Home About Browse Search
Svenska


Jidbratt, Karin and Oscarsson, Alexandra, 2022. Volvo Cars Externa Hållbarhetskommunikation : en kvalitativ fallstudie kring hållbarhetskommunikation och legitimitetsskapande inom fordonsindustrin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Hållbart företagande är idag ett område som har vuxit sig allt större i takt med de ökade klimatutmaningarna och det stora behovet av en hållbar omställning. Stora företag har en viktig roll i denna omställning (Deegan, 2002). Fordonsindustrin är en av de branscher med mest miljöpåverkan, som samtidigt står inför stora utmaningar i form av bland annat misstro från externa intressenter. Det är därmed av stor vikt att företag kommunicerar sitt miljöarbete på rätt sätt för att bibehålla sin legitimitet hos sina intressenter (Deegan, 2002). Därmed syftar denna uppsats till att undersöka hur ett multinationellt företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till sina externa intressenter för att skapa legitimitet. För att uppfylla syftet och besvara de frågeställningar som ställts, har det genomförts en fallstudie på ett multinationellt företag inom personbilsindustrin. Uppsatsens resultat visar på att hållbarhetsarbete inom fordonsindustrin är centralt för branschens framtida existens och att kommunicera detta på rätt sätt är av stor vikt för att skapa legitimitet. Undersökningen visar även på att det viktigt att fortsätta utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att på sikt kunna attrahera nya externa intressenter.

,

Sustainable business is today a growing field that has become even larger with the increasing climate challenges and the great need for change. Large companies have an important role in the transition to a more sustainable world. The automotive industry is one of the industries that has the most environmental impact and at the same time faces a major challenge in the form of mistrust from external stakeholders. It is therefore important that companies communicate their sustainability work in a right way in order to maintain their legitimacy from their stakeholders (Deegan, 2002). This thesis aims to view how a multinational company communicates its sustainability work to their external stakeholders in order to create legitimacy. To fulfil the purpose and answer the research questions, a case study has been performed at a multinational company in the automotive industry. The outcome from the thesis shows that sustainability work in the automotive industry is central for the company's future existence and communicating it in the right way is important to create legitimacy. The result of the thesis also shows that it is important to continue the development and communicate the sustainability work in order to attract new external stakeholders in the long term.

Main title:Volvo Cars Externa Hållbarhetskommunikation
Subtitle:en kvalitativ fallstudie kring hållbarhetskommunikation och legitimitetsskapande inom fordonsindustrin
Authors:Jidbratt, Karin and Oscarsson, Alexandra
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbar utveckling, kommunikation, hållbarhetskommunikation, legitimitet, fordonsindustrin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2022 08:41
Metadata Last Modified:12 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics