Home About Browse Search
Svenska


Rämström, Linda, 2023. Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster : en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Städerna förtätas allt mer och urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta. Det blir allt viktigare att planera långsiktigt för grönska som kan bidra med viktiga ekosystemtjänster. Mångfunktionella gröna och blå ytor i stadsmiljö har fördelen att de kan bidra med flertalet ekosystemtjänster på samma yta. Uppsatsen undersöker hur man genom att fokusera på ekosystemtjänster kan skapa mervärden. Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan utveckla platsen vid Mästergatans dagvattendamm i Enköping för att skapa förutsättningar för fler ekosystemtjänster vid grönytorna kring en befintlig dagvattendamm. Det utförs genom att analysera grönytorna kring Mästergatans dagvattendamm och identifiera vilka förutsättningar och möjligheter det finns för fler ekosystemtjänster på platsen. Studien visar att det finns både styrkor och svagheter för alla de utvalda ekosystemtjänsterna, mentalt välbefinnande, social interaktion, luftrening, pollinering, biologisk mångfald och livsmiljöer i nuläget. Det finns också möjlighet och utrymme att utveckla platsen för att kunna gynna dem ytterligare.

,

Cities are becoming increasingly dense and the urbanisation trend looks set to continue. It is becoming increasingly important to plan long-term for greenery that can provide important ecosystem services. Multifunctional green and blue areas in the urban environment have the advantage that they can provide several ecosystem services in the same area. The thesis examines how focusing on ecosystem services can create added value. The purpose of the work is to investigate how to develop the site at Mästergatan's stormwater pond in Enköping to create conditions for more ecosystem services in the green areas around an existing stormwater pond. This is done by analysing the green areas around Mästergatan's stormwater pond and identifying the conditions and opportunities for more ecosystem services at the site. The study shows that there are both strengths and weaknesses for all the selected ecosystem services, mental well-being, social interaction, air purification, pollination, biodiversity and habitats in the current situation. There is also an opportunity and scope to develop the site to benefit them further.

Main title:Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster
Subtitle:en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping
Authors:Rämström, Linda
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Leposa, Neva and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ekosystemtjänster, mångfunktionella grönytor, platsanalys, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:20
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics