Home About Browse Search
Svenska


Persson, Madeleine, 2022. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I samband med utbrottet av Bovin Spongiform Ecefalopati (BSE) i Storbritannien utfärdades ett förbud mot utfodring av kött- och benmjöl till livsmedelsproducerande djur. År 2021 godkändes en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 999/2001 som innebar ett godkännande att utfodra fjäderfä med animaliskt protein från gris. Syftet med denna studie är att undersöka vilken nutritionell sammansättning köttfodermjöl från gris har och vad som kan vara en lämplig inblandningsnivå i foderblandningar till fjäderfä. Idag utgörs foderblandningar till fjäderfä av 50–70% spannmål samt proteinråvaror såsom sojamjöl, ärt, rapsmjöl, samt fiskmjöl i ekologiska foder. Animaliskt protein karaktäriseras av en hög andel protein med en bra profil av essentiella aminosyror samt frånvaron av råfiber och andra anti-nutritionella ämnen. Inom EU ska biprodukterna från gris bearbetas på ett sådant sätt att kärntemperaturen överstiger 133 °C i minst 20 minuter samt att det ska ske under ett tryck på 3 bar. Bearbetningsmetoden är avsedd att förändra den fysiska formen, förstöra mikroorganismer eller avlägsna oönskade ämnen samt att förbättra smaklighet och smältbarhet. Vetenskapliga studier har sammanställts där slutsatsen är att en inblandningsnivå runt 5–10% är det som har gett bäst resultat. Vid jämförelse av olika proteinråvaror finns det en tydlig jämförbarhet av näringsvärden mellan kött- och benmjöl och sojamjöl. Det kan göra det möjligt att delvis ersätta importerad soja med animaliskt protein i foderblandningar.

,

When the outbreak in the United Kingdom of Bovin Spongiform Ecefalopati (BSE) occurred the use of animal protein became prohibited. In 2021, an amendment to the regulation of the European parliament and of the council no. 999/2001 was approved, which authorized the feeding of poultry with animal protein originating from pigs. The purpose of this study was to investigate which nutritional composition meat and bone meal from pigs may have and what may be an appropriate level of admixture in compound feed for poultry. Today, feed mixtures for poultry consist of 50-70% cereals and protein raw materials such as soybean meal, pea, rapeseed meal and in organic production fish meal. Animal protein is characterized by high content of protein with a good profile of essential amino acids and the absence of crude fiber and other anti-nutritional substances. In the EU, pig by-products must be processed in such a way that the core temperature exceeds 133 °C for at least 20 minutes and under a pressure of 3 bar. The processing method is intended to change the physical form, destroy microorganisms or remove unwanted substances and to improve palatability and digestibility. Scientific studies indicates that an inclusion level of 5-10% meat- and bone meal in poultry feed seems optimal. When comparing different protein raw materials, the similarity in nutritional content between meat and bone meal and soybean meal, suggests that meat and bone meal partly can replace soybean in poultry diets.

Main title:Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder
Authors:Persson, Madeleine
Supervisor:Wall, Helena
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kött och benmjöl, svin, fjäderfä, slaktkyckling, foder, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18018
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18018
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 08:45
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics