Home About Browse Search
Svenska


Lenning, Emelie, 2022. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). Landskapsarkitekter bör därför inkludera sinnlighet när de gestaltar miljöer där människor vistas. För att lättare kunna förstå och inkludera sinnliga upplevelser i framtida gestaltningsprocesser undersöks rörelseformen att gå som forskningsmetod. Metoden utgår från Tim Ingolds (2011) teorier om wayfaring och att kunskap bäst inhämtas när en rör sig genom en miljö. Med detta som utgångspunkt utfördes stråkobservationer, en experimentell undersökning av ett gångstråk som ligger nära fenomenologiska och auto- etnografiska studier. Stråkobservationernas resultat presenteras och diskuteras genom åtta insikter för att både ge ökad förståelse för sinnliga upplevelser genom gång som metod och för att visa hur sinnliga insikter kan bidra till framtida gestaltningsprocesser. Insikterna utvecklade bland annat förståelse för hur landskapet inträffar och försvinner, sinnliga överraskningar, passiva/aktiva rörelsemönster samt hur landskap bör tillåtas att bli mer personliga.

,

In a society that increasingly relies on measurable, quantitative data, what we experience and feel with our senses risks being overshadowed. How and what we perceive sensually affects our health and how we feel in our cities, but also how cities and their inhabitants are shaped and affected forward (Pink 2008). Landscape architects therefore have a responsibility to include human perceptions when designing environments where people live. In order to be able to more easily understand and include sensory experiences in future design processes, walking is examined as a research method. The method is based on Tim Ingold's (2011) theories about wayfaring and that knowledge is best acquired when one moves through an environment. On this basis, path observations were conducted – an experimental acquisition of a pathway, an approach that is close to phenomenological and autoethnographic studies. The results of the path observations are presented and discussed through eight insights to both provide an increased understanding of sensory experiences through walking as a method and to show how perceptive insights can contribute to future design processes. The insights acquired a greater understanding of the perceptive landscape, e.g. how the landscape occurs, sensual surprises, passive/active movement patterns and how landscapes should be allowed to become more personal.

Main title:Från wayfaring till stråkobservationer
Subtitle:åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning
Authors:Lenning, Emelie
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gå, forskningsmetod, fenomenologi, wayfaring, Ingold, sinnlig, perception, gestaltning, autoetnografi, stråkobservationer, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500352
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500352
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2022 07:38
Metadata Last Modified:05 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics