Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Klara and Emilson, Louise, 2022. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. Inom miljöpsykologin belyser Rachel Kaplan och Steven Kaplan, Patrik Grahn, Ulrica Stigsdotter och Jonathan Stoltz samt Roger Ulrich korrelationen mellan naturens och den kringliggande miljöns inverkan på nivån och upplevelserna av stress. I det här arbetet har Södra Rosendal (etapp ett) kritiskt granskas utifrån de nämnda teoretikernas perspektiv med avseende att förstå hur återhämtning kan erbjudas i bostadsnära gårdsmiljöer. Platsbesök som genomförts analyserades utifrån Grahn och Stigsdotters åtta upplevelsevärden som verkat som underlag för att skapa kvalitetssäkra gestaltningar. I det här arbetet har värdena sammanfattats och översatts till följande grundläggande karaktärer: lugn, vild, artdiversitet, utrymme, det allmänna, lustträdgården, festligt och kultur, för att sedan undersöka hur många värden bostadsgårdarna uppfyller. Målsättningen har varit att få förståelse för naturens, framför allt vegetationens, betydelse för mänskligt mående eftersom det som landskapsarkitekt är det viktigt att ha vetskap om detta vid argumentation för planering och gestaltning av hälsobringande miljöer. Vegetationens utformning lyfts som en viktig komponent i att skapa restorativa värden. Arbetet bidrar med kunskap om naturens effekter på människans hälsa och hur landskapsarkitekter kan jobba för att bidra till återhämtning.

,

Densification of cities is today considered a trend in urban planning. Simultaneously, mental illness and stress-related illnesses are increasing in our modern society. Within landscape planning and environmental psychology there are reasons to believe that there is a connection between the deteriorating mental health and the reduction of green areas in cities. The aim of this thesis is to investigate, analyze, compare, and discuss the restorative qualities that greenery has for people’s mental health. In the field of environmental psychology Rachel and Steven Kaplan, Roger Ulrich, Patrik Grahn, Ulrica Stigsdotter and Jonathan Stoltz have presented theories for how vegetation and natural environments have an impact on mental exhaustion, but also recovery. The result of this treatise is to give the reader an increased understanding of the importance of well-thought-out designs from a landscape architectural perspective and the beneficial gains that comes along with. The thesis’s work is specified on residential gardens in a selected district in Uppsala, Sweden. The focus has been to study what recovering values can be found based on the selected theories and what conclusions can be drawn. We are to believe that this thesis will give us a broader knowledge and new perspectives on the importance of greenery in the planning and densification of cities that will be important for us as future active landscape architects to be aware of.

Main title:Förtätning på bekostnad av mental återhämtning
Subtitle:en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter
Authors:Lindqvist, Klara and Emilson, Louise
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, stress, miljöpsykologi, upplevelsevärden, vegetation, hållbarhet, restorativa värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 10:02
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics