Home About Browse Search
Svenska


Falk, Jennifer, 2022. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är platsidentitet viktigt eftersom människor generellt sett inte trivs på generiska platser. I uppsatsen analyserades därför två platser i Uppsala med Genius loci som verktyg för att förstå platsernas identiteter och hur dessa kan bevaras. De två platserna var Spången mellan Ultuna och Sunnersta, samt Ultuna torg på Campus Ultuna. För att besvara hur Genius loci kan användas för att förstå och bevara identiteterna hos de två platserna applicerades metoden Sjudelsidentifiering på platsbesöken. Informationen om platsernas fysiska och metafysiska element analyserades sedan utifrån estetiska, historiska och sociala aspekter. Därefter utfördes en teorianalys med tankeexperimentet Theseus skepp för att avgöra vilka av platsernas element som var viktigast för deras Genius loci och inom vilka ramar resten av elementen skulle kunna förändras.

Slutsatsen blev att platsernas identiteter kan bevaras genom att värna om kulturarv, sociala element och formspråk. De sociala elementen visade sig hänga samman med platsens kontext, dess sensoriska miljö och människans roll på platsen både som element och som besökare. Däremot visade analyserna utifrån Theseus skepp på att bevarandet av en plats identitet inte betyder att den behöver förbli oförändrad. Att bevara ett element kan innebära förändring av ett annat.

,

Place identity is important from the perspective of social sustainability because people generally don’t feel at home in generic places. Therefore, this thesis analyzed two places in Uppsala with Genius loci as a tool to understand the places' identities and how these can be preserved. The places were the narrow wood walkway between Ultuna and Sunnersta, and Ultuna square at Campus Ultuna. To answer how Genius loci can be used to understand and preserve the identities of the two places I first used the method Seven-Part-Identification during the excursions. The information about the places physical and metaphysical elements were then analyzed based on aesthetic, historical and social aspects. Then a theory analysis was implemented with the thought experiment Theseus’s Ship to determine which of the places’ elements were of greater importance for their Genius loci and within what boundaries the other elements could be changed.

The conclusion of the thesis is that the places’ identities can be preserved by caring for their form, social elements and cultural heritage. The social elements were discovered to be connected to the context of the places, their sensory elements and peoples role at the places both as components and visitors. However, the analyses using Theseus’s Ship showed that preserving a place doesn’t mean that it needs to remain unchanged. To preserve one element could mean changing another.

Main title:Genius loci
Subtitle:ett verktyg för att bevara platsens identitet
Authors:Falk, Jennifer
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Genius loci, Theseus skepp, Uppsala, platsanalys, platsidentitet, landskapsarkitektur, landskapsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2022 08:44
Metadata Last Modified:11 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics