Home About Browse Search
Svenska


Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2022. Marknadsföring av gårdsbutiker : en fallstudie om strategier och innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intresset för svensk- och närodlad mat har under senare år ökat vilket resulterat i att allt fler lantbrukare öppnar gårdsbutiker. Konkurrensen på marknaden har bidragit till att lantbrukare använder sig av olika marknadsföringsstrategier för att nå ut till konsumenterna och utmärka sig från konkurrenter. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för marknadsföringsstrategier genom att undersöka hur företag belägna på landsbygden använder marknadsföring för att nå ut till konsumenter. För att syftet ska kunna uppnås har en kvalitativ forskningsmetod applicerats och grunden för uppsatsens insamlade empirin utgörs av semistrukturerade intervjuer med två fallföretag. Teorier inom det valda ämnet används i samband med studien och består av digital marknadsföring, content marketing, storytelling, marknadsmixen och marknadssegmentering. Resultatet konstaterar att gårdsbutikerna använder digital marknadsföring på sociala medier som den främsta marknadsföringen. Det framkommer även att företagen inte har en implementerad marknadsföringsstrategi för verksamheten. Marknadsföringens innehåll består av genuin och personlig information, berättelser och bilder om gården och produkterna. Denna information skapar ett mervärde till verksamheten.

,

The interest in Swedish and locally grown food has increased in recent years, which has resulted in more farmers opening farm shops. Competition in the market has contributed to farmers using different marketing strategies to reach consumers and differentiate themselves from competitors. The purpose of this study is to increase the understanding of marketing strategies by examining how companies located in rural areas use marketing in different ways to reach consumers. In order to achieve the purpose, a qualitative research method has been applied and the basis for the essay's collected empirical data consists of semi structured interviews with two companies. The marketing theories in this study consist of digital marketing, content marketing, storytelling, the market mix and market segmentation. The results state that farm shops use digital marketing on social media as their main marketing. It is also shown that the companies examined do not have an implemented marketing strategy for their businesses. The content of the marketing consists of genuine and personal information, stories and pictures about the farm and their products. This information creates added value for the companies.

Main title:Marknadsföring av gårdsbutiker
Subtitle:en fallstudie om strategier och innehåll
Authors:Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1428
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:gårdsbutik, digital marknadsföring, content marketing, storytelling, marknadsmixen, marknadssegmentering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 10:55
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics