Home About Browse Search
Svenska


Toiviainen, Tina, 2022. Plasmakoncentrationer hos häst efter oral administrering med två olika doser cannabidiol. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health


Full text not available

Abstract

Efter att flera hästar testade positivt för cannabidiol (CBD) på tävling i Frankrike konstaterades att
samtliga hästar ätit ett kraftfoder kontaminerat med CBD. CBD förekommer naturligt i
hampaplantan Cannabis sativa och saknar psykogen effekt. CBD är endast undersökt i liten
utsträckning på häst och är ej ett godkänt läkemedel för häst, därför anses det som en förbjuden
substans på tävling. Det finns endast få studier som undersökt farmakokinetiken av CBD hos häst,
och än färre studier som haft som syfte att ta fram terapeutiska nivåer av CBD hos häst.
Denna studie syftar till att undersöka vilka nivåer av CBD som kan mätas i plasma hos häst efter
två olika doseringsregimer med CBD; i) 30 mg (0,06 mg/kg) CBD per dag i fodret, uppdelat på två
administreringar, i tre dagar; ii) en oral engångsdos CBD på 1 mg/kg kroppsvikt.
Efter administration av 30 mg/dag (0,06 mg/kg) noterades en Cmax på 0,12 ng/ml två timmar
efter den sista exponeringen. Efter en oral engångsdos på 1 mg/kg nåddes en Cmax på 2,79 ng/ml
efter två timmar.
Trots att de fortfarande är okänt om CBD har terapeutisk effekt hos häst finns det viss evidens
för terapeutisk effekt på hund. På grund av avsaknad av studier som tagit fram terapeutiska nivåer
hos häst, är det inte möjligt att säga huruvida de nivåer som uppmätts i denna studie är terapeutiska
eller ej. Det krävs flera studier för att undersöka den terapeutiska effekten av CBD hos häst.

,

When several horses tested positive for cannabidiol (CBD) in a post-competition sample in France,
it was discovered that the horses had been fed feed contaminated with CBD. CBD occurs naturally
in the plant Cannabis sativa and does not have any psychogenic effects. Since CBD is not a drug
labelled for horses, and has been investigated to limited extent, it is considered as a forbidden
substance in competitions. Thera are only few studies that have reported the pharmacokinetics of
CBD in horses, and even less studies with the purpose to explore therapeutical plasma concentrations
of CBD in horses.
This study aims at investigating what plasma concentrations that can be quantified in horses after
two different sets of doses of CBD; i) 30 mg (0,06 mg/kg) CBD in feed daily in three days; ii) a
single oral dose of 1 mg/kg bodyweight.
The horse given 30 mg (0,06 mg/kg) a day reached a Cmax of 0,12 ng/ml two hours after the last
dosage. The single dose of 1 mg/kg CBD resulted in a Cmax of 2,79 ng/ml two hours after exposure.
Despite that uncertainty if CBD has a therapeutic effect on horses, there is sparse evidence for
therapeutical effect in dogs. Due to lack of research that has brought up therapeutic levels in horses,
it is not possible to determine any conclusions whether the levels reached in this study are
therapeutical or not. Studies that investigate the therapeutical effects of CBD in horse are warranted.

Main title:Plasmakoncentrationer hos häst efter oral administrering med två olika doser cannabidiol
Authors:Toiviainen, Tina
Supervisor:Ekstrand, Carl and Michanek, Peter and Hernlund, Elin
Examiner:Tyden, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:CBD, cannabidiol, plasmakoncentration, häst, doping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2022 07:28
Metadata Last Modified:19 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics