Home About Browse Search
Svenska


Nygårdh, Julia, 2022. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Spring Pasque Flower, Pulsatilla vernalis (L.) Mill, is a perennial plant which grows in open and sandy pine forests. It is considered sensitive to competition and in need of repeated disturbances. In Sweden P. vernalis has declined severely and was assessed as endangered (EN) in the latest Red List. The boreal forest has historically been disturbed by wildfires but in Scandinavia wildfires are rare today and this is thought to have affected many species negatively, including P. vernalis. The aim of this study was to examine survival and growth of P. vernalis after fire disturbance.

A prescribed burning was made in August 2020, covering parts of a large P. vernalis population at Hokaberg, Härjedalen, northern Sweden. Before burning 108 plants were marked and the first re-growing plants were observed within only 18 days. In the summer of 2021 all marked plants were inventoried, showing that 78 percent had survived the fire. Plant size increased between the summer and autumn of 2021 in spite of considerable grazing. None of the plants in the burned area flowered in 2021 but in autumn many had set flower buds. In the unburned area at Hokaberg few plants flowered in 2021 and no seedlings were observed. Here many of the plants were hardly grazed and 20 percent lost all their aboveground parts.

A seedling experiment with burned and unburned soil from Hokaberg was set up in the lab. Growth was marginally better in burnt soil but the main result was that growth differed markedly between individual soil samples. Half of the plants were given an external nitrogen source, but this did not affect the growth.

To conclude, the fire resulted in low mortality and strong post-fire growth. Many plants in the burned area are set to flower in 2022, in spite of the grazing pressure. Observations of abundant seedling establishment at a nearby older burnt area suggest that the population at Hokaberg will expand considerably in the coming years in response to the prescribed fire.

,

Mosippa, Pulsatilla vernalis (L.) Mill., är en flerårig ört som växer i ljusa sandtallskogar, är konkurrenskänslig och anses långsiktigt beroende av återkommande störningar. Mosippan har en starkt nedgående trend och bedömdes som starkt hotad, EN, i rödlistan 2020. I Skandinavien har skogsbränderna kraftigt minskat under mer än ett sekel och detta tros ha påverkat många arter negativt, däribland mosippan. Syftet med denna studie var att utreda mosippans överlevnad och tillväxt efter brandstörning.

En bränning genomfördes i augusti 2020 inom en större mosippslokal i Hokaberg, Härjedalen. Inför bränningen markerades 108 mosippor. De första återväxande plantorna observerades redan efter 18 dagar. Sommaren 2021 inventerades alla märkta plantor och 22 procent hade dött av branden. Plantorna ökade i storlek från sommaren till hösten trots att de utsattes för bete. Ingen av plantorna i brännan blommade 2021 men många av dem hade satt blomknopp. På den obrända lokalen i Hokaberg fanns få blommor 2021 och inga groddplantor. Många av plantorna i det obrända området var svårt betade och 20 procent saknade helt grönmassa hösten 2021.

Ett såddförsök med bränd och obränd jord genomfördes i labb. Resultatet visades något bättre tillväxt i bränd jord, men framförallt stor skillnad mellan individuella jordprover. Hälften av krukorna tillsattes en extern kvävekälla men det gav inget tydlig effekt på tillväxten.

Slutsatsen är att naturvårdsbränningen gav upphov till en viss mortalitet men att många av mosipporna i det brända området kommer att blomma redan år två, trots påtagligt bete och mager mark. Observationer av riklig etablering av groddplantor på en näraliggande ett år äldre bränna indikerar att populationen kommer att växa betydligt de närmaste åren.

Main title:Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning
Subtitle:en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler
Authors:Nygårdh, Julia
Supervisor:Granström, Anders and David, Rönnblom
Examiner:Schimmel, Johnny
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2022:03
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pulsatilla vernalis, Mosippa, naturvård, naturvårdsbränning, Spring Pasque Flower, prescribed burning, nature conservation, nature conservation actions
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17518
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17518
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2022 11:49
Metadata Last Modified:12 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics