Home About Browse Search
Svenska


Orrenius, Alva, 2023. Synen på djur, veterinärens ansvar och moralisk stress hos veterinärstudenter : finns olikheter mellan årskurserna?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det här arbetet handlar om hur veterinärstudenter ser på djur, vad veterinärens etiska ansvar är och om moralisk stress. Syftet med arbetet är att jämföra hur studenter i årskurs ett och studenter i årskurs fem på veterinärprogrammet tänker kring de här ämnena. Syftet är också att undersöka om studenter med en viss typ av djursyn ser på veterinärens etiska ansvar och moralisk stress på ett annat sätt än studenter med ett annat synsätt på djur.
En webbenkät skickades ut till årskurs ett och årskurs fem på veterinärprogrammet i Sverige under våren 2023. Enkäten innehöll frågor om djursyn, veterinärens etiska ansvar och moralisk stress. Enkäten var öppen i 17 dagar och besvarades fullständigt av totalt 55 personer (25 personer i årskurs ett och 30 personer i årskurs fem), däremot redovisas fler svar i första delen av enkäten då 77 personer påbörjade enkäten och hoppade av längs vägen.
Det mest framträdande med den här studien är kopplingen mellan djursyn, veterinärens ansvar och risken för moralisk stress. En av frågorna som studenten fick i enkäten var att sätta in olika djurslag på en värderingsskala mellan 1-10, där en människa ansågs ha värde 10. Studenter som värderat djurslaget höna lågt på värderingsskalan (1-5) gjorde en större skillnad på sällskaps- och lantbruksdjur senare i enkäten. Denna skillnad mellan sällskaps- och lantbruksdjur sågs inte hos studenter som värderat djurslaget höna högre på värderingsskalan (9-10). Skillnader ses även gällande hur djursynen påverkar upplevelsen av moralisk stress. Studenter som värderat hönan högt upplever fler faktorer som moraliskt stressande än studenter som värderat hönan lågt.
I övrigt sågs i den här studien att studenter i årskurs fem inte upplever det lika moraliskt stressande att avliva ett friskt djur som studenter i årskurs ett upplever, samtidigt upplever studenter i årskurs ett det inte lika moraliskt stressande att fortsätta behandla ett djur med låg välfärd eller som de rekommenderat att avliva som studenterna i årskurs fem. Det som i tidigare forskning visats vara huvudsakliga orsaker till moralisk stress låg i topp även i den här undersökningen, nämligen att vid upprepade tillfällen avliva friska djur, fortsätta behandla ett djur med sänkt välfärd som man själv tycker ska avlivas samt hantera djurägare med ekonomiska restriktioner. Ytterligare en faktor till moralisk stress som framkom i den här studien var att inte kunna lägga den tid man önskar på varje patient. Många av resultaten i den här undersökningen går dock inte att dra några tydliga slutsatser av då svarsfrekvensen var relativt låg.

,

This study concerns veterinary students attitudes towards animals, what the veterinarians ethical responsibility is, and about moral stress. The purpose of the study is to compare how first year students and fifth year students in the veterinary program think about these subjects. The purpose is also to investigate whether students with a certain type of attitudes towards animals sees the veterinarians ethical responsibility and moral stress differently than students with other attitudes towards animals.
A web survey was sent to first year and fifth year students in the veterinary program in Sweden during the spring of 2023. The survey included questions about attitudes towards animals, the veterinarians’ ethical responsibility, and moral stress. The survey was open for 17 days and was fully answered by a total of 55 people (25 people in the first year and 30 people in the fifth year). However, more answers are reported for some questions because 77 students started the survey but dropped out along the way.
The most prominent of this study is the link between attitudes towards animals, the veterinarian's responsibility, and the risk of moral stress. In one survey question the student was asked to place different animal species on a valuation scale from 1 to 10, where a human was considered to have a value of 10. Students who rated poultry low on the valuation scale (1-5) made a greater distinction between pets and farm animals later in the survey. This difference between pets and farm animals was not seen in those who rated poultry higher on the valuation scale (9-10). The study also highlights differences concerning how attitudes towards animals affect the experience of moral stress. Students who valued the poultry higher experience more factors more morally stressful than those who valued the poultry lower.
Otherwise, this study showed that fifth year students do not experience euthanizing a healthy animal as morally stressful as first year students do. At the same time, first year students do not experience continuing to treat an animal with low welfare or an animal they recommended euthanasia as morally stressful as fifth year students do. What was shown in previous research as causing more moral stress was also shown in the result of this study (convenience euthanasia of a healthy animal, continue treatment despite compromised animal welfare/quality of life, financial limitations on treatment). An additional factor to moral stress found in this study was that many students found the alternative of not being able to spend as much time as desired with each patient morally stressful. However, many of the results in this survey is uncertain because of the low response rate.

Main title:Synen på djur, veterinärens ansvar och moralisk stress hos veterinärstudenter
Subtitle:finns olikheter mellan årskurserna?
Authors:Orrenius, Alva
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djursyn, moralisk stress, veterinäretik, veterinärstudenter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19335
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2023 10:19
Metadata Last Modified:17 Aug 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics