Home About Browse Search
Svenska


Viklund, Moa Therése, 2022. Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I denna studie ingick såväl produktion av biofilm i en statisk modell med mikrotiterplattor där biofilmen fick växa ostört i 5 dagar i inkubationsskåp i 30 °C, samt en mer dynamisk modell. I den
dynamiska modellen ingick vattenledningsrör där buljong och bakterier växt i inkubationsskåp i
30 °C i 5 dagar för att sedan stå i rumstemperatur i ytterligare 5 dagar med daglig skakning i en
timme, samt att buljong byttes ut vid dag 5 och nya bakterier tillsattes dag 7. Dessutom undersöktes
hur olika desinfektionsmedel (hypoklorsyra, väteperoxid, perättiksyra, 70 % etanol, buffrade syror
och peroxymonosulfat) påverkade biofilm som producerades av Staphylococcus spp. såväl som
Campylobacter jejuni i blandflora. Totalt analyserades 3264 mikrotiterbrunnar och 765 vattenledningsrörbitar för att kunna göra en samlad bedömning vilket desinfektionsmedel som hade mest
effekt på att avlägsna biofilm in vitro och huruvida Stafylokocker och C. jejuni överlevde desinfektionen.
Resultaten indikerar att desinfektionsmedlet måste anpassas efter den specifika miljön och den specifika bakteriefloran som träffas på då effektiviteten skiljer sig mellan olika typer av biofilm. Effekten av mekanisk rengöring visas heller inte kunna ersättas av endast desinfektionsmedel. Denna
studie visade att väteperoxid hade störst förmåga att desinficera ytorna som ingick i den här studien,
och kan därmed fungera som ett komplement i rengöringsrutiner multidisciplinärt. Vidare forskning
med statistiska analyser krävs för att bekräfta eller förkasta resultaten.

,

This study included the production of biofilm in a static model as well as a more dynamic model.
The static model included microtiter plates on which the biofilm was allowed to grow undisturbed
for 5 days in incubation cabinets at 30°C, while the dynamic model included water pipes in which
broth and bacteria grew in incubation cabinets at 30°C for 5 days, followed by 5 days in room temperature with daily shaking for one hour a day, and an exchange of broth and bacteria at day 5 and
7. In addition, it was investigated how different disinfectants such as hypochlorous acid, hydrogen
peroxide, peracetic acid, 70% ethanol, buffered acids and peroxymonosulphate affected the biofilms
produced by Staphylococcus spp. as well as Campylobacter jejuni in mixed flora. A total of 3264
microtiter wells and 765 water pipe sections were analyzed in order to make an overall assessment
of which disinfectant had the most effect on removing biofilm in vitro and whether Staphylococcus
spp. and C. jeuni survived after disinfection.
The results indicate that the disinfectant must be chosen based on the specific environment as well
as the bacteria it aims to eliminate, since the effectiveness differs between different types of biofilms
and the agents present. It was also shown that the effect of mechanical cleaning cannot be replaced
by disinfectants alone. However, hydrogen peroxide has the greatest ability to disinfect several different environments with different types of biofilms and can serve as a complement to multidisciplinary cleaning routines. Further research with statistical analyzes are required to confirm or reject
the results.

Main title:Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den
Authors:Viklund, Moa Therése
Supervisor:Hansson, Ingrid and Moazzami, Madeleine and Skarin, Moa
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:biofilm, destruktion av biofilm, Campylobacter jejuni, stafylokocker, MRSA, MRSP, desinfektion, rengöring, peroxymonosulfat buffrade syror, perättiksyra, väteperoxid, hypoklorsyra, etanol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2022 09:17
Metadata Last Modified:25 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics