Home About Browse Search
Svenska


Olson, Cecilia, 2023. Hur påverkar utfodringen av kon kalvens födelsevikt i dikalvsuppfödning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
799kB

Abstract

Dikalvsuppfödare strävar efter levande och livskraftiga kalvar för att kunna hålla god lönsamhet i sin produktion. Stora kalvar kan orsaka förlossningskomplikationer och dödfödslar och är därför inte önskvärda på grund av aspekter som rör både ekonomi och djurvälfärd. Trots användning av ett väl genomtänkt avelsmaterial upplever dock dikalvsuppfödare ibland att korna ändå föder för stora kalvar. Frågan om huruvida det finns andra faktorer utöver genetiken som påverkar kalvens födelsevikt har på grund av detta väckts. Syftet med denna litteraturstudie är därför att undersöka hur utfodringen av kon under dräktigheten kan påverka kalvens födelsevikt inom dikalvsuppfödningen, genom att sammanställa befintlig litteratur inom ämnet. Denna litteraturstudie visar på att det finns en möjlighet att ändra kalvens födelsevikt med hjälp av utfodringen av kon, där restriktion av protein någon gång under dräktigheten ger störst påverkan på födelsevikten. Om restriktionen sker i början av dräktigheten kommer moderkakans kotelydonvikt att öka, vilket ger en bättre näringsöverföring mellan ko och kalv. Fostrets förmåga att växa beror till stor del på dess tillgång på glukos. Olika energikällor verkar dock inte påverka kalvens födelsevikt signifikant. Denna kunskap gör det möjligt för dikalvsuppfödaren att arbeta för att födelsevikten inte blir högre. Målet är nödvändigtvis inte att sänka födelsevikten utan att säkerställa att den inte blir högre för att undvika förlossningskomplikationer. Litteraturstudien har visat att det går att påverka kalvens födelsevikt med utfodringen, men påverkan är begränsad och frågan är hur stor effekt det har i praktiken. Mer forskning inom ämnet behövs för att se om det finns andra faktorer som kan påverka kalvens födelsevikt mer än vad utfodringen visat sig kunna göra.

,

Cow-calf producers strive for living and vigorous calves to be able to keep a long-term sustainable production. Calves that are too big can cause complications at parturition and stillbirths and are therefore not desired because of aspects regarding both economics and animal welfare. The breeders have lately had the experience of their calves being too big at birth despite carefully prepared breeding material. This has caused questions whether there are factors other than genetics that affect the calf’s birth weight. The aim of this literary study is to examine whether feeding of the suckler cow during the gestation period can affect the calf’s birth weight. This literary study shows that restricting the cow’s intake of protein at some point during gestation affects the calf’s birth weight the most. If restriction happens at the beginning of the gestation period the placenta’s cotelydon weight increases, which improves the transfer of nutrients between the cow and the calf. The foetus ability to grow is largely decides by its access to glucose. Although, different energy sources don’t seem to affect the birth weight significantly. This knowledge will make it possible for the breeders to work towards preventing the birth weight from getting higher. The goal is often not to lower the birth weight but to prevent it from getting to high because that can contribute to complications at parturition. This literary study shows that it is possible to affect the calf’s birth weight by changing the feeding of the cow. However, more research within the topic has to be done to see if there are other factors that can affect the calf’s birth weight more than the feeding has been able to do.

Main title:Hur påverkar utfodringen av kon kalvens födelsevikt i dikalvsuppfödning?
Authors:Olson, Cecilia
Supervisor:Jardstedt, Mikaela and Seeman, Anett
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:diko, dikalvsuppfödning, kalv, födelsevikt, utfodring, näringsbehov, dräktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19068
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19068
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:12
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics