Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Þ
Number of items: 947.

A

Aaro, Alice, 2023. Bangårdsparken i Karlsborg : ett gestaltningsförslag för det gamla bangårdsområdet i centrala Karlsborg med utgångspunkt i platsens historia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abosede, Kayode Opeyemi, 2023. Evaluation of pea accessions for waterlogging and drought tolerance. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Abou-Naja, Aya Yasmin and Dahlstrand, Sandra, 2023. Förändringsarbetet på fikapauserna: : en fallstudie av oplanerade förändringar på Handelsbanken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Abrahamsson, Johanna, 2023. Vilken effekt har specialsortiment på skördares produktivitet och bränsleförbrukning?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Adekunle, Hammed Abiola, 2023. Long-Term Results of a Field Experiment in Conifer Mixed Regenerations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Adrelius, Tova, 2023. ”Ja men jag tror att framtiden är fäbodbruk, fortfarande” : en kvalitativ intervjustudie om fäbodbrukets framtid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Adu, Olamide Michael, 2023. Estimation of Site-Specific Biomass and Leaf Area Index in a Young Scots pine Stand in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Afolabi, Esther Taiwo, 2023. Relatedness and diversity in Swedish local chicken breeds using mitochondrial DNA D-loop sequences and SNP data. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Ahl, Saga, 2023. Genetiska defekter hos svenskt varmblod och islandshäst- hur hanteras de i avelsprogrammen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Ahlberg, Fredrik, 2023. Effects of tillage and straw treatments on earthworm abundance : study in two Swedish long-term field trials. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ahlfridh, Emmy and Skogman, Emma, 2023. Barnens spårvagnshållplats : en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlstedt, Olivia and Löfgren, Martina, 2023. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ahmad, Doaa, 2023. Gentrifiering som bortdrivning : en kvalitativ studie om hyresgästernas upplevelser av en stadsförnyelseprocess i Mjølnerparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ainina, Ifa Nur, 2023. Beyond the blueprint : a critical view on plans for transit-oriented development (TOD) in the new indonesian capital. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Al Tallaj, Nabila, 2023. Helande trädgård i sjukhusmiljö : exemplet Karolinska sjukhuset i Solna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alehult, Julia, 2023. Kartläggning av stereotypt vandrande hos tigerhane (Panthera tigris altaica). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Algotson, Amanda, 2023. Husdjurens roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Allababidi, Rasha, 2023. En skötselplan och utvecklings idéer för stadsparken i Laholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Allenmark, Klara and Modalen Sjökvist, Linnea, 2023. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alm Baker, Julia and Nordlund, Linnéa, 2023. Oönskade beteenden hos katt : kunskapsbrist – kärnan av problemet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Almkvist, Astrid, 2023. Sensor based training registration in riding horses : possible association between training regimen and locomotion asymmetry. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Almqvist, Maria and Andersson, Sandra, 2023. Vem har sett vinden? : ett undersökande arbete som utforskar vindens potential att skapa upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alrhban, Yasser, 2023. Ammonium and nitrate sorption by biochar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Altun, Zozan, 2023. The ecological impact of artificial light at night in landscape architecture : strategies and guidelines for street lights for the benefit of biodiversity and local wildlife. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarez Blomgren, Louisa, 2023. The Great cormorant, Phalacrocorax carbo, as a predator of the invasive Round goby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Alveblad, Christine, 2023. Probiotika till Mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Ambjörnsson, Linn, 2023. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Amnéus, Ella and Hjelström, Sebastian, 2023. Beetle Diversity – Land Sparing or Land Sharing? : the effects of timber extraction and restoration method on saproxylic beetle assemblages in mature managed pine forests. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Amon, Johannes Martin, 2023. Exploring heterogeneity in farmers’ willingness to cooperate in four EU member states: Insights from public goods games : insights from public goods games. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ancher, Julia, 2023. Användning av kalvningssystem i svensk dikalvsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersdotter, Emmie, 2023. Predicting Gastrointestinal Adverse Events in Dogs Treated with Chemotherapeutic Medication. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersen, Josefine and Brink, Linus, 2023. Framtidsspaning för svensk mjölk : Identifiering av nyckelfaktorer för att öka konkurrenskraften i svensk mjölk genom jämförelse av strategier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Andrea-Maria and Gredvall, Helena, 2023. Trädskador : en studie om att hantera skador på träd i urbana miljöer med inplastning som skötselåtgärd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Boel Kristina, 2023. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Clara and Troeng, Victor, 2023. Faktorer och processer som påverkar lantbrukare vid markförvärv : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Ella, 2023. Stress vid bedövning av öring (Salmo trutta). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Andersson, Emil, 2023. En metodstudie för lägre andel avverkningssprickor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Erica and Löfman, Julia, 2023. Ledarskap i lantbruksföretag : en kvalitativ studie av nio lantbruksföretag i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Ester, 2023. The restoration period : a new era in forestry. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Andersson, Evelina, 2023. Population dynamics of the spruce bark beetle Ips typographus in forest conservation areas and the interaction with biodiversity and natural enemies. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Andersson, Haidi, 2023. Are large clearcuts the only way to manage forests? : a study of economic performance and deadwood production of various silviculture systems. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Hugo, 2023. Skogsägares intresse för kompletterande markanvändning hos några skogsägare i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Ida, 2023. Mjölkkarusellen : hur Holistiskt Planerad Betesdrift kan öka hållbarheten i en sinande värld. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersson, Kirstine Evald, 2023. Newly inundated forest landscapes - hotspots for mercury in water and benthic fauna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Andersson, Linnéa, 2023. Komjölk kontra växtbaserade alternativ : en jämförande studie kopplat till näringsinnehåll, hälsa och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Lovisa, 2023. Kostigen mellan Bryssel och Jämtland : en undersökning av implementeringen och effekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Nadia, 2023. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Oscar and Persson, Johan, 2023. Skogens egenskaper på lavmark & dess förändring inom renskötselområdet : baserat på riksskogstaxeringsdata. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Andersson, Sandra and Helander, Frida, 2023. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sofia, 2023. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Andersson, Sofia, 2023. Utvärdering av vilka behandlingsmetoder som används vid klövspaltsinflammation och digital dermatit i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Andersson, Sofia and Ericsson, Ellica, 2023. Dagvatten som berikar : en gestaltning av stadsdelsparken Ekebydalen i Uppsala innefattande integrering av dagvattenanläggningar och sociotopvärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Tilda, 2023. Alternativa energikällor för att driva Uppsalas bubbelbarriär : multikriterieanalys – en jämförande studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson Kurko, Sebastian, 2023. Behöver mejeriernas betalningssystem utvecklas för att bättre styra mot en önskad mjölkråvara? : en jämförande studie mellan Sverige, Norge, Nya Zeeland och USA. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson Norén, Lina and Falkeström, Ylva and Jansson, Jonna, 2023. Faktorer som påverkar valet av unghästutbildare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Andresen, Amelie, 2023. German coal exit : an argumentative discourse analysis of storylines and discourse coalitions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andås, Carl, 2023. Vattenbalansberäkningar som metod för bevattningsplanering : Efterhandsvalidering i svenska bevattningsförsök med olika bevattningsstrategier i vall. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Andén, Klara and Larsson Udd, Emma, 2023. Grönytor i en grå årstid : en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten Puranen, Elis, 2023. Park i stadens kuperade natur : ett gestaltningsförslag för Talludden i Sköndal, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ansin, Henrik and Karlsson, Lukas, 2023. Aktiebolag eller kooperativ? : en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Appelquist, Cecilia, 2023. Varför bara M9? : alternativa grundstammar för hållbar äppelodling i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Arent, Aleksandra, 2023. Implementation of shepherdism in the reclamation of the Bełchatów brown coal mine as care for the environment, people and the economy. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Areskoug, Monika, 2023. Strategier för sintidsbehandling av mjölkkor – en fallstudie i en besättning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Arkdalen, Emilia, 2023. Claws and Effect : how Small Carnivore Richness Responds to Habitat Diversity and Ecological Productivity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Arkegrim, Emil and Appelbring, Andreas, 2023. Jämförelse av uppskattat terrängtransportavstånd mellan beslutstödet Timbertrail och Stora Enso Skogs bortsättningshandbok. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Armaki, Shahin and Mohammed, Kawa Ahmad, 2023. Complex KPIs versus the usual benchmarks : a case study on Svensk Dos order picking department. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Arns, Simon Heinrich, 2023. Carabidocoenoses and Fragments of Forests : exploring the Carabid Landscape. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Arro, Helena, 2023. Pluvial urban flooding in a densified Sweden : do sustainable flood management and densification fit together?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emeli, 2023. Effects of Forest Ditch Cleaning on Surface Water Quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Asker Kling, Emma and Enskog Gripenvik, Katarina, 2023. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aslam, Adnan, 2023. Feeding Live or Dried Black Soldier Fly Larvae (Hermetia illucens) to laying hens – Effects on Immune Traits, Egg Quality, Feather Condition, Body and Organ Weights. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Astafourova, Alexandra and Hellgren, Klara, 2023. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astrell, Malin, 2023. Samverkan – en förutsättning för hållbar destinationsutveckling? : en kvalitativ intervjustudie om Kinnekulles naturturism. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aurell, Ellen, 2023. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Azizov, Polad, 2023. Defining the technology inherent social representations of BEV sceptics in social media discourses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Azmishabestari, Amir, 2023. Greener Rural areas : revealing the Business Models of Regenerative Farmers as rural entrepreneurs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

B

Baan Hofman, Ruben Jonathan, 2023. Riparian vegetation ecology : an observational study into the effects of forest management on understory vegetation communities along boreal headwaters. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Badran, Nodar, 2023. En kartläggning av medvetenhet och kunskap kring allergener i kök som lagar mat till förskolor i Kalmar kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Baylosis Flodin, Angelica, 2023. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Begg, Lily, 2023. Exploring learning processes and social capital in community urban agriculture projects in Bogotá, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bengtsberg, Pär, 2023. Creation of a Swedish narrative : the role of civil society organizations in local food system governance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Alba, 2023. Avelsarbetet med svenska varmblodshästar. First cycle, G2E. uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Bengtsson, Dena Marie, 2023. A comparative study of innovation rennets from Swedish ruminants: calves, kids, and lambs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berg, Alex and Siegrist Jönsson, Klara, 2023. En jämförande studie av engångs- och flergångstextiler på operationsavdelningen : med fokus på aseptik och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Berg, Arvid, 2023. Svartbäcken upp i dagen : spår i landskapet av ett underjordiskt vattendrag och Uppsalas blöta natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Maja, 2023. En bedömning av risker och hälsofördelar vid konsumtion av opastöriserad mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berg, Viktor, 2023. Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berggren, Annie and Andersson, Alice, 2023. Vegetation för regnbäddar : med fokus på vintervärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berggren, Karin, 2023. Smittskydd på småskaliga och medelstora kommersiella äggproducerande gårdar i Sverige : med fokus på aviär influensa. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Berglind, Maja, 2023. Kretslopp från avlopp : enterokocker som indikatororganismer och bärare av Vankomycinresistens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Berglund, Annica and Bernzen, Ninja, 2023. Odlingsförsök med Pinus sylvestris i gransågspån blandat med hydrokol respektive pyrokol. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, David, 2023. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Madeleine, 2023. SETARIA DIGITATA : novel findings of antigen protein/nucleotide and sequential anti-filarial protein/drug targets for drug development in Setaria Digitata. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Bergquist, Lilja, 2023. Användning av biokol vid odling av ostronskivling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bergqvist, Linnéa and Henriksson, Britta, 2023. Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi : en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bergqvist, Lydia and Björkqvist, Magdalena, 2023. Hästens möjlighet att utföra beteendebehov vid behandling och rehabilitering i hängmatta och på strikt boxvila. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bergström, Louise and Engberg, Alice, 2023. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergvall, Ida and Wallander, Louise, 2023. Fysisk aktivitet hos hundägare och hundar som deltar i ett gemensamt träningsprogram : förändring av fysisk aktivitetsgrad samt samband mellan uppmätta och skattade värden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Berkefelt, Filip and Dahl, Henric and Hagman, Ida and Levander, Tilde and Löwdin, Sofia and Nordin, Inga and Sjöborg, Johan, 2023. Energieffektivisering och energioptimering av Strömma naturbrukscentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berrebaane, Alex, 2023. No pay, no care? : insights from a preliminary review of payment for ecosystem services payment suspensions. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Bertilsson, Edvin, 2023. Drought tolerance phenotyping using thermal imaging : high throughput phenotyping of Pinus sylvestris. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bevegård, Emma and Bergbom Olsson, Sofia, 2023. Managing Greenhouse Gas Emission in Scope 3 : a qualitative case study on the Swedish real estate sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bidner, Albin, 2023. Predict sex in salmonids using motion-triggered cameras and artificial intelligence. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Billing, Maja and Hansson Brusewitz, Maja, 2023. Mångfunktionella lekytor i den urbana staden : en studie av hur funktionerna lek och ekosystemtjänster samverkar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bilsland, Patricia, 2023. Human-Animal Interactions in the Early Life of Dairy Calves : effect of brushing on behavior and health. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Birgestrand Jönsson, Amanda, 2023. Girthiness – can actions in connection with saddling influence the horse’s reactions?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Bjurström, Olivia and Seipel, Emil, 2023. Problematiken med att prissätta skyddsvärda träd : en kritisk granskning av två monetära värderingsverktyg för träd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björk, Matilda and Johansson, Antonia, 2023. En plats mellan radhusen : ett idéförslag till utveckling av utemiljön för att stärka kvalitéer i bostadsområdet Dala. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman, Ingrid, 2023. Levande historia i Nilstorp : biologiskt kulturarv och hållbar stadsutveckling i 1950-talets omsorgsfulla stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele, 2023. Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen : en dynamisk övergång mellan hav och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björksell, Amanda, 2023. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björn, Rasmus and Kauppi, Albin, 2023. On-farm slaughter and emergency slaughter in Sweden : prerequisites for reducing food loss of pigs and cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Björndahl, Linnéa and Ruckle, Wilma, 2023. Mikrohabitat i träd : veteranisering i stadsmiljö och stadsnära miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björnhagen, Emelie, 2023. Interaktion mellan veterinär & djurägare inom stordjursmedicin : hur uppfattas olika veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Björnudd, Albin, 2023. Ungskogsanalys med MIR : jämförelser av fältdata och mellaninfraröda fjärranalysdata. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Björs, Josefine and Sjögren, Jonathan, 2023. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björs, Marie, 2023. Separation and acidification of digested animal manure : properties of the future organic fertilizers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Blob, Helene, 2023. Framtidens klimatanpassade trädgårdar : gröna rum i trädgårdsstaden Elisefarm: ett gestaltningsarbete med växtfokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blom, Malin, 2023. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923 : en undersökning av växtmaterialet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blom, Ylva, 2023. Analys av startstatus hos varmblodiga ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Blomstedt, Moa and Flyman, Emma, 2023. Samband mellan fysisk aktivitet och sömn hos hundägare samt nattvila hos hund : effekter av ett gemensamt träningsprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Blomé, Oskar, 2023. Konst – ett verktyg för att appropriera rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bodell, Rickard and Vestlund, Emanuel, 2023. Gransågspån som odlingssubstrat för tall-, gran- och björkplantor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bodlund, Maria and Lindvall, Maja, 2023. Deltagande planering i tätortsnära skog. : utvärdering av hur skogliga åtgärder har påverkat sociala och ekonomiska värden i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bogahawatta, Anusha Harshani, 2023. Knockout of transcription factor MYB28 by CRISPR/Cas9 for reducing glucosinolate content in rapeseed (Brassica napus L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Bolmgren, Annie, 2023. Mördarsnigeln (Arion vulgaris) och täckodling i koloniområden - en olämplig kombination?. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bonander, Malkolm, 2023. Gatuträd för framtidens klimat och infrastruktur : förslag på lämpliga trädarter till ett stadsträdsarboretum i Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boström, Emma and Svedberg, Malin, 2023. Skapandet av högstubbar : en undersökning av skördarförares perspektiv och systemstöd inom Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boström, Katarina, 2023. Nodulation and biomass development of yellow and blue lucerne under pH stress. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Braegelmann, Hannah Kit Kraynick, 2023. Can urban tree re-inventories inform future species selection? : diameter at breast height as an indicator for tree performance in Malmö municipality’s tree database. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bramstedt, Felix, 2023. Sveriges självförsörjningsgrad : en studie om Sveriges behov av att öka självförsörjningsgraden samt potentiella behov av beredskapslager. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brazaityte, Gailene, 2023. Comparison of native and introduced tree species in a range from low to high productivity sites in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Breza, Wiktoria, 2023. The effect of heat and UVC treatments on seed germination and seed-borne fungi of Pinus sylvestris, Pinus contorta and Pseudotsuga menziesii used in Swedish nurseries. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Brink, Carl and Dansk, Moa, 2023. Fastighetsförvaltarens betydelse : en fallstudie om Castellum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brocki, Mikael, 2023. Growing on the roof : But in what? Examing substrates/growing media for rooftop farming. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodin, Vanessa, 2023. Fodertillsatsen Bovaer® som metaninhibitor till mjölkkor. Med den aktiva substansen 3-nitrooxypropanol. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Brus, Svante, 2023. Utveckling av barrträdsföryngringar markberedda med grävmarkberedning kontra harvning på blockrik skogsmark. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Brånsgård, Viktoria, 2023. Acclimatisation of rats before scientific experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bullaku, Qëndresa, 2023. Hur kul är leken? Konceptuella skisser på utformning för roligare lek i tre av Malmös lekplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Byström, Gunnar, 2023. A study of volatiles in Coriandrum sativum L. at different developmental stages. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Byström, Ronja, 2023. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bäckman, Carl and Granlund, Viggo, 2023. Granbarkborrens inverkan på skogsfastigheters värdering. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Bäckman, Elin, 2023. Varje relation börjar med en hälsning : påverkar ägarens närvaro hundens beteende i en hälsningssituation med en främmande hund?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Börs, Johanna, 2023. Behavioral response of reindeer (Rangifer tarandus) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

C

Capelle, Téa, 2023. “Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar” : att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlson, Sofia and Mohamed, Rama, 2023. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Andrea, 2023. Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta? : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Carlsson, Carin, 2023. Gruppstorlekens påverkan på foderintag och tillväxt hos slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Carl and Jönsson, Sofie, 2023. Långsiktig torvnedbrytning för olika vegetationstyper på dikad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Helena, 2023. Förhållanden för pollination i rödklöver; konstant eller tidsbunden variation? : undersökning av tidpunktens inflytande över variation i pollinering och frösättning hos Trifolium pratense L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Carlsson, Julia, 2023. Jämförelse av patogenprevalens hos vilda humlor på olika avstånd från honungsbisamhällen : och skillnader i patogenförekomst mellan olika arter av kommersiella pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlsson, Julia, 2023. Transport utav nötkreatur till slakt : vilka är de vanligaste bristerna i Sverige och hur påverkar det djurvälfärden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Nils and Närkeby, Viktor, 2023. Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion : analys av ekonomiska faktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Carlsson, Sandra, 2023. Cooking quality and functional seed traits in pea (Pisum Sativum L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carlsson, Sofia, 2023. Utmaningar och möjligheter för mindre mjölkkobesättningar i Sverige : en kvalitativ studie med fokus på djurvälfärd, smittskydd och klimatanpassning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Carlström, Ola, 2023. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Carlén, Vide, 2023. Perceived sensory dimensions (PSD) – ett verktyg för att främja hälsa i urban miljö? : utveckling av ett analys- och designverktyg applicerat på Uppsala innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cartajenas, Alexis Ken, 2023. Fractal and entropy analysis of traditional and modernist building facades in street-level view : the case of Sweden’s growing cities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Castro, Ahumuza Allan, 2023. Effect of a plant-derived nutraceutical on the tolerance of axenically-cultured Artemia towards abiotic or biotic stressor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Cedergren, Carl and Olofsson, Hugo, 2023. Variabel giva – Varför förblir användandet lågt? : trots att optimerade resurser ger minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Cederhammar, Michael and Högström, Viktor, 2023. Etablering och test av ett marteloskop i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Chabaneix Portocarrero, Geannine Gisset, 2023. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chen, Yixian, 2023. Forest fertilization does not cause any long-term effects on tree growth or vegetation composition. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Chidiac, Nicole and Lundquist, Iris, 2023. Consumers’ perception of climate-smart wine packaging : a case study on Systembolaget. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Chimura, Rie, 2023. Designing intermediate community use during Brownfield phytoremediation in the post-industrial urban redevelopment project : a Case Study in Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chivers Palmqvist, Elvira, 2023. Sårskador hos grupphållna gyltor och suggor : en observationsstudie av kommersiella besättningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Cholobi, Grace, 2023. Contributions of Cooperatives in Agricultural Marketin : a Case study of the Cashew nut product in the Mtwara Region. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Christensson, Alma, 2023. Gräsytor och biologisk mångfald : en undersökning om hur biologisk mångfald påverkas av klippfrekvens och dagens skötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christerson, Signe, 2023. Complementary porridge based on pearl millet and cow pea : the effect of traditional processing techniques and cooking methods on pasting properties and in vitro starch digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christiansen, Linus, 2023. Dimensionering av krisberedskap för elbilsladdning : en simuleringsstudie om krisberedskap för samhällsviktiga funktioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Chu, Georgina, 2023. Body patterning and cognition in cephalopods - a literature review. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Ciesluk, Michelle and Legge, Rebecca, 2023. Katters välfärd under behandling av hypertyreos : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ciszuk, Fanny, 2023. Landskapsanalys för byutveckling : en tillämpning av SAVE-metoden på landsbygden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dagman, Sebastian, 2023. Diet of Arctic char and brown trout in Northern Sweden : potential effects of burbot and lake area. Second cycle, A2E. umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dahlback, Filippa, 2023. The female perspective on a situation of uncertainty : examining gendered and accumulated vulnerability in multiexposure to stressors through a case study in rural Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlberg, Simon, 2023. Jämförelse av planteringsresultatet mellan markberedningsmetoderna harvspår och omvänd torva för planteringsmaskinen Plantma X. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Dahlberg, Tore, 2023. Insects in conifer logs : their association to the polypore fungi Amyloporia sinuosa, A. xantha and Neoantrodia serialis and impact of aggregations of wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahlgren, Ellen, 2023. Carabids as weed seed control agent : impact of soil cultivation on carabid weed seed regulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Dahlén, Moa and Wallin Ingesson, Jennifer, 2023. Anmälningar mot legitimerade djursjukskötare till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård : en undersökning av bakomliggande händelser och konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

David, Philip, 2023. Effekter av ko- och fårbete på flora och fauna i hagmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Daza Gomez, Liliana Marcela, 2023. Sustainable use of calcium nitrate fertilizer under variable precipitation, soil properties and crop management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

De Wall, Kristina, 2023. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dernhagen, Rebecca and Lennartsson, Ingela, 2023. Parken i en stressad stad : en undersökning av Stadsträdgårdens stressreducerande karaktärer i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Deutgen, Alfred, 2023. Basal Area Growth and Yield Models for Siberian Larch. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Diaz, Michaela, 2023. Bidrar vätgas till ökad hållbarhet? : en studie om olika perspektiv på vätgas för en hållbar framtid. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djerf, Cecilia, 2023. Användning av GPS-halsband på renar i renskötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Djärf, Lydia and Nilsson, Fanny, 2023. Omvårdnad av geriatriska hundar utifrån förändrade behov associerat med åldrande : en intervjustudie på svenska kliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Doane, Marie Eleonor, 2023. Evidence Based Canine Behaviour Interventions for aggression and fear/anxiety in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Dolfei, Lina and Lavesson, Molly, 2023. Tandstensborttagning med ultraljudstandborste : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Doorly, Michael, 2023. Assessing the accuracy of a spatial model of habitat suitability for Calypso bulbosa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dorn, Swenja, 2023. Nature representation in forest fire management in Jämtland, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Drettner, Elsa, 2023. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dufvenmark Wolf, Adam and Snöbohm Hartzell, Elsa and Segerstedt, Christoffer and Enbacka, Cornelia and Albrecht, Amanda and Beckius, Vera and Silier, Anton Jonathan, 2023. Bergvärme i kombination med solceller hos Skolfastigheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dörner, Rebecca Paulina, 2023. The effects of management practices and environmental variables on the biodiversity of Nardus grasslands in the national park Hohe Tauern, Austria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

de Vries, Aram, 2023. Examining the dependency of feed-in tariff effectiveness on wind capacity concentration : an exploratory journey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

E

Edling, Carl and Fransson, Markus and Gudmundsson, Lina and Lindberg, Agnes and Nordlund, Frida and Ohm, Tova, 2023. Potential till flexibilitet och energilagring : modellering av det framtida bostadsområdet Tarv Västra. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Edlund, Ebba and Nordström, Hannah, 2023. Stockholms stadskyrkogårdars kvaliteter : en platsstudie som lyfter rekreativa kvaliteter och gröna värden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Edvinsson, Anna, 2023. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Egonson, Jessica and Wennerberg, Gustaf, 2023. Klimatkompensering i svenska skogar : lönsamhet i kolskogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Ek Mitchell, Ida, 2023. Krapperups köksträdgård : på spaning efter den moderna köksträdgården i det historiska landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ek Moreau, Ellen, 2023. Characterization of Compost from Reusable Industrial Streams: : physical, Nutrient, and Microbial Properties. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ekberg, Emil and Orehag, Marcus, 2023. Bankens ständiga resa mot en förbättrad miljö : en fallstudie om bankens ständiga förbättring inom de finansiella miljömålen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eke-Göransson, Hugo and Engdahl, John, 2023. Rostning av åkerbönor : en kostnadsanalys om lönsamheten för utfodring av rostade åkerbönor till ekologiska mjölkkor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekegren, Martin and Nilsson, Amanda, 2023. Energiintag hos inskrivna katter : en observationsstudie vid ett svenskt djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ekelund, Josef, 2023. Natur-lika planteringar med inhemska perenner : gestaltningsförslag för kvarteret Törnrosen, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekestubbe, Sofie and Johansson, Wilma, 2023. ”Slåttermarken var troligtvis stängslad, och korna fick bo i skogen” : en jämförande studie av skogsbeten i Örebro och Västerbottens län. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ekholm Bailes, Jenny, 2023. Övergångar : att göra gränser till möten i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekstrand, Anna and Brolin, Thilde, 2023. ”Alla” är välkomna hit : exkluderande design på stationstorgen i Hyllie och Rosengård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Lovisa, 2023. Blomfröodling : metoder och förutsättningar för produktion i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ekström, Stina, 2023. Estetiska värden hos gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekvall, Lovisa, 2023. Strandpromenaden i Rindö hamn : landskapsanalys och gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekwegbalu, Ijeoma Agnes, 2023. Social media framing : frames of different environmental non-governmental organisations in their communication on Facebook. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

El Ghaouti, Aya, 2023. Hälsoeffekter vid konsumtion av inälvor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

El Soudi, Fardos Dana, 2023. Technical Aspects of Plant-based Protein Coagulation for Cheese Analogues. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eliasson, Alva and Nystås, William, 2023. Kaninägares kunskap om otit och eventuella upplevda svårigheter vid behandling av sällskapskaniner : med fokus på hängörade kaniner. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eliasson, Jennifer, 2023. Betydelsen av artvariation i Malmös alléer : artvariation på olika skalor för förebyggandet av sjukdomar och skadegörare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eliasson, Kajsa, 2023. How to turn “less bad” into good without limit : to measure companies’ positive climate impact. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ellexelius, Andres, 2023. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Elliott, Jonathan Gray, 2023. Corporate Sustainability Due Diligence : the Swedish Quick Service Restaurant Sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Elveskog, Tilda and Åhlén, Mira, 2023. Den lilla skolgården : gestaltning i relation till barns fysiska aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Emilsson, Annie and Fornander, Martin, 2023. The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work : a study of Arla’s climate calculation tool. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Enberg, Saga, 2023. Påverkan på klimat och biologisk mångfald från svensk och importerad quinoa: ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Enbom, Julia and Gallardo Zapata, Lorena, 2023. Hur mår undervisningshundarna emotionellt vid Sveriges lantbruksuniversitet när de används i undervisning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eneroth, Hanna Maria Linnéa, 2023. Climate impact of ultra-processed foods in the Swedish diet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Engelbrekt Tchang, Jennifer and Karlsson, Sara, 2023. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engström, Johan, 2023. Increased carbon sequestration of actively restored tropical forests in Sabah, Malaysia : a comparison of natural regeneration and active restoration. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Engström, Max, 2023. How the duration of a cap-and-trade scheme with an adjustable emissions cap affects cumulative emissions : the case of the EU ETS. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Engström, Oskar, 2023. Ekonomisk betydelse av biometrias kvalitetssäkring för skogsmaskinlag. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Erbach, Philipp, 2023. The impacts of a cancelled large-scale agricultural investment on smallholder farmers’ land use and access. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericson, Matilda, 2023. Transgenerational effects of diet influencing reproductive output in Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ericsson, Sandra, 2023. The effects of renewable energy generation on electricity prices. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eriksson, Anders and Gauffin Jatta, Felicia, 2023. Tomrummens territorialitet : en studie av tre urbana tomrums komplexitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Carin, 2023. Branschriktlinjer ur olika perspektiv : en fallstudie om revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Elle, 2023. “The reindeer does not move faster than the human walks" : sámi traditional reindeer herding knowledge in a forest landscape in Váhtjer community. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Ellen, 2023. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Ellen and Nordström, Daniel, 2023. En hälsosam dos av Lynch : en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Elliot and Lindholm, Anton, 2023. Investering i skogsbilvägar : en kvalitativ intervjustudie om investering i skogsbilvägar i det småskaliga skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Julia, 2023. Växtnäringens betydelse i förebyggandet av svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Linnéa, 2023. Alpackahållning i Sverige : vilka är de vanligaste djurskyddsbristerna och hur påverkas alpackornas välfärd av en bristande djurhållning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Eriksson, Lovisa and Nowik, Jakob, 2023. Skoglig certifiering, inverkan på företag och skogsägarföreningar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Moa, 2023. Mutationer i ASIP och MC1R som påverkar ullens färg hos Gotlandsfår. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Eriksson, Monica, 2023. For the camera: In a wild range of forages, what do you choose to eat, my deer? : Use of video collars to study foraging behaviour in wild deer.. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Eriksson, Theodor, 2023. Bete av hästar och nötkreatur : påverkan på biologisk mångfald i betesmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Theodor, 2023. Indikatorer för hållbarhet på små mjölkgårdar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eriksson Gelin, Frida and Nilsson, Anna, 2023. Nattvilans kvalitet hos hundar med muskuloskeletal smärta : en jämförelse av aktivitetsdata från hundar med och utan smärta. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eriksson Lantz, Rasmus, 2023. Kyrkogårdarnas gröna kulturarv i den hållbara stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlandsson, Nike and Vingberger, Julia, 2023. Påverkan av ett gemensamt fysiskt träningsprogram på hundägarens hälsorelaterade livskvalité och kroppskomposition hos både hundägare och hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Erlansson, Axel, 2023. Hur samodling av raps med baljväxter påverkar skador och förekomsten av rapsjordloppan (Psylliodes chrysocephala). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Espinosa, Olivia, 2023. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fabricius, Elric, 2023. Review of pH recommendations for soilless cultivation systems. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Fahlroth, Nelly, 2023. Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter? : foderval med fokus på den växande individen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Falck, Frederik, 2023. Lindmalva i sockerbetor : ett framtida ogräs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Falk, Gabriella, 2023. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Falkenhain, Erik, 2023. Understanding the entrepreneurial process to adopt renewable energies in Sweden : a case study on an offshore wind park project in the Baltic Sea. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fan, Hsiang-Ju, 2023. N2 fixation of three legume species in an agroforestry system. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Farber, Ash, 2023. Bringing nuance back to the carbon offsetting debate : evidence of a transition, calls for a transformation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farkas, Sebastan, 2023. Investigating organic fertilisers’ ability to mineralize during the first month of plant propagation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fassl, Magdalena, 2023. Tree-growth and climate-growth relationships of Scots pine and downy birch in a natural forest in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Fast, Adam, 2023. Understanding men’s clothing consumption : a contribution to further research on sustainable clothing consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fasth, Ellen, 2023. Chemical inducers: an analysis of piperazines promoting callus formation & pluripotency acquisition : a novel tool for inducing plant regeneration in tissue culture and during grafting. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Feddersen, Sven Kristian, 2023. Parentage Assignment using genetic markers in the common carp (Cyprinus carpio). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Fjällberg, Serina, 2023. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Flarup, Lise and Peiro, Anton, 2023. En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Flink, Linnea and Granberg, Ulf, 2023. Validering av muskelomfångsmätning med måttband hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fogelberg, Elin, 2023. Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Follinger, Linnéa, 2023. Arbetsmiljö och djurvälfärd på små mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Forsberg, Ebba and Olausson, Nadia, 2023. Urban äng – ansvar och potential för biologisk mångfald : en jämförande analys av arter och indelningar mellan den svenska ängsfröproducenten Pratensis och Natura 2000. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Joakim, 2023. Teknisk utveckling för timmerbilar och deras släpvagn och kran. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Forsberg, Maria, 2023. Boreal och subalpin skog med höga naturvärden i Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Forsfält Ljungberg, Anna and Andersson, Matilda, 2023. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forslund, Elin, 2023. Possible sugar substitutes to reduce sugar in bread : without affecting taste and quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Forslöw, Erik, 2023. Skattning av HGV och stamvolym med data från stereomatchade drönarbilder genom befintliga modeller från Skogliga grunddata. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Forss, Johanna, 2023. En hållbart intensifierad slåttervall med vitklöver : en litteratursammanställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Forssén, Olivia, 2023. “It was a free and healthy job” : timber floating on the river Ångermanälven in the 20th century. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Fortu, Delphine Anni, 2023. A comparison of thinning programmes in European beech (Fagus sylvatica L.) based on permanent plots in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Frankenberg, Ida, 2023. Möjligheten att praktiskt utfodra rödalger till mjölkkor : med syftet att minska metanutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Fredriksson, Elin, 2023. Veterinärers och veterinärstudenters syn på funktionshindrade sällskapsdjurs välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Fredriksson, Vera, 2023. Dialog om landskapet, i landskapet : naturvägledning i fysisk planering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Freng Blümke, Amanda, 2023. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Friberg, Edward and Polfjärd Larsson, Erik, 2023. Minskad bekämpningsanvändning och dess påverkan på svensk spannmålsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Friberg Holm, Matilda, 2023. Tick-borne diseases in roe deer - seroprevalence, possible cut-off and effects on health. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Friman, Amanda, 2023. Serum TK1 activity and SAA concentration as biomarkers to differentiate lymphoma from gastrointestinal disease in cats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Frostgård, Katja and Lydén, Gustaf, 2023. Luckhuggning, bränning och skalbaggar restaureringsåtgärdernas påverkan på de rödlistade skalbaggsarterna i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Furustam, Johan and Uslu, Linn, 2023. Co-operatives in times of crisis : crisis management for co-operatives in the agricultural sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

G

Gadri, Moses Agbenyegah, 2023. Pen-rotation scheme for growing pigs : effects on pig aggression and social affiliation. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Galler, Franziska Johanna, 2023. Modelling organic farming systems : is livestock needed for a functioning nitrogen cycle and food production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Gartmark, Jesper, 2023. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gaurieh, Mary and Pettersson, Tove, 2023. Växter som skapar lekvärde i barns utemiljöer : en jämförelse mellan Hjälmarviksparkens lekotop och tre av Uppsalas lekparker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gebretsadkan, Elisabeth, 2023. The Impact of Export Restrictions on International Trade in Medical Products : An Analysis of Supply Chain Disruptions between China and the United States during the Covid-19 Pandemic. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Georgiev, Delyan Tsvetanov, 2023. Towards mapping the genetic cause of polydactyly in a miniature Shetland pony family : Kartläggning av den genetiska orsaken till polydaktyli genom analys av helgenomssekvensdata från rasen miniatyr shetlandsponny. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Ghaderi, Heja, 2023. Teckenekonomi i arbetet på HVB-hem : en fallstudie om de boendes och personalens upplevelse med teckenekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ghiaei Moghaddam, Roxana, 2023. Blandstaden som planeringsideal för socialt hållbar stadsutveckling : en inblick i gentrifierings- och segregationsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gillerstrand, Charlie and von Buxhoeveden, Andreas, 2023. Fördelarna och nackdelarna med mobilt torksystem : tillämpningsområde för mobiltork. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gillheimer, Madeleine, 2023. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Glimåker, Anton, 2023. Sustainable utilization of waste and by-products from the meat industry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gonzalez Bujedo, Alvar, 2023. The Social Sustainability of Digital Information Services in Sub-Saharan Africa : a Social Practice Perspective on Smallholder Farmers’ Use of Mobile Phone-Enabled Services for Agricultural Development in Kenya. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gore, Sarah Louise, 2023. Heterobasidion spp presence in young pine plantations in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gottschalk, Nadine, 2023. Stakeholder dialogue for improving nature protection in agriculture : exploring communication dynamics through the lens of communicative rationality and symbolic interactionism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grabs, Frida, 2023. ”Många skärmar blir det” : digitaliseringens inverkan på svenska lantarbetares arbetsförhållanden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granath, Elisabeth, 2023. Värdepåverkande faktorer i lantbrukskooperativa företag : en studie om medlemmars upplevda värde av skogs- och lantbrukskooperativ. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Grandell, Karl-Johan, 2023. Samplanerad drift över förvaltningsgränser : en fallstudie av Lunds kommuns grönyteskötsel i Södra Sandby och Revinge by. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grandin, Wilma and Karlsson, Signe, 2023. Underväxtens påverkan på skördarförarens prestation : en jämförelse mellan avverkningsplanerares och skördarförares bedömning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Granell, Emma, 2023. Den återhämtningskvalitativa modellen : ett analysverktyg med syfte att synliggöra restorativa värden i landskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gransten, Nathalie, 2023. Norra Hammarbyhamnen : ett gestaltningsförslag med fokus på vistelsevärden i en högexploaterad stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grassman, Julia and Ledberg, Ylva, 2023. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grele, Ellinor, 2023. Skogssektorns anpassning till EU taxonomin : redovisning av hållbarhetsinformation. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Grubbström, Thule and Janlert, Vera, 2023. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Grähs, Amanda, 2023. Oönskade beteenden hos häst i samband med sadling : en beteendestudie utförd på svenska ridskolor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Gulin, Lucas and Islam, Pianca and Kylberg, Matilda and Lindahl, Arvid and Johansson Melin, Knut Gustav and Ranestål, Felix and Sundström, Hanna, 2023. Elektrisk effektanalys av vårdcentraler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Gustafsson, Ebba, 2023. Avelsarbetets roll i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier : hur kan avel och genredigering reducera behovet av antibiotikatill produktionsdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik, 2023. Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Malte, 2023. The potential of the microbiome and inflammatory markers in the faeces of dogs with GI disorders. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Gustafsson, Vilma, 2023. Effekten av olika amträd på art- och strukturutveckling i landskapsplanteringar : exemplet Klaus Vollbrechts Park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gyllenör, Debora, 2023. The integrated effect of Spent mushrooms compost and Trichoderma towards root pathogens. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gårdebäck, Agnes and Joäng, Maja, 2023. Common causes for veterinary visits among Australian wildlife. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Gårdman, Viktor, 2023. Detectability of insects in Malaise traps : assessing insect detectability in Malaise traps through High-Resolution Sampling, and development of a novel marking technique. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gårdmark Östh, Elsa, 2023. Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Göransson, Moa, 2023. Urban löpning : hur upplevs löpning i staden, med Malmö som fokus?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göth, Jorun and Malmberg Morales, Therese, 2023. Värdet av naturmöten för barn på skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gülener, Irem, 2023. Complexity - a dilemma for planning : research on complexity theory, complexity in planning practice, and emergent manifolds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Hadházi, Tamara, 2023. Clearcut tourism : a framework for a forest regeneration initiative based on sustainable forestry and public participation involvement. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haffling, Joanna, 2023. Storleksstrukturerad konkurrens vid hummertinor. First cycle, G2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Haggarsson Lewis, Erik and Rosén, Manne, 2023. Landsbygdsföretagen och den gröna omställningen : en studie om företagsutveckling på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hahn, Sebastian, 2023. Spår i jorden : en studie av ett extraktionslandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haider, Karin Kristina, 2023. Förbjudet att använda men tillåtet att sälja : kartläggning av utrustning sålda av Sveriges största djuraffärer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hall Hansson, Tilde, 2023. Hur mitokondriens funktion påverkar åldrande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Halldén, Sara and Åberg, Hanna, 2023. Katter med Diabetes Mellitus : utmaningar vid utfodring i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hallgren, Eveline and Norderyd, Charlotta, 2023. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallingfors, Joel and Åsberg Genctürk, Marcus, 2023. Vindkraftens påverkan på smålom. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hallén, Agnes, 2023. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halvarsson, Runa, 2023. Investigating food waste composition in school catering with focus on carbon footprint. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hamlén, Peter, 2023. Platsskapande genom tillfällig arkitektur : reflektion över den tillfälliga arkitekturens förutsättningar för platsskapande och som metod för gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarstedt, Maja and Insulander, Wilma, 2023. Biokolets påverkan på dagvattenkvaliteten i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarsten, Sebastian, 2023. Stämmer Jan Gehls teorier? : en studie om livet mellan husen i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamoir, Alexandre Emile T, 2023. The effect of guaranteed prices for green certificates on technology adoption : solar photovoltaic panels in Belgium. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hansen, Ida, 2023. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Hansen, Philipp, 2023. Tritrophic interactions with Silphium integrifolium at the axis : elucidating the role of arbuscular mycorrhizal fungal species on plant phenotype. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hansi, Malin, 2023. Resursförsvar hos hund – orsaker och förebyggande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hansson, Fanny, 2023. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Hansson, Frida and Åxman, Nelly, 2023. Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige : en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hansson, Lovisa, 2023. Reviving an 18th Century Dream of Swedish-Grown Tea. Examining the possibilities of growing tea, Camellia sinensis, in Sweden based on climatic crop requirements using GIS. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Harder, Jesse, 2023. Farmers Coping with Market Shock : a multiple case study of Agricultural SMEs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Haris, Javeria, 2023. Socioeconomic impacts of the Ten Billion Tree Tsunami (TBTT) plantation project on the participating communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlin, Sara and Tham, Tove, 2023. Sunnanå älvrum : landskapsanalys och gestaltningsförslag med utgångspunkt i mötet mellan ett offentligt rekreationsområde och angränsande privata tomter i centrala Skellefteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Harlén, Ellinor, 2023. Objective assessment of drawer test in cruciate ligament rupture in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Havertz, Nils Helge, 2023. GIS and remote sensing based mapping of microtopography and vegetation composition in a boreal mire complex. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hedberg, August and Säflund, Julian, 2023. Fungal Effects on Tree Growth in a Primary Succession. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hedin, Gunnar, 2023. Hur påverkas rönn, asp, sälg och ek av olika betestryck? : – en studie av säsongsmässig variation. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hedlund, Ellen and Hjertberg, Natalie, 2023. Nudging inom ICA : ett verktyg för att främja hållbar konsumtion?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hedman, Katarina, 2023. Motståndskraftiga lantbrukare i ett sårbart samhälle : en undersökning av riskuppfattning och resiliens på svenska mjölkgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedman Wallin, Julia, 2023. The mouse in the house - an alternative to tail handling. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Heideman, Linus, 2023. Artificiellt ljus : påverkan på fauna och flora. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Heirati, Hadis D., 2023. A narration of landscape identity with focus on people’s activities in Uppsala : case study: Luthagen, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Held, Emma, 2023. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helgesson Liljedahl, Astrid, 2023. Gärna vindkraft, men helst på någon annans bakgård : inspiration från några grannländer gällande lokalbefolkningens medverkan i den förnyelsebara energiomställningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellertz, Evelina and Klingborg, Karoline, 2023. Ett gestaltningsförslag av utemiljön på Värpinge äldreboende : en utformning för inspiration. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellsten, Hanna, 2023. KRONODIREKTÖREN 3 : naturalistisk omgestaltning av en bostadsgård på bjälklag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellström, Elin, 2023. Utfodring av den geriatriska hästen : en enkätstudie om hur hästägare tillgodoser näringsbehov vid åldersrelaterade tillstånd och sjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hellwer, Matilda, 2023. Mikroskogen : dess betydelse och inverkan på framtidens skånska städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Helmersson, Jannica, 2023. Correlation between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD) of reindeer pasture plants : Korrelation mellan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) och smältbarhet av renbetesväxter i vomvätska in vitro (VOS). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Henrohn, Julia and Juneholm, Nora, 2023. 3-30-300 som metod för en grönare stad : en jämförelse mellan Möllevången Väst och Söderkulla i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hentz, Andrea, 2023. Mapping the pig value chain in the Dominican Republic with emphasis on the risk of transmission of African swine fever. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Herlin, Oscar, 2023. Plats!- om vardagsupplevelser i stadens hundlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hermansson, Emil and Olsson, Oskar, 2023. Upplevda risker och riskhantering hos svenska lantbruksföretag : en kvalitativ intervjustudie om spannmåls- och grönsaksproducenters upplevda risker, riskhanteringsprocess och support. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hermansson, Nils and Åkerblom, Albin, 2023. Profitability of optimizing biogas production in dairy farms : an experimental case study of a Swedish dairy farm´s usage of nitrogen in digestate as a nutrient resource for crop production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hernblom, Christine and Schmidt, Sara, 2023. Biokolteknik på lantbruk : en analys av ett investeringsbeslut. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hernblom, Mikaela, 2023. Hägnutnyttjande av besoarantilop (Antilope cervicapra) och gyllene taki (Budorcas taxicolor bedfordi) i Furuviksparken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2023. Sharing space with a larger relative : examining interspecific effects of fallow deer on roe deer performance. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hidén Rudander, Hannah, 2023. Barns utomhusmiljöer : en studie om barns ytor i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hildersten, Stella, 2023. The carbon footprint of rye bread production in Sweden : a life cycle assessment (LCA) of the Fazer product Rågkusar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hilding, Andrea, 2023. Genetisk variation hos lantrashöns : skillnader inom svenska lantraser och europeiska lantraser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Hilton, Rebecca and Hagard, Maja Elly Ida, 2023. Överföring av karprofen från tik till diande valpar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hinken, Julia, 2023. Gonadal hypoplasia in Swedish Mountain cattle and other native Swedish cattle breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Hjalmarsson, Idun, 2023. Hur upprätthålls livsmedelsproduktion under samhällskriser? : en studie om kvantifiering av resiliensaspekter inom REKO-ringsproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hjertén, Stina and Westbom, Sara, 2023. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hjort, Malin and Sandström, Moa, 2023. Överrörlighet hos ridhästar : en enkätstudie riktad till hästägare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hollsten, Linnea, 2023. Hawk-kite as a scaring method for avian pests in Kenyan rice fields. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holma, Martina, 2023. En hållbarhetsanalys av uppvärmning av konstgräsplaner i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Holmberg, Hanna, 2023. Finns det anledningar till att välja mathantverk? Med fokus på surdegsbröd, mjölksyrade grönsaker och ost. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Holmberg, Ida, 2023. Hitta ut till Skåneleden : att underlätta för naturovana personer att ta sig ut i naturen med hjälp av en vandringsled. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmgren, Ina, 2023. Viva Västerbotten : en studie om när holländare flyttar till Västerbotten för att bli mjölkbönder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmlund, Marta, 2023. Wetland restoration on Öland : a short-term evaluation of vascular plant community composition after topsoil removal and reinstated grazing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holmquist, Ulrika, 2023. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Holmqvist, Teodor, 2023. Beståndsfaktorers påverkan på skadenivån i förstagallrade bestånd : en analys-studie baserad på data från gallringsuppföljningar gjorda 2014–2019. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Holmström, Anni, 2023. Att få politiken på kroken : en etnografisk studie över hur åländska fiskare uppfattar och agerar i sitt yrke. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmström, Carl and Thorell, Adam, 2023. Kommunikation och klimatpåverkan vid nybyggnation i Sverige : jämförelse mellan betong och träbyggnationer. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Holmström, Elsa, 2023. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Huber, Ottar, 2023. A preliminary study of the potential use of ion exchange resins to remove phenolics and glycoalkaloids from potato Protein Concentrate (Solanum tuberosum L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Huber, Sara, 2023. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hultman, Emilia, 2023. Changing everyday waste sorting practices : a qualitative study of the relation between organisational strategic communication and everyday waste sorting practices in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Nellie and Ringvall Sundkvist, Sara, 2023. Utveckling – Avveckling : samverkan för kompetensförsörjning i krympande kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Vera, 2023. Att förebygga senskador hos ridhäst : med fokus på degenerativa skador. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Hultén, Alma and Prytz, Noomi, 2023. Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen : en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hummelstrand, Linn, 2023. Blodröda tomater : matsuveränitet och relationsmat som verktyg för ett hållbart italienskt jordbruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hurtig, Adam and Häggberg, Emma, 2023. Ökad kolsänka i den svenska skogen : ett intressentperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Huss, Lisa, 2023. Faunabroar: Är det framtiden för minskade viltolyckor?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hydén, Tove, 2023. Hårfällor för järv : en studie i alternativa inventeringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hägerdal, Henny, 2023. Positiv förstärkning i samband med träning och hantering av höns inför blodprovstagning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hägg, Jessica and Eriksson, Anette, 2023. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hägg, Johan, 2023. Implementing corporate sustainability strategy : A multiple case study of Swedish pharmacy chains, focusing on the sustainability initiative Välvald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hägg, Malin, 2023. Vallfoderensilage inverkan på sensorisk och teknologisk kvalité hos griskött. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Hägg, Pernilla, 2023. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Höglund, Sara, 2023. Halvvägs mellan dåtid och framtid : ett anslutande gestaltningsförslag för Gjuteriparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hökbåghe, Alva and Möller, Beatrice, 2023. Svenska lantbrukares tillämpning av arrendelagstiftningen : en undersökande studie om hur arrendelagstiftningen praktiseras i dagens lantbruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Höxter, Simon Tobias, 2023. Association between technological properties of bovine milk, cold induced depletion and genetic variants of β- and κ-casein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

I

Iggström, Matilda, 2023. Ängens potential för ekosystemtjänster i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Iglesias Söderström, Nina, 2023. Glimpses of sustainability : four short stories to expand perceptions of the future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ingelaere, An-Marthe, 2023. The potential use of black soldier fly larvae residue as a fertilizer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Ingelgård, Alexandra, 2023. Lekotopen Fågelriket : ett gestaltningsförslag i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isabelle, Adjani, 2023. Being a farmer’s child : the silent making of a farmer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Kristina, 2023. Att vara och verka på en plats : en studie om små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Sanna, 2023. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ivarsson, Ida, 2023. Påverkar graden av insulindysreglering effekten av behandling med kanagliflozin hos hästar med ekvint metabolt syndrom?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ivedal, Gabriella and Hüllert Åkesson, Lukas, 2023. Investeringsmetoder gällande miljöinvestering : en fallstudie tillsammans med Kiviks Musteri AB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

J

Jacobsson, Johanna and Olsson, Emma, 2023. En entrégestaltning med dagvattenlösningar samt vegetationsval : ett samarbete mellan en landskapsingenjör och en trädgårdsingenjör. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jahn, Tina, 2023. What is a “good” forest? : a case study from Nepal to understand local women’s values for people-centred restoration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jakob, Hannah Sophie, 2023. Differences and similarities in stand characteristics after prescribed burning and wildfire : implications for conservation of forest biodiversity. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Jakobsson, Sophie and Sjölund, Amanda, 2023. Quantifying household food waste : a comparison between methods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jakobsson, Tim-Theodor, 2023. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jakuszewska, Aleksandra, 2023. Reimagining Musikhusparken : a program proposal linking biophilic design, social well-being, and cultural vibrancy in Aarhus Central Park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jans, Jonas, 2023. Mjölkras tjurar på bete - fungerar det?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Jansen, Danielle, 2023. Drivers and Barriers for Biochar Deployment in Swedish Agriculture : a Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jansson, Johanna, 2023. Affärsplan för fiktiv projekteringsfirma : utifrån efterfrågan och marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Pontus, 2023. Länsstyrelsens omhändertagande av katt och hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Jansson, Tina, 2023. Fysiologiska effekter vid stående och liggande immobilisering av asiatiska och afrikanska elefanter : praktisk utvärdering och litteraturstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Jarl Skute, Kaspar, 2023. Kvartersstadens slumrande potential : en undersökning av hur den kringbyggda bostadsgårdens rymlighet påverkar dess användbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jennersjö, Ella, 2023. LFA support in a changing climate : the interaction between the LFA support and drought periods on the use of agricultural land in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jensen, Mille, 2023. Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid : en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jernbäcker, Stina K., 2023. Där trädgård möter stenstad : ett gestaltningsförslag av växtbäddar som en urban naturbaserad lösning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jofs, Karl and Evaldsson, Josefin, 2023. Hänsynsträd efter föryngringsavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Alexandra, 2023. Nematoder i skånska morotsfält : årsvariation och inflytande av väder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Anna, 2023. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna and Skans, Maja, 2023. Översikt och identifiering av Neonectria ditissima, Neofabraea spp. och Colletotrichum spp. på äppelfrukt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Emma, 2023. Beteenden hos halta hästar när de travas för hand. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Johansson, Felix and Meyer-Bothling, Soeren, 2023. En jämförelse av föryngringsmetoderna mekanisk sådd av tall och naturlig föryngring av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Frida, 2023. Skötselvänlig gestaltning : gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Henrik Carl William, 2023. Egenproducerad mat är suveränt! : en studie om Nya gröna vågens småbrukare, den rådande matregimen, prefigurativism och matsuveränitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Klara and Jakobsson, Lisa, 2023. Parkkaraktärer : en undersökning av Slottsparken, Malmö, i vintertid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Lina, 2023. Soil health on organic farms : linking organic farmer practices to soil health and yield. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Magnus, 2023. Förvalta fisken hållbart : analys av strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Maria, 2023. Hur påverkas gölgrodan (Pelophylax lessonae) av translokering? : undersökningar av hemvändarbeteende och kroppskondition. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Johansson, Moa, 2023. Den ”gröna” ambitionen : en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Moa Elsa Carolina, 2023. Djursjukskötarens upplevelse av hemlämning av patienter : efter dagkirurgi inom smådjurssjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson, Nic, 2023. Käringtand, parasiter och emissioner från idisslare : en litteraturstudie om samodling med käringtand och effekter av kondenserade tanniner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Stina, 2023. Companion crops in winter oilseed rape : effects on nitrogen concentration, biomass, and prevalence of weeds at the end of autumn growth. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Stina, 2023. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Vilma, 2023. Evaluation of novel climate-friendly feed for Nile tilapia in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Johansson Bergqvist, Felicia, 2023. Hårkortisol som ett mått på kronisk stress hos katter med diabetes mellitus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson Östberg, Wilma, 2023. Hästunderstött lärande för elever med problematisk skolfrånvaro : erfarenheter från svenska hästverksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Johnn, Alice, 2023. Användandet av medborgarinflytande i planskedet inom svenska kommuner : en studie kring Boverkets metoder för medborgarinflytande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnsson, Johan, 2023. Optimizing nitrogen fertilization in ley : Evaluating the usage of N-sensor and other tools for optimized nitrogen fertilization. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johnte, Wilma, 2023. Med ån som följeslagare i ett föränderligt landskap : en studie om vattenvård som medel för att tillgängliggöra rekreation i det stadsnära odlingslandskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jolemark, Filippa, 2023. Odling av linser och dess lönsamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonasson, Agnes, 2023. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Amanda, 2023. Energy requirement in horses under medication for insulin dysregulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Jonsson, Edit, 2023. Agroinfection, an alternative to aphid-mediated transmission of Beet mild yellowing virus, for resistance and tolerance screening at DLF Beet Seed. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Jonsson, Lisa, 2023. Att främja naturkontakt på skolgårdar : promotion of nature contact at schoolground. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Marit, 2023. Trädplan för den moderna kvartersstaden : ett växtgestaltningsförslag för Nya Gatan, Nacka stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Josefsson, Signe, 2023. Deltagande i landskapsanalys : en studie av hur medborgares kunskap och lokala perspektiv på landskap kan involveras i landskapsanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jubel, Elvira, 2023. Rening och rekreation : ett gestaltningsförslag för en dagvattendamm i Tallstråket med flytande våtmarker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Juhlin, Nora, 2023. Om landskapets estetik : perspektiv på estetikbegreppet och dess relation till landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Juhlin Munoz, Sabina, 2023. Biologisk bekämpning av potatiscystnematoder : några biologiska bekämpningsorganismer och deras potential för svenskt bruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Junehag, Ludvig, 2023. Hur skiljer sig passageaktivitet mellan stensimpa och svartmunnad smörbult i slitsrännor?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Jönsson, Jonatan and Tibbling Lingwall, Emma, 2023. Parken vid den rödmålade stenen : gestaltningsförslag för Röda sten med fokus på sociala, estetiska och ekologiska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jönsson, Nils, 2023. Vad gör vi med talgen? : vad görs med talg från de stora svenska slakterierna idag och vad ska vi göra med den i framtiden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

K

Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2023. The grass is always tastier on the fruitful side : exploring the potentials, opportunities and challenges of urban food production: a case study of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kallin, Julia and Leander, Alice, 2023. Ridlärares instruktioner utifrån principerna för hästens inlärning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Kalozoumis, Thomas Marios, 2023. Combining solid digestate with microorganisms and a biostimulant for a potentially enhanced quality of soilless organically grown tomato plants. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse, 2023. Körsbärsträd i ett förändrat klimat : konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Agnes, 2023. Sveriges bästa ekologiska kommun : en studie om Örebro kommuns implementering av den svenska livsmedelsstrategins inriktningsmål. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Frida, 2023. Acklimatisering av möss inför försök. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlsson, Isabella, 2023. Positiva välfärdsindikatorer för grisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Karlsson, Johanna, 2023. The role of WRKY 15 in xylem development and salt response in Arabidopsis thaliana. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Karlsson, Lisa and Lenz, Erik, 2023. Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, möjligheter och förutsättningar vid virkestransport på vägar med bärighetsklass 4 jämfört med bärighetsklass 1. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Mikaela, 2023. Rosendalsängen på Djurgården : en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlund, Tilda and Kron, Maja, 2023. Djursjukskötarstudenters attityder, erfarenhet och självförtroende inom smådjursodontologi : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlén Öberg, Julia, 2023. Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården : en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Katsika, Eleni, 2023. Shortening the chains : social relations and dynamics of production in Uppland's alternative food networks. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kattach, Chadi, 2023. Wind energy and environmental impacts of wind turbine projects. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kaur, Harleen, 2023. Characterisation of resistance in wheat to Fusarium Head Blight complex. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kerschl, Lara Johanna Katharina, 2023. Living in a lifeless sea : how the ecological degradation of the Baltic Sea is affecting people living in its coastal zone on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ketrzynska, Daria, 2023. Validation of a cat activity monitor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kettunen, Alexandra, 2023. Dagvattenstrategier : en jämförelse mellan Helsingfors och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Khan, Abir and Clinton Svensson, Thula, 2023. Aktivt ansvarstagande genom hållbara investeringar : en fallstudie om Storebrand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Khaniya, Sashank, 2023. Effects of climate, soil, and forest structure on specific leaf area of understorey foundation plants. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Khoshnaw, Safin Mahdi, 2023. Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kihlstrand, Clara and Frisk, Linnéa, 2023. Effekt av olika odlingssystem på markstruktur och avkastning : pargårdsstudie i Skåne. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Kirby, Adam Warren, 2023. Are expert judgments a reliable tool for predicting farmer and food consumer decisions? : experimental evidence from a forecasting survey. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kivelä, Anna and Thoresson, Linnéa, 2023. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Klaar Stenberg, Linn, 2023. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klausen, Liv Schantz, 2023. Agroecological Mariculture : a case study of seaweed farming in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Klavéus, Evelina, 2023. Puckellax i Sverige : undersökning av potentiella spridningsvägar och eventuell påverkan av puckellax i svenskt vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Klevestedt, Linda, 2023. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Knödler, Miriam, 2023. Profit over subsistence? – The role of private corporations, the state and academia in embracing an ecofeminist forest concept as part of an agroecological transformation : a case study of Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kontosic, Christopher, 2023. Risk- och skyddsfaktorer för skador i rörelseapparaten hos svenska agilityhundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kopra, Emma-Kaisa, 2023. Parametrar och provtagningspunkter : En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kouns, Annie, 2023. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Krohn, Mika, 2023. Inhemska och icke-inhemska gatuträd : möjligheter, begränsningar och risker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kruse, Lydia, 2023. Identifying training needs for the implementation of Continuous Cover Forestry in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kullberg, Julia, 2023. Mildly nutritious or mild and nutritious : a study on the effect of low phenolic content in wheat and rye kernels and its sensory effect on whole grain breads. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kullberg, Mathilda, 2023. Insekter som livsmedel : attityder och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kungsman, Ylva, 2023. Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt : svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kvarnheden, Johanna, 2023. Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Kvarnström Sandell, Amanda, 2023. Studie av regeln 3-30-300 genom tillämpning av regeln i stadsdelen Brunnshög. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kvick Nastaj, Nadja, 2023. Fungicide tolerance in Phytophthora infestans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kynman, Saga-Savanna, 2023. Temperature dependent preening behaviour in common guillemots Uria aalge. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Källmark, Elias and Tillberg, Petter, 2023. Ekonomi och virkesproduktion för hyggesfritt respektive trakthyggesbruk : en analys av ekonomiska och produktionsmässiga konsekvenser. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kårehagen, Alice, 2023. Bildigenkänning för bättre val av planteringspunkter vid maskinell plantering. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

L

Lagerstedt, Jacob and Rappe Nilsson, Jacob, 2023. Fysiskt eller juridiskt ägande? : en studie om hur det motiveras att förvärva lantbruksfastigheter i Sverige som juridisk person. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lagerström, Fanny, 2023. Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Laggar Andreasson, Anton, 2023. Effect of different food by-products on Tenebrio molitor growth and development in an industrial environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lai, Jessica and Nordenfelt, Karolina, 2023. Vinterns publika växtlandskap : perenners uttryck och värden under årets mörkaste tider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lan, Susan, 2023. Assessing Textile Raw Materials and Exploring Sustainable Sources for Future Renewable Textile Materials for IKEA of Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Landelius, Adam and Wejsfelt, William, 2023. Transport logistics for a biogas plant : an approach for an optimal collection of manure from local farms by the planned biogas plant Biogas Väst Skaraborg AB. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lang, Linnéa, 2023. Eye disorders in lesser white-fronted geese (Anser erythropus) in captivity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Larm, Johan, 2023. Förstå viktiga faktorer kring strategisk planering inför expansion av mjölkproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larshans, Linnea, 2023. Hästrelaterad medias framställning av det svenska djurskyddet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Larsson, Alexander, 2023. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Evelina, 2023. ’Novis’ skiss : en studie om förhållandet mellan tid och skiss för landskapsarkitektstudenter på grundnivå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Oskar and Goh, Filippa, 2023. Lackticka, Ganoderma lucidum : produktion och användningsområden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Larsson, Susanna, 2023. Accessing credit through social relationships : a case study of cassava farmers in Central Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna, 2023. Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer : en kartläggning och jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Laursen Jakobsson, Kamilla, 2023. Växthuset En grön miljö att vistas i under hela året : ett gestaltningsförslag för ett vintersvalt växthus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lefèvre, Emma, 2023. Investigating fungicide resistance of Alternaria solani, a Solanaceae pathogen, on potato crops in south-eastern Sweden and its relationship with soil. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Leisser, Amanda, 2023. Visar labbmöss en preferens för färgade berikningsföremål?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lennefors, Veronica and Saiduddin, Linnéa, 2023. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lennermark, Desirée, 2023. Resurser för hantering av sällskapsdjur med stressrelaterade beteenden i den veterinärmedicinska miljön : kartläggning av svenska veterinärklinikers resurser och hantering av katter och hundar som uppvisar stressrelaterade beteenden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Lernå, Jessica, 2023. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Leão Sjöblom, Eddie, 2023. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Liebner, Hanna, 2023. Growth and quality of silver birch with different improvement levels. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lif, Emma, 2023. Students’ perceptions of genetically modified organisms : what is required to increase acceptance?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lilja, Tua, 2023. Swedish red clover-associated Rhizobium leguminosarum bv. trifolii share high genetic similarity in the 16S gene but divergence in nod genes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Lillsjö Kronblad, Sandra, 2023. The potential nitrous oxide emissions in a permanent grassland chronosequence. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lind, John, 2023. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lind, Svea Linnea, 2023. Variation av nifH-förekomst mellan Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis från en närings- respektive åldersgradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lind af Hageby, Agnes, 2023. Serology as a diagnostic tool for Parascaris spp. in foals – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindberg, Albin and Lindström, Oskar, 2023. Planteringspunktens påverkan på plantöverlevnad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Helena, 2023. Kartläggning av utbildande information på svenska djurparkers hemsidor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2023. Den industriella RE-kreationen : att läsa, förstå och förstärka vär(l)den genom platsspecifik analys och gestaltning av Malmö industrihamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Märtha, 2023. Vargen – ”en syndabock för större socioekonomiska problem” : en kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av varg på lokal och rikstäckande nivå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbäck, Tilde, 2023. En intervjustudie om odlare av kulturspannmål i Norrland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Carl and Palmer, Karl, 2023. Lantbrukskooperativ och insatsvaror : en studie om Lantmännens roll i en tid av höga gödningspriser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindegren, Kaja, 2023. Våtmarker i det kulturhistoriska landskapet : en studie av två anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindell, Moa, 2023. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Linder, Moa and Nilsson, Li, 2023. Rätt växt på rätt plats : gestaltningsförslag i torr skugga. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindh, Petter, 2023. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindhe, Max and Samuelsson, Jonathan, 2023. Röjningsstrategiers effekt på stubbskottsutveckling och granmedelhöjd i blandbestånd av gran och björk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa, 2023. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Jasmine, 2023. Mapping of feeding strategies in Swedish riding schools with different housing systems and its impact on horse health and body condition. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Lindkvist, Calle and Hedborg, Lisa, 2023. Institutional dynamics in Cuban agriculture : a case study from three Cuban farms. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindroos, Ture, 2023. Changes in the glycoalkaloid content in fried potato products. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lindström, Frida and Wahlquist, Pernilla, 2023. Skötselåtgärders och platsbetingelsers påverkan på resistens hos renkavle i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindved, Lovisa, 2023. Möjligheten för biologisk mångfald på bostadsgårdar : hur olika typologier av bostadsgårdar skapar förutsättningar för habitat som gynnar biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linse, Linus, 2023. Managing trees and power relations : analysing power in two tree restoration projects in central Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lissollas, Katarina, 2023. Hjärtfrekvensmätningar på varmblodiga hästar i travlopp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Littmann, Nina, 2023. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungdahl, Alice and Grundh, Ida, 2023. Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lodenius, Noomi, 2023. Identifying molecular markers for breeding a future oil crop, Lepidium campestre. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lomander, Axel, 2023. Effekter av en skogsskötsel som gynnar marklav på svagare marker. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lomander, Hugo, 2023. Spridning av mjöldryga genom renkavle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Long, Nina Eileen, 2023. Wild boar and roe deer in conflict? : an analysis of interspecific interactions under different wild boar densities. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lorentzson, Jessica, 2023. Medskapande design och reellt medborgarinflytande inom svensk landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lukic, Robin, 2023. Cultivating oleaginous yeast on spent mushroom substrate and logging residues hydrolysate : an assessment of yeast growth on side product substrates from the food, agriculture, and forestry industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lund, Eric, 2023. Fler träd i staden : hur kan krontäckningsgraden ökas i östra Uppsala?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundberg, Anna, 2023. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundberg, Emelie, 2023. Private label effect on small producer business development : a multiple-case study from a producer perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lundberg, Hanna, 2023. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundell, Frida, 2023. Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lundell, Isa, 2023. Omplacering av hund med fokus på adoptionshundar : orsak och förebyggande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Lundgren, David, 2023. Värdväxter hos Coleophora - säckmalar : koppling till utbredning och hotstatus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundkvist, Moa, 2023. Can targeted disclosure regulations facilitate the environmental transition of the shipping sector? : a study on the effect of the EU MRV Regulation on ship emissions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lundqvist, Julia, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag i grönområde, med fokus på pollinerande insekter och fåglar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundqvist, Matilda, 2023. Känna, tolka och tajma – ridlärarens instruktioner mot ryttarkänsla. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Lundström, Anna, 2023. Hallå - någon där? : om biologisk mångfald i täta städer: Ett förslag för Kristinebergs strandpark i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundström, Eric, 2023. Major forest companies and owner associations interpretation of policies and certification programs regarding riparian buffer zones. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lundström, Linnéa, 2023. Platsspecifika kvaliteter i transformationsprocesser : narrativ om Hafenareal i Basel, Schweiz. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundén, Lovisa, 2023. Med bara åtta skördar kvar : genomförandet av handlingsplanen ÄT UPPsala län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lyth, Maj and Fredriksson Bratthäll, Disa, 2023. Hållbar dagvattenhantering utifrån våtmarkens egenskaper : exemplet Videdal, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

López Fernández, Sara, 2023. Foliar fungal communities of naturally regenerated and nursery-produced Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Löfgren Weinebrandt, Tilde, 2023. The Impact of Oil Prices on Carbon Dioxide Emission Levels in Sweden : a time-series regression analysis of Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Løe, Kari, 2023. Rabbit urine as a biopesticide and biofertilizer : how does a Kenyan cultural method compare to conventional chemical pesticide and fertilizer?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

M

Magnusson, Johanna and Wolter, Johanna, 2023. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Love, 2023. Påverkan av hävd på våtmarksfåglar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Makoni, Kingstone T. G., 2023. ‘Elephants must also fund their own upkeep…’ : a WPR-analysis of the tensions between the government and conservation NGOs on the management and mitigation of the elephant crisis in Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Maksimov, Sara, 2023. Designprocessen : Om effektivitet och kvalité i trädgårdsdesignerns metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malm, Samuel and Nordstrand, Ida, 2023. Spatial patterns in animal territoriality : competitive behaviour in a shell dwelling cichlid. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Malmberg, My, 2023. Dagvatten och dess potentialer : en studie om dagvattenanläggningar med rekreativa värden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmsten, Klara and Olsson, Filippa, 2023. Arbetsmiljö på operationsavdelningen : anledningar till att legitimerade djursjukskötare väljer att lämna eller stanna kvar på operationsavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Manasfi, Ibrahim, 2023. Dimensionering av överbyggnader av natursten för hållbara torg och gågator : jämförelse av dimensioneringar för överbyggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mandal Hreggvidsdóttir, Elsa and Eriksson, Jerry, 2023. Äta som en häst, en osmaklig kostnad i vår samtid : en fallstudie om hur ridskolor hanterar kostnadsökningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Marklund, Oskar, 2023. VR och Landskapsarkitekturen : hur används den idag och hur kan den komma att användas i framtiden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Martin, Rebecca, 2023. Potential migration routes for the alien species, pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) : investigating access in west and south coast rivers of Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Martino Johansson, Maria, 2023. Säkra livsmedel i fält : En studie om livsmedelssäkerhet vid Norrbottens flygflottilj. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mashego, Kgodisho Tshipidi, 2023. Consumers’ willingness to pay for food safety attributes of nectarines : A discrete choice experiment in the Polokwane Municipality of Limpopo, South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Matamoros Raudales, Fredy, 2023. Fokus Järva : a case study on Stockholm municipality’s strategies to break residential segregation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattisson, Mariette, 2023. Hur skapas en trädgård som gynnar biologisk mångfald som samtidigt kräver en låg skötselinsats? : med Skurups kommun som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Emilia, 2023. Maybe meat, maybe not? Analysing Swedish consumers’ preferences for plant-based meat alternatives. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Mattsson, Emma and Ostermann, Lena, 2023. Analys av föda för vitryggig hackspett och rödlistade vedlevande skalbaggar : utvärdering av tre olika behandlingar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Mattsson, Joakim, 2023. Local food networks - value creation and the role of the producer. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Mattsson, Lisa, 2023. Antibodies in non-vaccinated dogs : a field study on rabies in dogs in Laos. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Mattsson, Viktor, 2023. Biokol i foder till värphöns och slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Melchior, Mark, 2023. Functional Characterisation of Effectors from Biotrophic and Necrotrophic Wheat Pathogens in Heterologous Expression Systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Menacho, Andrea Brissa, 2023. Raps till mjölkkor – ett närproducerat proteinfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Mikaelsson, Johanna, 2023. Färgen mellan husen : ett möte mellan Jan Gehls teorier om människovänliga städer och forskning om färgens inverkan på människor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mokdad, Hawazin, 2023. Food consumption of Syrian immigrants in Malmö, Sweden : a study on how food consumption of Syrian immigrants affects the nature of the foodscape in Malmö, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Morell, Nora, 2023. Utvecklingen av djurskyddslagstiftning för transport av djur : skillnader mellan länder och år i 13 medlemsstater i EU mellan 1991 och 2020. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Morner, Filippa, 2023. Exploring the conditions for a shift to Continuous Cover Forestry in Sweden : a practice-based approach to understanding what enables and challenges forest management practitioners to practice Continuous Cover Forestry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morén James, Oliver, 2023. Emergence patterns of Ips typographus and Medetera spp. after overwintering in killed spruce trees. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Mourath, Sophia, 2023. Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Mulder Nuorinko, Clarissa and Olivier, Emma, 2023. Hunduppfödares kunskap om förlossning och förlossningsrelaterade komplikationer hos hund i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Murray, Rachel, 2023. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Musial, Agata Michalina, 2023. Att skaffa valp och skapa förutsättningar för en trygg vuxen hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Muzzillo, Margherita, 2023. Italian winegrowers’ acceptance of results-based agri-environmental schemes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Möhlendick, Felix, 2023. Could Organic waste be a solution for food security in India? : an interview study on the opportunities and barriers of city compost adoption in Maharashtra. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Mölle, Ebba and Fors, Olivia, 2023. Björktimmer i svenskt skogsbruk : en studie över björkens potential i timmerproduktion. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

N

Nauta, Silke, 2023. A sustainability assessment of an agroforestry system : the economic, environmental and social sustainability of an agroforestry system compared to a conventional, an organic and a perennial cropping system.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nazir, Farzana, 2023. Microbial diversity in Swedish breeds of sheep analysed by amplicon based sequencing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nellrup, Herta, 2023. Gestalta för synskadade : en tillgänglighetsanpassad park. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nevala, Heidi, 2023. Equine welfare assessment : assessing equine welfare using positive parameters. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nikolaev, Georgii, 2023. Food supply chain resilience to pandemics : a rapid review. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nilsson, Axeline, 2023. Platsidentitet och mervärde på landsbygden : en fallstudie av tre gårdsbutiker i södra Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Bianca, 2023. Klimatutsläpp från Region Uppsalas solcellsanläggningar ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Nilsson, Emmy, 2023. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Felix and Bengtsdahl, Joakim, 2023. Implementering av Skogliga Grunddata i hprGallring vid andragallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Josefin, 2023. Wind power and properties : a study on the effect of wind turbine construction on property values. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nilsson, Niklas, 2023. Mikroplaster i damm från ridunderlag - pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nilsson, Sandra, 2023. En skolgård för alla : en litteraturstudie kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Sandra, 2023. Hästens individuella stressrespons : med fokus på fysiologiska och beteendemässiga förändringar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nilsson Fuglsang, Ellinor, 2023. Common practices and knowledge about African swine fever amongst pig farmers in the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nilsson Johansson, Johanna, 2023. Reproduktionsproblem hos border collie : en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Niyomugabo, Deo, 2023. Women change quickly while men change slowly : exploring gender perceptions of couples of East African origins in Sweden (Rwanda, Burundi, Eritrea and Ethiopia). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Njoroge, Jim Lawrence Gioche, 2023. The Uptake of Vertical Farming Practices : a case study on Tatton Agriculture Park in Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nord, Daniel, 2023. Lungmossa – en återkommande huvudvärk för svenska plantskolor : tillgängliga och framtida kontrollmetoder i täckrotsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nord, Gustav, 2023. Terminshandel i en volatil marknad : lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nordemo, Lisa, 2023. En chef som lyssnar : att möjliggöra medarbetarnas inflytande på kvalitetsutveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nordgren, Amanda and Sund, Marie-Louise, 2023. Att motverka luftemboli vid transfusion av blodprodukter : en pilotstudie av produkten AirVault. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nordin, Malin, 2023. Approaches to the past in the present : a discourse analysis of the Phoenix Park conservation management plan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordmark Strandberg, Louise, 2023. Assessing the Impact of Ocean Proximity and a Nuclear Power Plant on Property Values : a Hedonic Price Study in Östhammar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nordqvist, Emil, 2023. Drönare : det tekniska hjälpmedlet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordström, Gabriel, 2023. The effects of fishing on stability of a food web under climate warming. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nordström, Rebecca, 2023. Snitselfri planering för precisionsskogsbruk : kostnadskalkyl för förbättrad digital traktplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Norlén, Emma and Torstensson, Linnea, 2023. Små bostadsgårdar stora problem : täthetsidealets effekter på förvaltningssektorns skötselarbete och den långsiktiga hållbarheten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norman, Thomas, 2023. Är det transporteffektiva samhället i antågande?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrgren, Anna, 2023. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norrman, Hanna, 2023. Cultivation of Yarrowia lipolytica on a hydrolysate based on food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Norström, Bengt Arvid, 2023. Wild boar habitat selection in south-central Sweden's forested habitats : effects of season and time. Second cycle, A2E. Grimsö: (S) > Dept. of Ecology

Norén, Klara, 2023. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nowak, Julia, 2023. Day or night? Testing thermal imaging technology for estimating ungulate population densities in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nyberg, Nadja, 2023. Beware of your neighbour : the effects of intraspecific interactions and CO2-level on the plant growth of two Barley cultivars. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nylund, Sara and Rosén, Emmy, 2023. Gemensamt fysiskt träningsprogram för hundägare och hundar : effekter på hundägares hälsorelaterade livskvalitet, träningsmotivation, skattade fysiska aktivitet och stillasittande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nyrén, Johanna, 2023. Lekfull dagvattenhantering : möjligheter till lek i våra nya urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyström, Kajsa, 2023. Fragile Foal Syndrome (FFS) inverkan på hoppförmåga och exteriör hos svenska varmblod (SWB) : varför hoppar hästar med samma mutation på olika sätt?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Näsmark, Erik, 2023. Kvantifiering av stenmängd i massavedsleveranser. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nääs, Emma, 2023. Genetic characterization of a Ragdoll family affected by hypertrophic cardiomyopathy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Németh, Ida and Dahlin, Louise and Hellström, Trixie, 2023. Hur ridlärare lär ut hjälpgivning : ur ett anatomiskt perspektiv. First cycle, G2E. uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

O

Ogunleye, Mary Motunrayo, 2023. Comparison of Gap-Cutting and Clear-cutting Management and Their Ecosystem Services : a Simulation Study. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ohlin, Rebecca and Sedenborg, Thilde, 2023. Att göra hinder till språng : en studie om tränares sätt att hantera elevers mentala hinder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Oldenmark, Matilda and Andersson, Thea, 2023. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Ludwig, 2023. Demographic equilibrium modelling of single tree selection stands in Siljansfors : judging the sustainability of single tree selection systems in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Olofsson, Sarah and Östlund, Felix, 2023. Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olson, Cecilia, 2023. Hur påverkar utfodringen av kon kalvens födelsevikt i dikalvsuppfödning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Olsson, Alexander, 2023. Sambandet mellan koldioxidutsläpp och nyckeltal. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, Elin, 2023. Dystoki hos sto : 138 fall vid tre djursjukhus i Sverige (2006-2022). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Olsson, Hanna, 2023. Pollinator communities on a landscape complexity gradient in southern Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Jonas and Thornqvist, Klara, 2023. Är en instruktionsfilm om hållteknik hjälpsamt för hundägare i samband med blodprovstagning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Olsson, Linus and Månsson, Erik, 2023. Poppelns tillväxt på granåker i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Michael Alexander, 2023. Odling av äpple i ett föränderligt klimat, vart är vi på väg? : kartläggning av de klimatmässiga förutsättningarna föräppelträdens fenologi och fruktutveckling i Skåne med utsläppsscenario RCP4.5 och RCP8.5. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Olsson, Rikard, 2023. Arbetsmiljö och säkerhet till skogs : en enkätstudie om skogsentreprenörers arbetsmiljöarbete. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Towe, 2023. Användning av vallväxter för parasitbekämpning hos betande får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Orrenius, Alva, 2023. Synen på djur, veterinärens ansvar och moralisk stress hos veterinärstudenter : finns olikheter mellan årskurserna?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Ourth, Elijah, 2023. Consequences of alternative forest management in riparian buffer zones : a GIS analysis. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Owusu Boateng, Emmanuel, 2023. Effect of Mycorrhizal Inoculation on Growth and Nutrient Uptake by Leek (Allium porrum) fertilized with Inorganic N Combined with Saturated Polonite. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

P

Palm, Felicia, 2023. Viktminskning av katter : motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Palm, Malin, 2023. Egnahemsträdgården : en fruktsam lösning i en tid av kris?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Palmegren, Cecilia, 2023. Distansmätning av hästens rörelsemönster före och efter utredning/behandling av hälta : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Palmquist, Beatrice, 2023. The realistic idea to be a dreamer : using utopias in landscape architecture to enable hope for a different future. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Palmqvist, Susanna, 2023. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pan, Shu-Hsien, 2023. The Role of Mobility-as-a-Service (MaaS) Providers in Co-Creating Sustainable Product Life Cycles : a qualitative case study of electric vehicle rental companies in Sweden & Denmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pantulin Nordlund, Johanna, 2023. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pappas, Fotios, 2023. Genomic scaffolding and comparative genomics analysis of 23 oleaginous yeast strains belonging to the Rhodotorula genus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Paulsson, Staffan Mattias, 2023. Att se det som inte ska synas : Vilka utmaningar står livsmedelsinspektörer inom den kommunala kontrollverksamheten inför när det kommer till att upptäcka bedrägligt och vilseledande ageranden utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Paz Eriksson, Nelly, 2023. Avskogningsförordningens påverkan på svenska energiföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Perez Davila, Jhon William, 2023. Protein digestibility of biorefined juice from fresh and ensiled ley crops in growing pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Perlborn, Sanna and Tallqvist, Fanny, 2023. Att genomföra och utveckla sociala investeringar i samverkan mellan kommun och privata fastighetsägare - förutsättningar, möjligheter och utmaningar : en enfallsstudie om fastighetsrenovering i miljonprogramsområdet Lindängen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Annelie, 2023. Anledningar till att lantbrukare avvecklar sin lantbruksverksamhet : en kvalitativ intervjustudie med lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Elin, 2023. Improving emasculation success in sugar beet (Beta vulgaris L.) : humidity, stigma receptivity & flower wounding. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Erik, 2023. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jacob and Toft Möllerberg, Martin, 2023. Design av hållbara parkeringar – material, växtval och ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Jonatan, 2023. Klimateffekterna av elektrobränsle för flyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Persson, Kevin, 2023. Den gröna infrastrukturens värde i staden : en studie om klimatåtgärder för stigande medeltemperatur med observation från Barcelona. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Oskar, 2023. Parc La Salvaora : a design proposal exploring the aesthetics of place-related curiosity. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Otto, 2023. Ekonomisk värdering av åtgärder och dess effektivitet mot renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Salome, 2023. Främmande flora : en studie om hur inre och yttre faktorer kan främja invasivitet hos trädgårdsväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson Bivall, Erika, 2023. Skyddsvallar mot översvämning runt Kristianstad : fyller de sin primära funktion och finns även potentiella sekundära funktioner?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( GXX). Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Mattias, 2023. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Per, 2023. Arbetsbehov och kostnader för dikor i utedrift utan ligghall jämfört med traditionell djurhållning med byggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pettersson, Alexander, 2023. Beyond the Bubbles : a Study of Fungal Diversity and Gushing in Beer Production. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Pettersson, Benjamin, 2023. Microbial strains from compost originated from circulated side streams : impact on root growth and root hairs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pettersson, Johan, 2023. Breeding for better biocontrol symbiosis of Trichoderma afroharzianum T-22 against Aphanomyces cochlioides in sugar beet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Pettersson, Ted and Haglund, Isak, 2023. Mercury in a Swedish landscape over 30 years : a thesis on mercury concentrations in different water-cathments in Krycklan and Degerö stormyr. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Pettersson Landgren, Ludvig, 2023. Secrets of the Seeds : exploring the relationship between seed morphology and seed quality in Lepidium campestre, a novel oil crop for Northern Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Pietarila Rönnbäck, Nina, 2023. Hur svarar hästen på valet av bett : utrustningens påverkan på ridning och välbefinnande.. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Pihl, Simon, 2023. Det urbana mötet med vattnet : strategier för stadens kustlinje. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pijper, Marjolein, 2023. Evaluating forest restoration effects on timing of avian dawn chorus in Ranomafana National Park, Madagascar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pira, Louise, 2023. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Post, Laurens, 2023. Plant performance in controlled environment agriculture, the effect of different ebb and flow irrigation intervals on Brassica oleracea and Lactuca sativa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Preis, Saga, 2023. Swedish “tofu” from faba beans : a textural and structural analysis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Prischl, Laura-Ainhoa, 2023. Nitrogen legacies in agricultural catchments : an analysis of 170 years of nitrogen legacies data in four Swedish agricultural catchments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Pruth, Leo and Larsson, Elin, 2023. Skogsbrukets syn på jämställdheten i yrkesrollen virkesköpare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pärlefors Prado, Ludvig, 2023. Dagvatten blir badvatten : ett gestaltningsförslag på en baddamm i Gränbyparken med naturlig rening. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pålsson, Dag, 2023. Kvalitetsförändringar i ’Elise’- äpplen efter öppning av ULO-lager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Pålsson, John, 2023. Nitrogen fixation in wheat (Triticum aestivum) : effect of Azotobacter salinestris CECT 9690 on N-accumulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Pålsson, Karolina, 2023. Hur påverkar vallfodrets sockerinnehåll insulinresponsen hos EMS-hästar behandlade med en SGLT2-hämmare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Q

Quach, Judy, 2023. Unusual fatty acids in Lindera seed oil : the role of acyl-CoA:diacylglyceroltransferases (DGATs) on fatty acid composition of triacylglycerol. Second cycle, A2E. Alnarps: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

R

Rahkonen, Matleena, 2023. Jämförelse av synovitgrad mellan olika lokalisationer i ledkapseln hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Raisa, Mashiat, 2023. Stigmatization and its overshadow on urban green spaces in Gottsunda : the study of a segregated suburban area where existing green spaces are fading away. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramberg, Håkan and Sjöqvist, Kaj, 2023. Föryngring med hägn : effekten av viltbete på självföryngrad ädellövskog i tre skånska naturreservat. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Randelin, Cristina, 2023. Minskning av matsvinn i hushållen: olika analysmetoder, liknande resultat : en litteraturstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ranow, Kristin, 2023. The Swedish Transport sector : the Effect of the Reduction Mandate Policy on GHG Emissions. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rashoud, Bashar, 2023. Kommunal tillsyn som rör plastmaterial i kontakt med livsmedel i Norrköpings kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ratilla, Therese, 2023. Assessing the Eco-efficiency of Swedish Crop Farms and the Role of Subsidies : a Directional Distance Function Approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ratti, Pablo, 2023. Upscaling agroecology in Sweden : a participatory-backcasting approach to investigate top-down measures for promoting an agroecological transition of the Swedish agricultural system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Reiner, Josefine and Svensson Rosenlund, Julia, 2023. Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Requardt, Anna Valeria, 2023. Climate effects of managed boreal forests : combining effects from carbon balance and albedo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Riaz, Tabeer, 2023. Smallholder Farmers' Willingness to Pay for Improved Access to Irrigation Water Supply in Egypt : a Contingent Valuation Approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Richold, Jack, 2023. Towards a new aesthetics of care : a critical reading of Nassauer’s cues to care. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rick, Ruben, 2023. Payoff Time in Light Aircraft Drivetrains. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ridderbjelke, Daniel and Forslund, Gustav, 2023. Hur påverkar viltskador ett framtida granbestånd? : en studie av en försöksyta på Asa försökspark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rinaldo, Rasmus, 2023. Lost in translation : investigating challenges of picturing landscape experience. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rios Chavez, Ana Hassiel, 2023. The illusion of co-management : understanding conflict in Panacoma, Honduras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Romans, Edvards, 2023. Growth of Silver birch (Betula pendula) & Downy birch (Betula pubescens) established in four different initial densities on one site in central Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Rombrant, Viktor, 2023. Vindkraft i Tönsen : en studie om lokal acceptans för vindkraft. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rooth, August, 2023. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Rosendahl, Eleonor, 2023. Kvalitetsutvärdering för operationell och strategisk verksamhetsutveckling av offentliga grönytor : en studie med utgångspunkt i NGSA Nordic Green Space Awards kvalitetsramverk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosenkvist, Magdalena, 2023. Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Rosshagen, Frida, 2023. Making nets more acoustically visible : Floats as passive mitigation measures to reduce bycatch of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in gillnets. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Rozenbeek, Elsa, 2023. Weather you like it or not : pre-season yield forecasting of malting barley with climate markers.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Rubensson, Tove, 2023. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rubertsson, Alva and Thunberg, Elin, 2023. Livfulla och trygga torg : en fallstudie av Rådhustorget i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rudolph, Ann-Cathrin, 2023. Marketing of meat alternatives : a comparison between Germany and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Rydahl, Malin, 2023. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydmark, Hanna, 2023. Replacement of fish protein in fish feed : effects on the yeast flora in the gut of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Rämström, Linda, 2023. Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster : en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rännar Jensen, Rebecca, 2023. Rovdjursjakt i Västerbotten : ”Jag umgås bara med folk som jagar”. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Råssjö Zenker, Linn, 2023. Alternativ till koldioxidbedövning vid slakt av gris : hinder och möjligheter relaterat till implementering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

S

Saad El Deen, Mohamad, 2023. The role of marketing to avoid product returns in online shopping : how marketers help online consumers to make better purchase decisions and thus avoid product returns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sabrie, Emelie, 2023. Are Swedish stakeholders willing to protect nature?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sahlén, Loviza, 2023. Groddjursåtgärden vid Lillbyasjön i Östhammars kommun : ett hjälpmedel eller ett hinder?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saltin, Anna, 2023. GPS-intervaller för registrering av habitatval, rörelsemönster, tillväxt och dödlighet hos nötboskap : en förberedelse inför praktiska tester i Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Samuelsson, Cornelia and Andersson, Johan, 2023. Olika skötselalternativs påverkan på kolinlagringen i boreala skogar : jämförelse mellan fyra olika skötselalternativ som används i svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sandberg, Anna, 2023. Relationsskapande möten : vad skogsägare förväntar sig i möten med virkesköpare. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sandberg, Anna Maria, 2023. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandberg Vilén, Felicia, 2023. Samarbetet för det som är och ska bli : en studie av Etelhems eldsjälar och civila engagemang. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandin, Anna and Weerasinghe, Nikita, 2023. Plantskoleproduktionsmetoders påverkan på träds långsiktiga utveckling i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandin Larkander, Jonna, 2023. Exploring the potential of a guided forest bathing programme as a nature-based intervention for well-being, restoration, and nature connection. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandmark, Anton, 2023. Vilken metod är effektivast för fångster av fyrtandad rapsvivel i kål och raps?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sandqvist Wedin, Julia, 2023. Medborgardialog med barn : en fallstudie av tre skånska kommuners erfarenheter av dialogmetoden Arkitektur i skola. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandstedt, Hedvig, 2023. Dagvattenhantering i privata trädgårdar : brister och möjligheter med fokus på materialval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandström, Albin and De Prins, Freja, 2023. Microalgae as biostimulants : effects on germination. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sandström, Matilda, 2023. Hur uppfattas landskapets olika element? : en fokusgruppstudie. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sanner, Olivia, 2023. Sustainability through aesthetics : can chosen aesthetics promote social dimensions of sustainability in modern landscape architecture?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Scheiber, Johanna Magdalena, 2023. (Re) Shaping the South African food system : a case study on alternative food system actors and the potential to transform the South African food system towards more inclusiveness. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schippers, Anna-Kajsa, 2023. Seasonal abiotic factors of importance for seaweed growth in an IMTA-setting in Portugal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Schmidt, Amanda, 2023. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Scholte Lubberink, Nicole, 2023. Habitat use and activity patterns of three Eulemur species in the forest and restoration areas of Ranomafana and Ankafobe, Madagascar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schultz, Anne, 2023. Odlingsavståndets betydelse för korspollinering i böna (Phaseolus vulgaris) : en nordisk fältstudie baserad på hypokotylfärg som morfologisk markör. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Schultz, Emilia, 2023. The occurrence of FeLV, FIV and FeCoV in free-roaming cats in Mara North Conservancy, Kenya : a possible threat to wild felids?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Screech, Yasmin, 2023. Effects of temperature and microplastic concentration on the consumption of microplastic particles by the detritivore Asellus aquaticus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Seiskari, Essi, 2023. Shifting shorelines : reflection on visulization of sea level rise. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Seligsohn, Miriam, 2023. Rum för återhämtning : en undersökning av rekreativa faktorer i naturreservaten Hammarskog och Kronparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sharmin Tumpa, Khondaker Nusrat, 2023. Homestead gardening in rural Bangladesh : women’s contribution to sustainable local food system and security. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shehata, Nihal, 2023. Toward inclusive cities: exploring migrant participation in Swedish urban planning : a case study of Stockholm’s Hagsätra-Rågsved. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shimu, Shakhera Akter, 2023. Effects of climate on phenology, flowering, and berry production of boreal forest understory plants. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Shrestha, Mahesh Kumar, 2023. Preferences for carbon information : a Discrete Choice Experiment with Swedish non-professional investors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Siegel, Julia, 2023. Relations between tree and habitat characteristics and the epiphytic lichen flora on oak : a case study from Lövön, Bohuslän. First cycle, G2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Simon, Thomas, 2023. Exploring the genetic cause of myotonic dystrophy in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Simon, Thomas, 2023. Exploring the genetic cause of myotonic dystrophy in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Simonsson, Charlie and Arvidsson, Julia, 2023. Mot ett mer hållbart lantbruk : En kartläggning av hur livsmedelsaktörer arbetar med miljömässig hållbarhet på gårdsnivå.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sinhalage, Krishani Devika Wijesinghe, 2023. Analysis of relatedness and genetic diversity in Swedish sheep breeds using medium density (50K) SNP data. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Sjöberg, Caroline, 2023. Anaerobic cellulose degrading bacteria isolated from biogas plants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjöberg, Mathilda and Sjödin, Thea, 2023. Djurs påverkan på människors mentala och fysiska hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sjödin, Henrik, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald och rekreativa värden : ett gestaltningsförslag för Ikeas distributionscentral utanför Jönköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjögren Jonsson, Linda, 2023. Perennproduktion : kan historien vägleda oss till en hållbar framtid?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjölin, Nina, 2023. Gräsmattan – brukande och berikande : en utveckling av Rålambshovsparkens bruksgräsmattor för att gynna biologisk mångfald och skapa fler upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjölund, Alice, 2023. Bankens roll vid generationsskifte av skogsfastigheter : en studie av intressenters tjänstebehov. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjöqvist, Emmeli, 2023. Effect of vaccination against gonadotrophin-releasing factor of male pigs on meat and fat quality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sjösten Andersson, Moa and Nilsson, Sandra, 2023. Jämförande studie av två verktyg avsedda för ekosystemtjänstanalyser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöström, Maja, 2023. Utforskade dataanalys av bäckarna i Undersviks Tillväxtpark före BAG-försök. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Skans, Elin, 2023. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Skoglund, Olof, 2023. Konsekvensanalyser av skötsel på lågproduktiva torvmarker - Ur ett skogsägarperspektiv. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sköld, Carl, 2023. Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige : en jämförelse av lönsamheten i två olika gödslingsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sköldberg, Ellen, 2023. Molecular detection of luteovirus and polerovirus : in oat, broad bean, soybean and aphids. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Smedman, Flynn, 2023. Att nära relationer : en utforskande studie om samstyrning av en kort matkanal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sollander, Evelina, 2023. Förändrade genusrelationer i en ny grön våg : en undersökning om hur genusroller och genusrelationer utmanas och förändras i omställningen till ett mer självhushållande liv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sollenberg, Markus, 2023. Jämförelse mellan olika system för ogräsrensning i lökodling : autonomt ∙ Manuellt ∙ Herbicider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Sperr, Ellen, 2023. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Starck, Jennelie and Tjernström, Sofia, 2023. Den inskrivna kattens utfodringsrutiner och uppvisade inappetens, samt diagnosens påverkan på nutrition och inskrivningslängd : en observationsstudie på ett svenskt djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Stattin, Joakim, 2023. Kemiska växtskyddsmedel i jordbruket : en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Stenhammar, Kajsa and Sunding, Josefin, 2023. Kattägares förmåga att bedöma katters smärta utifrån videomaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Stensson, Lisa, 2023. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Sternö, Albin and Tegnér, Nils, 2023. Att bryta barriärer : marknadsföringsstrategier för att bredda del-tagandet inom högre studier. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Stjernström Cronberg, Andrea, 2023. Mellan skyfall och höjd havsvattennivå : en gestaltning på Atlantparken i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Annie and Åberg, Ella and Forslöw Karlsson, Emma, 2023. Ridlärarens/tränarens bemötande av ungdomar med ätstörning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Strandberg, Madeléne, 2023. Höstraps + frostkänsliga baljväxter = sant? : en undersökning av samodlingseffekter på förekomsten av skadeinsekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Strandberg, Olivia, 2023. Djurhållares förhållningssätt till svensk djurskyddslagstiftning gällande alpacka - en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Strandqvist, Izabelle and Persson, Agust, 2023. Hur påverkas uppkomsten av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) av olika bearbetningsstrategier under hösten? : How is the emergence of black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) influenced by different mechanical strategies during the autumn?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ström, Linnéa, 2023. Aktiveringens inverkan på unga hundars hull i Sverige : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Strömberg, Elin, 2023. Ogräsfrönas överlevnad i biogasanläggningar : en litteraturgenomgång och ansats till metaanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Strömgren, My, 2023. Body weight, body condition and structural size of Scandinavian wolves. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Strömqvist, Lina, 2023. Ungdomsråd: inflytande eller ”youth-washing”? : en studie om ungdomsrådens möjligheter att göra ungdomars röster hörda och delaktiga i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Studzinska, Viktoria, 2023. En enkätstudie om tidiga erfarenheter hos hundvalpar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sturén, Fanny, 2023. Sustainable bread supply chains in Sweden : examining scenarios for reducing or lowering the impact of surplus bread. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ståhl, Evelina, 2023. Att bevara autenticitet i ett grönt kulturarv : en studie om Stadshusträdgården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stål, Gustav and Petersson, Matilda, 2023. En grön oas mellan stad och natur : ett växtgestaltningsförslag över Triangelplatsen i Stockholm med fokus på Nigel Dunnetts metodik för naturalistiska planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhammar, Axel, 2023. En hållbar kompost : förutsättningar på Habo gård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Isa, 2023. Återbruk på allmänna lekplatser : möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stålhandske, Josefine, 2023. Private Rehoming of Pets in Sweden : a Study on the Rehoming of Dogs and Cats on the Swedish Online Marketplace Blocket.se. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sultana, Farhana and Abdelsalam, Nourhan Raafat Moustafa, 2023. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sundberg, Björn, 2023. Kroppslig registrering av landskapet : gestaltning av ett vindskydd på Hallandsåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundberg, Linus, 2023. Dagvatten och urbana ekosystemtjänster på bostadsgården : en platsanalys av Woodhouse Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundberg, Viktoria, 2023. Potentialer och utmaningar för landskapsarkitektur inom fysisk säkerhet : konstruktiv kritik utifrån intervjuer med säkerhetsexperter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundholm, David and Orellana del Canto, Rodrigo, 2023. Förtätning genom samverkan : en kvalitativ fallstudie över Lunds kommuns markpolitik och dess relation till förtätningsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Anna, 2023. Växtval för prefabricerade vegetationsmattor odlade i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Caitlin, 2023. Välfärdsproblem hos mindre och exotiska sällskapsdjur på svenska veterinärkliniker - en kartläggningsstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Svalelid, Saga, 2023. Mathantverkscertifiering på Åland : en kvantitativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Svedberg, André, 2023. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svederberg, William, 2023. Beståndsanpassad aptering: metodutveckling och utfallsprövning : effekter av varierande längdstyrning i egenskapsskilda beståndsgrupper. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Svennerfors, Martin, 2023. Vad vet vi om ekotyper? : kunskap och okunskap som påverkar utbudet av torktåliga ekotyper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensk, Linnea, 2023. Skötselns roll för ett samspel mellan trygghet och biologisk mångfald i samhällsnära naturreservat : en fallstudie på Öresundsparken i Lomma kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Ellinor and Thorstensson, Linnéa, 2023. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Emma, 2023. Koloniområdenas plats i staden : hur deras värden beskrivs i plandokument och planprogram. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Frida, 2023. The effect of knowledge on farmers’ intercropping adoption decisions : the perspective of Swedish farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svensson, Kristin, 2023. Anestesi och analgesi av akut sjuka hundar i Sverige – Rutiner och tillvägagångssätt på svenska smådjurskliniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svensson, Lisa, 2023. Grönt är tryggt? : ett gestaltningsförslag med avseende på trygghet för Gåsebäck i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson Viberg, Elvira, 2023. Bara vart femte äpple är svenskt : en intervjustudie om möjligheter och hinder i svensk äppelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svärd, John, 2023. Hemtandvård hos hundar med parodontit. En uppföljande enkätstudie efter professionell tandrengöring (PTR). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svärd, Nicole, 2023. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Swensson Källén, Annika, 2023. Underlying mechanisms behind nitrous oxide emissions in oilseed radish, Raphanus sativus var. oleiformis, and Phacelia tanacetifolia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Swärd, Anna Linnéa Elisabeth, 2023. Ecosystem services from woody vegetation in East African rangelands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sydh Sjögren, Lucas, 2023. A look into stem rust resistance breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Söderberg, Julia, 2023. Evaluation of two-stage GAC filtration for PFAS reduction in drinking water. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Söderberg, Maja, 2023. Ridskoleelevers inställning till och kunskap om hästvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

T

Tabell, Emma, 2023. Mykorrhiza i sandbäddar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tallåker, Moa, 2023. Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit : en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tao, Mingmin, 2023. Relations between intracellular pH and gamma-aminobutyric acid levels in tea (Camellia sinensis) leaves, after two types of anaerobic treatment. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Tasca, Marco, 2023. Food waste handling behaviour and their predictors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tavaziva, Varwi Jacob, 2023. Sustainable management of the African elephant – stakeholder solutions to a human-wildlife conflict. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Tegelid, Elin, 2023. Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Tek, Merve Adalmina, 2023. Working towards circular economy : barriers and opportunities for upcycling food waste. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ten Kate, Gaya, 2023. Plant community responses to 15 years of nitrogen and phosphorus fertilization along an elevational gradient in the subarctic tundra. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Tentis, Kailey, 2023. Plant-soil feedbacks in boreal tree species. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Terelak, Wiktoria, 2023. Sällskapets värde - individuella och parvisa novel object test på alpackor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Thorselius, Emily Britt, 2023. How can impact be measured and evaluated? : evidence from Swedish impact investors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Thönnes, Yves, 2023. The trouble with sustainability. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Topszewski, Michael, 2023. Feasibility of reintroduction of European Bison (Bison bonasus) to Sweden with focus on traffic accidents. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Toreld, Lisa, 2023. 15-minuters staden : resilient stadsplanering eller utopisk vision. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tornberg, Tyra, 2023. Forest regeneration and edge effects : an ecophysiological analysis after gap-cutting. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Tornow, Svenja, 2023. The Potential of Combining Christian Faith and Nature Conservation : exploring the Potential in a Literature Review and Developing an Environmental Education Program for Creation Care with the Aim of Mitigating Human-Wildlife Conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Trozelli, Johanna, 2023. Att se framtiden i historien : att utforska platsers tidsjup och låta historiken motivera fortsatt utveckling och gestaltning, med fallstudie av Björnsnäs säteri. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tsousi, Pelagia Maria, 2023. The foraging distribution of Cape gannets in relation to Addo Elephant National Park Marine Protected Area. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Turfors, Johanna, 2023. Nu ska vi äntligen få prata med Skånetrafiken : en kritisk utvärdering av samverkansprocessen för trafikförsörjningsprogrammet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Turkman, Mohamad, 2023. The effects of mining on a community in rural Syria : a case Study of mining in the region of ArRuhayba, Syria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tyllström, Jenny, 2023. Effekter av tre potentiella växtskyddsmedel på Alternaria solani i potatis.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Törnqvist, Andrea, 2023. Trädbeståndets utveckling i en naturskog efter storm och barkborreangrepp : blir granskogen en bokskog efter storm- och barkborreskador?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

U

Uhrdin, Mika and Wikström, Lisa, 2023. Synen på medborgardialogen? : en studie om landskapsarkitekters syn på medborgardialoger i relation till gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Uik Peterson, Lisa, 2023. Mobila stadsgolv och stadsmöbler som temporär fördröjningsyta på redan hårdgjord kvartersmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ullberg, Malin and Knuts, Johan, 2023. Trendspaning på skogsintressenter – Lärk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Unosson, Victor, 2023. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Uvenfeldt, Emmie, 2023. Trädens påverkan på människors välbefinnande och hälsa : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valleräng, Lisa, 2023. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Van Berlekom, Peter Andreas, 2023. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Van Der Lee, Jeppe, 2023. Effect of tree age on masting signal in tree-ring chronologies of beech in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Van Der Meiden, Aemilius Johannes, 2023. A field-based estimation of eagle predation and scavenging on reindeer calves : towards mitigating human-wildlife conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Van Kints, Seeger, 2023. Pollination chemistry of three sexually deceptive orchid species in south-western Australia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Van Obergen, Anouk, 2023. Supplier engagement for biodiversity : current situation and views. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vasaitis, Indra, 2023. Kulturella ekosystemtjänster i stadsplanering : utredning av FÖP för Uppsalas sydöstra stadsdelar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vermelin, Tilde, 2023. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Vestlund, Nils, 2023. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viberg, Amanda, 2023. Tänka kan man göra på fritiden : närbyråkratens handlingsutrymme i miljöbedömningar för vindkraft. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vickers, Hannah, 2023. Befogat eller ej? : en studie baserad på anmälningar som inkommit mot djurhälsopersonal till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård gällande avlivning av djur mellan åren 2018-2022. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Viker, Jona, 2023. Volatiles as language in plant-plant interactions : differences between emitters and receivers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Viklund Rundgren, Frida, 2023. Trade-offs and goal conflicts in policy coherence for sustainable development : what’s the problem represented to be?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Villa, Nicolò Maria, 2023. Effects of biowaste-derived amendments on pak choi growth Nutrition or biostimulation?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vogel, Lisa, 2023. Soundscapes i Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Väätäinen, Tova, 2023. Forskning och nyttjande av mykorrhiza inom nordiskt jordbruk : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

van der Ham, Jelmer, 2023. Bridging space syntax and social capital : a participatory approach to analysing the potential of Light Rail Transit to reconfigure spatialised social segregation in Gottsunda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

van der Heijden, Jasmijn Simone, 2023. Vino vidi vici? : en fallstudie om hur svenska vingårdar påverkas på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Schmalensée, Sofia, 2023. Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

W

Wahlberg, Clara, 2023. Malmö stad & Lunds kommuns arbete med biologisk mångfald i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Walckiers, Gabriel, 2023. The role of environmental cues in Arabidopsis thaliana root and callus development during regeneration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Walltin, Mikaela, 2023. Faktorer som påverkar livslängden hos svenska mjölkkor : effekter på metanutsläppen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Webjörn, Zara, 2023. Rabies in rural Cambodia : A pilot study on social acceptance of an oral vaccination campaign of dogs and community rabies awareness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wedholm, Annica, 2023. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Weisskopf Holmqvist, Andrea, 2023. Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wejsfelt, Carl and Mörk, Oswald, 2023. Riskhantering i Animalieproduktion : hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Welén, Louise, 2023. Characterization of a novel bacteriumoriginating from a biogas process. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wepryk, Olga Teresa, 2023. Effects of fuel and weather conditions on forest fire behaviour in Southern Sweden in oak dominated forests. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Werner, Agnes, 2023. Åtgärdsoptimering genom ekosystemtjänstanalys : en fallstudie av Görslövsån. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Werre, Albin, 2023. Simulering av effektbehovet på industrier och terminaler vid elektrifiering av skogstransporter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wessman, Filip, 2023. Sydsvenska kommuners arbete med bekämpning av invasiva arter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westberg Ekerljung, Frida, 2023. Ribersborgs strandstråk : hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westerberg, Jessie and Gren, Sofia, 2023. Exploring implications of the EU Taxonomy on funding and disclosure for Swedish SMEs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Westergren, Olof, 2023. Förbättrad svensk durumveteodling : såtidpunkt, kvävegödsling och ekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Westerling, Martin Erik, 2023. Granbarkborreangrepp i och kring naturreservat : hur påverkar åtgärder?. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Westerlund, Rosanna, 2023. Utemiljön ur ett hälsoperspektiv vid två äldreboenden : en fallstudie med platsanalys och metodåterkoppling på användningen av Quality evaluation tool. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Westermark, Freja, 2023. Hur mår Östhammarsfjärden? : vårblomning som möjlig indikator på vattenkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Wetterholm, Matilda, 2023. Brännässla (Urtica dioica L.): Bioaktiva komponenter och funktionella egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wickberg, Erik, 2023. Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor : en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wickberg, Karl-Anders and Eliasson, Mattias, 2023. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Widebeck, Charlotta, 2023. En vilande Törnrosa : Alnarps rehabiliteringsträdgårds ändrade användning och mening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widström, Elsa, 2023. Svenska hästägares erfarenheter av lastning med häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wigfeldt, Kristina, 2023. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wiig, Sandra and Åsberg, Sara, 2023. Vattenföroreningars påverkan på biologisk mångfald och abundans hos akvatiska evertebrater : en studie i södra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wik Jakobsson, Emma, 2023. På vilket sätt kan ett biofilistiskt perspektiv bidra till människors hälsa, välbefinnande och känsla av sammanhang i en semi-offentlig miljö? : In what way can a "biophilistic" perspective contribute to human health, well-being and sense of coherence in a semi-public setting?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wiking, Carl, 2023. Transpiration hos tall, björk och gran : en jämförande studie. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wiklund, Anna and Kröss, Lisa, 2023. Kväve och Mikroplast i anlagda våtmarker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wiklöf, Nicholas, 2023. Västerskog & Bulltoftaparken : jämförelse av naturlik förvaltning i praktiken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wikström, Sofia, 2023. Gröna väggar i stadsmiljöer : ett klimat- och miljöpsykologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Will, Lilja, 2023. The urban cure : design with local landscape dynamics. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Willart, Rasmus, 2023. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wistbacka, Antonia, 2023. Framing sustainable consumerism in the retail market : a case study of Axfood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wreland, Maja, 2023. Finns det ett samband mellan vad den unga hunden utfodras med och resultat på HD- och ED-röntgen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Wästling, Lisa, 2023. Studie av toppskyddet EcoTall på ett ungskogsbestånd i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Y

Yadegari, Neda and Abas, Haura, 2023. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Yang, Haichun, 2023. Rosy apple aphid control with artificial honeydew in an organic Swedish apple orchard. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Z

Zachrisson, Jacob, 2023. A field study on rabies in dogs in Cambodia : potential antibody titers in non-vaccinated dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Zia, Mujeeb, 2023. In vitro optimization of Swedish chaga (Inonotus obliquus) : the path to chaga cultivation in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Å

Åberg, Stina, 2023. The effect of the California cap-and-trade on green innovation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Åbonde, André, 2023. Biological control of verticillium stem striping disease on oilseed rape : fungi as friends and foes. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Åhlund, Carl, 2023. Kvävegödslingens effekter på bladyta och trädkronor i tallbestånd. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Åkerholm, Timjan, 2023. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åkesson, Therése, 2023. The incidence of post-operative colic in adult equine patients undergoing elective non-abdominal surgery at SLU and potential risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åman, Nathalie, 2023. Diversitet och fördelning av Stockholms gatuträd : arter med potential att bidra med ökad resiliens i den framtida staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åmansson, Erika, 2023. Formellt skyddad mark och riksintressen i närområde till landbaserad vindkraft i Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Åmerbilly, Kalida, 2023. Mötesplatsen Gamlegården en länk mellan det gamla och det nya : centrumförnyelse för ett tryggt och integrerat Näsby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åslin, Alice, 2023. ”Det handlar om att förvalta de olika intressena” : en studie om samförvaltning av klövviltet i Södermanlands län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åslin, Rebecca and Kristoffersson, Julia, 2023. Regler och säkerhet vid användning av fyrhjulingar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åström, Stina, 2023. Phoma i skogsplantskolor : Fylogenetisk karakterisering av Phoma herbarum från svenska skogsplantor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Ö

Ört, Julia, 2023. Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup : förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Öst, Greta, 2023. Stärkelseintagets inverkan på muskelenzymaktivitet hos varmblodiga travhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Östling, Isabelle, 2023. Stories from the Swedish forest debate in the light of the climate - and biodiversity crisis : a discourse analysis of the concept Closer-to-Nature. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Ellinor, 2023. Tillfällig platsanvändning : exempel på hur temporär landskapsarkitektur används inom stadsutveckling i Göteborgs stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Þ

Þórisdóttir, Vilborg, 2023. Future challenges of Kalmar City : coastal adaptation strategies design in relation to sea level rise. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Feb 22 17:56:18 2024 CET.