Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Annika, 2022. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
858kB

Abstract

Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat.
Arbetet har utförts i samarbete med Essunga Plantskola AB och syftet med studien har varit att undersöka möjligheten att minska mängden torv genom att använda den egenproducerade biokolen i substratblandningar med även andra komponenter. Plantskolan vill använda dessa blandningar till sin containerodling av buskar. Tanken med det självständiga arbetet har också varit att undersöka om man kan hitta ett substrat som passar till trädodling i Air-Pot, som liknar kolmakadam.
Det självständiga arbetet har varit en försöksodling där Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E och Ulmus laevis har odlats under fyra månader för att sedan jämföra skott- och rottillväxt i de olika substraten. En del av försöken har också varit att ser hur de kemiska och fysiska egenskaperna på substraten har ändrats under försökets gång.
Sett till de olika substratblandningarna som undersöktes finns det stora förhoppningar om att hitta material som passar ihop med biokolen. Dessa kan sedan användas både till containerodling av buskar och till trädodling i Air-Pot. En fortsättning av detta arbete hade varit att titta på arbetsmiljön för de som arbetar med biokol och de andra material som fanns med i försöken.

,

By using other types of materials for substrate mixtures for growing trees and shrubs in the nursery industry, one can reduce the use of peat. In this independent work, various materials have been used for experiments to see opportunities to find alternatives to parts in a, from the plant's point of view, good substrate.
The work has been carried out in collaboration with Essunga Plantskola AB and the purpose of the study has been to investigate the possibility of reducing the amount of peat by using the self-produced biochar in substrate mixtures with other components as well. The nursery wants to use these mixtures for its container production of shrubs. The idea of the independent work has also been to investigate whether a substrate suitable for tree cultivation can be found in Air-Pot, similar to coal macadam.
The independent work has been an experimental farm where Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E and Ulmus laevis have been cultivated for four months and then compare shoot and root growth in the different substrates. Part of the experiments has also been to see how the chemical and physical properties of the substrate have changed during the experiment.
In terms of the different substrate mixtures examined, there are high hopes of finding materials that fit with the biochar. These can then be used both for container production of shrubs and for tree production in Air-Pot. A continuation of this work would have been to look at the working environment for those who work with biochar and the other materials that were included in the trials.

Main title:Biokol i substratblandningar
Subtitle:möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv
Authors:Svensson, Annika
Supervisor:Emilsson, Tobias and Dahlenborg, Johan
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biokol, substrat, vattenhållande förmåga, torr skrymdensitet, kompaktdensitet, porositet, containerodling, Air-Pot, Ulmus laevis, Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Plant physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2022 08:32
Metadata Last Modified:22 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics