Home About Browse Search
Svenska


Frankenberg, Ida, 2023. Möjligheten att praktiskt utfodra rödalger till mjölkkor : med syftet att minska metanutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De senaste åren har flera olika metoder för att minska metanutsläpp från idisslare undersökts, en av dessa är att blanda rödalger i fodret. Rödalgerna Asparagopsis spp. (främst Asparagopsis taxiformis och Asparagopsis armata) har ett högt innehåll av bromoform vilket verkar metanhämmande i våmmen. Hittills har enbart korta in vivo försök genomförts men för att kunna tillämpa metoden i praktiken behöver flera utmaningar lösas. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa de utmaningar som hittills identifierats och eventuella lösningar på dessa. Ett problem är till exempel förvaring och inblandning av rödalgerna på gårdsnivå. Rödalgerna är känsliga för värme och luftexponering, vilket kan sänka bromoformkoncentrationen. Även att producera tillräcklig mängd rödalger för att tillgodose behovet behöver utvecklas. Alger skördade i havet har främst använts i försöken, men en varierande halt bromoform samt hög halt jod, gör att landodlade rödalger kan vara ett bättre alternativ. Inblandning av rödalger till mjölkkor riskerar sänka mjölkproduktionen, vilket förmodligen beror på smakligheten. Utfodring av rödalger i olja har på senare tid visat sig mer rationellt, då går det att ge till mjölkkor oavsett grovfoderutfodringssystem. Det gör det även tillämpbart i praktiken och gör att de kan förvaras utan sänkt bromoformkoncentration. För att kunna tillämpa användning av rödalger på gårdsnivå krävs även ekonomiska incitament för lantbrukare. Men, i alla led krävs fler försök för att utvärdera eventuella lösningar.

,

During the last years several methods for reducing methane emissions from ruminants have been investigated. One of them is mixing red seaweed with the feed. The red seaweed Asparagopsis spp. (mainly Asparagopsis taxiformis and Asparagopsis armata) contains high concentrations of bromoform which reduces the production of rumen methane. Up until now all in vivo tests has been quite short. To be able to commercially apply feeding of algae several challenges needs to be solved. This literature study aims to describe current challenges and possible solutions to these. One problem is how the farmers will be able to store and mix the seaweed on the farm. Distribution and storing while maintaining the same bromoform concentration are a challenge since the red seaweed is sensitive to heat and air exposure. Producing enough seaweed might also be a problem. This far only seaweed harvested in the ocean has been used, but since the bromoform concentration varies a lot and the amount of iodine is high a need for land based grown seaweed increases. The motivation for using red seaweed on farm level might be low since it lowers the milk production. That is probably due to lower feed intake. To apply using red seaweed it also needs to be profitable for the farmer. Feeding red seaweed with oil is a new solution which makes it possible to feed dairy cows no matter what type of roughage feeding system the farm has. It also makes it practical to use but also to store without a decrease in bromoform concentration. But more research is needed in all parts of the chain to evaluate possible good solutions.

Main title:Möjligheten att praktiskt utfodra rödalger till mjölkkor
Subtitle:med syftet att minska metanutsläpp
Authors:Frankenberg, Ida
Supervisor:Danielsson, Rebecca
Examiner:Krizsan, Sophie Julie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Asparagopsis taxiformis, Asparagopsis armata, mjölkkor, utfodring, metan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19093
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 08:02
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics