Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Å
Number of items: 121.

A

Aaro, Alice, 2023. Bangårdsparken i Karlsborg : ett gestaltningsförslag för det gamla bangårdsområdet i centrala Karlsborg med utgångspunkt i platsens historia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Allababidi, Rasha, 2023. En skötselplan och utvecklings idéer för stadsparken i Laholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allenmark, Klara and Modalen Sjökvist, Linnea, 2023. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ambjörnsson, Linn, 2023. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersson, Lovisa, 2023. Kostigen mellan Bryssel och Jämtland : en undersökning av implementeringen och effekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Nadia, 2023. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Sofia, 2023. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Andresen, Amelie, 2023. German coal exit : an argumentative discourse analysis of storylines and discourse coalitions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ansin, Henrik and Karlsson, Lukas, 2023. Aktiebolag eller kooperativ? : en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Astafourova, Alexandra and Hellgren, Klara, 2023. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aurell, Ellen, 2023. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Azizov, Polad, 2023. Defining the technology inherent social representations of BEV sceptics in social media discourses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Begg, Lily, 2023. Exploring learning processes and social capital in community urban agriculture projects in Bogotá, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Berggren, Annie and Andersson, Alice, 2023. Vegetation för regnbäddar : med fokus på vintervärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björksell, Amanda, 2023. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björs, Josefine and Sjögren, Jonathan, 2023. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Byström, Ronja, 2023. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

C

Capelle, Téa, 2023. “Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar” : att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Sofia, 2023. Utmaningar och möjligheter för mindre mjölkkobesättningar i Sverige : en kvalitativ studie med fokus på djurvälfärd, smittskydd och klimatanpassning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Carlström, Ola, 2023. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chabaneix Portocarrero, Geannine Gisset, 2023. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cholobi, Grace, 2023. Contributions of Cooperatives in Agricultural Marketin : a Case study of the Cashew nut product in the Mtwara Region. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Christerson, Signe, 2023. Complementary porridge based on pearl millet and cow pea : the effect of traditional processing techniques and cooking methods on pasting properties and in vitro starch digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

D

Dagman, Sebastian, 2023. Diet of Arctic char and brown trout in Northern Sweden : potential effects of burbot and lake area. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dahlberg, Simon, 2023. Jämförelse av planteringsresultatet mellan markberedningsmetoderna harvspår och omvänd torva för planteringsmaskinen Plantma X. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Dahlberg, Tore, 2023. Insects in conifer logs : their association to the polypore fungi Amyloporia sinuosa, A. xantha and Neoantrodia serialis and impact of aggregations of wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

E

Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Edvinsson, Anna, 2023. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekström, Stina, 2023. Estetiska värden hos gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ellexelius, Andres, 2023. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eriksson, Ellen, 2023. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Falk, Gabriella, 2023. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Falkenhain, Erik, 2023. Understanding the entrepreneurial process to adopt renewable energies in Sweden : a case study on an offshore wind park project in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Forsfält Ljungberg, Anna and Andersson, Matilda, 2023. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forslund, Elin, 2023. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Friman, Amanda, 2023. Serum TK1 activity and SAA concentration as biomarkers to differentiate lymphoma from gastrointestinal disease in cats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

G

Gadri, Moses Agbenyegah, 2023. Pen-rotation scheme for growing pigs : effects on pig aggression and social affiliation. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gartmark, Jesper, 2023. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillheimer, Madeleine, 2023. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Grandell, Karl-Johan, 2023. Samplanerad drift över förvaltningsgränser : en fallstudie av Lunds kommuns grönyteskötsel i Södra Sandby och Revinge by. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göth, Jorun and Malmberg Morales, Therese, 2023. Värdet av naturmöten för barn på skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gülener, Irem, 2023. Complexity - a dilemma for planning : research on complexity theory, complexity in planning practice, and emergent manifolds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Hallén, Agnes, 2023. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Fanny, 2023. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Haris, Javeria, 2023. Socioeconomic impacts of the Ten Billion Tree Tsunami (TBTT) plantation project on the participating communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlén, Ellinor, 2023. Objective assessment of drawer test in cruciate ligament rupture in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2023. Sharing space with a larger relative : examining interspecific effects of fallow deer on roe deer performance. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hjertén, Stina and Westbom, Sara, 2023. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmquist, Ulrika, 2023. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Holmström, Elsa, 2023. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hägg, Jessica and Eriksson, Anette, 2023. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

I

Isaksson, Sanna, 2023. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ivarsson, Ida, 2023. Påverkar graden av insulindysreglering effekten av behandling med kanagliflozin hos hästar med ekvint metabolt syndrom?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

J

Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Frida, 2023. Skötselvänlig gestaltning : gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Lina, 2023. Soil health on organic farms : linking organic farmer practices to soil health and yield. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Stina, 2023. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Lisa, 2023. Att främja naturkontakt på skolgårdar : promotion of nature contact at schoolground. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Kaur, Harleen, 2023. Characterisation of resistance in wheat to Fusarium Head Blight complex. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Klevestedt, Linda, 2023. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kullberg, Julia, 2023. Mildly nutritious or mild and nutritious : a study on the effect of low phenolic content in wheat and rye kernels and its sensory effect on whole grain breads. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kvick Nastaj, Nadja, 2023. Fungicide tolerance in Phytophthora infestans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

L

Lang, Linnéa, 2023. Eye disorders in lesser white-fronted geese (Anser erythropus) in captivity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lernå, Jessica, 2023. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Leão Sjöblom, Eddie, 2023. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lind af Hageby, Agnes, 2023. Serology as a diagnostic tool for Parascaris spp. in foals – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindell, Moa, 2023. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindh, Petter, 2023. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linse, Linus, 2023. Managing trees and power relations : analysing power in two tree restoration projects in central Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundberg, Hanna, 2023. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Mattsson, Lisa, 2023. Antibodies in non-vaccinated dogs : a field study on rabies in dogs in Laos. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Melchior, Mark, 2023. Functional Characterisation of Effectors from Biotrophic and Necrotrophic Wheat Pathogens in Heterologous Expression Systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Mourath, Sophia, 2023. Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Murray, Rachel, 2023. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nazir, Farzana, 2023. Microbial diversity in Swedish breeds of sheep analysed by amplicon based sequencing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nevala, Heidi, 2023. Equine welfare assessment : assessing equine welfare using positive parameters. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nord, Daniel, 2023. Lungmossa – en återkommande huvudvärk för svenska plantskolor : tillgängliga och framtida kontrollmetoder i täckrotsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nääs, Emma, 2023. Genetic characterization of a Ragdoll family affected by hypertrophic cardiomyopathy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

O

Oldenmark, Matilda and Andersson, Thea, 2023. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Palm, Felicia, 2023. Viktminskning av katter : motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Palmqvist, Susanna, 2023. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Erik, 2023. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Rahkonen, Matleena, 2023. Jämförelse av synovitgrad mellan olika lokalisationer i ledkapseln hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Rios Chavez, Ana Hassiel, 2023. The illusion of co-management : understanding conflict in Panacoma, Honduras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rooth, August, 2023. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Rydmark, Hanna, 2023. Replacement of fish protein in fish feed : effects on the yeast flora in the gut of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

S

Saad El Deen, Mohamad, 2023. The role of marketing to avoid product returns in online shopping : how marketers help online consumers to make better purchase decisions and thus avoid product returns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sandin Larkander, Jonna, 2023. Exploring the potential of a guided forest bathing programme as a nature-based intervention for well-being, restoration, and nature connection. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Schmidt, Amanda, 2023. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Schultz, Emilia, 2023. The occurrence of FeLV, FIV and FeCoV in free-roaming cats in Mara North Conservancy, Kenya : a possible threat to wild felids?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sjölin, Nina, 2023. Gräsmattan – brukande och berikande : en utveckling av Rålambshovsparkens bruksgräsmattor för att gynna biologisk mångfald och skapa fler upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöqvist, Emmeli, 2023. Effect of vaccination against gonadotrophin-releasing factor of male pigs on meat and fat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Skans, Elin, 2023. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sköld, Carl, 2023. Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige : en jämförelse av lönsamheten i två olika gödslingsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sperr, Ellen, 2023. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sultana, Farhana and Abdelsalam, Nourhan Raafat Moustafa, 2023. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svensk, Linnea, 2023. Skötselns roll för ett samspel mellan trygghet och biologisk mångfald i samhällsnära naturreservat : en fallstudie på Öresundsparken i Lomma kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Kristin, 2023. Anestesi och analgesi av akut sjuka hundar i Sverige – Rutiner och tillvägagångssätt på svenska smådjurskliniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svärd, Nicole, 2023. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

T

Tasca, Marco, 2023. Food waste handling behaviour and their predictors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tornberg, Tyra, 2023. Forest regeneration and edge effects : an ecophysiological analysis after gap-cutting. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Tornow, Svenja, 2023. The Potential of Combining Christian Faith and Nature Conservation : exploring the Potential in a Literature Review and Developing an Environmental Education Program for Creation Care with the Aim of Mitigating Human-Wildlife Conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Turkman, Mohamad, 2023. The effects of mining on a community in rural Syria : a case Study of mining in the region of ArRuhayba, Syria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Valleräng, Lisa, 2023. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Van Berlekom, Peter Andreas, 2023. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

von Schmalensée, Sofia, 2023. Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

W

Wahlberg, Clara, 2023. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Weisskopf Holmqvist, Andrea, 2023. Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Westberg Ekerljung, Frida, 2023. Ribersborgs strandstråk : hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westerlund, Rosanna, 2023. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wickberg, Erik, 2023. Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor : en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wigfeldt, Kristina, 2023. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wiklöf, Nicholas, 2023. Västerskog & Bulltoftaparken : jämförelse av naturlik förvaltning i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willart, Rasmus, 2023. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zia, Mujeeb, 2023. In vitro optimization of Swedish chaga (Inonotus obliquus) : the path to chaga cultivation in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Å

Åkerholm, Timjan, 2023. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åkesson, Therése, 2023. The incidence of post-operative colic in adult equine patients undergoing elective non-abdominal surgery at SLU and potential risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åman, Nathalie, 2023. Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd : arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Fri Mar 24 01:02:29 2023 CET.