Home About Browse Search
Svenska


Belaieff Kronborg, Pelle, 2022. Biogeochemistry and Peat Properties of Restored Peatlands. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Globally, peatlands comprise the most important soil organic carbon pool storing approximately one third of all terrestrial soil carbon. Drainage can turn peatlands to net sources of carbon dioxide. Peatlands have historically been drained to increase the productivity of agriculture and forestry. To mitigate the undesired effects of peatland drainage the interest in peatland restoration is growing on a global level. However, peatland restoration does not only have beneficial effects since it can cause increased methane production and mercury methylation.

The overall aim of this study was to investigate the differences in peat properties between natural and restored peatlands. Peat cores were sampled from restored peatlands and adjacent natural control mires. The bulk density, organic matter content, C content, N content, C/N ratio, δ13C and δ15N in the cores were then analysed. The results indicated that there were statistically significant differences at certain depths between the natural and restored peatlands for these properties. At these depths the restored peatlands had higher bulk density, C content, N content, and δ15N, while the natural cores had higher organic matter content, C/N ratios and δ13C. Except for δ13C this is how these properties are expected to be affected following drainage.

Overall, these results indicate that the soil properties at the restored peatlands have changed during the time they were drained and are different from the soil conditions at natural pristine mires. This could make the impact on biogeochemical processes challenging to predict following restoration. Therefore, more research on how these changed soil properties affect the outcome of peatland restoration projects is needed.

,

Torvmarker utgör globalt en av de viktigaste kolsänkorna och lagrar en tredjedel av allt markbundet kol. Dränering kan göra att torvmarker istället blir kolkällor till atmosfären. Torvmarker har historiskt dränerats för att öka produktiviteten för jordbruk och skogsbruk. För att motverka effekterna av dränering växer intresset för att återställa torvmarker globalt. Men återställning av torvmarker har inte bara gynnsamma effekter då det kan öka metanproduktionen och kvicksilvermetylering.

Målet med den här studien var att undersöka skillnader i torvegenskaper mellan naturliga och återställda torvmarker. Torvkärnor hämtades från återställda torvmarker samt närliggande naturliga torvmarker. Bulkdensiteten, det organiska innehållet, kolhalten, kvävehalten, C/N kvot, δ13C och δ15N i kärnorna undersöktes. Resultatet indikerade att det fanns statistiska skillnader mellan de återställda och naturliga myrarna vid vissa djup för de här torvegenskaperna. Vid dessa djup hade de återställda torvmarkerna högre bulkdensitet, kolhalt, kvävehalt och δ15N, medan de naturliga myrarna hade högre organiskt innehåll, C/N kvot och δ13C. Förutom för δ13C är detta hur dessa egenskaper förväntas påverkas efter dränering.

Resultaten indikerade att markegenskaperna vid de återställda torvmarkerna har ändrats under tiden de var dränerade och är annorlunda från markegenskaperna för naturliga myrar. Detta kan göra att det är utmanande att förutse hur de biogeokemiska processerna påverkas av torvmarkers återställning. Det finns ett behov av mer forskning på hur dessa förändrade torvegenskaper påverkar resultatet av återställning av torvmarker.

Main title:Biogeochemistry and Peat Properties of Restored Peatlands
Authors:Belaieff Kronborg, Pelle
Supervisor:Öquist, Mats and Smeds, Jacob
Examiner:Järveoja, Järvi
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2022:08
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Drainage, Bulk density, Nitrogen, Carbon, Stable isotopes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Soil science and management
Language:English
Deposited On:15 Sep 2022 05:58
Metadata Last Modified:16 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics