydberg, Hanna, 2009. En färdig trädgård : enkätundersökning om gruppbebyggda småhusträdgårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2016. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2014. Gräsrotsinitiativens roll i en hållbar omställning av lokalsamhället : en studie om Incredible Edible Todmorden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rådberg, Bella, 2019. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rådberg, Gabriella, 2021. Research & innovation in the EU bioeconomy strategy : a useful solution or a political buzzword?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rönnegård, Signe, 2021. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rönnols, Linn, 2016. Facebook as a multi-tool for public engagement and mobilizing : insights into the new world of online activism. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rönnols, Lisa, 2013. Tät eller grön stad? : en utredning av förtätningsproblematiken med exempel från Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Sabel, Matilda, 2007. Varde ljus : kyrkogården : en meditativ park i nytt ljus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sahlström, Emma, 2016. Där förändringens vindar blåser : om historiebruk i en fäbodförenings mobilisering. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sahlström, Emma, 2018. “It’s so much more than just sports…” : a study of public health in the municipalities of Hultsfred and Vimmerby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Elin, 2010. Jag och Tensta : personligt perspektiv på det offentliga rummet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Klara, 2018. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Klara, 2016. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson Propst, Signe, 2021. Bioekonomin och den biologiska mångfalden : de regionala skogsstrategiernas vägval mellan monetära värden och artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandberg, Ingela, 2015. Hastighetsreduktion på genomfartsleder, genom icke-tvingande åtgärder i vägmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandberg Vilén, Felicia, 2021. Kalejdoskopiska mötesplatser : en undersökning av Kimstad tätorts communities och sociala knutpunkter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelin, Emma, 2010. Gatuträd i Stockholm : fallstudie av Sjöviksvägen och John Ericssonsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelin, Emma, 2012. Grönstruktur: begrepp, innehåll och planering : programskiss med Lindesbergs kommuns grönplan som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelius, Susanne, 2008. Planering av lägerområden : exemplet Sjöröd. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandoval Ferro, Blanca Iris, 2013. Overcoming inequalities without challenging women’s loyalty to the indigenous community : case study in the Indigenous Community Nasa Kiwe, Colombia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandström, Tove, 2009. To talk or to communicate? : a study on the prerequisites for communication in public consultation meetings . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Santesson, Bruno, 2016. Självförklarande gator : en relation mellan utformning och hastighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sarakinis, Dafni and Uvenberg, Emma, 2016. Skriv ihop Göteborg! : en gestaltning av en pop-up park på Avenyn i Göteborg som uppmuntrar till diskussion om en aktuell samhällsfråga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman, 2016. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman and Gulve, Simon, 2018. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sato, Tatsuhiko, 2011. Analyzing feasibility of pricing in sustainable irrigation water governance reform in Punjab, India. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saukko, Saara, 2013. Odla staden! : hållbart bruk av stadens naturresurser – exemplet Rustmästaren. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schaap, Nynke Catharina E., 2016. Power use in water distribution under Islamic State : testing the Framework of Hydro-Hegemony on the case of Manbij, Syria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schallhart, Thomas, 2017. Undecidable decisions : an application of agonistic pluralism to an environmental conflict case from post-political Austria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schedin, Karin, 2018. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schedin, Karin, 2020. Landskapsarkitekturen bakom galler. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schletz, Marco C., 2014. Rice trade in a changing climate of national adaptation plans : using trade-based climate risk profiles to test the coverage. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schmidt, Matilda, 2016. Arbete eller kall? : en studie kring hur landsbygdsutvecklare arbetar med landsbygdsutveckling. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schmidt, Matilda, 2017. I skuggan av storstadssamhället : en studie kring vardagslivet i två byar i Jämtland. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schröder, Solveig, 2015. Plasticization of the ocean : frame analysis of the marine litter discourse in German newspapers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schumann, Vera, 2019. Disciplining coal resistance : the dynamics of violence and power in disciplining the resistance against the Hambach coal mine in Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schönborg, Linnea, 2022. There is no such thing as a free return : consumer's perception of online fast fashion returns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schönfeldt, Fredrik, 2011. Tillfällig landskapsarkitektur : studie och projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sedin, Emily, 2017. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Segersvärd, Lovisa, 2022. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Selin, Pia, 2014. Etablera mera : drivkrafter och svårigheter vid etablering och drift av en jordbruksverksamhet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Ström, Kajsa, 2014. Meeting, greeting & seating : a design proposal for Magomeni garden, Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Vilkénas, Julia, 2011. Designa in, designa ut : social exkludering i det offentliga rummet : en fråga för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Semedo Fernandes, Nabila, 2022. Vad driver Huddunge? : en fallstudie om gemenskapens roll i landsbygdens utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sen, Felicia, 2018. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sencebé Condeso, Carol, 2018. Biodiversity vs. consumption and agriculture : analysis of discourses from the European Community on its effort to halt biodiversity loss. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shah, Aliman, 2011. Household’s livelihood trajectories in the context of man-made and natural disasters : a case study from Swat, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shaswar, Vera, 2022. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shodeke, Roger, 2017. Conducting civil society : an exploration of swedish civil society governance during the 2015 refugee situation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Siachiyako, Clive Mutame, 2016. Forbidden spaces? : public participation in solid waste management in Lusaka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sidén Lannergård, Karin, 2008. Framtidens begravningsplatser : en historisk tillbakablick, dagssituationen och visioner för framtidens gestaltningsuttryck. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sigrand, Siri, 2011. Att kommunicera hållbarhet : en undersökning av hållbarhetsdebatten via internet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2012. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2009. Perenndatabasen : för landskapsarkitektstudenter på Ultuna. Fi