Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ella, 2023. Stress vid bedövning av öring (Salmo trutta). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
923kB

Abstract

Vattenbruk är i Sverige en allt växande marknad med stor potential, både för att bevara sårbara fiskpopulationer och för att producera hållbara animaliska livsmedel. I takt med att fler fiskar odlas för forskning, konsumtion och utsättning ökar behovet av bra och etisk djurhållning. För att minska fiskarnas lidande används bedövningsmedel vid stressande hantering. Hur olika fiskararter reagerar på stress och bedövning varierar och olika bedövningsmedel har olika effekt. Även bedövningen kan orsaka stress. Det krävs forskning för att komma fram till hur fiskarna ska hanteras på bästa möjliga sätt. Denna studie har undersökt hur stressade öringar (Salmo Trutta) blir vid bedövning med bensokain, trikain metansulfonat (MS-222), metomidat och eugenol genom att mäta halter av stresshormonet kortisol i blodplasman. Kontrollbehandlingar med vatten, saltsyra (HCl) och etanol användes för att utesluta att utomstående förhållanden hade effekt på resultatet. Resultatet gav att lågt pH gav högre stress men att det inte fanns något signifikant samband mellan stress och behandling. Enligt denna studie kan inget specifikt bedövningsmedel därför påstås vara bättre än något annat för att minska stress hos öringar. Det återfanns inte heller någon signifikant skillnad i stress mellan bedövade fiskar och de som genomgått kontrollbehandlingar. Ett signifikant samband fanns dock mellan kortisolhalt och när proverna genomfördes. De senare proverna gav högre kortisolhalter. Dessa samband, eller brist på sådant, indikerar att det är hanteringen i sig, mer än behandlingen, som orsakar stressen. Slutsatsen som kan dras är att det är viktigt att hantera fiskarna så lite som möjligt och göra hanteringstiden kortare för att minska stressen.

,

Aquaculture is an ever growing market in Sweden with a large potential when it comes to
sustainable production of animal foods and preserving vulnerable wild populations. As more and
more fishes are framed for research, food and to be released into the wild the need for sustainable
and ethical husbandry grows. To minimize fish suffering in potentially harmful or stressful situations
anesthesia is used. Different fish species react differently to both stress and different kinds of
anesthetics. The anesthetics themselves can cause stress. More research is needed to come up with
the least harmful procedures possible in aquaculture. This study compared the stress response in
brown trout (Salmo Trutta) when treated with benzocaine, tricaine methanesulfonate (MS-222),
metomidate and eugenol by measuring the stress hormone cortisol in the blood plasma. To eliminate
other factors that could affect the results, control treatments of water, hydrochloric acid (HCl) and
ethanol were used. The results showed that a lower pH results in higher stress levels but showed no
significant association between stress and treatment. This study cannot recommend any of the
anesthetics above the others. Whether the fishes were put through anesthesia or a control treatment
did not have a significant effect on the cortisol levels. However, a significant correlation between
when the sample was taken and the cortisol levels were found. The later samples yielded higher
cortisol levels. These correlations, or lack thereof, indicate that it is the handling, rather than the
treatments, that cause the stress in the fish. The conclusion that can be drawn from this is that in
order to reduce stress one should aim to handle the fishes as little as possible and shorten the time
during which they are handled.

Main title:Stress vid bedövning av öring (Salmo trutta)
Authors:Andersson, Ella
Supervisor:Petersson, Erik and Winberg, Svante and Florin, Ann-Britt
Examiner:Bryhn, Andreas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:fisk, stress, bedövning, kortisol, öring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18931
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18931
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 10:52
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics