Home About Browse Search
Svenska


Ohlsson, Erika, 2022. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
672kB

Abstract

Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. I en studie gjord på Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet jämfördes tre olika förbehandlingar av ensilage med en kontrollgrupp. Resultat kring den teknologiska köttkvaliteten från denna studie har sammanställts, diskuteras och jämförts med vetenskapliga litteratur i detta arbete med syfte att ta reda på om ensilaget påverkar köttkvaliteten. Resultaten från denna studie visade att köttkvalitetsparametrarna, pH, vätskehållande förmåga och färg inte påverkades av utfodring. Enligt litteraturen är fettsyraprofilen den parameter som påverkas mest utav utfodring. Andelen fleromättade fettsyror ökar. Detta kan påverka köttets hållbarhet och smak om fettsyrorna oxiderar. Då vallfoder har ett naturligt innehåll av antioxidanter kan oxidation undvikas. Låg tillväxt kan påverka köttets mörhet. Genom att förbehandla ensilaget, och öka smältbarheten för grisen kan man undvika att tillväxten minskar och därmed undvika ett mindre mört kött. Resultaten från den vetenskapliga studien visar att utfodring med förbehandlat ensilage inte påverkade den teknologiska köttkvaliteten i jämförelse med utfodring av konventionellt foder.

,

Silage as a potential protein source for pigs as the forage has an amino acid profile that is suitable for the pigs. In Sweden, the conditions for forage production are beneficial, and ley crops have a positive impact on the soil condition. The forage can also add extra value as it has a positive effect on the pig’s welfare and is locally produced. In a study conducted at the Swedish livestock research centre at the Swedish University of Agricultural Sciences, three different pre-treatments of silage were compared with a control group. Results regarding the technological meat quality from this study have been complied, discussed and compared with information from scientific papers with the aim to understand whether silage affects meat quality. The results from this study found no effect of the meat quality parameters, pH, water holding capacity and colour. According to the literature, the fatty acid profile is the parameter most affected by feeding. The proportion of polyunsaturated fatty acids increase. This can affect the meat’s shelf life and taste if the fatty acids oxidize. Since forage has a natural content of antioxidants, oxidation can be avoided. A reduction in daily weight gain can affect the tenderness of the meat. By pre-treating the silage and increase the digestibility for the pig’s, reduced daily weight gain can be avoided. The results from the scientific study indicate that feeding pre-treated silage to pigs doesn’t affect technological meat quality parameters compared to conventional fed pigs.

Main title:Utfodring med ensilage till slaktgris
Subtitle:effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning
Authors:Ohlsson, Erika
Supervisor:Friman, Johanna
Examiner:Karlsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:köttkvalitet, fettsyrasammansättning, slaktgris, ensilage, vallfoder, proteinfodermedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 10:18
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics