Home About Browse Search
Svenska


Lagerqvist, Sofie, 2022. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

EHV-1 och EHV-4 är vanligt förekommande bland hästar världen över. De orsakar främst respiratorisk sjukdom men infektion med EHV-1 kan också leda till abort och neurologisk sjukdom. EHV4 har endast sporadiskt sett orsaka abort. Ett stort problem med bägge virusen är deras förmåga att
orsaka latent infektion, som kan reaktiveras senare i livet och hästen kan utsöndra och sprida virus
till mottagliga hästar. Immuniteten mot återinfektion anses vara kort (veckor-månader) men det
finns ett par studier där antikroppar har kunnat detekteras upp till år efter utbrott av EHV-1.
Syftet med den här studien var att mäta antikroppsnivåer vid ett akut utbrott och därefter undersöka
nivåerna sex respektive 30 månader efter att hästar exponerats för EHV-1. Genom att jämföra
analysresultat kan man dels få en uppfattning om hur smittspridningen skedde under det akuta
utbrottet, dels undersöka om antikroppar kan detekteras vid sex respektive 30 månader. Proverna
analyserades med två olika serologiska metoder, komplementbindningstest och en indirekt ELISA.
Komplementbindningstest mäter IgM-antikroppar mot EHV-1/EHV-4. ELISA mäter IgG-antikroppar och kan skilja på IgG specifika för EHV-1 respektive EHV-4.
En hög seropositivitet mot EHV-1 observerades bland de 55 hästar som provtogs under det akuta
utbrottet, där både symtomfria (n = 19) och sjuka (n = 34) samt två okategoriserade hästar ingick.
Fler hästar var seropositiva vid analys med komplementbindningstest (72,7 %, n = 55) än vid analys
med ELISA (69 %, n = 55) vid detta tillfälle. Vid analys hade även hästar (nio av 19) som inte
uppvisat symtom, serokonverterat i ELISA och dessa individer var sannolikt smittade under
utbrottet och bidrog till att smittspridningen fortsatte i stallet under flera veckor. IgG-antikroppar
kunde detekteras hos sju av 12 hästar som varit kliniskt sjuka sex månader innan provtagning och
hos 17 av 34 hästar vid provtagning 30 månader efter utbrottet. Bland de 17 hästarna fanns både
individer som varit kliniskt sjuka under utbrottet och individer som förblev symtomfria. Det
observerades ingen skillnad i hur höga antikroppsnivåer som de kliniskt sjuka hästarna hade vid det
akuta utbrottet, sex och 30 månader efter exponering.
Resultatet från studien visar att det kan vara fördelaktigt att utföra serologiska analyser under ett
akut utbrott av EHV-1, som komplement till PCR-test, eftersom antikropparna är mätbara under en
längre tid. Tidsfönstret för PCR är betydligt kortare än tiden som antikroppar kan detekteras, vilket
gör att man riskerar att missa smittade hästar, speciellt om de är tysta smittbärare.

,

Infection with EHV-1 and EHV-4 are common in horses all over the world. Both viruses usually
cause respiratory disease, but EHV-1 is also known to cause abortion and neurological disease.
EHV-4 can also cause abortion, but more seldom. A major issue with the viruses is their ability to
cause latency in neurons. The latent infection can be reactivated later in life and be the source of
infection to other horses. Infection with EHV-1 leads to a short-lived immunity (weeks-months), but
some studies have shown persisting antibodies after years from the outbreak.
The aim of this study was to analyze the antibody-response after an acute outbreak of EHV-1 and
observe if antibodies could be detected six respectively 30 months after an outbreak. By comparing
the results, conclusions about the spread during the acute outbreak could be made. The samples were
analyzed with two serological methods, complement fixation test and an indirect ELISA. The
complement fixation test measures IgM for EHV-1/EHV-4 and the ELISA measures IgG which is
specific for EHV-1 respectively EHV-4.
The results showed a high seropositivity for EHV-1 during the acute outbreak, a little bit higher
when analyzed by complement fixation test (72,7%, n = 55) than with the ELISA (69%, n = 55).
After analysis of the samples, it was clear that a few horses (nine of 19) had seroconverted despite
absence of clinical signs, and it is likely that these horses were silent carriers of the virus and
contributed to the spreading of the virus. The study was able to detect antibodies of IgG-type in
seven out of 12 horses, that all had shown clinical symptoms, six months prior to sampling. IgG was
detected in 17 out of 34 horses that was tested 30 months after the outbreak, among these 17 horses
there were both horses that remained asymptomatic and horses with clinical signs during the
outbreak. Statistical analysis did not show any difference in the antibody response of the different
groups during the acute outbreak, after six month or 30 months.
The conclusion of this study was that serological testing of horses suffering from an outbreak of
EHV-1, is a useful complement to PCR-testing, since the antibodies are detectable for a longer time.
The diagnostic window of PCR is much shorter than antibody detection, which can lead to silent
carriers remains undetected.

Main title:Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)
Authors:Lagerqvist, Sofie
Supervisor:Berg, Mikael and Gröndahl, Gittan
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:EHV-1, EHV-4, ekvin herpes myeloencefalopati, virusabort, seroprevalens, serologi ELISA, komplementbindningstest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17583
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17583
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2022 09:14
Metadata Last Modified:14 Jan 2023 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics