Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Boel Kristina, 2023. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

I detta arbete studeras möjligheten att skapa gröna korridorer mellan tre parker i Hyllie i
Malmö. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att främja den biologiska mångfalden
i staden men också att skapa gröna miljöer som tilltalar människor. I arbetet undersöks
därmed hur biologiska värden och upplevelsemässiga värden kan kombineras i en grön
korridor i stadsmiljö.
Ett gestaltningsförslag med övergripande utformning av planteringsytor och vistelseytor
för människor har tagits fram för två korridorer i Hyllie. Växtval har föreslagits med utgångspunkt i att de ska vara vackra att titta på under stora delar av året men också gynna
fåglar och flygande insekter.
En slutsats är att ju större grönytor det finns att utnyttja i staden desto lättare är det
att kombinera livsmiljöer för växter och djur med vistelsemiljöer för människor. Små
grönytor, och till och med enstaka träd, har emellertid också kvaliteter i staden eftersom
det inte alltid behövs så stor mängd grönska för att människor ska uppleva välbefinnande. Även små ytor kan, med rätt växtval, utformas med stor variation och locka både
människor och pollinatörer.

,

In this thesis the possibility to create green corridors between three different parks in
Hyllie in Malmö is studied. The main purpose is to study how it can be made possible
to combine biodiversity with recreational values for people in an urban environment
through green corridors.
A design proposal consisting of plantings, walking paths and meeting places has been
produced for two corridors in Hyllie. Specific plants have been chosen from their ability
to support birds and pollinators but also from their aesthetic qualities.
One of the conclusions in the thesis is that the bigger the green area is in the city the
easier it is to combine healthy and attractive environments for both birds, insects and
people. Smaller green areas however, and even a single tree, are also proven to have
positive effects on people’s health and are therefor also important to make room for in
the cities.

Main title:Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie
Authors:Andersson, Boel Kristina
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:gröna korridorer, grönt nätverk, stadsmiljö, biologisk mångfald, upplevelsevärden, växtgestaltning, Hyllie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19342
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2023 08:03
Metadata Last Modified:19 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics